نگاه آفران > آفران: تحولات مصر (60)

آفران: تحولات مصر (60)

تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۸/۱۴

تحولات مصر 60وقایع مهم مصر از تاریخ 6/8/92 الی 13/8/92


• رئيس جمهور موقت مصر در سخناني بار ديگر بر حمايت اين كشور از امنيت ملي كشورهاي عرب حوزه خليج فارس تاكيد كرد.
به گزارش شبكه الميادين، "عدلي منصور" رئيس جمهور موقت مصر در سخناني اظهار داشت، مصر به امنيت كويت وكشورهاي عرب حوزه خليج فارس در طول امنيت ملي خود مي نگرد.
وي در ادامه تاكيد كرد، مصر هيچگونه تهديدي عليه امنيت ملي كشورهاي عرب حوزه خليج فارس را قبول نخواهد كرد.

• نخست وزير مصر با اشاره به اين كه دولت اين كشور به روند نقشه راه ادامه مي دهد درباره امنيت منطقه خليج فارس گفت: امنيت اين منطقه بخشي از امنيت مصر است.
"حازم الببلاوي" در گفتگو با شبكه تلويزيوني «اسكاي نيوز» عربي در ابوظبي درباره عملكرد دولت خود در سه ماه گذشته در مصر گفت: اين دولت در شرايط دشواري شكل گرفت و مردم مصر انتظار دارند اوضاع آنان بهبود يابد و مي توان‌ گفت بهبود اين اوضاع آغاز شده است. درباره اوضاع امنيتي مصر تلاش مي كنيم امنيت با قدرت در كشور مستقر شود. شايد برخي از مردم از عملكرد دولت ناراضي بوده و اعتراضاتي داشته باشند ولي دولت مصر بر اوضاع سيطره دارد و مردم مي دانند دولت در مصر فعال است و اجازه نمي دهد اختلالي در اوضاع امنيتي اين كشور ايجاد شود. دولت مخالف برگزاري تظاهرات مخالفان نيست ولي نبايد اين تظاهرات از حدود منطقي خود خارج شود.
وي درباره بحث و جدل قانون تظاهرات در مصر گفت: بحث و جدل درباره اين مسئله مهم طبيعي است. برخي ها مي گويند بايد تظاهرات منع شود و عده اي ديگر مي گويند نبايد محدوديتي در برگزاري تظاهرات وجود داشته باشد.
حق آزادي بيان داراي اشكال مختلفي بوده كه تظاهرات يك نمونه است.
همچنين زماني مي توان از اين حق استفاده كرد كه به حقوق ديگران احترام گذاشته شود. نام قانون جديد قانون سازماندهي حق تظاهرات است. در اين قانون حق برگزاري تظاهرات به رسميت شناخته است. برخي ها اعلام كردند مجازاتي كه براي ناقضان اين قانون در نظر گرفته شده بسيار شديد است و مي توان در اين زمينه گفتگو كرد.
الببلاوي درباره انتقاداتي كه به دولت مصر در متفرق كردن تظاهرات مخالفان در ميادين مختلف اين كشور وجود دارد، گفت: هر تصميمي هزينه اي به همراه دارد و يكي از اين تصميمات متفرق كردن تظاهرات معترضاني بود كه بر ادامه تجمع در اماكن عمومي و استفاده از زور و اشكال تراشي در زندگي مردم اصرار داشتند. در اين شرايط بايد دولت با استفاده از زور اين تجمعات را متفرق و صلح و ثبات را در كشور مستقر كند. همچنين در متفرق كردن اين نيروها بايد توازن حفظ شود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين توازن در متفرق كردن معترضان وجود داشت، گفت: اين توازن به موضع دو طرف مرتبط است. پليس مصر در تعامل با دو تجمع مخالفان در ميدان رابعه العدويه و النهضه حداكثر خويشتنداري و نظم را رعايت كرد. در عمليات منطقه كرداسه كه به صورت مسلحانه بود هيچ يك از شهروندان اين منطقه زخمي نشدند.
وي درباره انتقاد از دولت مصر به دليل بازداشت هاي خودسرانه گفت: هر فردي بر اساس دستور قضايي بازداشت مي شود و اتهامات افراد بازداشت شده در قوانين مصر مشخص است كه مي توان به تحريك قتل اشاره كرد.
الببلاوي درباره تعامل دولت مصر با ادامه تظاهرات در اين كشور بيان داشت: هيچ كس از ادامه تظاهرات خرسند نيست ولي آنچه كه روشن است اين است كه اين تظاهرات در ابتدا به صورت گسترده و در مناطق بيشتري برگزار مي شود ولي از شدت اين تظاهرات كاسته شده است. ما مخالفتي با برگزاري تظاهرات نداريم ولي مخالف تظاهراتي هستيم كه تهديدي براي تاسيسات عمومي است و باعث ترس و وحشت مردم مي شود. مخالفان دولت مي خواهند به تظاهرات خود ادامه دهند و مي خواهم اين تظاهرات به صورت عادي برگزار شود. هر دولتي در حمايت از حق شهروند خود براي برگزاري تظاهرات و جلوگيري از تبديل شدن آن به آشوب و آسيب زدن به حقوق ديگر شهروندان مسئول است. برخي از گروه هاي معترض مي خواهند با ادامه اعتراضات دولت و مردم مصر را خسته كنند.
در حال حاضر نظام سياسي جديدي در اين كشور شكل گرفته است كه مي خواهد قانون در كشور حاكميت داشته باشد، همه از فرصت هاي برابر برخوردار باشند، هيچ طرفي به حاشيه رانده نشود، به صورت غير قانوني از زور استفاده نشود و دين و سياست در همديگر ادغام نشوند ولي برخي از گروه ها با اين نظام سياسي مشكل دارند و مي خواهند با ايجاد فضاي بي ثباتي در كشور مردم را خسته كنند.
ملت مصر آگاه است و مي داند تقويت اين نظام سياسي آسان نيست.
نخست وزير مصر درباره اوضاع امنيتي منطقه سينا گفت: روز به روز بر سيطره نيروهاي مسلح و پليس مصر بر اين منطقه افزوده مي شود و ضربات روشني به گروه هاي مسلح در اين منطقه وارد شده است و تصميم روشني براي استقرار امنيت در اين منطقه وجود دارد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه سناتور "جان مك كين" در ديدار از قاهره پيش بيني كرده بود، جنگ داخلي در مصر رخ دهد، آيا وي اشتباه كرد، گفت: چنين جنگي در مصر وجود ندارد و پيشرفت اين كشور در عرصه هاي دموكراتيك ادامه دارد و كميته 50 نفره تدوين قانون اساسي به مرحله پاياني تدوين اين قانون نزديك مي شود و قرار است همه پرسي جديدي برگزار شود و ما خود را آماده شركت در انتخابات پارلماني و رياست جمهوري مي كنيم.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چه گروه هايي در اوضاع كنوني مصر مانع تراشي مي كنند، گفت: نمايندگان دولت گذشته و مشخصا اخوان المسلمين احساس مي كنند قدرت را در اختيار داشتند و در حال حاضر اين قدرت را از دست داده اند و نمي خواهند دولتي جديد در مصر متفاوت با ديدگاه اخواني ها وجود داشته باشد. آنان مي خواهند همه چيز را برهم بزنند.
اخواني ها مي خواهند در استقرار نظام سياسي جديد و بهبود اوضاع اقتصادي مصر مانع تراشي كنند تا شهروندان اين كشور از اين وضع خسته شوند. دولت كنوني مصر در مسئله نقشه راه مسئول است و بايد تا پايان به اين راه ادامه دهد و تلاش مي كنيم نظام دموكراتيك مدني كه غير نظامي و غير ديني است، به حقوق بشر احترام مي گذارد و روابط خوبي با جهان دارد در كشور مستقر شود. بايد اوضاع اقتصادي مصر بهبود يابد و سرمايه گذاري و گردشگران به كشور بازگردد.
الببلاوي درباره نشانه هاي دولت قوي گفت: استفاده از توان نيروهاي پليس و پادگاني كردن كشور را نمي توان از نشانه هاي قدرت دولت دانست. دولتي قوي است كه به حقوق بشر احترام مي گذارد و همه از قوانين كشور پيروي كنند. ارتش بايد از مرزها دفاع كند و نيروهاي پليس و دستگاه قضايي از حقوق بشر دفاع مي كنند و هر كسي كه حقوق بشر را نقض مي كند بايد بازخواست شود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا دولت مصر در سيطره نظاميان قرار نخواهد گرفت، گفت: فكر نمي كنم چنين شود. يكي از دستاوردهاي اساسي انقلاب بيست و پنجم ژانويه ملت مصر پايان دادن به ايده دولت نظاميان بوده است. ارتش اين كشور به اين مسئله پي برده است كه اولين زيان دولت نظاميان عليه ارتش است. ماموريت هاي ارتش روشن است و در صورتي كه وارد سياست شود نقش اساسي خود را از دست مي دهد و اختلافات آغاز مي شود.
وي درباره تلاش هاي ميانجيگرانه ميان اخوان المسلمين و دولت مصر گفت: چيزي به نام ميانجيگري در مصر وجود ندارد. براي مقابله با اختلالات امنيتي و آسيب ديدن منافع مردم در درجه نخست بايد از ابزارهاي امنيتي و سپس از ابزارهاي سياسي استفاده كرد. بايد مشكلات به صورت سياسي حل و فصل شود ولي بايد اين حل و فصل بر اساس اصولي باشد و هر دو طرف درگير اين اصول را بپذيرند كه مي توان به استقرار نظام دموكراتيك، احترام به حقوق بشر، مخالفت با خشونت و تفرقه، عدم دخالت دين و سياست و استقرار عدالت اجتماعي اشاره كرد.
نخست وزير مصر در بخش ديگري از سخنان خود و در پاسخ به اين پرسش كه آيا حاميان منطقه اي اخوان المسلمين در نقشه راه دولت مصر مانع تراشي مي كنند، گفت: ملت مصر حامي اساسي نقشه راه است. اين ملت مي تواند اين روند را تكميل كند و در صورتي كه اين ملت بر اين مهم اصرار داشته باشد تلاش كشورهاي ديگر نمي تواند اخلالي ايجاد كند. مخالفان دولت مصر از حمايت مالي و سياسي خارجي برخوردارند.
وي درباره تعامل كشورهاي خارجي با مصر تحت عنوان كودتاي رخ داده در اين كشور بيان داشت: چيزي به نام كودتا وجود ندارد و باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا از تظاهرات انقلابي در مصر سخن گفت. اتحاديه اروپا نيز از عبارت كودتا استفاده نكرد و درباره تقويت روند دموكراتيك در مصر ابراز اميدواري كرد و عده اندكي از كشورها از عبارت كودتا استفاده مي كنند.
الببلاوي درباره سرمايه گذاري امارات، عربستان و كويت در مصر و ضرورت تدوين قوانين جديد در اين كشور در حمايت از اين سرمايه گذاري ها گفت: به سود مصر است كه شرايط سرمايه گذاري مناسبي در اين كشور وجود داشته باشد. زماني كه سرمايه گذاران درباره آينده سرمايه گذاري خود اطمينان داشته باشند و دولت از حقوق آنان حمايت كند با تمايل بيشتري سرمايه گذاري مي كنند. قوانين متعددي حمايت از سرمايه گذاري در مصر وجود دارد و اصلاح اين قوانين نيز در جريان است. زماني كه چند كشور عربي در مصر سرمايه گذاري كرده اند درباره آينده سرمايه گذاري خود در اين كشور اطمينان داشته اند.
وي درباره انتشار برخي از اخبار مبني بر ايجاد محوري جديد در منطقه با حضور امارات، عربستان و مصر گفت: مصر روابط قديمي و عميق با كشورهاي عرب خليج فارس دارد و دولت مصر و دولت هاي عرب خليج فارس مي دانند رابطه تنگاتنگي ميان امنيت مصر و منطقه خليج فارس وجود دارد. اين امنيت ابعاد مختلف نظامي، امنيتي، فرهنگي و اقتصادي دارد. حفظ اين امنيت نيازمند همكاري سياسي،اقتصادي و فرهنگي گسترده است. در جنگ سال 1973، ملك فيصل در حمايت از مصر صادرات نفت عربستان به برخي از كشورهاي غربي را قطع كرد و اين مسئله نشان دهنده عمق رابطه كشورهاي عرب اين منطقه با مصر است.

• امارات متحده عربی چهار ميليارد و 900 ميليون دلار كمك جديد در اختيار دولت مصر قرار مي دهد.
به گزارش شبكه تلويزيوني بي بي سي عربي، امارات براي حمايت از دولت جديد مصر و همزمان با سفر حازم الببلاوي نخست وزير اين كشور به ابوظبي، قرارداد اعطاي اين كمك ها را امضا كرد.
اين كمك ها شامل يك ميليارد دلار كمك نقدي است كه در ماه ژوئيه در اختيار مصر قرار گرفته است.
بقيه اين كمك ها هم شامل حمايت از بخش هاي مختلف اقتصادي در مصر است. بر اساس بخشي از اين قرارداد دولت امارات بيش از يك ميليارد دلار براي تامين سوخت لازم در مصر هزينه مي كند. امارات چند طرح عمراني را هم در مصر اجرا مي كند.

• در پي حمله گروه‌هاي مسلح در جنوب قاهره پايتخت مصر يك نيروي پليس كشته و يك نفر ديگر زخمي شدند.
به گزارش خبرگزاري «الشرق الاوسط مصر»، بر اثر حمله گروه‌هاي مسلح در يكي از روستا‌هاي استان «سوهاج» واقع در جنوب قاهره يك نيروي پليس كشته و يك نفر ديگر زخمي شدند. اين خبرگزاري به نقل از منابع امنيتي گفت: خودروي پليس از يك ماشين حامل پول محافظت مي‌كرد كه بيرون از روستاي «العتامنه» واقع در 400 كيلومتري قاهره مورد هجوم افراد مسلح قرار گرفت.
خبرگزاري الشرق الاوسط افزود: اين افراد براي خودروي پليس كمين گذاشته بودند كه اين خودرو را با مسلسل‌هاي خود مورد هجوم قرار دادند.

• رئيس كميته اصلاح قانون اساسي مصر موسوم به كميته پنجاه نفره هرگونه مصونيت قانوني ارتش اين كشور را رد كرد.
به گزارش اليوم السابع، "عمرو موسي" در سخناني با اشاره به اينكه ارتش مصر هيچگونه مصونيت و يا استثنايي را در قانون اساسي آينده خواستار نشده است گفت: آنچه كه از نشست من با ژنرال "السيسي" فرمانده ارتش مصر در پشت درهاي بسته منتشر شده نادرست است.
وي در ادامه اظهار داشت، محدود كردن قوه قضاييه و پارلمان در قانون اساسي آينده با هدف خدمت به جامعه بوده و بر ضد اين دو نهاد نيست.

• به گفته منابعي در كميته حقوقي «ائتلاف ملي حمايت از مشروعيت و رد كودتا»، 25 وكيل مصري از جريان هاي سياسي مختلف از "محمد مرسي" رئيس جمهور بركنار شده مصر دفاع خواهند كرد.
روزنامه «الوفد» مصر نوشت: اين منابع كه ترجيح دادند نامشان فاش نشود، گفتند "علي كمال" عضو سابق شوراي كانون وكلا و رئيس كميته حقوقي گروه اخوان المسلمين، به عنوان هماهنگ كننده كل هيأت دفاع شامل حدود 25 وكيل وابسته به جريان هاي سياسي مختلف خواهد بود.
اين منابع احتمال دادند "محمد سليم العوا" مشاور سابق رئيس جمهور بركنار شده، رياست هيأت دفاع را به عهده بگيرد. با اين حال، الوفد تأكيد كرد كه اين خبر تاكنون تاييد نشده است.
منبع ديگري در كميته حقوقي گروه اخوان المسلمين گفت كه در روزهاي گذشته جلسه ها و ديدارهاي گسترده اي براي تدوين طرح دفاع از مرسي و رهبران متهم نهاد رياست جمهوري و اخوان المسلمين، برگزار شده و قرار است در روزهاي آينده ادامه يابد.
علي كمال هماهنگ كننده هيأت وكلاي مرسي گفت، كار تشكيل كميته به پايان رسيده اما بعد از درز اطلاعاتي مبني بر اينكه مرسي با محاكمه خود و حاضر شدن در دادگاه مخالف است، بعيد نيست فعاليت كميته هر لحظه به حال تعليق درآيد.
قرار است اولين جلسه محاكمه مرسي و شماري از معاونانش و گروه اخوان المسلمين 4 نوامبر آينده در پرونده معروف به حوادث «الاتحاديه» (كاخ رياست جمهوري) به اتهام تحريك طرفدارانش به قتل تظاهركنندگان مخالف خود مقابل كاخ رياست جمهوري در دسامبر 2012 كه در جريان آن شماري كشته و يا زخمي شدند، آغاز شود.

• دادگاه اداري مصر يكشنبه (92.08.05) به دادخواست قضايي مبني بر لغو تابعيت مصري شيخ "يوسف القرضاوي" رئيس اتحاديه جهاني علماي مسلمان رسيدگي مي‌كند.
به گزارش پايگاه اليوم السابع، مهندس "حمدي الفخراني" عضو مجلس الشعب منحله يك دادخواست قضايي ارائه و طي آن لغو تابعيت مصري شيخ قرضاوي را خواستار شده است.
وي در اين دادخواست خود گفته است كه اظهارات قرضاوي در شبكه الجزيره تحريك به خصومت عليه ارتش مصر و ايجاد فتنه در داخل مصر بود كه به منافع عالي كشور آسيب رسانده و آن را در معرض فتنه و خطر قرار داد.
قرضاوي پس از عزل "محمد مرسي" اقدامات "عبدالفتاح السيسي" وزير دفاع مصر را كودتاي ارتش عليه دولت برشمرد و مردم مصر را به تظاهرات براي ساقط كردن كودتا فراخواند.

• دادگاهي در جنوب استان جيزه مصر مدت زمان بازداشت پنج متهم پرونده قتل چهار شيعه مصري از جمله شيخ "حسن شحاته" از رهبران شيعه اين كشور را يك ماه ديگر تمديد كرد.
به گزارش پايگاه خبري محيط؛ دادگاه اين افراد را به قتل عمد، آتش زدن عمدي اجساد و اموال، تخريب اموال، مقاومت در برابر نيروهاي امنيتي و اوباشگري متهم كرد اما متهمان اين اتهامات را رد كردند.

• سرتيپ "محمد كامل" رئيس مسئول امنيتي فرودگاه بين المللي قاهره از طرح امنيتي براي حفاظت فرودگاه بين المللي قاهره از حملات موشكي خبر داد.
به گزارش پايگاه اليوم السابع، كامل افزود؛ نيروهاي ما در آمادگي كامل به سر مي برند و مي توانند با هر اقدام تروريستي عليه فرودگاه و هواپيماهايي كه در روي باند هستند به ويژه پس از حمله به ماهواره اي در منطقه المعادي قاهره مقابله كنند.
كامل بيان كرد، ما راه هاي مبارزه با هر اقدام تروريستي عليه هواپيمايي كه بر روي باند فرودگاه هستند را بررسي كرديم و به منظور جلوگيري از حمله به فرودگاه از خارج ديوارهاي آن و از بالاي پشت بام ساختمان هاي مجاور تدابيري انديشيده ايم و قصد داريم كه بلوك هاي سيماني قرار دهيم. همچنين هماهنگي كاملي با دستگاه هاي اطلاعاتي، امنيت ملي و ديگر ارگان هاي امنيتي داريم. خاطرنشان مي شود كه گروه هاي مسلح از زمان عزل "محمد مرسي" از قدرت مصر در تابستان گذشته حملاتي را در سينا انجام داده اند و اخيرا نيز به منطقه اي در المعادي قاهره با آرپي جي حمله كردند.

• افزايش ناامني ها در مصر باعث كاهش ورود گردشگران خارجي به اين كشور شده است.
چهار ماه پس از برگزاري اولين انتخابات دموكراتيك در مصر طي سال گذشته ميلادي كه به پيروزي "محمد مرسي"، رئيس جمهور بركنار شده اين كشور منجر شد اوضاع گردشگري مصر در وضع بسيار خوبي قرار داشت و گردشگران خارجي زيادي وارد اين كشور شدند تا از آثار باستاني اين كشور ديدن كنند. در آن زمان رسانه هاي مصري كه از آزادي برخوردارند بودند در فعاليت هاي خود با هيچ مشكلي روبرو نمي شدند.
در حالي كه يك سال پيش صفحه روزنامه ها به ورود بيشمار گردشگران به كشور اشاره داشت ولي تيتر اخبار در رسانه هاي مصري به برگزاري تظاهرات مخالفان دولت، بازداشت ها و انفجارها اشاره مي كند.
در حالي كه در بيست و دوم فوريه سال 2012 نزديك به 3 هزار و 500 گردشگر خارجي از بناي رامسس در منطقه ابوسمبل بازديد كردند، در همين تاريخ در سال 2013 عناوين اخبار مصر به كشته شدن نظاميان مصري در منطقه سينا اشاره دارد و تنها 150 گردشگر خارجي از بناي رامسس ديدار كردند. امروز مناطق باستاني مصري با وضع اسفباري روبرو است و اوضاع سياسي و امنيتي اين كشور ارتباط مستقيمي با وضع گردشگري دارد.

• «شبكه اسكاي» نيوز از ورود رئيس سازمان اطلاعاتي روسيه به قاهره پايتخت مصر خبر داد.
به گزارش شبكه اسكاي نيوز روز دوشنبه (92.08.06) در خبري از سفر رئيس سازمان اطلاعاتي روسيه به قاهره پايتخت مصر خبر داد.
قرار است رئيس سازمان اطلاعاتي روسيه با تني چند از مقامات نظامي مصر ديدار و گفتگو كند. اين در حالي است كه روز يكشنبه يك رسانه غربي از تلاش روسيه براي توسعه همكاري نظامي با مصر و سفر "ولاديمير پوتين" به اين كشور در اين زمينه خبر داد.

• يك رسانه غربي از تلاش روسيه براي توسعه همكاري نظامي با مصر و سفر "ولاديمير پوتين" به اين كشور در اين زمينه خبر داد.
به گزارش «ساندي تايمز»، ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه در حال برنامه ريزي براي ديدار از مصر است.
در اين گزارش هدف پوتين از ديدار از مصر استفاده از نبود همكاري نظامي آمريكا و دولت جديد مصر براي گسترش همكاري نظامي بين روسيه و مصر خوانده شده است. بنا بر اين گزارش روسيه قصد دارد دوباره به بنادر درياي مديترانه دسترسي داشته باشد.
در حال حاضر تنها بندري كه روسيه در درياي مديترانه به آن دسترسي دارد بندر طرطوس سوريه است.
شايان ذكر است در پي سركوب شديد طرفداران "محمد مرسي" توسط دولت نظامي مصر، آمريكا از توقف تحويل برخي سيستم هاي نظامي و كاهش كمك نظامي به ارتش مصر خبر داد.

• همزمان با ادامه تظاهرات حاميان "محمد مرسي" در سراسر مصر، رئيس كمپين حمايت از نامزدي "عبدالفتاح السيسي" در انتخابات رياست جمهوري، از جمع‌آوري 15 ميليون امضا در حمايت از وي خبر داد.
به گزارش پايگاه اينترنتي شبكه خبري الجزيره، جمعي از حاميان اخوان المسلمين مصر با برگزاري شش تظاهرات جداگانه در شهر اسكندريه و سردادن شعارهايي اعتراض خود را نسبت به شكست دولت جديد مصر در اداره امور كشور، افزايش قيمت خوار و بار، فروپاشي اقتصاد و ركود گردشگري اعلام كردند.
تظاهركنندگان همچنين برگزاري تجمع در ميدان‌هاي اسكندريه در 13 آبان و همزمان با اولين جلسه محاكمه "محمد مرسي"، رئيس‌جمهوري بركنار شده مصر شدند. در استان سوئز نيز طرفداران "ائتلاف ملي حمايت از مشروعيت"، متشكل از گروه‌هاي حامي اخوان المسلمين راهپيمايي شبانه‌اي را در محكوميت "كودتاي مصر" برگزار كردند. شركت‌كنندگان در اين تظاهرات با سردادن شعارهايي سرنگوني حكومت نظامي و محاكمه عاملان كشتار حاميان محمد مرسي، رئيس‌جمهوري بركنار شده مصر را خواستار شدند.
در همين راستا، گروهي از دانشجويان حامي اخوان المسلمين با تجمع در محوطه و اطراف دانشگاه قاهره "كودتاي نظامي" مصر را محكوم كردند.
ائتلاف ملي حمايت از مشروعيت نيز در بيانبه‌اي از طرفداران خود خواست امروز در تظاهراتي كه تحت عنوان "تظاهرات ميليوني پايداري و استقلال دستگاه قضايي" برگزار مي‌شود، شركت كنند.
از سوي ديگر، كميته 50 نفره مسئول اصلاح قانون اساسي مصر، چهار بند در خصوص كرامت، شكنجه، برابري و آزادي شخصي تصويب كرد. "محمد سلماويي"، سخنگوي اين كميته اظهار كرد: اين چهار بند با توافق اعضا تصويب شده و نيازي به راي‌گيري ندارد.
وي در كنفرانسي مطبوعاتي خاطرنشان كرد: اين توافق نهايي نبوده و چهار بند مورد توافق براي كميته كارشناسان فرستاده مي‌شود تا از لحاظ قانوني و مطابقت آن با قانون اساسي مورد بررسي قرار گيرد.
"محمد سلماوي" در خصوص محرمانه بودن اين نشست‌ها كه جدال گسترده‌اي را در محافل سياسي مصر برانگيخته است، گفت: اين نشست‌ها غيرعلني است نه محرمانه و مسائل مورد بررسي در آن ها مشخص است و در صورت توافق از جزئيات ‌آن خبر داده مي‌شود.
از سوي ديگر، "كاترين اشتون"، رئيس سياست خارجه اتحاديه اروپا نسبت به درخواست مسئولان مصري براي نظارت اتحاديه اروپا بر رفراندوم پيش‌نويس قانون اساسي اظهار اميدواري كرد. وي از دولت مصر خواست تا هر چه سريعتر به وضعيت فوق‌العاده پايان دهند.
در اين ميان، "رفاعي نصرالله"، موسس كمپين «كار زيبايت را كامل كن»، در كنفرانسي مطبوعاتي ادعا كرد كه اين كمپين 15 ميليون امضا براي حمايت از نامزد شدن عبدالفتاح السيسي، وزير دفاع مصر در انتخابات رياست جمهوري جمع‌آوري كرده است. وي تاكيد كرد، اهميت مشاركت السيسي در انتخابات رياست جمهوري در اين امر نهفته است كه وي براي وطن ما «خالصانه» فعاليت مي‌كند و قدر مردم مصر را مي‌داند!

• انجمن دانشجويان دانشگاه الازهر با انتشار بيانيه اي، "شيخ الازهر" را مسئول حمله به دانشجويان دانشگاه الازهر در قاهره دانست.
به گزارش شبكه تلويزيوني الجزيره "محمود حسين" خبرنگار اين شبكه در گزارش مستقيم از قاهره درباره تظاهرات دانشجويان دانشگاه الازهر در قاهره، گفت دو روايت ضد و نقيض در اين باره وجود دارد. مقامات رسمي مصر دانشجويان دانشگاه الازهر را كه آن ها را دانشجويان اخوان المسلمين مي نامند، به تلاش براي بستن مسير شهرك النصر و ورود به ميدان رابعه العدويه متهم كردند. ميدان رابعه العدويه به دانشگاه الازهر بسيار نزديك است.
خبرنگار افزود، نيروهاي ارتش و پليس مصر از نزديك شدن دانشجويان به ميدان رابعه العدويه جلوگيري كردند.
اين در حالي است كه روايت دانشجويان دانشگاه الازهر كاملا برخلاف سخنان مقامات رسمي مصر است. به طوري كه مي گويند تظاهرات مسالمت آميز برگزار كردند و با سردادن شعارهايي آزادي دانشجويان بازداشت شده را خواستار شدند. به گفته دانشجويان دانشگاه الازهر، اهالي اين منطقه فقط در نزديكي دانشگاه حضور نداشتند بلكه برخي از آن ها با كمك نيروهاي امنيتي توانستند به دانشجويان حمله كنند.
در همين رابطه انجمن دانشجويان دانشگاه الازهر بيانيه اي صادر كرد و شيخ الازهر را مسئول حمله به دانشجويان دانشگاه دانست و اعلام كرد اين جنايتي است كه به جناياتي كه عليه دانشجويان در دانشگاه هاي مختلف مصر صورت مي گيرد، اضافه مي شود.
خبرنگار شبكه افزود، اوضاع در حال حاضر كاملا آرام شده است و ده ها نفر از دانشجويان براي اعلام همبستگي با برخي از دانشجوياني كه از سكونت در شهرك دانشجويي محروم شده اند، در مقابل دانشگاه الازهر تجمع كرده اند.

• تظاهرات اعتراضي دانشجويان الازهر مصر روز گذشته در برابر اين دانشگاه با مقابله نيروهاي امنيتي مواجه شد و منجر به زخمي شدن تعدادي از دانشجويان معترض شده است.
به گزارش پايگاه خبري «الجزيره»، در پي تجمع اعتراضي دانشجويان مصري در برابر دانشگاه الازهر و دخالت نيروهاي امنيتي براي متفرق كردن معترضان، تعدادي از دانشجويان زخمي شدند.
دانشجويان معترض اعلام كردند كه نيروهاي امنيتي براي پراكنده كردن آن ها از گاز اشك آور شليك گلوله تفنگ‌هاي بادي استفاده كرده‌اند كه در اين ميان ده‌ها دانشجوي مصري زخمي شده‌‌اند.
اين در حالي است كه وزارت كشور مصر اعلام كرده كه دانشجويان معترض مسير روبروي دانشگاه الازهر را مسدود كرده بودند و با پرتاب سنگ به سوي عابران قصد حركت به سوي ميدان «رابعه العدويه» را داشته‌اند كه اين اقدام آنها نيروهاي امنيتي را وادار به دخالت كرده است.
از سوي ديگر نيز "محمود صلاح" عضو جريان «دانشجويان ضد كودتا» تأكيد كرد كه نيروهاي امنيتي با ورود به دانشگاه تظاهرات مسالمت آميز دانشجويان را با استفاده از گاز اشك‌آور و شليك گلوله‌هاي تفنگ‌هاي بادي سركوب كرده‌اند و تعدادي از دانشجويان معترض را نيز بازداشت كردند.
حركت‌ها و اقدامات اعتراضي دانشجويان مصري در چند هفته گذشته وارد مرحله جديدي شده است و دانشجويان با تجمع در برابر دانشگاه الازهر و دانشگاه قاهره و عين الشمس با بالا بردن تصاوير دانشجويان زنداني خواهان سقوط دولت كودتا هستند.

• قاضي پرونده موسوم به «حوادث دفتر ارشاد» كه رهبران اخوان‌المسلمين در آن متهم به تحريك براي قتل معترضان شده‌اند، از بررسي اين پرونده و محاكمه رهبران اخوان كناره‌گيري كرد.
به گزارش شبكه خبري «روسيا اليوم»، قاضي و هيئت قضائي پرونده موسوم به «حوادث دفتر ارشاد» كه در آن رهبران اخوان الملسمين متهم به تحريك براي قتل معترضان شده‌اند از ادامه بررسي اين پرونده كناره گيري كردند.
جلسه دادگاه جنائي قاهره براي محاكمه "محمد بديع" رهبر اخوان المسلمين و "خيرت شاطر" معاون رهبر اخوان و "رشاد البيومي" عضو دفتر ارشاد و 35 تن ديگر از اعضاي اخوان به اتهام تحريك براي قتل معترضان در برابر دفتر ارشاد با وجود تدابير شديد امنيتي برگزار شده بود كه قاضي اين پرونده اعلام كرد از ادامه بررسي آن كناره گيري خواهد كرد.

• عضو سابق كميته تدوين قانون اساسي مصر تاكيد كرد كه در قانون اساسي جديد مصر بايد بر غير نظامي بودن نظام و حقوق شهروندان غير مسلمان تاكيد شود.
"وسيم السيسي" عضو ذخيره كميته تدوين قانون اساسي مصر بود كه چندي پيش از عضويت در اين كميته استعفا داده است.
وي درباره دلايل استعفاي خود از عضويت در اين كميته گفت كه به علت عدم حضور اعضاي ذخيره در جلسات رأي گيري بر سر بندهاي قانون اساسي جديد استعفا داده است.
به گفته وي علاوه بر اين كميته تدوين در امور كميته عمومي اين مجموعه دخالت مي‌كرد كه از نظر وي چنين امري به هيچ وجه قابل قبول نبوده است.
وي با بيان اينكه ماده دوم قانون اساسي بايد به غير نظامي بودن نظام مصر اقرار كند، افزود، در ماده سوم قانون اساسي جديد مصر بايد بر حق غير مسلمانان در اجراي تعاليم مذهبي و امور شخصي تاكيد شود. غير مسلمانان بايد بتوانند رهبران ديني خود را خودشان انتخاب كنند.
السيسي در ادامه افزود، وجود ماده سوم قانون اساسي با ذكر واژه «غير مسلمانان» باعث همبستگي جامعه مصر مي‌شود و به شيعيان و بهايي‌هاي مصر اين اجازه را مي‌دهد كه آئين و سنت‌هاي مذهبي خود را اجرا كنند بدون اينكه مورد تعرض و ظلم قرار گيرند.
وي افزود، بيشتر بندهايي كه اعضاي ذخيره كميته 50 نفره تدوين قانون اساسي ارائه كرده‌اند از جمله لزوم غير نظامي بودن نظام، مورد بي‌توجهي قرار گرفته ‌است. اكثر اعضاي كميته با اين موضوع موافقت كرده بودند.
السيسي ادامه داد كه عدم توجه به اين ماده، شك و شبهه‌اي مبني بر وجود دخالت‌ها در امور كميته‌ تدوين قانون اساسي را ايجاد مي‌كند.

• طرفداران اخوان المسلمين موسوم به ائتلاف حمايت از مشروعيت رئيس جمهوري سابق مصر اعلام كردند كه "محمد مرسي" دادگاهي را كه در آن محاكمه خواهد شد، به رسميت نمي شناسد.
به گزارش المنار، ائتلاف ملي براي حمايت از مشروعيت محمد مرسي رئيس جمهوري بركنار شده مصر در بيانيه اي اعلام كرد كه مرسي دادگاهي را كه قرار است به اتهام كشتار معترضان محاكمه شود، به رسميت نمي شناسد.
اين دادگاه قرار است 4 نوامبر (13 آبان) برگزار شود. در ادامه بيانيه گفته شده است: محمد مرسي هيچ وكيل مصري يا خارجي را براي دفاع از خود انتخاب نخواهد كرد، زيرا وي اتهامات وارده به خود، دادگاه و تصميمات آن را به رسميت نخواهد شناخت.
علاوه بر مرسي 14 نفر ديگر نيز به اتهام تحريك به كشتار معترضان در 5 دسامبر 2012 محاكمه خواهند شد. در اين بيانيه آمده است: گروهي از وكلاي موسوم به وكلاي قربانيان انقلاب حق دارند به نيابت از محمد مرسي در دادگاه صحبت كنند. وكلاي ديگر نيز در جلسات دادگاه حضور خواهند داشت و اين اقدام نه براي دفاع از مرسي بلكه براي پيگيري اقدامات حقوقي صورت خواهد گرفت.

• "جان كري" وزير امور خارجه آمريكا روز دوشنبه (92.08.6) گفت: احتمالا طي هفته هاي آينده به مصر سفر خواهد كرد.
به گزارش خبرگزاري رويترز، كري كه براي نخستين بار پس از سرنگوني "محمد مرسي" رئيس جمهور پيشين مصر از قدرت به آن كشور سفر مي كند، در اين باره گفت: طي هفته هاي آينده احتمالا به مصر سفري خواهم داشت زيرا اصرار دارم با نمايندگان مختلف از جامعه مدني اين كشور ديدارهايي داشته باشم. كري از زماني كه به عنوان وزير امور خارجه آمريكا فعاليت خود را آغاز كرد، يك بار سفري به مصر داشت.
وي طي سفر خود در روزهاي دوم و سوم مارس، از كمك مالي 190 ميليون دلاري آمريكا به مصر و نيز واريز 60 ميليون دلار به صندوق كمك به بنگاه هاي كوچك و متوسط اقتصادي اين كشور خبر داد.

• اعتراض‌هايي كه دانشگاه‌ هاي مختلف مصر از جمله دانشگاه الازهر، به عنوان مهمترين پناهگاه و دژ جماعت اخوان المسلمين از سوي هواداران "محمد مرسي" شاهد آن است، به چالشي جديد پيش روي دولت كنوني مصر تبديل شده است.
قاهره، چالش جديدي كه دولت مصر با شروع سال تحصيلي جديد با آن دست و پنجه نرم مي‌كند، تظاهرات مستمر طرفداران "محمد مرسي"، رئيس جمهوري بركنار شده اين كشور در دانشگاه‌ها به ويژه دانشگاه قاهره، عين شمس و حلوان است.
اين مسئله تاكنون منجر به حوادث خشونت‌بار و تعطيلي كلاس‌هاي درس در دانشگاه‌ها شده و دولت مصر از حل و فصل اين بحران در سايه عدم حضور نيروهاي امنيتي در ورودي دانشگاه‌ها بعد از انقلاب 25 ژانويه ناتوان است.
طرفداران "محمد مرسي" در اعمال فشار به دولت موقت مصر براي رسيدن به اهداف خود به جوانان دانشگاهي دل بسته‌اند؛ چراكه دانشگاه‌ها مكاني است كه جوانان احساسي و پرشور زيادي در آنجا حضور دارند، همانطور كه دانشگاه رفتن آن ها امري طبيعي است و دولت نمي‌تواند مانع از ورود آن ها به اين مكان علمي شود از اين رو كنترل دانشگاه‌ها مسئله‌اي بسيار دشوار نشان مي‌دهد. ولي بايد توجه داشت كه اين اقدامات دانشجويان تنها تظاهرات صرف و بالا بردن پلاكاردهاي اعتراضي نيست، بلكه هر روز درگيري ‌هايي بين نيروهاي امنيتي مستقر در آن سوي ديوارهاي دانشگاه و دانشجويان رخ مي‌دهد و تعدادي از جوانان دستگير و برخي نيز مجروح مي‌شوند. همچنين درگيري ‌هاي ديگري نيز داخل حريم دانشگاه ميان طرفداران محمد مرسي و هواداران سرلشكر "عبد الفتاح السيسي"، وزير دفاع مصر رخ مي‌دهد.
تدوام اين تظاهرات دولت مصر را به اتخاذ برخي تصميمات وادار كرده است، ولي اين تصميمات به صورت مستقيم از طرف دولت صادر نشده، بلكه دستورالعمل‌ هايي براي دانشگاه‌ ها مبني بر تنبيه دانشجوياني شركت كننده در تظاهرات و محروميت آنها از تحصيل شده است و در همين راستا بود كه تعداد زيادي از دانشجويان معترض و شركت‌كننده در تظاهرات‌ها از دانشگاه اخراج شدند.
اما اين اقدامات ضامن بازگشت آرامش به دانشگاه‌ها نبود و تظاهرات طرفداران مرسي با در دست داشتن پرچم‌ها و پلاكاردهاي حاوي نماد رابعه العدويه و تصاوير رئيس جمهوري بركنار شده مصر همچنان ادامه دارد. شايد اين امر دولت را مجبور به اعطاي اختيارات قضايي به مديران دانشگاه همزمان با بازگشت نيروهاي پليس به حريم دانشگاه‌ها همانند دوران مبارك براي كنترل اعتراضات كند.
"محمد فرحات"، استاد دانشگاه قاهره در اين‌باره مي‌گويد: كلاس‌ها و برنامه ‌هاي درسي به صورت نامنظم برگزار مي‌شود و تظاهرات همچنان در داخل دانشگاه‌ ها ادامه دارد و اين موضوعي غير قابل قبول است، چرا كه دانشگاه مكاني براي علم اندوزي و آموزش است و نه سردادن شعارهاي سياسي و ورود به منازعات سياسي.
فرحات از دولت مصر خواستار ضرورت اتخاذ اقدامات قاطعانه و ملموس براي توقف اعتراضاتي شد كه برنامه درسي دانشگاه ها را تحت الشعاع خود قرار داده است.
وي همچنين خواستار بازگشت نيروهاي امنيتي به دانشگاه‌ ها با اختيارات قضايي براي دستگيري تمام كساني شد كه خارج از روند و برنامه درسي در داخل دانشگاه فعاليت مي‌كنند.
"محمود خنيزي"، دانشجوي دانشكده مهندسي دانشگاه عين شمس و يكي از اعضاي جماعت اخوان المسلمين مي‌گويد: تظاهرات در داخل دانشگاه‌ها ادامه دارد و فعاليت در دانشگاه‌ها تنها دريچه اميد جوانان به سرنگوني كودتاي خونين نظامي در مصر است.
وي مي‌افزايد، ما هر روز داخل دانشگاه‌ها تظاهرات مسالمت آميز برگزار مي‌كنيم، ولي يك نوع همكاري با نيروهاي امنيتي وجود دارد و برخي نيروهاي امنيتي خودسرانه براي مقابله با تظاهرات مسالمت آميز دانشجويان وارد دانشگاه مي‌شوند و با استفاده از سلاح و سنگ به معترضين حمله مي‌كنند، گاهي اوقات درگيري‌هايي به وجود مي‌آيد، ولي ما به تظاهرات مسالمت آميز خود تا بازگشت مشروعيت و قانون پافشاري مي‌كنيم.
اما دانشگاه الازهر يكي از مهمترين پايگاه‌هاي طرفداران محمد مرسي و جماعت اخوان المسلمين است و با توجه به اينكه الازهر بزرگترين دانشگاه مصر از نظر حضور تعداد اعضاي اخوان المسلمين به شمار مي‌آيد، دولت مصر مجبور شده است، شروع سال تحصيلي در آن را براي مدت طولاني به تعويق بيندازد از اين رو فعاليت در اين دانشگاه تنها از يك هفته پيش شروع شده است. همانطور كه انتظار مي‌رفت تظاهرات از روز اول در اين دانشگاه شروع و خيابان‌ هاي منتهي به دانشگاه بسته شد و درگيري ‌هاي خونيني ميان نيروهاي امنيتي و دانشجويان معترض در اطراف خيابان النصر واقع در نزديكي دانشگاه رخ داد. رئيس دانشگاه در دفتر كارش محاصره شد و تظاهر كنندگان تلاش كردند تا به ساختمان اداري دانشگاه حمله كنند، ولي نيروهاي امنيتي ممانعت كردند.
اعتراضات دانشگاه الازهر تنها به معترضين مصري خلاصه نمي‌شود، بلكه دانشجوياني از مليت‌هاي ديگر و در راس آنها دانشجويان تركيه را نيز دربر مي‌گيرد كه با بركناري مرسي مخالف هستند، مسئله‌اي كه دولت موقت مصر را در مورد بازگشت آرامش به دانشگاه و ادامه فعاليت در آن نگران كرده و دولت را بر آن داشته تا در صورت تداوم اعتراضات چاره را در تعطيلي اين دانشگاه جستجو كند.
"مصطفي البنهاوي"، دانشجوي دانشكده علوم اسلامي گفت: تاكنون به خاطر شرايط حاكم بر دانشگاه و تدوام تظاهرات و نگراني دانشجويان از درگيري، هيچ كلاسي برگزار نشده است و اين دانشجويان به اندازه‌اي كه به تظاهرات اهتمام مي‌ورزند به كلاس و فعاليت‌هاي درسي توجه نمي‌كنند.
مصطفي مي‌افزايد، تعداد زيادي از دانشجويان دانشگاه الازهر از طرفداران و وابستگان به جماعت اخوان المسلمين هستند و كنترل اوضاع در اين دانشگاه بسيار دشوار است، از اين رو تعويق كلاس‌هاي درس در اين مقطع زماني به دلايلي از جمله حفظ جان دانشجويان و بازگشت آرامش به دانشگاه تا زمان تحقق آشتي ملي، تبديل به يكي از مسائل مهم شده است.

• نيروهاي امنيتي مصر روز سه شنبه (92.08.07) در عملياتي در شهر العريش در شمال شرق قاهره ، 54 تكفيري را بازداشت كردند.
به گزارش شبكه العالم؛ سرتيپ "احمدمحمد علي" سخنگوي نظامي ارتش مصر در بيانيه اي در صفحه شخصي خود در فيس بوك گفت: «نيروهاي مشترك ارتش و پليس مصر عمليات امنيتي موفقي را عليه چندين مركز تجمع تكفيري هاي مسلح در شهر العريش در شمال سينا انجام دادند و اين عناصر تكفيري تحت پيگيرد قضايي در مصر قرار داشتند.»
سرتيپ "محمد علي" افزود نيروهاي ارتش و پليس در عملياتي مشترك به 12 مركز تجمع عناصر مسلح تروريست در شهر العريش يورش بردند و توانستند 54 تكفيري را دستگير كنند و در مخفيگاه آنان تعدادي كامپيوتر حاوي نقشه ها و اطلاعات تروريستي كشف كردند.
وي اظهار داشت نيروهاي امنيتي مصر همچنين توانستند سه بمب دست ساز، يك كيلوگرم ماده منفجره قوي «تي ان تي»، مقاديري مهمات، چندين خشاب تفنگ و دستگاه بي سيم كشف كنند.
به گزارش خبرگزاري شين هوا از قاهره، اين عمليات در چارچوب برنامه امنيتي گسترده نيروهاي مسلح مصر براي برقراري مجدد ثبات و آرامش در منطقه سينا صورت گرفت.

• يك منبع وزارت كشور مصر روز چهارشنبه (92.08.08) اعلام كرد مقامات اين كشور "عصام العريان" از رهبران اخوان المسلمين را بازداشت كرده اند.
به گزارش شبكه تلويزيوني النيل در خبري از بازداشت "عصام العريان" يكي از رهبران گروه اخوان المسلمين در منطقه قاهره جديد واقع در شرق قاهره خبر داد. اين منبع وزارت كشور مصر در مصاحبه با رويترز افزود عريان بازداشت شده است و جزئيات مربوط به آن به زودي منتشر خواهد شد.

• نمايندگان آمريكايي از بيم اينكه ممكن است چندين دهه همكاري آمريكا با مصر به خطر بيافتد، از واشنگتن خواستند كمك نظامي به مصر را از سر بگيرد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، دولت آمريكا سه هفته پيش در واكنش به سركوب سوم ژوئيه طرفداران "محمد مرسي"، رئيس جمهور اسلامگراي بركنار شده مصر تصميم گرفت در كمك يك ميليارد و 500 ميليون دلاري به قاهره تجديد نظر كند.
واشنگتن تحويل تجهيزات سنگين مانند بالگردهاي جنگي آپاچي، هواپيماهاي شكاري اف 16، قطعات يدكي تانك هاي آبرامز و موشك هاي هارپون را به مصر متوقف كرد.
"اليوت انجل"، نماينده دموكرات در برابر كميسيون امور خارجي مجلس نمايندگان آمريكا اطمينان داد از اين تصميم پشتيباني كرده است. وي افزود، اما امروز من فكر نمي كنم تعليق كمك نظامي، دولت مصر را بيشتر دموكراتيك كند و به آمريكا امكان دهد نفوذ بيشتري روي آن داشته باشد.
انجل همچنين خاطر نشان كرد، در واقع من فكر مي كنم اين (توقف كمك نظامي) نتيجه عكس خواهد داد و من بيم دارم كه چند دهه همكاري نظامي ميان آمريكا و مصر را به خطر اندازد».
اين نماينده دموكرات همچنين گفت: در صورتي كه من بخواهم بين كمك نظامي و اخوان المسلمين انتخاب كنم، من هر بار كمك نظامي را انتخاب خواهم كرد.
"اد رويس"، نماينده جمهوري خواه و رئيس كميسيون امور خارجه مجلس نمايندگان نيز اعلام كرد از خطر بي ثبات شدن سينا و در نتيجه تهديد شدن امنيت رژیم صهیونیستی در ارتباط با معاهده کمپ دیوید كه زير نظر آمريكا امضا شده، بيمناك است.
رويس خاطر نشان كرد من دولت را ترغيب مي كنم در تصميم خود درباره به تعليق درآوردن فروش تسليحات به مصر كه بيش از پيش براي اين كشور در برابر سازمان هاي تروريستي مفيد واقع خواهد شد، تجديد نظر كند.

• مصر اعلام كرده كه قصد ندارد در آينده‌اي نزديك سفير خود را به تركيه بازگرداند.
به نوشته روزنامه «تودي زمان»، "نبيل فهمي"، وزير امور خارجه مصر پيشتر اعلام كرده بود كه قاهره از آنكارا انتظار دارد تا موضع سرسختانه خود را در قبال بركناري "محمد مرسي"، رييس جمهوري مخلوع مصر پيش از بازگرداندن سفير به تركيه تغيير دهد.
"حسين بوتسالي"، سفير تركيه در مصر كه اواخر اوت سال جاري ميلادي براي رايزني به آنكارا فراخوانده شده بود، اوايل سپتامبر 2013 به پست خود بازگشت و گفت كه روابط ميان دو كشور بسيار عميق است.
وي افزود، ما اميدواريم كه سفير مصر در آينده‌اي نزديك به آنكارا بازگردد.
اين در حالي است كه وزير امور خارجه مصر اعلام كرده كه سفير اين كشور به زودي به آنكارا بازنمي‌گردد.
همچنين سخنگوي وزارت خارجه مصر به اين نكته اشاره كرد كه اظهارات اخير "احمد داوود اوغلو"، وزير امور خارجه تركيه درباره مصر به صورت رسمي توسط مقام‌هاي مصري دريافت نشده و تنها در رسانه‌ها به گوششان رسيده است.
داوود اوغلو در جريان كنفرانسي خبري در كويت مدعي شد كه تركيه از خواسته تمام ملت مصر و نه يك گروه سياسي يا شخصي خاص در اين كشور عربي حمايت مي‌كند.
بسياري از سياستمداران مصري از اظهارات وزير امور خارجه تركيه استقبال كردند اما گفته شده كه قاهره انتظار دارد تركيه به خاطر انتقادهاي گذشته از دولت مصر عذرخواهي كند.
سفير تركيه در قاهره گفته كه عذرخواهي از مصر در حال حاضر در دستور كار دولت آنكارا قرار ندارد و اعلام كرد كه بيانيه‌اي رسمي از تركيه درباره اظهارات داوود اوغلو دريافت نكرده است.
با وجود آنكه دولت تركيه از سرنگوني محمد مرسي كه متحد اصلي آنكارا محسوب مي‌شد،‌ انتقادهاي شديدي كرد اما اخيرا مقام‌هاي تركيه‌ لفاظي‌هاي شديد خود را در قبال قاهره كمتر كرده‌اند.
سفير تركيه در قاهره همچنين اشاره كرد كه اظهارات رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير تركيه درباره احمد آل طيب، شيخ اعظم الازهر سوء تعبير شده و الازهر مي‌تواند در از ميان بردن تنش‌ها ميان دو كشور نقش كليدي ايفا كند.

• دولت روسيه نام گروه اخوان المسلمون مصر را در فهرست گروه هاي تروريستي اين كشور جاي داده است.
به گزارش الاهرام؛ "محمد سلماوي" سخنگوي رسمي كميته 50 اصلاح قانون اساسي مصر و يكي از اعضاي هيئت ديپلماتيك مردمي كه به روسيه و انگليس اخيرا سفر كرد گفت: در ديدار با "ميخائيل بوگدانوف" فرستاده شخصي "ولاديمير پوتين" رئيس جمهوري روسيه در مساله خاورميانه بعد از آن كه امكان ديدار با پوتين براي هيئت مصري به دليل عدم حضورش در مسكو محقق نشد تاكيد كرده بود كه روسيه نام جماعت و گروه اخوان المسلمين مصر را در فهرست گروه هاي تروريستي روسيه افزوده است.

• نخست وزير مصر وجود امنيت در دانشگاه ها را ضروري دانست و گفت: براي بازگرداندن ثبات به دانشگاه ها تلاش مي كنيم.
به گزارش شبكه تلويزيوني اسكاي نيوز عربي، "حازم الببلاوي" بر لزوم وجود امنيت در دانشگاه ها تاكيد كرد و گفت دستيابي به راه حلي كه ثبات اوضاع امنيتي را تضمين كند و با آداب و رسوم دانشگاه ها تعارض نداشته باشد، مهم است. نخست وزير مصر اظهار داشت همه بر اهميت وجود امنيت در دانشگاه ها تاكيد دارند و اگر هرج و مرج در دانشگاه ها ادامه پيدا كند، نمي توان اوضاع را اصلاح كرد. وي افزود بايد راه حل مناسبي پيدا كنيم كه با احترام به همه ارزش ها و آداب و رسوم دانشگاه ها، وجود امنيت و ثبات و مبارزه با اغتشاش و ويراني را تضمين كند.

• روزنامه دولتي الاهرام در پايگاه اينترنتي خود گزارش داد افراد مسلح صبح جمعه (92.08.10) در يك هتل معروف مصر واقع در مسير منتهي به اهرام جيزه، تيراندازي كردند.
به گزارش خبرگزاري شين هوا؛ الاهرام اعلام كرد شش مظنون به علت مشاجره بر سر پرداخت پول غذاي خود در رستوران داخل اين هتل در قاهره تيراندازي كردند ولي ديگر رسانه‌هاي محلي گزارش دادند كاركنان اخراج شده هتل عامل اين تيراندازي بودند.
در شيشه‌اي جلوي رستوران در اين تيراندازي خسارت ديد ولي براساس گزارش‌ها،هيچ كس آسيب نديده است.

• طرفداران جماعت اخوان المسلمين در چند شهر از جمله قاهره، الجيزه و سوئز پس از نماز جمعه (92.08.10) تظاهرات برگزار كردند.
به گزارش شبكه النيل؛ اين شبكه همچنين از درگيري نيروهاي امنيتي مصر با طرفداران اخوان المسلمين در منطقه «سيدي بشر» شهر اسكندريه اين كشور خبر داد.
گروه اخوان المسلمين از طرفداران خود خواسته است از جمعه تا روز دوشنبه (92.08.13) كه "محمد مرسي" رئيس جمهور بركنار شده مصر در دادگاه محاكمه خواهد شد به تظاهرات و اعتراضات در سراسر اين كشور ادامه دهند.

• نيروهاي امنيتي مصر 50تن از هواداران رئيس جمهور بركنار شده مصر از جمله 22 دختر جوان شركت كننده در تظاهرات اخوان المسلمين در اسكندريه را بازداشت كردند.
به گزارش پايگاه خبري پانوراما الشرق الاوسط، نيروهاي امنيتي مصر ۵۰ تن از هواداران "محمد مرسي" رئيس جمهور بركنار شده مصر و جماعت اخوان المسلمين را در چهار استان اين كشور بازداشت كردند.
شاهدان عيني و منابعي از جماعت اخوان المسلمين گفتند: در استان قاهره نيروهاي امنيتي "سامح الشربيني" يكي از رهبران حزب آزادي و عدالت را از منزلش در منطقه حلوان در جنوب قاهره ربودند بدون اينكه دليلي براي بازداشت عنوان كنند.
در استان الغربية در منطقه دلتاي نيل در شمال مصر دستگاه امنيتي 21 تن از اعضاي جماعت اخوان المسلمين و افرادي كه به اتهام تحريك به خشونت تحت تعقيب دادستاني قرار داشتند بازداشت شدند.
در استان بني سويف در مركز مصر نيروهاي ارتش و پليس چهار تن از هواداران مرسي را به اتهام تحريك به خشونت در جريان اعتراضات پس از برچيدن تحصن ميدان هاي رابعه العدويه و نهضه مصر در چهاردهم آگوست گذشته ربودند.
در استان الاسكندريه در شمال مصر دستگاه امنيتي محمود أحمد الابياري، استاد دانشگاه اسكندريه و از رهبران جماعت اخوان المسلمين را در جريان حمله به منازل اعضايي از اين جماعت بازداشت كردند.
نيروهاي امنيتي مصر صبح پنجشنبه (92.08.09) 22 دختر جوان را كه در تظاهرات حاميان مرسي در اسكندريه شركت كرده بودند، دستگير كردند.
ائتلاف ملي حمايت از مشروعيت و مخالفت با كودتا در بيانيه اي تاكيد كرد، ما سياست وحشيانه نيروهاي امنيتي در توسل به زور براي متفرق كردن تظاهرات كنندگان و دستگيري دختران و ضرب و شتم آن ها را محكوم مي كنيم. اين بيانيه افزود، رفتار نيروهاي كودتاچيان در قبال دختران جواني كه با حكومت نظاميان مخالف هستند شدت يافته در حالي كه زنان خط قرمز هستند و ما به تظاهرات و راهپيمايي هاي باشكوه خود عليه كودتا ادامه مي‌دهيم.

• در ادامه درگيري ها در مصر، يك شهروند مصري در منطقه اي در اسكندريه كشته شد .
به گزارش شبكه تلويزيوني القدس؛ خبرها حاكي است يك شهروند مصري در پي اقدام نيروهاي امنيتي مصر به سركوب تظاهرات گسترده در منطقه اي در اسكندريه كشته شد. طرفداران "محمد مرسي" رئيس جمهور بركنار شده و گروه اخوان المسلمين مصر در مناطق مختلف اين كشور تظاهرات گسترده برپا كردند.

• سخنگوي رسمي جنبش «تمرد» مصر تاكيد كرد كه اين جنبش در انتخابات پارلماني آينده اين كشور با ليست واحد و مشاركت تمام گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي ملي‌گرا شركت خواهد كرد.
چند ماه پيش و قبل از اعلام تشكيل «كميته پنجاه» اصلاح و تدوين قانون اساسي مصر از سوي "عدلي منصور"، رئيس جمهوري موقت مصر براساس نقشه راهي كه نيروهاي مسلح اين كشور ارائه داده بودند، "محمد بدر"، بنيانگذار «جنبش تمرد» از تاسيس جنبش جديدي وابسته به تمرد به نام «نمايندگان جوان» خبر داد.
هدف از تاسيس جنبش «نمايندگان جوان» آموزش و آماده سازي اعضاي جوان جنبش تمرد جهت ورود به عرصه فعاليت‌هاي سياسي و مشاركت در انتخابات پارلماني مصر عنوان شده است.
محمد بدر اين اظهارات را بعد از اعلام "شريف هلال"، عضو جدا شده از كميته مركزي جنبش تمرد بعد از پيروزي انقلاب 30 ژوئن مبني بر تاسيس جنبشي با عنوان «نمايندگان جوان انقلاب» به همراه 60 نفر از اعضاي جدا شده تمرد براي فعاليت سياسي و پارلماني بعد از اعمال اصلاحات در قانون اساسي مطرح كرد.
اين مسئله منجر به بروز اختلاف و درگيري ميان تمرد و اعضاي جدا شده از آن شد، اين درحالي است كه پيچيدگي و ابهام، اين جنبش و اهداف آن را به خصوص بعد از اظهارات "محمود بدر" مبني بر مشاركت در انتخابات پارلماني براي كسب تمام كرسي‌هاي پارلماني از طريق كانديداتوري مستقيم يا حمايت از برخي كانديداهاي مستقل و حزبي، فرا گرفته است.
بعد از اعلام موضع جنبش تمرد در اين‌باره نگراني‌هايي در محافل سياسي و توده مردم مصر ايجاد شد. برخي آن را تكرار آشكار اقدامات اخوان المسلمين بعد از سرنگوني "حسني مبارك"، رئيس جمهوري اسبق مصر بعد از انقلاب ژانويه برشمردند، موضوعي كه باعث شد اخواني‌ها براي رسيدن به قدرت چشم طمع بدوزند، از اين رو ابتدا كرسي‌هاي پارلمان و سپس پست رياست جمهوري را از آن خود كردند و تبديل به تنها گروه حاكم در مصر شدند،‌ اين امر مصر را در گرداب مشكلات سياسي و اقتصادي گرفتار كرد و در نهايت نيز منجر به انقلاب جديد مردمي و بركناري محمد مرسي در 30 ژوئن شد.
"حسن شاهين"، سخنگوي رسمي جنبش تمرد درباره اين نگراني‌هاي تاكيد كرد كه وي حزب «النور» را به رسميت نمي‌شناسد و به هيچ يك از اظهارات رهبران آن توجه نمي‌كند؛ چراكه جريان اسلام سياسي مصر به خاطر تمايل به انحصار قدرت در مصر جنگ سردي را عليه تمرد آغاز كرد.
شاهين در ادامه اظهارات خود با تكذيب هرگونه اختلاف با گروه‌هاي سياسي ملي‌گرا، بر تلاش مستمر جنبش تمرد براي ايجاد ائتلاف انتخاباتي بزرگ كه در برگيرنده تمام گروه‌هاي ملي‌گرا در راستاي منافع ملي و نه منافع دشمنان انقلاب باشد، تاكيد كرد.
وي همچنين درباره جزئيات نشست اين جنبش با رهبران جبهه نجات براي هماهنگي درباره انتخابات پارلماني آينده مصر بعد از اصلاح قانون اساسي اين كشور كه رو به پايان است، گفت: انتخابات پارلماني آينده با ليست واحد و با مشاركت تمام گروه‌هاي سياسي ملي‌گراي طرفدار انقلاب به جز حزب «النور» و ديگر احزاب داراي مواضع چند پهلو و نامشخص برگزار خواهد شد.

• جماعت اخوان المسلمين به اقدامات خشونت بار خود در مصر ادامه مي دهد.
به گزارش شبكه النيل؛ شهروندان مصري بر اين باورند حاميان جماعت اخوان المسلمين پس از انقلاب سي ام ژوئن به اقدامات خشونت بار و تروريستي خود در مصر ادامه مي دهند.
دانشگاه هاي مصر شاهد اقدامات خشونت بار متعددي روبروست و سازمان دهندگان اين خشونت ها مي خواهند فعاليت هاي آموزشي را در مصر متوقف كنند و دانشجويان را بترسانند. خشونت طلبان همچنين اختلالاتي در خيابان ها و ميادين مصر ايجاد مي كنند.
"ولا الحديني" خبرنگار اين شبكه در قاهره در گزارشي در اين زمينه افزود، "محمد مرسي" رئيس جمهور مصر گفته بود که حاضر است در راه دفاع از مشروعيت خود كشته شود. اين اظهارات كافي بود تا طرفدارانش دست به اقدامات خشونت بار در مصر بزنند. انقلاب سي ام ژوئن نقطه سرنوشت ساز در زندگي مردم اين كشور بوده است.
مصري ها يا بايد به ميانه روي خود باز مي گشتند يا بايد از جماعتي پيروي كنند كه دست به اقدامات خشونت بار مي زنند و شهروندان مصري را به قتل مي رسانند. هر روز كه مي گذرد اقدامات خشونت بار اخوان المسلمين براي مردم روشن مي شود. مصري ها خواهان آن هستند كه اين ناامني ها پايان يابد. شهروند مصري گفت: اخوان المسلمين همراه با اقدامات تروريستي و خشونت بار است. اخواني ها با اقدامات تروريستي خود مي خواهند كشور را فلج كنند. راه ها را مي بندند و به خودروهاي مردم آسيب مي زنند.
"صلاح عبدالله" كارشناس سياسي مصري گفت: سياستمداران، روحانیون و متفكران مصري بايد جواناني را كه فريفته اخوان المسلمين مي شوند، نجات دهند. بايد در تعامل با اين جوانان از گفتمان سياسي، ديني و فكري داشت.
"يسري العزباوي" كارشناس سياسي در مركز مطالعات سياسي و راهبردي الاهرام مصر گفت: جماعت اخوان المسلمين از تظاهرات دانشجويان براي اعمال فشار بر دولت مصر و به تعطيلي كشاندن روند آموزشي اين كشور استفاده مي كند و بايد دولت مصر تعامل قاطعي با اين تظاهرات داشته باشد. در كشورهاي دموكراتيك جهان مشاهده نمي شود دانشجويان دفاتر روساي دانشگاه ها را ببندند. با وجود آنكه ارزش و اعتبار اخوان المسلمين در ميان شهروندان مصري از بين رفته است ولي اين گروه همچنان به اقدامات خشونت بار و تروريستي خود در اين كشور ادامه مي دهد.

• منابع مصري از تظاهرات طرفداران اخوان المسلمين در استانهاي مختلف اين كشور و هشدار سفارت آمريكا در قاهره به اتباع خود درباره خودداري از حضور در مناطق بحراني خبر دادند.
به گزارش پايگاه اليوم السابع، منابع وابسته به اخوان المسلمين از تظاهرات طرفداران "محمد مرسي" در استان هاي مختلف اين كشور خبر دادند.
تظاهرات كنندگان علاوه بر حمل نمادهاي رابعه العدويه عليه نظاميان و دولتمردان كنوني اين كشور شعار سر دادند.
منابع مصري از درگيري ميان تظاهرات كنندگان طرفدار اخوان المسلمين در برخي مناطق با مخالفان خبر دادند. اين درحالي است كه منابع مصري از تدابير امنيتي ويژه در ايستگاه هاي مترو و اطرف مراكز حساس دولتي خبر دادند.
از سوي ديگر سفارت آمريكا با صدور بيانيه اي از اتباع خود خواست كه از حضور در مراكز پرازدحام خودداري كنند.

• جريان همپيماني ملي در حمايت از مشروعيت در مصر حفظ جان رئيس جمهور بركنار شده مصر را به عهده وزير دفاع اين كشور دانست و نسبت به آن هشدار داد.
به گزارش پايگاه خبري «الشرق»، «جريان همپيماني ملي در حمايت از مشروعيت» در مصر حفظ جان "محمد مرسي" رئيس جمهور بركنار شده مصر را در جريان محاكمه وي به عهده "عبدالفتاح السيسي" وزير دفاع اين كشور دانست. اين جريان همچنين با محكوم كردن بركناري مرسي بار ديگر از حاميان وي خواست كه در جريان محاكمه وي به اعتراض‌هاي خود در نزديكي محل محاكمه مرسي ادامه دهند.
با توجه به اينكه قرار است حاميان مرسي روز دوشنبه (13 آبان) با حضور در برابر دادگاه مرسي و كنسولگري‌ها و سفارت‌هاي خارجي به ادامه حصر و محاكمه وي اعتراض كنند، نگراني‌هايي نسبت به احتمال درگيري‌ نيروهاي امنيتي با معترضان مصري وجود دارد.
عبدالعاطي تأكيد كرد كه اين سفر در راستاي سفر دوره‌اي كري به چند كشور منطقه خواهد بود كه از مصر آغاز خواهد شد.

• نيروهاي امنيتي در دانشگاه‌هاي مصر مستقر مي‌شوند.
در پي آغاز دور تازه‌اي از اعتراضات دانشجويان مصري و تظاهرات در محوطه دانشگاه‌هاي بزرگ قاهره به بهانه محاكمه "محمد مرسي" رئيس جمهور بركنار شده مصر، دولت موقت اين كشور با استقرار نيروهاي امنيتي در دانشگاه‌ها موافقت كرد.
به گزارش شبكه خبري روسيا اليوم، بر اساس اين طرح كه شوراي وزراي دولت موقت مصر آن را تصويب كرده، پليس به اين ترتيب اقدام به شناسايي دانشجويان كرده و در صورت وجود افراد غير دانشجو كه افراد نفوذي خوانده شده‌اند، با آنها مقابله مي‌كنند. اين طرح براي جلوگيري از اعتراضات طرفداران اخوان‌المسلمين در جريان برگزاري محاكمه مرسي اجرا خواهد شد. نخستين جلسه محاكمه محمد مرسي قرار است چهارم نوامبر (13آبان) برگزار شود.

• ازسر گيري فعاليت بازماندگان رژيم سابق از جمله اعضاي حزب ملي منحل در مصر پس از براندازي حكومت اخوان المسلمين و عزل «"حمد مرسي" از رياست جمهوري اين كشور به دغدغه‌اي جدي در اين كشور تبديل شده است.
حزب «ملي دمكراتيك» يا همان حزب ملي منحل در دوران رياست جمهوري "حسني مبارك" بر مصر سلطه داشت، بعد از انقلاب 25 ژانويه سال 2011 و سرنگوني حكومت حسني مبارك و بركناري حزب متبوعش از عرصه سياسي و صدور حكم قضايي مبني بر انحلال اين حزب و اعطاي لقب «حزب منحل» و دستگيري شخصيت‌ها و رهبران آن در پي تحولات مصر و سخن گفتن از كناره‌گيري آنها از فعاليت‌هاي سياسي، عرصه بر اعضاي حزب مذكور تنگ شد.
اما بعد از موج دوم انقلاب در مصر در 30 ژوئن 2013 و به دنبال آن بركناري "محمد مرسي" در سوم ژوئيه سال جاري، بازماندگان رژيم سابق بار ديگر به عرصه سياسي بازگشتند، ولي اين بار تحركات اعضاي حزب منحل ملي سوالاتي را درباره آينده سياسي مصر مطرح مي‌كند.
زماني جبهه نجات ملي، تنها يك جبهه مخالف در دوران حكومت جماعت اخوان المسلمين در مصر بود، ولي اين سرپوشي براي فعاليت چهره‌هاي حزب ملي دمكراتيك در استان‌هاي مختلف مصر بود و در حالي‌كه اكثر اوقات رسانه‌ها آنها را شخصيت‌هايي بي‌ارتباط با حزب ملي منحل معرفي مي‌كردند، ولي در داخل برخي از استان‌هاي مصر سلطه كامل حزب منحل بر تمامي امور ديده مي‌شد، حتي فراتر از اين، آنها محرك‌هايي اصلي در بسياري از اقدامات عليه طرفداران اخوان المسلمين بودند.
به عنوان مثال در استان «المنوفيه» بعد از كشته شدن 25 نظامي مصري در رفح كه 21 نفر از آنان از شهروندان اين استان بود، اهالي اين استان در مراسم تشييع جنازه‌هاي شهدا شركت كردند، ولي اين مسئله براي اعضاي حزب منحل ملي تنها تشييع پيكر شهدا نبود، بلكه انتقام جويي رهبران اين حزب براي از بين بردن،‌ سوزاندن و تعرض به اماكن مربوط به اعضاي اخوان المسلمين در اين استان بود.
در اين مراسم تعدادي از عناصر مزدور با همكاري اعضاي حزب ملي اقدام به آتش زدن تعدادي از كلينيك‌هاي خصوصي، مراكز تجاري و حمله به منازل برخي از اعضاي جماعت اخوان المسلمين كردند؛ به گونه‌اي كه ميزان خسارت هاي وارد شده تنها در يك شب حدود يك ميليارد ليره مصري برآورد شد. موضوع تنها به اجير كردن نيروها و عناصر منتهي نشد، بلكه عدم به اجير كردن خبرنگاران و روزنامه‌نگاران نيز كشيده شد تا برخي از رسانه‌هاي مصري جانب امانتداري را در انتقال درست اخبار مراعات نكنند.
همچنين حمله و يورش به مقر حزب «آزادي و عدالت»، شاخه سياسي جماعت اخوان المسلمين در شهرك شهداي المنوفيه درحالي رخ داد كه معاون استانداري اين استان به همراه دو نيروي امنيتي ارشد نظاره‌گر اين حادثه بودند. همچنين در زمان حمله نيروهاي پليس در محل حضور داشته و نه تنها مانع اين تحركات نشدند، حتي به اين مزدوران كمك هم كردند، تا جايي كه در آن شب حتي خودروهاي آتش نشاني و اطفاء حريق از خاموش كردن آتش سوزي در اماكن متعلق به اعضاي جماعت اخوان المسلمين منع شدند.
به همين دليل به نظر مي‌رسد، اعضاي حزب منحل ملي بعد از انتقام جويي بار ديگر به صورت رسمي وارد حيات سياسي مصر شده‌اند و آن ها از محبوبيت سرلشگر "عبد الفتاح السيسي" در ميان مردم مصر سوء استفاده مي‌كنند و اين حزب فعاليت ‌هاي خود را از طريق نمايندگان سابق خود در استان‌هاي مختلف و اعضاي دبيرخانه‌اش بار ديگر آغاز كرده است.
شركت كردن "شهيناز نجار"، همسر "احمد عز" يكي از شخصيت‌هاي بارز و برجسته نظام سابق در مراسم عيد قربان سوالات و شبهاتي بسياري را در اذهان ايجاد كرد، چراكه اين اولين بار بود كه وي بعد از زنداني شدن همسرش در المنيل در محافل عمومي ظاهر مي‌شد، جايي كه در انتخابات سال 2005 در آن پيروز شده بود و حال آمده بود تا در روز عيد قربان 20 رأس گوساله در ميان اهالي اين منطقه توزيع كند.
منابع نزديك به شهيناز نجار تاكيد كردند كه وي قصد دارد، از طرف يكي از احزاب جديد و يا به صورت مستقل در انتخابات پارلماني آينده كانديدا شود. منابع مذكور مي‌افزايند: شركت او در انتخابات حتمي است، چراكه او تمايل دارد بار ديگر به پارلمان بازگردد.
در همين راستا "ايمن معاذ"، نماينده سابق پارلمان مصر از حزب ملي و همراه هميشگي احمد عز بار ديگر فعاليت‌هاي تبليغاتي خود را براي كانديداتوري "عبدالفتاح السيسي" در انتخابات رياست جمهوري شروع كرده است و اخيرا تحركات معاذ با همكاري "سامي ياسين"، از رهبران حزب ملي و "أمين مبارك"، پسر عموي حسني مبارك براي بازگشت مقتدرانه به حيات سياسي بعد از سرنگوني حكومت اخوان المسلمين افزايش يافته است.
بازگشت بازماندگان حزب ملي دمكراتيك منحل به عرصه فعاليت سياسي مصر بعد از بركناري حكومت اخوان المسليمن سوالات زيادي را مطرح كرده است، به ويژه اينكه شركت جمع كثيري از بازماندگان اين حزب در تظاهرات 30 ژوئن دليل اصلي سرنگوني «محمد مرسي»، رئيس جمهوري معزول مصر بود.
بازگشت مجدد چهره‌هاي حزب ملي نگراني‌هاي زيادي را در ميان مردم مصر درباره احتمال بازگشت رژيم مبارك به كشور ايجاد كرده است، اعضاي حزب ملي منحل بار ديگر بازگشته‌اند و به صورت دائم در ساختمان‌ها و مقرهاي استانداري‌ها، شوراها و پايگاه‌هاي پليس رفت و آمد مي‌كنند، گويي كه مصر به روز 24 ژانويه 2011 بازگشته‌ است.

• رئيس جمهور موقت مصر در جريان سفر به كويت امنيت خليج فارس را جزئي از امنيت كشورش دانست.
"عدلي منصور" در مصاحبه با خبرگزاري كويت به مناسبت سفر به اين كشور در اواخر هفته گذشته اظهار داشت: روابط مصر با كشور كويت طي دهه هاي طولاني در سطح بالايي بوده است و ارتباطي با حمايت اين كشور از اراده ملت مصر در مرحله كنوني در برگزيدن دموكراسي واصلاحات فراگير ندارد.
وي در ادامه با بيان اينكه روابط قاهره وكويت بر اساس منافع مشترك دو طرف ومنافع كشورهاي عربي است گفت: مصر به امنيت خليج فارس به عنوان جزئي جدايي ناپذير از امنيت ملي اين كشور مي نگرد.

• وزير امور خارجه آمريكا روز يكشنبه (92.08.12) با هدف تاكيد بر روابط استراتژيك ميان واشنگتن و قاهره به مصر سفر مي‌كند.
به گزارش پايگاه خبري «الشرق»، "جان كري" وزير امور خارجه آمريكا پيش از ظهر روز يكشنبه وارد مصر خواهد شد تا در اين كشور با مقامات مصري درباره تحولات اخير مصر و به خصوص رويدادهاي پس از بركناري "محمد مرسي" رئيس جمهور بركنار شده مصر گفتگو كند.
جان كري با "عدلي منصور" رئيس جمهور موقت، "نبيل فهمي" وزير امورخارجه و "عبدالفتاح السيسي" معاون نخست وزير و وزير دفاع ديدار خواهد كرد.
وزير امور خارجه آمريكا در اين سفر بر ادامه كمك‌هاي آمريكا به مصر بدون هيچگونه كاهشي و همچنين بر روابط استراتژيك آمريكا و مصر تاكيد خواهد كرد.
جان كري همچنين در مصر به بررسي بحران سوريه و تلاش‌هاي انجام شده توسط "اخضر الابراهيمي" فرستاده ويژه سازمان ملل در امور سوريه خواهد پرداخت.

• رئيس ائتلاف ملي سوريه روز جمعه (92.08.10) راهي قاهره شد تا با مقامات مصري درباره بحران سوريه ديدار و گفتگو كند.
به گزارش پايگاه خبري «اليوم‌السابع»، يك منبع مخالف سوري خبر داد كه "احمد الجربا" رئيس ائتلاف ملي سوريه روز جمعه وارد قاهره شد تا با مسئولان مصري درباره بحران سوريه صحبت كند. سفر وي در حالي انجام مي‌شود كه قرار است يكشنبه آينده نشست اتحاديه عرب در قاهره برگزار شود. بر اساس اين گزارش، الجربا در سفر خود به قاهره با مقامات اتحاديه عرب و مقاماتي از كشورهاي عربي ديدار و گفتگو خواهد كرد.
قرار است كه الجربا در نشست اتحاديه عرب سخنراني كند.

• يك منبع بلندپايه مصري از بررسي بركناري دولت "حازم الببلاوي" توسط رئيس جمهور اين كشور خبر داد.
به گزارش يك منبع بلندپايه مصري در مصاحبه با روزنامه "اليوم السابع" از بررسي بركناري دولت اين كشور به رياست "حازم الببلاوي" وباقي ماندن برخي از وزرايي كه كفايت خود را به اثبات رساندند خبر داد.
اين منبع آگاه در ادامه با بيان اينكه دليل بررسي بركناري دولت مصر به كندي اجراي برنامه هاي در رابطه با عدالت اجتماعي ونبود انسجام داخلي كه به عدم اتخاذ تصميم فوري در وقت مناسب منجر شده است ارتباط دارد افزود، اين موارد در ضعف دولت تاثير داشته است.

• رئيس جمهور موقت مصر تاكيد كرد كه قاهره به ميزاني كه واشنگتن به رابطه با مصر علاقه دارد، به اين رابطه تمايل دارد.
"عدلي منصور" در گفتگو با خبرگزاري كويت (كونا) تاكيد كرد مصر به ميزاني به روابط با آمريكا علاقه مند است كه خود آمريكا نيز به رابطه با قاهره علاقه‌مند باشد زيرا سياست خارجي مصر از يك حقيقت روشن مرتبط با منافع كشور و امنيت ملي آن نشأت گرفته است.
وي افزود كه روابط ما با كشورها تا حدي است كه اين كشورها نيز منافع حياتي و استراتژيك مصر را رعايت كنند و اصول حاكم ما در رويكردهاي خارجي پس از انقلاب 30 ژوئن بر مستقل بودن تصميمات ملي مصر و ترجيح دادن منافع ملي به هر چيز ديگري و نيز احياي جايگاه رهبري مصر و نقش منطقه‌اي آن استوار است.
رئيس جمهور موقت مصر همچنين تصريح كرد كه مصر از روابط طبيعي با همه كشورهاي جهان از جمله ايران استقبال مي‌كند اما در عين حال ما به حمايت از امنيت خليج [فارس] حريص هستيم زيرا امنيت آن، بخشي از امنيت ملي ماست و بر اين اساس اظهارات «نبيل فهمي» وزير خارجه مصر مبني بر آمادگي براي نظارت بر گفتگوي ايران با كشورهاي خليج [فارس] به معناي آمادگي مصر براي سهيم شدن در فراهم كردن زمينه لازم براي گفتگو با كشورهايي است كه تمايل به گفتگو دارند و بر اين اساس خليج [فارس] براي مصر حكم يك مسئوليت ملي را دارد.
منصور همچنين اظهار داشت كه مصر موضع كشورهاي حوزه خليج فارس درقبال بحران سوريه و نگراني‌هاي ناشي از آن را درك مي‌كند.
وي تاكيد كرد كه بحران سوريه راه‌حل نظامي ندارد و هر گونه اقدام نظامي و مداخله اضافي در آن يك نتيجه بيشتر ندارد و آن قرباني شدن تعداد زيادي از سوري‌هاست و بهتر است كه فرصت بيشتري به راه حل سياسي داده شود به گونه‌اي كه وحدت و تماميت ارضي سوريه تقويت شود و بر اين اساس مصر از برگزاري كنفرانس ژنو 2 حمايت مي‌كند و بايد بين نظام سوريه كه بايستي با راه‌حل سياسي كنار برود و بين دولت سوريه كه بايد باقي بماند، فرق قائل شد.
منصور همچنين تاكيد كرد كه مصر موضع عربستان سعودي مبني بر انصراف از پذيرش كرسي غير دائم شوراي امنيت را تائيد مي‌كند زيرا معيارهاي دوگانه اين شورا در قبال مسائل منطقه واضح است.

• دستگاه‌هاي امنيتي مصر اقدامات لازم به‌منظور برقراري امنيت اولين جلسه محاكمه رئيس‌جمهور بركنارشده مصر و ۱۴ تن ديگر از اعضاي اخوان المسلمين را به پايان رساندند.
به گزارش «روسيا‌ اليوم»، دستگاه‌هاي امنيتي مصر اقدامات لازم به‌منظور برقراري امنيت اولين جلسه محاكمه "محمد‌ مرسي" رئيس‌جمهور بركنارشده مصر و 14 تن ديگر از اعضاي اخوان المسلمين را انجام داده‌اند.
نيروهاي امنيتي به‌منظور رصد هرگونه اقداماتي كه ممكن است در روند كار دادگاه خلل ايجاد كند در تمام خيابان‌هاي اطراف محل محاكمه مرسي و 14 تن ديگر از سران اخوان المسلمين دوربين‌هاي مداربسته نصب كرده‌اند.
يك منبع امنيتي تأكيد كرد كه مرسي توسط يك بالگرد عازم محل محاكمه‌اش واقع در آكادمي امناي پليس طره مي‌شود. اين منبع همچنين افزود: ساير متهمان به‌وسيله خودروهاي زرهي از زندان طره به مقر محاكمه انتقال داده مي‌شوند. روزنامه الاهرام نيز به‌نقل از "محمد ابراهيم" وزير كشور مصر اعلام كرد كه مرسي بدون غل و زنجير در دادگاه حضور پيدا خواهد كرد.

• يك منبع قضايي گزارش داد:جلسه محاكمه "محمد مرسي" رئيس جمهور بركنار شده مصر غير علني خواهد بود.
به گزارش شبكه الميادين به نقل از يكي از مقامات قضايي مصر گزارش داد: پخش تلويزيوني جلسه محاكمه محمد مرسي رئيس جمهور بركنار شده مصر با اطلاع وزارت كشور انجام خواهد شد و اين جلسه هرگز بطور مستقيم پخش نخواهد شد و بعد از اتمام جلسه محاكمه خلاصه آن در بخش هاي خبري تلويزيون مصر پخش خواهد شد.

• وزارت كشور مصر در بيانيه‌‌اي به حاميان "محمد مرسي" هشدار داد، در صورتي كه در جريان محاكمه رئيس جمهور بركنار شده مصر تخلفي مرتكب شوند با آن ها به شدت برخورد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري "يونايتد پرس"، وزارت كشور مصر تنها دو روز مانده به محاكمه "محمد مرسي" رئيس جمهور بركنار شده اين كشور به اتهام تحريك براي قتل معترضان، به حاميان وي و گروه اخوان المسلمين هشدار داد كه در صورت بروز هرگونه تخلف در جريان اين محاكمه وزارت كشور و نيروهاي پليس به شدت با آن ها برخورد خواهد كرد.
در ادامه اين بيانيه تأكيد شده كه با توجه فراخوان حاميان اخوان براي تظاهرات همزمان با محاكمه مرسي نيروهاي پليس مصر در اطراف ساختمان‌ هاي دولتي و نظامي حضور گسترده خواهند داشت و با همه امكانات موجود با هرگونه حمله به نيروهاي امنيتي برخورد خواهند كرد.
حاميان مرسي اعلام كرده‌اند كه همزمان با محاكمه وي در برابر دادگاه جنائي قاهره و ساختمان‌هاي سفارت‌ خانه‌هاي كشورهاي خارجي تظاهرات اعتراضي گسترده‌اي را برگزار خواهند كرد و به تلاش‌هاي سركوبگرايانه كودتاچيان اعتراض خواهند كرد.

• وزير امورخارجه مصر خواستار درك اراده ملت اين كشور در شرايط كنوني از سوي آمريكا شد.
به گزارش العربيه، "نبيل فهمي" در سخناني آمريكا را به درك اوضاع جاري در مصر دعوت كرد وتاكيد كرد، آمريكا بايد اراده ملت مصر را درك كند.
وي در ادامه گفت: روابط مصر وآمريكا از آنچه كه پيش از 30 ژوئن بوده تغيير كرده و براي نخستين بار از 30 سال پيش به روابط برابر مبدل شده است.
وزير امورخارجه مصر همچنين با اشاره به اينكه تصميم گيري كشورش در شرايط كنوني مستقل شده و با باقي كشورها تفاوت دارد گفت: امكان ندارد كه مصر خود را از جهان كه آمريكا جزئي از آن است گوشه گير كند.
"فهمي" ادامه داد، نزديكي روابط مصر و روسيه بر ضد آمركا نيست بلكه تقويت و حمايت از نقش مصر در عرصه جهاني به شمار مي‌رود. وي همچنين از دولت قطر خواست اقدامات شبكه الجزيره را در قبال مصر ناديده نگيرد.

• وزير آموزش عالي مصر تهديد كرد اگر نيروهاي امنيتي ويژه وزارت كشور به دانشگاه ها برگردند وي از سمت خود استعفا خواهد كرد.
به گزارش شبكه تلويزيوني الجزيره عربي؛ "حسام عيسي" وزير آموزش عالي مصر تهديد كرد اگر دولت اجازه بازگشت نيروهاي امنيتي (وابسته به وزارت كشور) را به دانشگاه بدهد از سمت خود استعفاء مي كند.
وي در كنفرانسي خبري افزود هيچگونه مخالفتي را با حكم قضايي صادر شده در سال 2011 مبني بر ممنوعيت بازگشت نيروهاي امنيتي به دانشگاه ها نمي پذيرد. عيسي افزود پليس تنها در شرايطي در دانشگاه مداخله مي كند كه شورشي در داخل دانشگاه رخ بدهد و اين مداخله هم بايد بنا به تقاضاي خود دانشگاه و با اجازه دادستاني باشد.
اين اظهارات با آغاز استقرار نيروهاي پليس در خارج از دانشگاه هاي مصر براساس تصميم شوراي وزيران همزمان شده است.

• در جريان تظاهرات هواداران اخوان المسلمين و "محمد مرسي" رئيس‌جمهوري بركنارشده مصر، 70 نفر بازداشت شدند. پليس مصر مدعي است كه برخي از اين افراد سلاح گرم به همراه داشتند.
به گزارش «اليوم السابع»، وزارت كشور مصر در بيانيه‌اي با اشاره به زير نظر داشتن تجمع‌ها و تظاهرات اخوان المسلمين در مناطقي از كشور ادعا كرد، چند مورد از اين تظاهرات‌ها خارج از چارچوب‌هاي مسالمت‌آميز بود و برخي تظاهركنندگان با بستن خيابان‌ها و معابر به مردم حمله كرده و در مواردي با آنان درگير شدند. اين درگيري‌ها موجب شد نيروهاي امنيتي كه در برخي مناطق شاهد درگيري ميان موافقان و مخالفان بودند، مداخله كرده و طرفين را از يكديگر جدا كرده و شماري از آشوب‌طلبان را به همراه چند قبضه سلاح دستگير كنند.
در همين راستا در شهر اسكندريه، نيروهاي امنيتي 55 نفر را دستگير و از آن‌ها 2 قبضه سلاح شكاري ساچمه‌زني و 28 تير فشنگ كشف و ضبط كردند. شهرك جيزه نيز شاهد راهپيمايي محدود و وقوع درگيري ميان هواداران اخوان المسلمين و مخالفان آن‌ها در خيابان العريش بود و نيروهاي امنيتي توانستند آن‌ها را از يكديگر جدا كنند. در شهر سوئز نيز شماري از هواداران وابسته به جماعت اخوان المسلمين خيابان الجيش را بستند و نيروهاي امنيتي با استقاده از گاز اشك‌آور آنان را متفرق كردند.
شهر المنوفيه نيز شاهد درگيري ميان هواداران اخوان المسلمين و مردم بود و نيروهاي امنيتي با استفاده از گاز اشك‌آور طرفين را از يكديگر جدا و 15 نفر را نيز دستگير كردند. اين در حالي است كه طرفداران محمد مرسي رئيس ‌جمهوري بركنار شده مصر و حاميان اخوان المسلمين در آستانه برگزاري دادگاه وي در چندين نقطه از پايتخت و ديگر شهرهاي اين كشور تظاهرات اعتراضي برگزار كردند. آن‌ها در شعارهاي خود از مرسي مي‌خواستند مقاوم باشد و دادگاه را تقلبي مي‌دانستند.

• منابع امنيتي مصر از حمله مسلحانه اشخاص ناشناس به ساختمان راديوي شمال سينا واقع در منطقه حي‌المساعيد در عريش خبر دادند.
اين اشخاص مسلح در حالي كه سوار بر يك خودروي شخصي بودند ساختمان راديوي سينا را به رگبار بستند كه نيروهاي امنيتي موجود در اين ساختمان هم به سمت اين افراد تيراندازي كردند كه در نهايت متواري شدند. اين حادثه هيچ تلفات جاني در بر نداشته است.

• يك روزنامه مصري بخش‌هايي از گفتگوهاي رئيس‌جمهور سرنگون‌شده مصر با برخي شخصيت‌هاي سياسي داخلي و خارجي را منتشر كرده است كه در آن به سود بردن رژيم صهيونيستي از اوضاع امروز مصر اشاره شده است.
روزنامه مصري الوطن در گزارش خود در اين زمينه آورده است، "محمد مرسي" در ديدار با برخي شخصيت ‌هاي سياسي خارجي بر اين نكته تاكيد كرده است كه اوضاع كنوني مصر مي‌تواند بسيار به سود اسرائيل باشد.
بر اساس اين گزارش، وي در سخنان خود در ديدار با اين شخصيت‌ها گفته است: فرزندان مصر مجبورند بهاي اوضاع فعلي مصر را بپردازند، زيرا رژیم صهیونیستی به منافع ما اهميتي نمي‌دهد. زمان همه‌چيز را مشخص خواهد كرد و خواهد گفت كه صهیونیست ها پشت پرده اوضاع نامساعد فعلي در كشور ما هستند. اين وضعيت قطعا به سود این رژیم خواهد بود.

• عضو حزب «النور» در كميته 50 نفره تدوين قانون اساسي مصر اعلام كرد كه كاملاً مخالف درج ماده‌‌اي براي ممنوعيت فعاليت‌ احزاب اسلامگرا در قانون اساسي جديد مصر است.
"صلاح عبدالمعبود" از رهبران حزب سلفي «النور» و عضو كميته 50 نفره تدوين قانون اساسي مصر، تاكيد كرد كه ماده منع فعاليت‌ احزاب بر اساس اصول ديني داراي معاني و تفسيرهاي مختلف است و ممكن است كه از آن براي دور ساختن احزاب اسلامگرا از عرصه سياست استفاده شود.
وي وجود ماده منع فعاليت احزاب بر اساس اصول ديني در قانون اساسي 1971 را عامل اصلي سرنگوني و دور ساختن اسلامگرايان در زمان رياست جمهوري "حسني مبارك" خواند و تاكيد كرد، ماده مذكور در قانون اساسي 1971 شبيه ماده جديد در قانون اساسي جديد مصر است. بنابراين با درج اين ماده مخالف هستيم و نبايد ماده‌اي وضع شود كه فعاليت احزاب بر اساس اصول اسلامي را منع كند.
عبدالمعبود حزب متبوعش را حزبي سياسي با ماهيت اسلامي خواند و با بيان اينكه حزب «النور» بر اساس اصول ديني برپا نشده است، از مخالفت حزب متبوعش با تشكيل احزابي كه بين ملت مصر بر اساس عوامل ديني، جنسيت، رنگ و نژاد تفرقه ايجاد مي‌كنند، سخن گفت.

• "مرسي" در يك فيلمي ويديويي اعتراف كرد كه در 30 ژوئن ميليون ها مصري خواستار كناره گيري او بودند.
به گزارش روزنامه الوطن مصر نقل كرده است كه مرسي سه ماه پس از عزلش از رياست جمهوري، در ويديويي كه از زندانش به بيرون درز كرده، اعتراف نموده كه در 30 ژوئن ميليون ها مصري خواستار كناره گيري او بوده اند.
سردبير روزنامه "الاهرام" مصر در مصاحبه اي كه با شبكه العربيه داشته در باره اين ويدئو گفته است، طبق آنچه ما ديده ايم، مرسي اطلاعات بسياري دارد. همچنين اعترافات او نشان مي دهد كه مكتب الارشاد گروه اخوان المسلمين به او آموزش مي داده و سعي بر فشار بر او داشته است.
مرسي همچنين اعتراف كرده كه توقع داشته تعداد كمي در 30 ژوئن در اعتراض به وي به خياباها بيايند، ولي ميليون ها تن بيرون آمده و خواستار كناره گيري او شدند.

• منابع آگاه در فرودگاه بين المللي قاهره از ممانعت فرزند رئيس جمهوري عزل شده براي خروج از كشور خبر دادند.
به گزارش روزنامه «الوطن»، منابع امنيتي در فرودگاه قاهره اعلام كردند،: مسئولان فرودگاه بين المللي قاهره به "اسامه مرسي" فرزند "محمد مرسي" رئيس جمهوري عزل شده اجازه مسافرت به مالزي با يك هواپيماي خطوط هوايي امارات را ندادند.
اين منابع بيان كردند، علت منع اسامه مرسي از سفر اين بود كه مسئولان فرودگاهي متوجه شدند كه نام وي در فهرست افراد ممنوع الخروج قرار دارد.
منابع مصري اعلام كردند: منع سفر اسامه مرسي يك روز قبل از برگزاري اولين جلسه محاكمه محمد مرسي رئيس جمهوري عزل شده مصر انجام مي شود.
اين درحالي است كه در آستانه برگزاري جلسه دادگاه محاكمه محمد مرسي و 14 نفر ديگر از اعضاي اخوان المسلمين كه در حوادث اطراف كاخ رياست جمهوري در پنجم دسامبر سال گذشته دخالت داشته اند تدابير امنيتي ويژه اي از سوي نيروهاي امنيتي مصر اتخاذ شده است و در تمامي خيابان هاي مجاور محل برگزاري دادگاه دوربين كار گذاشته شده است.

• "حمدين صباحي" موسس جريان مردمي و يكي از اعضاي جبهه نجات ملي مصر در اظهاراتي ادعاهايي در خصوص ايران مطرح كرد.
حمدين صباحي در مصاحبه با شبكه «اسكاي نيوز» با اشاره به حمايت امارات، عربستان سعودي و كويت از مصر به خصوص پس از 30 ژوئن اظهار داشت، حمايت اين سه كشور از مصر به حقايق جغرافيايي وتاريخي وهمچنين انگيزه هاي مصلحت آميز بين مصر و اين كشورها پاسخ داد.
وي در ادامه اظهارات خود مدعي شد، مصر بايد بداند كه منابع نگراني كشورهاي حوزه خليج فارس در قبال نفوذ ايران نگراني مشروع وبر اساس حقايق است ومصر بايد اين موضوع را كه در پي رابطه با كدام يك از اين كشورهاست برگزيند.
صباحي همچنين گفت: ارزش هاي مصر وابسته به عربيت اين كشور است و اين آن چيزي است كه جايگاه منطقه اي وجهاني اش را مشخص خواهد كرد.
اين عضو جبهه نجات ملي مصر با اشاره به اينكه يكي از عوامل مهم درتعيين موضع مصر در قبال ايران آن چيزي است كه اين كشور را از درگيري هاي نگران كننده ايران با امارات وكشورهاي عرب حوزه خليج فارس آسوده كند افزود، موضع امارات وكشورهاي عربي از انقلاب مصر به معناي بازگشت اين كشور به جايگاه خود است.

• تمام دنيا مي دانند كه ملت مصر هرگز به سمت تندروي نرفته است، اين ملت تمايلي به ورود به فتنه‌ داخلي يا فتنه منطقه‌اي شيعه و سني هم ندارد، اين مباحث را مردم رد مي‌كنند. كساني بودند كه به دنبال وارد كردن ملت مصر به جنگ شيعه و سني بودند. ملت مصر در طول تاريخ، مظهر اعتدال و كشور مصر كشور الازهر است.
"إسراء أحمد فؤاد" روزنامه‌نگار اليوم‌السابع قاهره در يادداشتي نوشت: پيش از اين كه «آنچه در مصر مي گذرد» را بيان كنم بايد اول به دستاوردهاي يك سال تلخ از حكمفرمايي اخوان المسلمين در مصر بپردازم. چرا كه حوادث و رويدادهاي مصر نتيجه يك سال اخير مي باشد.
مشروح اين نوشته به شرح زير است:
«متاسفانه انتخابات رياست جمهوري اخير مصر انتخاب بين بد و بدتر بود. "احمد شفيق" مردي با تجربه اما چهره اي از دوران و بازماندگان "مبارك" در ميان مردم شناخته شده بود و "محمد مرسي" چهره اي جديد با گفتمان ديني سياسي متفاوت و وعده هاي هنگفت كه حزب عدالت و توسعه شاخه سياسي اخوان المسلمين آن را رونمايي كرد.
در آن زمان، ملت مصر به 3 دسته تقسيم شد، گروهي پاي صندوق رفتند و مجبور شدند به مرسي راي بدهند تا استبداد و ظلم وستم دوران مبارك بازنگردد. گروهي ديگر به شفيق راي دادند، آن ها دلايل خودشان را دارند كه معتقد بودند كه اولا اخوان المسلمين تجربه رياست جمهوري و اداره يك كشور بزرگ به اندازه مصر را ندارد و دوم اعتقاد داشتند كه اگر اخوان المسلمين به قدرت رسيد، حكومت شان بر مصر مادام العمر خواهد شد. گروه سومي هم بودند كه راي سفيد به صندوق ها انداختند.
17 ژوئن 2012، براي اخوان‌المسلمين مصر روز بزرگي بود. محمد مرسي، رئيس حزب عدالت و توسعه اخوان‌المسلمين به عنوان پنجمين رييس‌جمهوري مصر انتخاب شد. اما در نهايت و كمتر از يكسال، اشتباهات استراتژيك مرسي منجر به بركناري وي شد. ازجمله اين اشتباهات اين بود كه وي وعده هايي كه متعلق به رئيس جمهور همه مصريان بود را محقق نكرد و مهمتر آنكه، او رئيس جمهور اخواني ها بود و در راستاي منافع همه اقشار مردم تلاش نمي كرد، بلكه تنها به دنبال منافع اخوان بود. حتي ادبياتي كه به كار گرفته، نشان مي داد كه رئيس جمهور فراجناحي نبود و رئيس حزب متبوعش يعني حزب توسعه وعدالت بود.
واژه «اهلي و عشريتي» كه همواره در اكثر سخنرانيش به كار مي برد، از ديگر نمونه هاي نگاه تك بعدي او به مقوله او به رياست جمهوري تمام مردم مصر بود. يكي ديگر از اشتباهات آقاي مرسي حذف جريانات وجوانان شركت كرده در انقلاب مردم مصر عليه مبارك بود. وي به محض اينكه به قدرت رسيد، تلاش كرد تا احزاب ونيروهاي سياسي و جواناني كه در انقلاب 25 ژانويه شركت كرده را حذف و شروع به روند سازماندهي شده اي كرد تا كشور را اخواني كند.
يكي از دلايل شورش جامعه عليه اخوان المسلمين و خود مرسي تدوين قانون اساسي بود. مرسي در تدوين قانون اساسي پايبند به اين نبود كه يك كميته فراجناحي از هر طبقه و اقشار سياسي و اجتماعي و حزبي جامعه مصر تشكيل بدهد، اين اقدام اعتراضات سراسري گروه هاي مخالف را به دنبال داشت. در واقع اين قانون ضربه محكمي به انقلاب 25 ژانويه وارد ساخت.
علاوه بر آن مرسي فرمان جديدي صادر كرد كه بر اساس آن اختياراتي كه در آن قانون به رييس جمهوري مي دهد، هيچ مقام قضايي در مصر نمي تواند عليه تصميمات و اقدامات وي شكايت يا از اجراي آن جلوگيري كند، همچنين رييس جمهور از پيگرد احكام قضايي مصون مي شود، اختيار منحل كردن پارلمان و هيئت قانون اساسي از دستگاه قضايي سلب مي گردد و انتخاب دادستان كل كشور به عهده شخص رييس جمهور گذاشته مي شود.
تصميمات شتاب زده و نسنجيده، يكي ديگر از علل ايجاد نارضايتي ها از محمد مرسي بود. يكي از آن تصميمات قطع رابطه ناگهاني با سوريه بود. چرا كه مصر مي توانست نقش مهم و بزرگي در حل و فصل بحران سوريه و مسائل منطقه اي ايفا كند.
مرسي در سخنراني‌اش در اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران، طرح جديدي را درباره سوريه ارائه كرد. وي بر اساس آن خواستار تشكيل كميته چهارگانه از تركيه، مصر، ايران و عربستان سعودي شد و بر حل سياسي وعدم دخالت غربي ها در حل بحران سوريه كرد. اين طرح مورد استقبال ايران نيز قرار گرفته بود. بعد از چند ماه و با برگزاري اجلاس هاي متعدد در قاهره و تحت تاثير برخي نيروهاي سلفي، مصر رابطه با سوريه را به صورت ناگهاني قطع كرد.
متاسفانه مرسي و حكومتش و در كنار آن برخي سلفي ها از گفتمان طائفه گرايي و تكفيري استفاده مي كردند. در حالي كه جامعه مصر در اين مرحله حساس نياز به گفتمان عقلانيت و همزيستي داشت، سخنراني هاي برخي سلفي ها تحريك آميز بود كه جامعه مصر را به پرتگاه فرقه گرايي مي كشاند.
درست بعد از چند روز از توهين سلفي ها به شيعيان در حضور مرسي در كنفرانس كمك به سوريه، حادثه دلخراش كشتن 4 شيعه در يكي از روستاهاي مصري رخ داد كه متاسفانه بي احترامي به اقليت ها با لبخند رئيس جمهور سابق مصر همراه شد.
تمام دنيا مي دانند كه ملت مصر هرگز به سمت تندروي نرفته است، اين ملت تمايلي به ورود به فتنه‌ داخلي يا فتنه منطقه‌اي شيعه و سني هم ندارد، اين مباحث را مردم رد مي‌كنند. كساني بودند كه به دنبال وارد كردن ملت مصر به جنگ شيعه و سني بودند. ملت مصر در طول تاريخ، مظهر اعتدال و كشور مصر كشور الازهر است. اين كشور داراي اعتدال مذهبي بوده است. كشور الازهر كه اسلام اعتدال و ميانه روي را به جهانيان وحتي كشوري كه در آن اسلام نازل شده است صادر كرده و مردم آن در قرآن كريم اينگونه ياد شده اند:
عزيز مصر حضرت يوسف فرمودند[ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين] (سوره يوسف، آيه 99)، و پيامبر اكرم محمد (ص) در حديث فرمودند [إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا من أهلها جندا كثيفا فإن بها خير أجناد الأرض ـ فقيل ولما يا رسول الله قال : لانهم وأهليهم في رباط إلي يوم القيامة]. بنابر اين ملت مصر هر كسي را كه بخواهد از مسير اعتدال خارج كند را قبول نمي كند وكارهاي افراطيون از جانب ملت مرود شكست قرار خواهد گرفت. تحركات آقاي مرسي باعث خشم مردم مصر ومنجر به نارضايتي مردم شده بود."

• يك شهروند زن فرانسوي به محض رسيدن به فرودگاه بين المللي قاهره ناپديد شد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه؛ مقامات مصر به دنبال يك شهروند فرانسوي هستند كه قرار بود از طريق فرودگاه بين المللي قاهره به فرانس سفر كند.
به گفته يكي از مقامات فرودگاه قاهره،اين شهروند فرانسوي روز پنج شنبه (92.08.09) از طريق "آكرا" پايتخت غنا وارد قاهره شد و قرار بود پس از چند ساعت توقف اين فرودگاه را به مقصد پاريس ترك كند، اما به محض ورود به اين فرودگاه ناپديد شد.

• نيروهاي امنيتي مصري 40 نفر از جمله دو فلسطيني را در استان سينا دستگير كردند.
به گزارش خبرگزاري آلمان؛ يك منبع امنيتي مسئول شنبه (92.08.11) گفت: نيروهاي امنيتي شمال سينا توانستند يك شخص متهم به آتش زدن تأسيسات پليس را دستگير كنند و دو فلسطيني نيز كه از طريق تونل ها به مصر وارد شده بودند بازداشت شدند. اين منبع افزود 37 فراري از دست قانون نيز دستگير شدند.
 

  فرستادن مقاله
مطالب دیگر در این بخش تاریخ انتشار

جهان از آفریقا چه می‌خواهد؟

۱۳۹۶/۶/۱۹

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (181)

۱۳۹۵/۸/۱۲

آفران:‌ تحولات مغرب عربی (181)

۱۳۹۵/۸/۱۲

آفران: تحولات سودان (181)

۱۳۹۵/۸/۱۲

آفران: تحولات لیبی (181)

۱۳۹۵/۸/۱۲

آفران: تحولات مصر (181)

۱۳۹۵/۸/۱۲

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (180)

۱۳۹۵/۸/۱۱

آفران: تحولات سودان (180)

۱۳۹۵/۸/۱۱

آفران: تحولات مغرب عربی (180)

۱۳۹۵/۸/۱۱

آفران: تحولات لیبی (180)

۱۳۹۵/۸/۱۱

آفران: تحولات مصر (180)

۱۳۹۵/۸/۱۱

آفران: تحولات آفریقای غیر غربی (179)

۱۳۹۵/۸/۱۱

آفران: تحولات لیبی (179)

۱۳۹۵/۸/۱۱

آفران: تحولات سودان (179)

۱۳۹۵/۸/۱۱

آفران: تحولات مغرب عربی (179)

۱۳۹۵/۸/۱۱

آفران: تحولات مصر (179)

۱۳۹۵/۸/۱۱

آفران: تحولات مغربی عربی (178)

۱۳۹۵/۸/۱۱

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (178)

۱۳۹۵/۸/۱۱

آفران: تحولات سودان (178)

۱۳۹۵/۸/۱۱

آفران: تحولات لیبی (178)

۱۳۹۵/۸/۱۱

آفران: تحولات مصر (178)

۱۳۹۵/۸/۱۱

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (177)

۱۳۹۵/۸/۱۰

آفران: تحولات سودان (177)

۱۳۹۵/۸/۱۰

آفران: تحولات مغرب عربی (177)

۱۳۹۵/۸/۱۰

آفران: تحولات لیبی (177)

۱۳۹۵/۸/۱۰

آفران: تحولات مصر (177)

۱۳۹۵/۸/۱۰

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (176)

۱۳۹۵/۸/۱۰

آفران: تحولات مغرب عربی (176)

۱۳۹۵/۸/۱۰

آفران: تحولات سودان (176)

۱۳۹۵/۸/۱۰

آفران: تحولات لیبی (176)

۱۳۹۵/۸/۱۰

آفران: تحولات مصر (176)

۱۳۹۵/۸/۱۰

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (175)

۱۳۹۵/۸/۱۰

آفران: تحولات مغرب عربی (175)

۱۳۹۵/۸/۱۰

آفران: تحولات سودان (175)

۱۳۹۵/۸/۱۰

آفران: تحولات لیبی (175)

۱۳۹۵/۸/۱۰

آفران: تحولات مصر (175)

۱۳۹۵/۸/۱۰

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (174)

۱۳۹۵/۷/۲۵

آفران: تحولات مغرب عربی (174)

۱۳۹۵/۷/۲۵

آفران: تحولات سودان (174)

۱۳۹۵/۷/۲۵

آفران: تحولات لیبی (174)

۱۳۹۵/۷/۲۵

آفران: تحولات مصر (174)

۱۳۹۵/۷/۲۴

آفران: تحولات سودان (173)

۱۳۹۴/۱۲/۲۶

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (173)

۱۳۹۴/۱۲/۲۶

آفران: تحولات مغرب عربی (173)

۱۳۹۴/۱۲/۲۶

آفران: تحولات مصر (173)

۱۳۹۴/۱۲/۲۶

آفران: تحولات لیبی (173)

۱۳۹۴/۱۲/۲۶

آفران: تحولات سودان (172)

۱۳۹۴/۱۲/۱۹

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (172)

۱۳۹۴/۱۲/۱۹

آفران: تحولات مغرب عربی (172)

۱۳۹۴/۱۲/۱۹

آفران: تحولات مصر (172)

۱۳۹۴/۱۲/۱۹

آفران: تحولات لیبی (172)

۱۳۹۴/۱۲/۱۹

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (171)

۱۳۹۴/۱۲/۱۰

آفران: تحولات لیبی (171)

۱۳۹۴/۱۲/۱۰

آفران: تحولات مغرب عربی (171)

۱۳۹۴/۱۲/۱۰

آفران: تحولات سودان (171)

۱۳۹۴/۱۲/۱۰

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (170)

۱۳۹۴/۱۲/۱۰

آفران: تحولات مصر (171)

۱۳۹۴/۱۲/۱۰

آفران: تحولات لیبی (170)

۱۳۹۴/۱۲/۱۰

آفران: تحولات مغرب عربی (170)

۱۳۹۴/۱۲/۱۰

آفران: تحولات سودان (170)

۱۳۹۴/۱۲/۱۰

آفران: تحولات مصر (170)

۱۳۹۴/۱۲/۱۰

آفران: تحولات لیبی (169)

۱۳۹۴/۱۱/۲۸

آفران: تحولات مغرب عربی (169)

۱۳۹۴/۱۱/۲۸

آفران: تحولات سودان (169)

۱۳۹۴/۱۱/۲۸

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (169)

۱۳۹۴/۱۱/۲۸

آفران: تحولات مصر (169)

۱۳۹۴/۱۱/۲۸

آفران: تحولات سودان (168)

۱۳۹۴/۱۱/۲۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (168)

۱۳۹۴/۱۱/۲۷

آفران: تحولات لیبی (168)

۱۳۹۴/۱۱/۲۷

آفران: تحولات مغرب عربی (168)

۱۳۹۴/۱۱/۲۷

آفران: تحولات مصر (168)

۱۳۹۴/۱۱/۲۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (167)

۱۳۹۴/۱۱/۱۷

آفران: تحولات سودان (167)

۱۳۹۴/۱۱/۱۷

آفران: تحولات مغرب عربی (167)

۱۳۹۴/۱۱/۱۷

آفران: تحولات مصر (167)

۱۳۹۴/۱۱/۱۷

آفران: تحولات لیبی (167)

۱۳۹۴/۱۱/۱۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (166)

۱۳۹۴/۱۱/۷

آفران: تحولات لیبی (166)

۱۳۹۴/۱۱/۷

آفران: تحولات سودان (166)

۱۳۹۴/۱۱/۷

آفران: تحولات مغرب عربی (166)

۱۳۹۴/۱۱/۷

آفران: تحولات مصر (166)

۱۳۹۴/۱۱/۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (165)

۱۳۹۴/۱۱/۳

آفران: تحولات لیبی (165)

۱۳۹۴/۱۱/۳

آفران: تحولات سودان (165)

۱۳۹۴/۱۱/۳

آفران:تحولات مغرب عربی (165)

۱۳۹۴/۱۱/۳

آفران: تحولات مصر (165)

۱۳۹۴/۱۱/۳

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (164)

۱۳۹۴/۱۰/۲۲

آفران: تحولات مصر (164)

۱۳۹۴/۱۰/۲۲

آفران: تحولات لیبی (164)

۱۳۹۴/۱۰/۲۲

آفران: تحولات سودان (164)

۱۳۹۴/۱۰/۲۲

آفران: تحولات مغرب عربی (164)

۱۳۹۴/۱۰/۲۲

تحولات لیبی (163)

۱۳۹۴/۱۰/۱۵

آفران: تحولات مغرب عربی (163)

۱۳۹۴/۱۰/۱۵

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (163)

۱۳۹۴/۱۰/۱۵

آفران: تحولات مصر (163)

۱۳۹۴/۱۰/۱۵

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (162)

۱۳۹۴/۱۰/۹

آفران: تحولات سودان (162)

۱۳۹۴/۱۰/۹

آفران: تحولات مصر (162)

۱۳۹۴/۱۰/۹

آفران: تحولات لیبی (162)

۱۳۹۴/۱۰/۹

آفران: تحولات مغرب عربی (162)

۱۳۹۴/۱۰/۹

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (161)

۱۳۹۴/۱۰/۲

آفران: تحولات لیبی (161)

۱۳۹۴/۱۰/۲

آفران: تحولات مغرب عربی (161)

۱۳۹۴/۱۰/۲

آفران: تحولات سودان (161)

۱۳۹۴/۱۰/۲

آفران: تحولات مصر (161)

۱۳۹۴/۱۰/۲

آفران: تحولات سودان (160)

۱۳۹۴/۹/۲۴

آفران: تحولات مغرب عربی (160)

۱۳۹۴/۹/۲۴

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (160)

۱۳۹۴/۹/۲۴

آفران: تحولات مصر (160)

۱۳۹۴/۹/۲۴

آفران: تحولات لیبی (160)

۱۳۹۴/۹/۲۴

آفران: تحولات سودان (159)

۱۳۹۴/۹/۱۶

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (159)

۱۳۹۴/۹/۱۶

آفران: تحولات لیبی (159)

۱۳۹۴/۹/۱۶

آفران: تحولات مغرب عربی (159)

۱۳۹۴/۹/۱۶

آفران: تحولات مصر (158)

۱۳۹۴/۹/۱۶

آفران: تحولات لیبی (158)

۱۳۹۴/۹/۱۶

آفران: تحولات مغرب عربی (158)

۱۳۹۴/۹/۱۶

آفران: تحولات سودان (158)

۱۳۹۴/۹/۱۶

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (158)

۱۳۹۴/۹/۱۶

آفران: تحولات مصر (159)

۱۳۹۴/۹/۱۶

آفران: تحولات سودان (157)

۱۳۹۴/۹/۸

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (157)

۱۳۹۴/۹/۸

آفران: تحولات مغرب عربی (157)

۱۳۹۴/۹/۸

آفران: تحولات مصر (157)

۱۳۹۴/۹/۸

آفران: تحولات لیبی (157)

۱۳۹۴/۹/۸

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (156)

۱۳۹۴/۹/۲

آفران: تحولات مصر (156)

۱۳۹۴/۹/۲

آفران: تحولات مغرب عربی (156)

۱۳۹۴/۹/۲

آفران: تحولات لیبی (156)

۱۳۹۴/۹/۲

آفران: تحولات سودان (156)

۱۳۹۴/۹/۲

آفران: تحولات مغرب عربی (155)

۱۳۹۴/۸/۱۹

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (155)

۱۳۹۴/۸/۱۹

آفران: تحولات سودان (155)

۱۳۹۴/۸/۱۹

آفران: تحولات لیبی (155)

۱۳۹۴/۸/۱۹

آفران: تحولات مصر (155)

۱۳۹۴/۸/۱۹

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (154)

۱۳۹۴/۸/۱۱

آفران: تحولات مصر (154)

۱۳۹۴/۸/۱۱

آفران: تحولات مغربی عربی (154)

۱۳۹۴/۸/۱۱

آفران: تحولات لیبی (154)

۱۳۹۴/۸/۱۱

آفران: تحولات سودان (154)

۱۳۹۴/۸/۱۱

آفران: تحولات مغرب عربی (153)

۱۳۹۴/۸/۵

آفران: تحولات مصر (153)

۱۳۹۴/۸/۵

آفران: تحولات لیبی (153)

۱۳۹۴/۸/۵

آفران: تحولات سودان (153)

۱۳۹۴/۸/۵

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (153)

۱۳۹۴/۸/۵

آفران: تحولات لیبی (152)

۱۳۹۴/۷/۲۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (152)

۱۳۹۴/۷/۲۷

آفران: تحولات سودان (152)

۱۳۹۴/۷/۲۷

آفران: تحولات مغرب عربی (152)

۱۳۹۴/۷/۲۷

آفران: تحولات مصر (152)

۱۳۹۴/۷/۲۷

آفران: تحولات سودان (151)

۱۳۹۴/۷/۲۱

آفران: تحولات لیبی (151)

۱۳۹۴/۷/۲۱

آفران: تحولات مصر (151)

۱۳۹۴/۷/۲۱

آفران: تحولات مغرب عربی (151)

۱۳۹۴/۷/۲۱

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (151)

۱۳۹۴/۷/۲۱

آفران: تحولات مصر (150)

۱۳۹۴/۷/۱۴

آفران: تحولات سودان (150)

۱۳۹۴/۷/۱۴

آفران: تحولات مغرب عربی (150)

۱۳۹۴/۷/۱۴

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (150)

۱۳۹۴/۷/۱۴

آفران: تحولات لیبی (150)

۱۳۹۴/۷/۱۴

آفران: تحولات لیبی (149)

۱۳۹۴/۷/۱۳

آفران: تحولات سودان (149)

۱۳۹۴/۷/۱۳

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (149)

۱۳۹۴/۷/۱۳

آفران: تحولات مغرب عربی (149)

۱۳۹۴/۷/۱۳

آفران: تحولات مصر (149)

۱۳۹۴/۷/۱۳

آفران: تحولات سودان (148)

۱۳۹۴/۷/۵

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (148)

۱۳۹۴/۷/۵

آفران: تحولات مغرب عربی (148)

۱۳۹۴/۷/۵

آفران: تحولات مصر (148)

۱۳۹۴/۷/۵

آفران: تحولات لیبی (148)

۱۳۹۴/۷/۵

آفران: تحولات مصر (147)

۱۳۹۴/۶/۲۵

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (147)

۱۳۹۴/۶/۲۵

آفران: تحولات لیبی (147)

۱۳۹۴/۶/۲۵

آفران: تحولات سودان (147)

۱۳۹۴/۶/۲۵

آفران: تحولات مغرب عربی (147)

۱۳۹۴/۶/۲۵

آفران: تحولات مغرب عربی (146)

۱۳۹۴/۶/۱۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (146)

۱۳۹۴/۶/۱۷

آفران: تحولات لیبی (146)

۱۳۹۴/۶/۱۷

آفران: تحولات سودان (146)

۱۳۹۴/۶/۱۷

آفران: تحولات مصر (146)

۱۳۹۴/۶/۱۷

آفران: تحولات مصر (145)

۱۳۹۴/۶/۱۰

آفران: تحولات سودان (145)

۱۳۹۴/۶/۱۰

آفران: تحولات لیبی (145)

۱۳۹۴/۶/۱۰

آفران: تحولات مغرب عربی (145)

۱۳۹۴/۶/۱۰

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (145)

۱۳۹۴/۶/۱۰

آفران: تحولات مغرب عربی (144)

۱۳۹۴/۶/۷

آفران: تحولات سودان (144)

۱۳۹۴/۶/۷

آفران: تحولات لیبی (144)

۱۳۹۴/۶/۷

آفران: تحولات مصر (144)

۱۳۹۴/۶/۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (144)

۱۳۹۴/۶/۷

آفران: تحولات مغرب عربی (143)

۱۳۹۴/۵/۲۷

آفران: تحولات سودان (143)

۱۳۹۴/۵/۲۷

آفران: تحولات مصر (143)

۱۳۹۴/۵/۲۷

آفران: تحولات لیبی (143)

۱۳۹۴/۵/۲۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (143)

۱۳۹۴/۵/۲۷

آفران: تحولات سودان (142)

۱۳۹۴/۵/۱۹

آفران: تحولات لیبی (142)

۱۳۹۴/۵/۱۹

آفران: تحولات مصر (142)

۱۳۹۴/۵/۱۹

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (142)

۱۳۹۴/۵/۱۹

آفران: تحولات مغرب عربی (142)

۱۳۹۴/۵/۱۹

آفران: تحولات مصر (141)

۱۳۹۴/۵/۱۲

آفران: تحولات لیبی (141)

۱۳۹۴/۵/۱۲

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (141)

۱۳۹۴/۵/۱۲

آفران: تحولات مغرب عربی (141)

۱۳۹۴/۵/۱۲

آفران: تحولات سودان (141)

۱۳۹۴/۵/۱۲

آفران: تحولات مغرب عربی (140)

۱۳۹۴/۵/۶

آفران: تحولات سودان (140)

۱۳۹۴/۵/۶

آفران: تحولات مصر (140)

۱۳۹۴/۵/۶

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (140)

۱۳۹۴/۵/۶

آفران: تحولات لیبی (140)

۱۳۹۴/۵/۶

آفران: تحولات سودان (139)

۱۳۹۴/۴/۳۱

آفران: تحولات مصر (139)

۱۳۹۴/۴/۳۱

آفران: تحولات لیبی (139)

۱۳۹۴/۴/۳۱

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (139)

۱۳۹۴/۴/۳۱

آفران: تحولات مغرب عربی (139)

۱۳۹۴/۴/۳۱

آفران: تحولات مغرب عربی (138)

۱۳۹۴/۴/۲۳

آفران: تحولات مصر (138)

۱۳۹۴/۴/۲۳

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (138)

۱۳۹۴/۴/۲۳

آفران: تحولات سودان (138)

۱۳۹۴/۴/۲۳

آفران: تحولات لیبی (138)

۱۳۹۴/۴/۲۳

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (137)

۱۳۹۴/۴/۲۰

آفران: تحولات سودان (137)

۱۳۹۴/۴/۲۰

آفران: تحولات مصر (137)

۱۳۹۴/۴/۲۰

آفران: تحولات لیبی (137)

۱۳۹۴/۴/۲۰

آفران: تحولات مغرب عربی (137)

۱۳۹۴/۴/۲۰

آفران: تحولات لیبی (136)

۱۳۹۴/۴/۱۰

آفران: تحولات مغرب عربی (136)

۱۳۹۴/۴/۱۰

آفران: تحولات مصر (136)

۱۳۹۴/۴/۱۰

آفران: تحولات سودان (136)

۱۳۹۴/۴/۱۰

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (136)

۱۳۹۴/۴/۱۰

آفران: تحولات لیبی (135)

۱۳۹۴/۴/۲

آفران: تحولات مغرب عربی (135)

۱۳۹۴/۴/۲

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (135)

۱۳۹۴/۴/۲

آفران: تحولات سودان (135)

۱۳۹۴/۴/۲

آفران: تحولات مصر (135)

۱۳۹۴/۴/۲

آفران: تحولات مصر (134)

۱۳۹۴/۳/۲۷

آفران: تحولات سودان (134)

۱۳۹۴/۳/۲۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (134)

۱۳۹۴/۳/۲۷

آفران: تحولات مغرب عربی (134)

۱۳۹۴/۳/۲۷

آفران: تحولات لیبی (134)

۱۳۹۴/۳/۲۷

آفران: تحولات مغرب عربی (133)

۱۳۹۴/۳/۲۳

آفران: تحولات سودان (133)

۱۳۹۴/۳/۲۳

آفران: تحولات مصر (133)

۱۳۹۴/۳/۲۳

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (133)

۱۳۹۴/۳/۲۳

آفران: تحولات لیبی (133)

۱۳۹۴/۳/۲۳

آفران: تحولات سودان (132)

۱۳۹۴/۳/۱۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (132)

۱۳۹۴/۳/۱۷

آفران: تحولات مغرب عربی (132)

۱۳۹۴/۳/۱۷

آفران: تحولات لیبی (132)

۱۳۹۴/۳/۱۷

آفران: تحولات مصر (132)

۱۳۹۴/۳/۱۷

آفران: تحولات مغرب عربی (131)

۱۳۹۴/۳/۱۰

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (131)

۱۳۹۴/۳/۱۰

آفران: تحولات مصر (131)

۱۳۹۴/۳/۱۰

آفران: تحولات لیبی (131)

۱۳۹۴/۳/۱۰

آفران: تحولات سودان (131)

۱۳۹۴/۳/۱۰

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (130)

۱۳۹۴/۳/۲

آفران: تحولات مغرب عربی (130)

۱۳۹۴/۳/۲

آفران: تحولات مصر (130)

۱۳۹۴/۳/۲

آفران: تحولات سودان (130)

۱۳۹۴/۳/۲

آفران: تحولات لیبی (130)

۱۳۹۴/۳/۲

آفران: تحولات مصر (129)

۱۳۹۴/۲/۲۸

آفران: تحولات لیبی (129)

۱۳۹۴/۲/۲۸

آفران: تحولات مغرب عربی (129)

۱۳۹۴/۲/۲۸

آفران: تحولات آفریقای غیر غربی (129)

۱۳۹۴/۲/۲۸

آفران: تحولات سودان (129)

۱۳۹۴/۲/۲۸

آفران: تحولات لیبی (128)

۱۳۹۴/۲/۱۶

آفران: تحولات مغرب عربی (128)

۱۳۹۴/۲/۱۶

آفران: تحولات سودان (128)

۱۳۹۴/۲/۱۶

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (128)

۱۳۹۴/۲/۱۶

آفران: تحولات مغرب عربی (127)

۱۳۹۴/۲/۹

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (127)

۱۳۹۴/۲/۹

آفران: تحولات مصر (127)

۱۳۹۴/۲/۹

آفران: تحولات سودان (127)

۱۳۹۴/۲/۹

آفران: تحولات لیبی (127)

۱۳۹۴/۲/۹

آفران: تحولات مصر (126)

۱۳۹۴/۲/۲

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (126)

۱۳۹۴/۲/۲

آفران: تحولات مغرب عربی (126)

۱۳۹۴/۲/۲

آفران: تحولات لیبی (126)

۱۳۹۴/۲/۲

آفران: تحولات سودان (126)

۱۳۹۴/۲/۲

آفران: تحولات مغرب عربی (125)

۱۳۹۴/۱/۲۶

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (125)

۱۳۹۴/۱/۲۶

آفران: تحولات لیبی (125)

۱۳۹۴/۱/۲۶

آفران: تحولات سودان (125)

۱۳۹۴/۱/۲۶

آفران: تحولات مغرب عربی (124)

۱۳۹۴/۱/۱۸

آفران: تحولات سودان (124)

۱۳۹۴/۱/۱۸

آفران: تحولات لیبی (124)

۱۳۹۴/۱/۱۸

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (124)

۱۳۹۴/۱/۱۸

آفران: تحولات مصر (124)

۱۳۹۴/۱/۱۸

آفران: تحولات مصر (123)

۱۳۹۳/۱۲/۲۶

آفران: تحولات سودان (123)

۱۳۹۳/۱۲/۲۶

آفران: تحولات مغرب عربی (123)

۱۳۹۳/۱۲/۲۶

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (123)

۱۳۹۳/۱۲/۲۶

آفران: تحولات مغرب عربی (122)

۱۳۹۳/۱۲/۱۹

آفران: تحولات سودان (122)

۱۳۹۳/۱۲/۱۹

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (122)

۱۳۹۳/۱۲/۱۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (121)

۱۳۹۳/۱۲/۲

آفران: تحولات مغرب عربی (121)

۱۳۹۳/۱۲/۲

آفران: تحولات سودان (121)

۱۳۹۳/۱۲/۲

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (120)

۱۳۹۳/۱۱/۲۶

آفران: تحولات مغرب عربی (120)

۱۳۹۳/۱۱/۲۶

آفران: تحولات سودان (120)

۱۳۹۳/۱۱/۲۶

آفران: تحولات مصر (119)

۱۳۹۳/۱۱/۱۴

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (119)

۱۳۹۳/۱۱/۱۴

آفران: تحولات سودان (119)

۱۳۹۳/۱۱/۱۴

آفران: تحولات مغرب عربی (119)

۱۳۹۳/۱۱/۱۴

آفران: تحولات مصر (118)

۱۳۹۳/۱۱/۱۱

آفران: تحولات سودان (118)

۱۳۹۳/۱۱/۱۱

آفران: تحولات مغرب عربی (118)

۱۳۹۳/۱۱/۱۱

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (118)

۱۳۹۳/۱۱/۱۱

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (117)

۱۳۹۳/۱۱/۱

آفران: تحولات مغرب عربی (117)

۱۳۹۳/۱۰/۳۰

آفران: تحولات مصر (117)

۱۳۹۳/۱۰/۳۰

آفران: تحولات سودان (117)

۱۳۹۳/۱۰/۳۰

آفران: تحولات مصر (116)

۱۳۹۳/۱۰/۲۴

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (116)

۱۳۹۳/۱۰/۲۳

آفران: تحولات سودان (116)

۱۳۹۳/۱۰/۲۳

آفران: تحولات مغرب عربی (116)

۱۳۹۳/۱۰/۲۳

آفران: تحولات مصر (115)

۱۳۹۳/۱۰/۱۷

آفران: تحولات سودان (115)

۱۳۹۳/۱۰/۱۶

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (115)

۱۳۹۳/۱۰/۱۶

آفران: تحولات مغرب عربی (115)

۱۳۹۳/۱۰/۱۶

آفران: تحولات مغرب عربی (114)

۱۳۹۳/۱۰/۹

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (114)

۱۳۹۳/۱۰/۹

آفران: تحولات سودان (114)

۱۳۹۳/۱۰/۹

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (113)

۱۳۹۳/۹/۲۶

آفران: تحولات مغرب عربی (113)

۱۳۹۳/۹/۲۶

آفران: تحولات لیبی (113)

۱۳۹۳/۹/۲۶

آفران: تحولات سودان (113)

۱۳۹۳/۹/۲۶

آفران: تحولات مصر (113)

۱۳۹۳/۹/۲۶

آفران: تحولات مصر (112)

۱۳۹۳/۹/۱۹

آفران: تحولات لیبی (112)

۱۳۹۳/۹/۱۸

آفران: تحولات مغرب عربی (112)

۱۳۹۳/۹/۱۸

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (112)

۱۳۹۳/۹/۱۸

آفران: تحولات سودان (112)

۱۳۹۳/۹/۱۸

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (111)

۱۳۹۳/۹/۱۱

آفران: تحولات مغرب عربی (111)

۱۳۹۳/۹/۱۱

آفران: تحولات لیبی (111)

۱۳۹۳/۹/۱۱

آفران: تحولات سودان (111)

۱۳۹۳/۹/۱۱

آفران: تحولات مصر (111)

۱۳۹۳/۹/۱۱

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (110)

۱۳۹۳/۹/۴

آفران: تحولات سودان (110)

۱۳۹۳/۹/۴

آفران: تحولات مغرب عربی (110)

۱۳۹۳/۹/۴

آفران: تحولات لیبی (110)

۱۳۹۳/۹/۴

آفران: تحولات مصر (110)

۱۳۹۳/۹/۴

آفران: تحولات مغرب عربی (109)

۱۳۹۳/۸/۲۷

آفران: تحولات لیبی (109)

۱۳۹۳/۸/۲۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (109)

۱۳۹۳/۸/۲۷

آفران: تحولات سودان (109)

۱۳۹۳/۸/۲۷

آفران: تحولات مصر (109)

۱۳۹۳/۸/۲۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (108)

۱۳۹۳/۸/۲۰

آفران: تحولات مصر (108)

۱۳۹۳/۸/۲۰

آفران: تحولات لیبی (108)

۱۳۹۳/۸/۲۰

آفران: تحولات سودان (108)

۱۳۹۳/۸/۲۰

آفران: تحولان مغرب عربی (108)

۱۳۹۳/۸/۲۰

آفران: تحولات مصر (107)

۱۳۹۳/۸/۱۸

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (107)

۱۳۹۳/۸/۱۴

آفران: تحولات مغرب عربی (107)

۱۳۹۳/۸/۱۱

آفران: تحولات لیبی (107)

۱۳۹۳/۸/۱۱

آفران: تحولات سودان (107)

۱۳۹۳/۸/۱۱

آفران: تحولات مغرب عربی (106)

۱۳۹۳/۸/۶

آفران: تحولات لیبی (106)

۱۳۹۳/۸/۶

آفران: تحولات مصر (106)

۱۳۹۳/۸/۶

آفران: تحولات سودان (106)

۱۳۹۳/۸/۶

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (106)

۱۳۹۳/۸/۶

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (105)

۱۳۹۳/۷/۲۹

آفران: تحولات مغرب عربی (105)

۱۳۹۳/۷/۲۹

آفران: تحولات مصر (105)

۱۳۹۳/۷/۲۹

آفران: تحولات لیبی (105)

۱۳۹۳/۷/۲۹

آفران: تحولات سودان (105)

۱۳۹۳/۷/۲۹

آفران: تحولات مغرب عربی (104)

۱۳۹۳/۷/۲۳

آفران: تحولات لیبی (104)

۱۳۹۳/۷/۲۳

آفران: تحولات سودان (104)

۱۳۹۳/۷/۲۳

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (104)

۱۳۹۳/۷/۲۳

آفران: تحولات مصر (104)

۱۳۹۳/۷/۲۳

آفران: تحولات لیبی (103)

۱۳۹۳/۷/۱۵

آفران: تحولات مغرب عربی (103)

۱۳۹۳/۷/۱۵

آفران: تحولات مصر (103)

۱۳۹۳/۷/۱۵

آفران: تحولات سودان (103)

۱۳۹۳/۷/۱۵

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (103)

۱۳۹۳/۷/۱۵

آفران: تحولات لیبی (102)

۱۳۹۳/۷/۷

آفران: تحولات مصر (102)

۱۳۹۳/۷/۷

آفران: تحولات مغرب عربی (102)

۱۳۹۳/۷/۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (102)

۱۳۹۳/۷/۷

آفران: تحولات سودان (102)

۱۳۹۳/۷/۷

آفران: تحولات مصر (101)

۱۳۹۳/۷/۲

آفران: تحولات مغرب عربی (101)

۱۳۹۳/۷/۲

آفران: تحولات لیبی (101)

۱۳۹۳/۷/۲

آفران: تحولات سودان (101)

۱۳۹۳/۷/۲

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (101)

۱۳۹۳/۷/۲

آفران: تحولات سودان (100)

۱۳۹۳/۶/۲۵

آفران: تحولات مغرب عربی (100)

۱۳۹۳/۶/۲۵

آفران: تحولات مصر (100)

۱۳۹۳/۶/۲۵

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (100)

۱۳۹۳/۶/۲۵

آفران: تحولات لیبی (100)

۱۳۹۳/۶/۲۵

آفران: تحولات مصر (99)

۱۳۹۳/۶/۱۸

آفران: تحولات سودان (99)

۱۳۹۳/۶/۱۸

آفران: تحولات مغرب عربی (99)

۱۳۹۳/۶/۱۸

آفران: تحولات لیبی (99)

۱۳۹۳/۶/۱۸

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (99)

۱۳۹۳/۶/۱۸

آفران: تحولات مصر (98)

۱۳۹۳/۶/۱۶

آفران: تحولات مغرب عربی (98)

۱۳۹۳/۶/۱۱

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (98)

۱۳۹۳/۶/۱۱

آفران: تحولات سودان (98)

۱۳۹۳/۶/۱۱

آفران: تحولات لیبی (98)

۱۳۹۳/۶/۱۱

آفران: تحولات مغرب عربی (97)

۱۳۹۳/۶/۱۱

آفران: تحولات مصر (96)

۱۳۹۳/۶/۱۱

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (97)

۱۳۹۳/۶/۱۱

آفران: تحولات سودان (97)

۱۳۹۳/۶/۱۱

آفران: تحولات سودان (96)

۱۳۹۳/۵/۲۸

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (96)

۱۳۹۳/۵/۲۸

آفران: تحولات لیبی (96)

۱۳۹۳/۵/۲۸

آفران: تحولات مغرب عربی (96)

۱۳۹۳/۵/۲۸

آفران: تحولات لیبی (95)

۱۳۹۳/۵/۲۷

آفران: تحولات سودان (95)

۱۳۹۳/۵/۲۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (95)

۱۳۹۳/۵/۲۷

آفران: تحولات مغرب عربی (95)

۱۳۹۳/۵/۲۷

آفران: تحولات مصر (95)

۱۳۹۳/۵/۲۷

آفران: تحولات مغرب عربی (94)

۱۳۹۳/۵/۱۴

آفران: تحولات مصر (94)

۱۳۹۳/۵/۱۴

آفران: تحولات لیبی (94)

۱۳۹۳/۵/۱۴

آفران: تحولات سودان (94)

۱۳۹۳/۵/۱۴

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (94)

۱۳۹۳/۵/۱۴

آفران: تحولات مغرب عربی (93)

۱۳۹۳/۵/۱۱

آفران: تحولات مصر (93)

۱۳۹۳/۵/۱۱

آفران: تحولات لیبی (93)

۱۳۹۳/۵/۱۱

آفران: تحولات سودان (93)

۱۳۹۳/۵/۱۱

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (93)

۱۳۹۳/۵/۱۱

آفران: تحولات لیبی (92)

۱۳۹۳/۵/۵

آفران: تحولات مصر (92)

۱۳۹۳/۵/۵

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (92)

۱۳۹۳/۵/۵

آفران: تحولات سودان (92)

۱۳۹۳/۵/۵

آفران: تحولات مغرب عربی (92)

۱۳۹۳/۵/۵

آفران: تحولات لیبی (91)

۱۳۹۳/۵/۵

آفران: تحولات سودان (91)

۱۳۹۳/۵/۵

آفران : تحولات مغرب عربی (91)

۱۳۹۳/۵/۵

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (91)

۱۳۹۳/۵/۵

آفران: تحولات مغرب عربی (90)

۱۳۹۳/۴/۱۸

آفران: تحولات مصر (90)

۱۳۹۳/۴/۱۸

آفران: تحولات لیبی (90)

۱۳۹۳/۴/۱۸

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (90)

۱۳۹۳/۴/۱۸

آفران: تحولات سودان (90)

۱۳۹۳/۴/۱۸

آفران: تحولات مغرب عربی (89)

۱۳۹۳/۳/۲۱

آفران: تحولات مصر (89)

۱۳۹۳/۳/۲۱

آفران: تحولات لیبی (89)

۱۳۹۳/۳/۲۱

آفران: تحولات سودان (89)

۱۳۹۳/۳/۲۱

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (89)

۱۳۹۳/۳/۲۱

آفران: تحولات مغرب عربی (88)

۱۳۹۳/۳/۱۸

آفران: تحولات مصر (88)

۱۳۹۳/۳/۱۸

آفران: تحولات لیبی (88)

۱۳۹۳/۳/۱۸

آفران: تحولات سودان (88)

۱۳۹۳/۳/۱۸

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (88)

۱۳۹۳/۳/۱۸

آفران: تحولات مغرب عربی (87)

۱۳۹۳/۳/۱۰

آفران: تحولات مصر (87)

۱۳۹۳/۳/۱۰

آفران: تحولات لیبی (87)

۱۳۹۳/۳/۱۰

آفران: تحولات سودان (87)

۱۳۹۳/۳/۱۰

آفران: تحولات آفریقای غیرعربی (87)

۱۳۹۳/۳/۱۰

آفران: تحولات سودان (86)

۱۳۹۳/۲/۳۰

آفران: تحولات آفریقای غیرعربی (86)

۱۳۹۳/۲/۳۰

آفران: تحولات لیبی (86)

۱۳۹۳/۲/۳۰

آفران: تحولات مصر (86)

۱۳۹۳/۲/۳۰

آفران: تحولات مغرب عربی (86)

۱۳۹۳/۲/۳۰

آفران: تحولات مغرب عربی (85)

۱۳۹۳/۲/۲۸

آفران: تحولات مصر (85)

۱۳۹۳/۲/۲۸

آفران: تحولات لیبی (85)

۱۳۹۳/۲/۲۸

آفران: تحولات سودان (85)

۱۳۹۳/۲/۲۸

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (85)

۱۳۹۳/۲/۲۸

آفران: تحولات مغرب عربی (84)

۱۳۹۳/۲/۱۶

آفران: تحولات مصر (84)

۱۳۹۳/۲/۱۶

آفران: تحولات لیبی (84)

۱۳۹۳/۲/۱۶

آفران: تحولات سودان (84)

۱۳۹۳/۲/۱۶

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (84)

۱۳۹۳/۲/۱۶

آفران: تحولات مغرب عربی (83)

۱۳۹۳/۲/۹

آفران: تحولات مصر (83)

۱۳۹۳/۲/۹

آفران: تحولات لیبی (83)

۱۳۹۳/۲/۹

آفران: تحولات سودان (83)

۱۳۹۳/۲/۹

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (83)

۱۳۹۳/۲/۹

آفران: تحولات مغرب عربی (82)

۱۳۹۳/۲/۲

آفران: تحولات مصر (82)

۱۳۹۳/۲/۲

آفران: تحولات لیبی (82)

۱۳۹۳/۲/۲

آفران: تحولات سودان (82)

۱۳۹۳/۲/۲

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (82)

۱۳۹۳/۲/۲

آفران: تحولات مغرب عربی (81)

۱۳۹۳/۱/۲۶

آفران: تحولات مصر (81)

۱۳۹۳/۱/۲۶

آفران: تحولات لیبی (81)

۱۳۹۳/۱/۲۶

آفران: تحولات سودان (81)

۱۳۹۳/۱/۲۶

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (81)

۱۳۹۳/۱/۲۶

آفران: تحولات مغرب عربی (80)

۱۳۹۳/۱/۱۹

آفران: تحولات مصر (80)

۱۳۹۳/۱/۱۹

آفران: تحولات لیبی (80)

۱۳۹۳/۱/۱۹

آفران: تحولات سودان (80)

۱۳۹۳/۱/۱۹

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (80)

۱۳۹۳/۱/۱۹

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (79)

۱۳۹۲/۱۲/۲۵

آفران: تحولات سودان (79)

۱۳۹۲/۱۲/۲۵

آفران: تحولات لیبی (79)

۱۳۹۲/۱۲/۲۵

آفران: تحولات مصر (79)

۱۳۹۲/۱۲/۲۵

آفران: تحولات مغرب عربی (79)

۱۳۹۲/۱۲/۲۵

آفران: تحولات مغرب عربی (78)

۱۳۹۲/۱۲/۲۱

آفران: تحولات مصر (78)

۱۳۹۲/۱۲/۲۱

آفران: تحولات لیبی (78)

۱۳۹۲/۱۲/۲۱

آفران: تحولات سودان (78)

۱۳۹۲/۱۲/۲۱

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (78)

۱۳۹۲/۱۲/۲۱

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (77)

۱۳۹۲/۱۲/۱۷

آفران: تحولات سودان (77)

۱۳۹۲/۱۲/۱۷

آفران: تحولات لیبی (77)

۱۳۹۲/۱۲/۱۷

آفران: تحولات مصر (77)

۱۳۹۲/۱۲/۱۷

آفران: تحولات مغرب عربی (77)

۱۳۹۲/۱۲/۱۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (76)

۱۳۹۲/۱۲/۷

آفران: تحولات سودان (76)

۱۳۹۲/۱۲/۷

آفران: تحولات لیبی (76)

۱۳۹۲/۱۲/۷

آفران: تحولات مصر (76)

۱۳۹۲/۱۲/۷

آفران: تحولات مغرب عربی (76)

۱۳۹۲/۱۲/۷

آفران: تحولات سودان (75)

۱۳۹۲/۱۱/۲۸

آفران: تحولات لیبی (75)

۱۳۹۲/۱۱/۲۸

آفران: تحولات مصر (75)

۱۳۹۲/۱۱/۲۸

آفران: تحولات مغرب عربی (75)

۱۳۹۲/۱۱/۲۸

آفران: تحولات آفریقای غیرعربی (75)

۱۳۹۲/۱۱/۲۸

آفران: تحولات سودان (74)

۱۳۹۲/۱۱/۲۶

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (74)

۱۳۹۲/۱۱/۲۶

آفران: تحولات مغرب عربي (74)

۱۳۹۲/۱۱/۲۶

آفران: تحولات مصر (74)

۱۳۹۲/۱۱/۲۶

آفران: تحولات لیبی (74)

۱۳۹۲/۱۱/۲۶

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (73)

۱۳۹۲/۱۱/۱۶

آفران: تحولات مغرب عربي (73)

۱۳۹۲/۱۱/۱۶

آفران: تحولات مصر (73)

۱۳۹۲/۱۱/۱۶

آفران: تحولات لیبی (73)

۱۳۹۲/۱۱/۱۶

آفران: تحولات سودان (73)

۱۳۹۲/۱۱/۱۶

آفران: تحولات مغرب عربی (72)

۱۳۹۲/۱۱/۱۲

آفران: تحولات مصر (72)

۱۳۹۲/۱۱/۱۲

آفران: تحولات لیبی (72)

۱۳۹۲/۱۱/۱۲

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (72)

۱۳۹۲/۱۱/۱۲

آفران: تحولات سودان (72)

۱۳۹۲/۱۱/۱۲

آفران: تحولات سودان (71)

۱۳۹۲/۱۱/۱

آفران: تحولات لیبی (71)

۱۳۹۲/۱۱/۱

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (71)

۱۳۹۲/۱۱/۱

آفران: تحولات مصر (71)

۱۳۹۲/۱۱/۱

آفران: تحولات مغرب عربی (71)

۱۳۹۲/۱۱/۱

آفران: تحولات مغرب عربی(70)

۱۳۹۲/۱۰/۲۴

آفران: تحولات مصر (70)

۱۳۹۲/۱۰/۲۴

آفران: تحولات لیبی (70)

۱۳۹۲/۱۰/۲۴

آفران: تحولات سودان (70)

۱۳۹۲/۱۰/۲۴

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (70)

۱۳۹۲/۱۰/۲۴

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (69)

۱۳۹۲/۱۰/۱۸

آفران: تحولات لیبی (69)

۱۳۹۲/۱۰/۱۸

آفران: تحولات مغرب عربی (69)

۱۳۹۲/۱۰/۱۷

آفران: تحولات مصر (69)

۱۳۹۲/۱۰/۱۷

آفران: تحولات سودان (69)

۱۳۹۲/۱۰/۱۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (68)

۱۳۹۲/۱۰/۹

آفران: تحولات سودان (68)

۱۳۹۲/۱۰/۹

آفران: تحولات لیبی (68)

۱۳۹۲/۱۰/۹

آفران: تحولات مصر (68)

۱۳۹۲/۱۰/۹

آفران: تحولات مغرب عربی(68)

۱۳۹۲/۱۰/۹

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (67)

۱۳۹۲/۱۰/۷

آفران: تحولات سودان (67)

۱۳۹۲/۱۰/۷

آفران: تحولات لیبی (67)

۱۳۹۲/۱۰/۷

آفران: تحولات مصر (67)

۱۳۹۲/۱۰/۷

آفران: تحولات مغرب عربی(67)

۱۳۹۲/۱۰/۷

آفران: تحولات مغرب عربی (66)

۱۳۹۲/۹/۲۷

آفران: تحولات مصر (66)

۱۳۹۲/۹/۲۷

آفران: تحولات لیبی (66)

۱۳۹۲/۹/۲۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (66)

۱۳۹۲/۹/۲۷

آفران: تحولات سودان (66)

۱۳۹۲/۹/۲۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (65)

۱۳۹۲/۹/۲۰

آفران: تحولات سودان (65)

۱۳۹۲/۹/۲۰

آفران: تحولات لیبی (65)

۱۳۹۲/۹/۲۰

آفران: تحولات مغرب عربی(65)

۱۳۹۲/۹/۲۰

آفران: تحولات مصر (65)

۱۳۹۲/۹/۲۰

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (64)

۱۳۹۲/۹/۱۲

آفران: تحولات مغرب عربی (64)

۱۳۹۲/۹/۱۲

آفران: تحولات مصر (64)

۱۳۹۲/۹/۱۲

آفران: تحولات لیبی (64)

۱۳۹۲/۹/۱۲

آفران: تحولات سودان (64)

۱۳۹۲/۹/۱۲

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (63)

۱۳۹۲/۹/۶

آفران: تحولات مغرب عربی (63)

۱۳۹۲/۹/۶

آفران: تحولات مصر (63)

۱۳۹۲/۹/۶

آفران: تحولات لیبی (63)

۱۳۹۲/۹/۶

آفران: تحولات سودان (63)

۱۳۹۲/۹/۶

آفران: تحولات مغرب عربی (62)

۱۳۹۲/۸/۲۸

آفران: تحولات مصر (62)

۱۳۹۲/۸/۲۸

آفران: تحولات لیبی (62)

۱۳۹۲/۸/۲۸

آفران: تحولات سودان (62)

۱۳۹۲/۸/۲۸

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (62)

۱۳۹۲/۸/۲۸

نگاه آفران: تحولات مصر 61

۱۳۹۲/۸/۲۵

آفران: تحولات مغرب عربی 61

۱۳۹۲/۸/۲۵

آفران: تحولات لیبی 61

۱۳۹۲/۸/۲۵

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی 61

۱۳۹۲/۸/۲۵

نگاه آفران: تحولات سودان 61

۱۳۹۲/۸/۲۵

آفران: آفريقاي جنوبي اولين ايستگاه اجلاس كميسيون مشترك دولت تدبير و اميد

۱۳۹۲/۸/۱۸

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (60)

۱۳۹۲/۸/۱۴

آفران: تحولات مغرب عربی (60)

۱۳۹۲/۸/۱۴

آفران: تحولات مصر (60)

۱۳۹۲/۸/۱۴

آفران: تحولات لیبی (60)

۱۳۹۲/۸/۱۴

آفران: تحولات سودان (60)

۱۳۹۲/۸/۱۴

آفران: تحولات مغرب عربی (59)

۱۳۹۲/۸/۷

آفران: تحولات مصر (59)

۱۳۹۲/۸/۷

آفران: تحولات لیبی (59)

۱۳۹۲/۸/۷

آفران: تحولات سودان (59)

۱۳۹۲/۸/۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (59)

۱۳۹۲/۸/۷

آفران: تحولات مغرب عربی (58)

۱۳۹۲/۸/۷

آفران: تحولات مصر (58)

۱۳۹۲/۸/۷

آفران: تحولات لیبی (58)

۱۳۹۲/۸/۷

آفران: تحولات سودان (58)

۱۳۹۲/۸/۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (58)

۱۳۹۲/۸/۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (57)

۱۳۹۲/۷/۲۳

آفران: تحولات مغرب عربی (57)

۱۳۹۲/۷/۲۳

آفران: تحولات لیبی (57)

۱۳۹۲/۷/۲۳

آفران: تحولات سودان (57)

۱۳۹۲/۷/۲۳

آفران: تحولات مصر (57)

۱۳۹۲/۷/۲۳

نگاه آفران: تحولات مغرب عربی 56

۱۳۹۲/۷/۲۰

نگاه آفران: تحولات مصر 56

۱۳۹۲/۷/۲۰

نگاه آفران: تحولات لیبی 56

۱۳۹۲/۷/۲۰

نگاه آفران: تحولات سودان 56

۱۳۹۲/۷/۲۰

نگاه آفران: تحولات آفریقای غیر عربی 56

۱۳۹۲/۷/۲۰

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (55)

۱۳۹۲/۷/۹

آفران: تحولات سودان (55)

۱۳۹۲/۷/۹

آفران: تحولات لیبی (55)

۱۳۹۲/۷/۹

آفران: تحولات مصر (55)

۱۳۹۲/۷/۹

آفران: تحولات مغرب عربی (55)

۱۳۹۲/۷/۹

آفران: تحولات مغرب عربی (54)

۱۳۹۲/۷/۱

آفران: تحولات سودان (54)

۱۳۹۲/۷/۱

آفران: تحولات مصر (54)

۱۳۹۲/۷/۱

آفران: تحولات لیبی (54)

۱۳۹۲/۷/۱

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (54)

۱۳۹۲/۷/۱

آفران: تحولات لیبی (53)

۱۳۹۲/۶/۲۵

آفران: تحولات سودان (53)

۱۳۹۲/۶/۲۵

آفران: تحولات مصر (53)

۱۳۹۲/۶/۲۵

آفران: تحولات مغرب عربی (53)

۱۳۹۲/۶/۲۵

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (53)

۱۳۹۲/۶/۲۵

آفران: تحولات مغرب عربی (52)

۱۳۹۲/۶/۲۰

نگاه آفران: تحولات مصر (52)

۱۳۹۲/۶/۲۰

آفران: تحولات لیبی (52)

۱۳۹۲/۶/۲۰

آفران: تحولات سودان (52)

۱۳۹۲/۶/۲۰

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (52)

۱۳۹۲/۶/۲۰

آفران: تحولات مغرب عربی (51)

۱۳۹۲/۶/۱۳

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (51)

۱۳۹۲/۶/۱۳

آفران: تحولات سودان (51)

۱۳۹۲/۶/۱۳

آفران: تحولات لیبی (51)

۱۳۹۲/۶/۱۳

آفران: تحولات مصر (51)

۱۳۹۲/۶/۱۳

آفران: تحولات سودان (50)

۱۳۹۲/۶/۶

آفران: تحولات مصر (50)

۱۳۹۲/۶/۶

آفران: تحولات لیبی (50)

۱۳۹۲/۶/۶

آفران: تحولات مغرب عربی (50)

۱۳۹۲/۶/۶

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (50)

۱۳۹۲/۶/۶

آفران: تحولات مغرب عربی (49)

۱۳۹۲/۶/۲

آفران: تحولات سودان (49)

۱۳۹۲/۶/۲

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (49)

۱۳۹۲/۶/۲

آفران: تحولات مصر (49)

۱۳۹۲/۶/۲

آفران: تحولات لیبی (49)

۱۳۹۲/۶/۲

آفران: تحولات لیبی (48)

۱۳۹۲/۵/۲۶

آفران: تحولات مصر (48)

۱۳۹۲/۵/۲۶

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (48)

۱۳۹۲/۵/۲۲

آفران: تحولات مغرب عربی (48)

۱۳۹۲/۵/۲۲

آفران: تحولات سودان (48)

۱۳۹۲/۵/۲۲

آفران: تحولات لیبی (47)

۱۳۹۲/۵/۱۵

آفران: تحولات مصر (47)

۱۳۹۲/۵/۱۵

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (47)

۱۳۹۲/۵/۱۵

آفران: تحولات مغرب عربی (47)

۱۳۹۲/۵/۱۵

آفران: تحولات سودان (47)

۱۳۹۲/۵/۱۵

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (46)

۱۳۹۲/۵/۱۳

آفران: تحولات سودان (46)

۱۳۹۲/۵/۱۳

آفران: تحولات لیبی (46)

۱۳۹۲/۵/۱۳

آفران: تحولات مصر (46)

۱۳۹۲/۵/۱۳

آفران: تحولات مغرب عربی (46)

۱۳۹۲/۵/۱۳

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (45)

۱۳۹۲/۵/۶

آفران: تحولات سودان (45)

۱۳۹۲/۵/۶

آفران: تحولات لیبی (45)

۱۳۹۲/۵/۶

آفران: تحولات مصر (45)

۱۳۹۲/۵/۶

آفران: تحولات مغرب عربی (45)

۱۳۹۲/۵/۶

آفران: تحولات مصر (44)

۱۳۹۲/۴/۳۰

آفران: تحولات مغرب عربی (44)

۱۳۹۲/۴/۳۰

آفران: تحولات لیبی (44)

۱۳۹۲/۴/۳۰

آفران: تحولات سودان (44)

۱۳۹۲/۴/۳۰

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (44)

۱۳۹۲/۴/۳۰

آفران: تحولات مغرب عربی (43)

۱۳۹۲/۴/۱۸

آفران: تحولات مصر (43)

۱۳۹۲/۴/۱۸

آفران: تحولات لیبی (43)

۱۳۹۲/۴/۱۸

آفران: تحولات سودان (43)

۱۳۹۲/۴/۱۸

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (43)

۱۳۹۲/۴/۱۸

آفران: گزارش تحليلي بر سفر رئيس جمهور ايالات متحده آمريكا به آفريقا

۱۳۹۲/۴/۱۶

آفران: تحولات لیبی (42)

۱۳۹۲/۴/۴

آفران: تحولات مغرب عربی (42)

۱۳۹۲/۴/۴

آفران: تحولات مصر (42)

۱۳۹۲/۴/۴

آفران: تحولات سودان (42)

۱۳۹۲/۴/۴

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (42)

۱۳۹۲/۴/۴

آفران: تحولات مصر (41)

۱۳۹۲/۴/۲

آفران: تحولات مغرب عربی (41)

۱۳۹۲/۴/۲

آفران: تحولات لیبی (41)

۱۳۹۲/۴/۲

آفران: تحولات سودان (41)

۱۳۹۲/۴/۲

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (41)

۱۳۹۲/۴/۲

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (40)

۱۳۹۲/۳/۲۱

آفران: تحولات مغرب عربی (40)

۱۳۹۲/۳/۲۱

آفران: تحولات مصر (40)

۱۳۹۲/۳/۲۱

آفران: تحولات لیبی (40)

۱۳۹۲/۳/۲۱

آفران: تحولات سودان (40)

۱۳۹۲/۳/۲۱

آفران: تحولات مغرب عربی (39)

۱۳۹۲/۳/۲۰

آفران: تحولات مصر (39)

۱۳۹۲/۳/۲۰

آفران: تحولات لیبی (39)

۱۳۹۲/۳/۲۰

آفران: تحولات سودان (39)

۱۳۹۲/۳/۲۰

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (39)

۱۳۹۲/۳/۲۰

آفران: تحولات لیبی (38)

۱۳۹۲/۳/۱۱

آفران: تحولات سودان (38)

۱۳۹۲/۳/۱۱

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (38)

۱۳۹۲/۳/۱۱

آفران: تحولات مغرب عربی (38)

۱۳۹۲/۳/۱۱

آفران: تحولات مصر (38)

۱۳۹۲/۳/۱۱

آفران: تحولات مغرب عربی (37)

۱۳۹۲/۳/۶

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (37)

۱۳۹۲/۳/۴

آفران: تحولات سودان (37)

۱۳۹۲/۳/۴

آفران: تحولات لیبی (37)

۱۳۹۲/۳/۴

آفران: تحولات مصر (37)

۱۳۹۲/۳/۴

آفران: تحولات مصر (36)

۱۳۹۲/۲/۲۸

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (36)

۱۳۹۲/۲/۲۸

آفران: تحولات سودان (36)

۱۳۹۲/۲/۲۸

آفران: تحولات لیبی (36)

۱۳۹۲/۲/۲۸

آفران: تحولات مغرب عربی (36)

۱۳۹۲/۲/۲۸

آفران: تحولات سودان (35)

۱۳۹۲/۲/۲۱

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي (35)

۱۳۹۲/۲/۲۱

آفران: تحولات مغرب عربي (35)

۱۳۹۲/۲/۲۱

آفران: تحولات مصر (35)

۱۳۹۲/۲/۲۱

آفران: تحولات ليبي (35)

۱۳۹۲/۲/۲۱

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (34)

۱۳۹۲/۲/۱۱

آفران: تحولات مغرب عربی(34)

۱۳۹۲/۲/۱۱

آفران: تحولات مصر (34)

۱۳۹۲/۲/۱۱

آفران: تحولات لیبی (34)

۱۳۹۲/۲/۱۱

آفران: تحولات سودان (34)

۱۳۹۲/۲/۱۱

آفران: تحولات ليبي (33)

۱۳۹۲/۲/۷

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي (33)

۱۳۹۲/۲/۷

آفران: تحولات مصر (33)

۱۳۹۲/۲/۷

آفران: تحولات سودان (33)

۱۳۹۲/۲/۷

آفران: تحولات مغرب عربي (33)

۱۳۹۲/۲/۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (32)

۱۳۹۲/۱/۳۱

آفران: تحولات مغرب عربی (32)

۱۳۹۲/۱/۲۸

آفران: تحولات لیبی (32)

۱۳۹۲/۱/۲۸

آفران: تحولات مصر(32)

۱۳۹۲/۱/۲۸

آفران: تحولات سودان (32)

۱۳۹۲/۱/۲۸

آفران: تحولات سودان (31)

۱۳۹۲/۱/۲۰

آفران: تحولات مغرب عربی (31)

۱۳۹۲/۱/۲۰

آفران: تحولات مصر (31)

۱۳۹۲/۱/۲۰

آفران: تحولات لیبی (31)

۱۳۹۲/۱/۲۰

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (31)

۱۳۹۲/۱/۲۰

آفران: تحولات مغرب عربی (29)

۱۳۹۲/۱/۲۰

آفران: تحولات لیبی (29)

۱۳۹۲/۱/۲۰

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (29)

۱۳۹۲/۱/۲۰

آفران: کودتا در آفریقای مرکزی

۱۳۹۲/۱/۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (28)

۱۳۹۱/۱۲/۲۲

آفران: تحولات مغرب عربی (28)

۱۳۹۱/۱۲/۲۲

آفران: تحولات لیبی (28)

۱۳۹۱/۱۲/۲۲

آفران: تحولات سودان (28)

۱۳۹۱/۱۲/۲۲

آفران: تحولات مصر (28)

۱۳۹۱/۱۲/۲۲

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (27)

۱۳۹۱/۱۲/۱۹

آفران: تحولات لیبی (27)

۱۳۹۱/۱۲/۱۹

آفران: تحولات مصر (27)

۱۳۹۱/۱۲/۱۹

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (26)

۱۳۹۱/۱۲/۹

آفران: تحولات مغرب عربی (26)

۱۳۹۱/۱۲/۹

آفران: تحولات لیبی (26)

۱۳۹۱/۱۲/۹

آفران: تحولات مصر (26)

۱۳۹۱/۱۲/۹

آفران: تحولات لیبی (25)

۱۳۹۱/۱۲/۱

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (25)

۱۳۹۱/۱۲/۱

آفران: تحولات مصر (25)

۱۳۹۱/۱۱/۳۰

آفران: تحولات سودان (25)

۱۳۹۱/۱۱/۳۰

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (24)

۱۳۹۱/۱۱/۳۰

آفران: تحولات لیبی (24)

۱۳۹۱/۱۱/۳۰

آفران: تحولات مصر (24)

۱۳۹۱/۱۱/۳۰

آفران: تحولات مغرب عربی (23)

۱۳۹۱/۱۱/۲۱

آفران: تحولات لیبی (23)

۱۳۹۱/۱۱/۲۱

آفران: تحولات مصر (23)

۱۳۹۱/۱۱/۲۱

آفران: تحولات سودان (23)

۱۳۹۱/۱۱/۱۸

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی(23)

۱۳۹۱/۱۱/۱۸

آفران: تحولات مصر (22)

۱۳۹۱/۱۱/۱۴

آفران: تحولات ليبي (22)

۱۳۹۱/۱۱/۱۱

آفران: تحولات سودان (22)

۱۳۹۱/۱۱/۱۱

تحولات مغرب عربي (22)

۱۳۹۱/۱۱/۱۱

تحولات آفریقای غیر عربی (22)

۱۳۹۱/۱۱/۱۱

آفران: تحولات سودان (21)

۱۳۹۱/۱۱/۱۱

آفران: تحولات مصر (21)

۱۳۹۱/۱۱/۱۱

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي (21)

۱۳۹۱/۱۱/۱۱

آفران: تحولات ليبي (21)

۱۳۹۱/۱۱/۱۱

آفران: تحولات مغرب عربی (20)

۱۳۹۱/۱۰/۲۷

آفران: تحولات لیبی (20)

۱۳۹۱/۱۰/۲۷

آفران: تحولات سودان (20)

۱۳۹۱/۱۰/۲۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی(20)

۱۳۹۱/۱۰/۲۷

آفران: تحولات مغرب عربی (19)

۱۳۹۱/۱۰/۱۹

آفران: تحولات لیبی (19)

۱۳۹۱/۱۰/۱۹

آفران: تحولات مصر (19)

۱۳۹۱/۱۰/۱۹

آفران: تحولات سودان (19)

۱۳۹۱/۱۰/۱۹

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی(19)

۱۳۹۱/۱۰/۱۹

آفران: تحولات مغرب عربی (18)

۱۳۹۱/۱۰/۱۳

آفران: تحولات لیبی (18)

۱۳۹۱/۱۰/۱۳

آفران: تحولات مصر (18)

۱۳۹۱/۱۰/۱۳

آفران: تحولات سودان (18)

۱۳۹۱/۱۰/۱۳

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی(18)

۱۳۹۱/۱۰/۱۳

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی(17)

۱۳۹۱/۱۰/۴

آفران: تحولات مغرب عربی(17)

۱۳۹۱/۱۰/۴

آفران: تحولات لیبی(17)

۱۳۹۱/۱۰/۴

آفران: تحولات مصر (17)

۱۳۹۱/۱۰/۴

آفران: تحولات سودان (17)

۱۳۹۱/۱۰/۴

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی(16)

۱۳۹۱/۹/۲۹

آفران: تحولات سودان (16)

۱۳۹۱/۹/۲۹

آفران: تحولات مغرب عربی(16)

۱۳۹۱/۹/۲۹

آفران: تحولات لیبی (16)

۱۳۹۱/۹/۲۹

آفران: تحولات مصر (16)

۱۳۹۱/۹/۲۹

آفران: تحولات لیبی

۱۳۹۱/۹/۱۹

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی

۱۳۹۱/۹/۱۹

آفران: تحولات سودان

۱۳۹۱/۹/۱۹

آفران: تحولات مصر

۱۳۹۱/۹/۱۹

آفران: تحولات مغرب عربی

۱۳۹۱/۹/۱۹

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی

۱۳۹۱/۹/۵

آفران: تحولات مغرب عربی

۱۳۹۱/۸/۲۸

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی

۱۳۹۱/۸/۲۸

آفران: تحولات لیبی

۱۳۹۱/۸/۲۸

آفران: تحولات سودان

۱۳۹۱/۸/۲۸

آفران:تحولات مصر

۱۳۹۱/۸/۲۸

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی

۱۳۹۱/۸/۲۱

آفران: تحولات لیبی

۱۳۹۱/۸/۲۱

آفران: تحولات مغرب عربی

۱۳۹۱/۸/۲۱

آفران:تحولات مصر

۱۳۹۱/۸/۲۱

آفران: تحولات مغرب عربی

۱۳۹۱/۸/۱۴

آفران: تحولات لیبی

۱۳۹۱/۸/۱۴

آفران:تحولات مصر

۱۳۹۱/۸/۱۴

آفران: تحولات مغرب عربی

۱۳۹۱/۸/۹

آفران:تحولات مصر

۱۳۹۱/۸/۹

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی

۱۳۹۱/۸/۹

آفران: تحولات لیبی

۱۳۹۱/۸/۹

آفران: تحولات لیبی

۱۳۹۱/۷/۳۰

آفران: تحولات مغرب عربی

۱۳۹۱/۷/۳۰

آفران:تحولات مصر

۱۳۹۱/۷/۳۰

آفران: تحولات سودان

۱۳۹۱/۷/۳۰

آفران: تحولات مغرب عربی

۱۳۹۱/۷/۲۴

آفران: تحولات لیبی

۱۳۹۱/۷/۲۴

آفران:تحولات مصر

۱۳۹۱/۷/۲۴

آفران: تحولات سودان

۱۳۹۱/۷/۲۴

آفران: تحولات سودان

۱۳۹۱/۷/۱۶

آفران: تحولات مغرب عربی

۱۳۹۱/۷/۱۶

آفران: تحولات لیبی

۱۳۹۱/۷/۱۶

آفران:تحولات مصر

۱۳۹۱/۷/۱۶

آفران: تحولات سودان

۱۳۹۱/۷/۱۱

آفران: تحولات لیبی

۱۳۹۱/۷/۱۰

آفران: تحولات مغرب عربی

۱۳۹۱/۷/۱۰

آفران:تحولات مصر

۱۳۹۱/۷/۱۰

آفران: تحولات مغرب عربی

۱۳۹۱/۷/۳

آفران: تحولات لیبی

۱۳۹۱/۷/۳

آفران: تحولات سودان

۱۳۹۱/۷/۳

آفران:تحولات مصر

۱۳۹۱/۷/۱

آفران:حسن الشیخ محمود رئیس جمهور جدید سومالی

۱۳۹۱/۶/۲۷

آفران: تحولات مغرب عربی

۱۳۹۱/۶/۲۶

آفران: تحولات لیبی

۱۳۹۱/۶/۲۶

آفران: تحولات مصر

۱۳۹۱/۶/۲۶

آفران: تحولات آفریقای غیرعربی

۱۳۹۱/۶/۲۶

آفران: تحولات سودان

۱۳۹۱/۶/۲۶

دیدگاه اسلام گرایان درباره آینده قبطی ها در مصر

۱۳۹۱/۶/۲۵

آفران: تحولات مغرب عربی

۱۳۹۱/۶/۱۹

آفران: تحولات لیبی

۱۳۹۱/۶/۱۹

آفران: تحولات سودان

۱۳۹۱/۶/۱۹

تحولات آفریقای غیر عربی

۱۳۹۱/۶/۱۹

آفران: تحولات مصر

۱۳۹۱/۶/۱۹

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۶/۱۲

آفران: تحولات مغرب عربی

۱۳۹۱/۶/۷

آفران: تحولات مصر

۱۳۹۱/۶/۷

آفران: تحولات لیبی

۱۳۹۱/۶/۷

آفران: تحولات سودان

۱۳۹۱/۶/۷

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۶/۶

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۶/۶

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۶/۱

آفران: تحولات لیبی

۱۳۹۱/۶/۱

آفران: تحولات مغرب عربی

۱۳۹۱/۶/۱

آفران: تحولات مصر

۱۳۹۱/۶/۱

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۵/۱۸

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۵/۱۸

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۵/۱۷

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۵/۱۷

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۵/۱۶

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۵/۱۶

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۵/۱۵

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۵/۱۵

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۵/۱۴

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۵/۱۴

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۵/۱۱

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۵/۱۱

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۵/۱۰

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۵/۱۰

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۵/۹

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۵/۹

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۵/۸

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۵/۸

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۵/۷

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۵/۷

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۵/۴

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۵/۴

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۵/۳

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۵/۳

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۵/۱

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۵/۱

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۳۱

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۳۱

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۲۸

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۲۸

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۲۷

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۲۷

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۲۶

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۲۶

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۲۵

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۲۵

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۲۴

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۲۴

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۲۱

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۲۱

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۲۰

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۲۰

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۱۹

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۱۹

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۱۸

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۱۸

آفران: انتخابات كشور ليبي

۱۳۹۱/۴/۱۸

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۱۷

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۱۷

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۱۴

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۱۴

آفران: آفریقا از دیدگاه مقام معظم رهبری (5)

۱۳۹۱/۴/۱۴

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۱۳

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۱۳

آفران: عملکرد حزب اسلامی النهضة پس از انقلاب تونس

۱۳۹۱/۴/۱۳

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۱۲

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۱۲

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۱۱

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۱۱

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۱۰

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۱۰

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۷

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۷

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۶

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۶

آفران: آفریقا از دیدگاه مقام معظم رهبری (4)

۱۳۹۱/۴/۶

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۵

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۵

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۴

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۴

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۳

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۳

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۳/۳۱

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۳/۳۱

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۳/۳۰

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۳/۳۰

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۳/۲۸

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۳/۲۸

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۳/۲۷

آفران: آفریقا از دیدگاه مقام معظم رهبری (3)

۱۳۹۱/۳/۲۴

انتخابات ریاست جمهوری مصر (2012)

۱۳۹۱/۳/۲۴

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۳/۲۴

آفران: عواقب پیروزی "احمدشفیق" در انتخابات

۱۳۹۱/۳/۲۳

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۳/۲۳

آفران: آفریقا از دیدگاه مقام معظم رهبری (2)

۱۳۹۱/۳/۲۳

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۳/۲۲

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۳/۲۱

آفران: میزان موفقیت اخوان المسلمین در بازیابی پایگاه مردمی خود

۱۳۹۱/۳/۲۱

آفران: آفریقا از دیدگاه مقام معظم رهبری (1)

۱۳۹۱/۳/۲۱

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۳/۲۰

آفران: حکم دادگاه مبارک به نفع نامزد اخوان تمام شد

۱۳۹۱/۳/۲۰

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۳/۱۷

آفران: بروز اعتراضات در مصر و نشانه رفتن نامزدی نخست وزیر مبارک

۱۳۹۱/۳/۱۷

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۳/۱۶

آفران:نظرات موافقان و مخالفان مرسی

۱۳۹۱/۳/۱۳

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۳/۱۳

آفران: وجوب توافق بین اخوان و نیروهای انقلابی علیه احمد شفیق

۱۳۹۱/۳/۱۳

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۳/۱۰

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۳/۹

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۳/۸

مصر و تهدیدات عمر سلیمان

۱۳۹۱/۳/۷

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۳/۷

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۳/۶

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۳/۳

آفران: انتخابات مصر صحنه پراکندگی آراء میان دو مجموعه اسلام گرا و مدنی

۱۳۹۱/۳/۳

آفران: بررسی و تحلیل آخرین وضعیت انتخابات ریاست جمهوری مصر

۱۳۹۱/۳/۳

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۳/۲

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۳/۱

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۲/۳۱

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۲/۳۰

آفران: شعارهای انتخاباتی برخی نامزدهای برجسته انتخابات ریاست جمهوری مصر

۱۳۹۱/۲/۳۰

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۲/۲۷

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.02.25

۱۳۹۱/۲/۲۵

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.02.24

۱۳۹۱/۲/۲۴

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.02.23

۱۳۹۱/۲/۲۳

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.02.20

۱۳۹۱/۲/۲۰

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.02.19

۱۳۹۱/۲/۱۹

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.02.18

۱۳۹۱/۲/۱۸

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.02.17

۱۳۹۱/۲/۱۷

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.02.16

۱۳۹۱/۲/۱۶

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.02.13

۱۳۹۱/۲/۱۳

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.02.12

۱۳۹۱/۲/۱۲

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.02.11

۱۳۹۱/۲/۱۱

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.02.10

۱۳۹۱/۲/۱۰

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.02.09

۱۳۹۱/۲/۹

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.02.05

۱۳۹۱/۲/۵

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.02.04

۱۳۹۱/۲/۴

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.02.03

۱۳۹۱/۲/۳

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.02.02

۱۳۹۱/۲/۲

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.01.30

۱۳۹۱/۱/۳۰

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.01.29

۱۳۹۱/۱/۲۹

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.01.28

۱۳۹۱/۱/۲۸

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.01.27

۱۳۹۱/۱/۲۷

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.01.26

۱۳۹۱/۱/۲۶

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.01.23

۱۳۹۱/۱/۲۳

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.01.22

۱۳۹۱/۱/۲۲

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.01.21

۱۳۹۱/۱/۲۱

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.01.20

۱۳۹۱/۱/۲۰

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.01.19

۱۳۹۱/۱/۱۹

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.01.16

۱۳۹۱/۱/۱۶

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.01.15

۱۳۹۱/۱/۱۵

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.01.14

۱۳۹۱/۱/۱۴

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.01.07

۱۳۹۱/۱/۷

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.01.06

۱۳۹۱/۱/۶

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.12.21

۱۳۹۰/۱۲/۲۱

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.12.20

۱۳۹۰/۱۲/۲۰

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.12.17

۱۳۹۰/۱۲/۱۷

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.12.16

۱۳۹۰/۱۲/۱۶

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.12.15

۱۳۹۰/۱۲/۱۵

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.12.13

۱۳۹۰/۱۲/۱۳

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.12.10

۱۳۹۰/۱۲/۱۰

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.12.09

۱۳۹۰/۱۲/۹

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.12.08

۱۳۹۰/۱۲/۸

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.12.07

۱۳۹۰/۱۲/۷

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.12.06

۱۳۹۰/۱۲/۶

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.12.03

۱۳۹۰/۱۲/۳

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.12.02

۱۳۹۰/۱۲/۲

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.12.01

۱۳۹۰/۱۲/۱

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.11.30

۱۳۹۰/۱۱/۳۰

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.11.29

۱۳۹۰/۱۱/۲۹

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.11.19

۱۳۹۰/۱۱/۱۹

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.11.17

۱۳۹۰/۱۱/۱۷

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.11.16

۱۳۹۰/۱۱/۱۶

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.11.10

۱۳۹۰/۱۱/۱۰

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.11.09

۱۳۹۰/۱۱/۹

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.11.08

۱۳۹۰/۱۱/۸

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.11.05

۱۳۹۰/۱۱/۵

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.10.28

۱۳۹۰/۱۰/۲۸

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.10.27

۱۳۹۰/۱۰/۲۷

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.10.26

۱۳۹۰/۱۰/۲۶

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.10.25

۱۳۹۰/۱۰/۲۵

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.10.21

۱۳۹۰/۱۰/۲۱

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.10.19

۱۳۹۰/۱۰/۱۹

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.10.18

۱۳۹۰/۱۰/۱۸

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.10.17

۱۳۹۰/۱۰/۱۷

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.10.14

۱۳۹۰/۱۰/۱۴

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.10.13

۱۳۹۰/۱۰/۱۳

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.10.12

۱۳۹۰/۱۰/۱۲

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.10.11

۱۳۹۰/۱۰/۱۱

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.10.10

۱۳۹۰/۱۰/۱۰

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.10.06

۱۳۹۰/۱۰/۶

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.10.05

۱۳۹۰/۱۰/۵

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.10.03

۱۳۹۰/۱۰/۳

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.09.29

۱۳۹۰/۹/۲۹

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.09.28

۱۳۹۰/۹/۲۸

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.09.27

۱۳۹۰/۹/۲۷

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.09.26

۱۳۹۰/۹/۲۶

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.09.23

۱۳۹۰/۹/۲۳

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.09.22

۱۳۹۰/۹/۲۲

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.09.21

۱۳۹۰/۹/۲۱

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.09.20

۱۳۹۰/۹/۲۰

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.09.19

۱۳۹۰/۹/۱۹

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.09.12

۱۳۹۰/۹/۱۲

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.09.09

۱۳۹۰/۹/۹

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.09.08

۱۳۹۰/۹/۸

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.09.07

۱۳۹۰/۹/۷

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.09.06

۱۳۹۰/۹/۶

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.09.05

۱۳۹۰/۹/۵

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.09.02

۱۳۹۰/۹/۲

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.09.01

۱۳۹۰/۹/۱

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.08.28

۱۳۹۰/۸/۲۸

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.08.25

۱۳۹۰/۸/۲۵

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.08.14

۱۳۹۰/۸/۱۴

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.08.11

۱۳۹۰/۸/۱۱

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.08.10

۱۳۹۰/۸/۱۰

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.08.08

۱۳۹۰/۸/۸

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.08.03

۱۳۹۰/۸/۳

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.08.02

۱۳۹۰/۸/۲

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.07.27

۱۳۹۰/۷/۲۷

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.07.26

۱۳۹۰/۷/۲۶

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.07.25

۱۳۹۰/۷/۲۵

آفران: تحولات شمال آفريقا - 24 .7 .90

۱۳۹۰/۷/۲۴

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.07.18

۱۳۹۰/۷/۱۸

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.07.17

۱۳۹۰/۷/۱۷

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.07.16

۱۳۹۰/۷/۱۶

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.07.12

۱۳۹۰/۷/۱۲

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.07.09

۱۳۹۰/۷/۹

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.07.06

۱۳۹۰/۷/۶

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.07.05

۱۳۹۰/۷/۵

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.07.03

۱۳۹۰/۷/۳

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.06.30

۱۳۹۰/۶/۳۰

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.06.28

۱۳۹۰/۶/۲۸

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.06.27

۱۳۹۰/۶/۲۷

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.06.26

۱۳۹۰/۶/۲۶

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.06.22

۱۳۹۰/۶/۲۲

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.06.20

۱۳۹۰/۶/۲۰

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.06.19

۱۳۹۰/۶/۱۹

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.06.16

۱۳۹۰/۶/۱۶

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.06.15

۱۳۹۰/۶/۱۵

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.06.14

۱۳۹۰/۶/۱۴

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.06.13

۱۳۹۰/۶/۱۳

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.06.12

۱۳۹۰/۶/۱۲

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.06.08

۱۳۹۰/۶/۸

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.06.07

۱۳۹۰/۶/۷

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.06.06

۱۳۹۰/۶/۶

آفریقا در هفته ای که گذشت (900527 الی 900602)

۱۳۹۰/۶/۶

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.06.05

۱۳۹۰/۶/۵

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.06.02

۱۳۹۰/۶/۲

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.06.01

۱۳۹۰/۶/۱

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.05.30

۱۳۹۰/۵/۳۰

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.05.29

۱۳۹۰/۵/۲۹

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.05.24

۱۳۹۰/۵/۲۴

آفران: انقلابیون لیبی در مقابل یک آزمون سخت

۱۳۹۰/۵/۲۳

آفریقا در هفته ای که گذشت (900513 الی 900519)

۱۳۹۰/۵/۲۳

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.05.23

۱۳۹۰/۵/۲۳

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.05.22

۱۳۹۰/۵/۲۲

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.05.19

۱۳۹۰/۵/۱۹

آفران: صحنه جنگ لیبی پس از آغاز ماه رمضان

۱۳۹۰/۵/۱۹

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.05.18

۱۳۹۰/۵/۱۸

آفران: محاکمه حسنی مبارک ؛ واکنش ها و پیامدها

۱۳۹۰/۵/۱۷

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.05.17

۱۳۹۰/۵/۱۷

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.05.16

۱۳۹۰/۵/۱۶

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.05.15

۱۳۹۰/۵/۱۵

آفریقا در هفته ای که گذشت (900506 الی 900512)

۱۳۹۰/۵/۱۵

آفران: تحولات شمال آفر یقا - 90.05.12

۱۳۹۰/۵/۱۲

آفران: آفريقاي شرقي؛ اهميت استراتژيك و افق هاي پيش رو

۱۳۹۰/۵/۱۲

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.05.11

۱۳۹۰/۵/۱۱

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.05.10

۱۳۹۰/۵/۱۰

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.05.09

۱۳۹۰/۵/۹

آفران: قانون اساسی مراکش

۱۳۹۰/۵/۸

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.05.08

۱۳۹۰/۵/۸

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.05.05

۱۳۹۰/۵/۵

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.05.04

۱۳۹۰/۵/۴

آفران: مصر در تب و تاب انقلاب (2)

۱۳۹۰/۵/۳

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.05.03

۱۳۹۰/۵/۳

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.05.02

۱۳۹۰/۵/۲

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.05.01

۱۳۹۰/۵/۱

آفران: مصر در تب و تاب انقلاب (1)

۱۳۹۰/۵/۱

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.04.29

۱۳۹۰/۴/۲۹

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.04.28

۱۳۹۰/۴/۲۸

آفران: دموکراسی در آفریقا

۱۳۹۰/۴/۲۷

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.04.27

۱۳۹۰/۴/۲۷

آفریقا در هفته ای که گذشت (900416 الی 900422)

۱۳۹۰/۴/۲۷

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.04.25

۱۳۹۰/۴/۲۵

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.04.22

۱۳۹۰/۴/۲۲

آفران: مراکش، تاریخ و جغرافیا

۱۳۹۰/۴/۱۹

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.04.19

۱۳۹۰/۴/۱۹

آفران: موریتانی پس از انقلاب های عربی

۱۳۹۰/۴/۱۸

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.04.18

۱۳۹۰/۴/۱۸

آفریقا در هفته ای که گذشت (900409 الی 900415)

۱۳۹۰/۴/۱۸

آفران: مراکش پس از همه پرسی

۱۳۹۰/۴/۱۵

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.04.15

۱۳۹۰/۴/۱۵

آفران: سرمایه گذاری در آفریقا تا پنج سال آینده (پایانی)

۱۳۹۰/۴/۱۴

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.04.14

۱۳۹۰/۴/۱۴

آفران: سرمایه گذاری در آفریقا تا پنج سال آینده (2)

۱۳۹۰/۴/۱۳

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.04.13

۱۳۹۰/۴/۱۳

آفران: سرمایه گذاری در آفریقا تا پنج سال آینده (1)

۱۳۹۰/۴/۱۲

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.04.12

۱۳۹۰/۴/۱۲

آفران: دلیل حمایت آمریکا از انقلابیون و سازمان های مصری

۱۳۹۰/۴/۱۱

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.04.11

۱۳۹۰/۴/۱۱

آفریقا در هفته ای که گذشت (900402 الی 900408)

۱۳۹۰/۴/۱۱

آفران: تاثير عوامل اقتصادي بر انقلاب ليبي

۱۳۹۰/۴/۸

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.04.08

۱۳۹۰/۴/۸

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.04.07

۱۳۹۰/۴/۷

آفران: نشانه های “همه پرسی نظامی" درباره رئیس جمهور آینده مصر

۱۳۹۰/۴/۶

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.04.06

۱۳۹۰/۴/۶

آفران: عدم تناسب نقش و حقوق زنان در افریقا

۱۳۹۰/۴/۵

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.04.05

۱۳۹۰/۴/۵

آفران: گزينه هايي دشوار سياست مصر در قبال انقلاب ليبي

۱۳۹۰/۴/۴

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.04.04

۱۳۹۰/۴/۴

آفریقا در هفته ای که گذشت (900326 الی 900401)

۱۳۹۰/۴/۴

آفران: بروز اختلاف در صفوف انقلابیون لیبی

۱۳۹۰/۴/۲

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.04.01

۱۳۹۰/۴/۱

آفران: تغییر پشت درب‌های الجزایر و مغرب پس از لیبی

۱۳۹۰/۴/۱

آفران: اصلاحات در قانون اساسی مراکش

۱۳۹۰/۳/۳۱

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.03.31

۱۳۹۰/۳/۳۱

آفران: مصادره انقلاب مصر

۱۳۹۰/۳/۳۰

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.03.30

۱۳۹۰/۳/۳۰

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.03.29

۱۳۹۰/۳/۲۹

آفران: صف بندی احزاب تونسی برای انتخابات آینده

۱۳۹۰/۳/۲۹

آفریقا در هفته ای که گذشت (900319 الی 900325)

۱۳۹۰/۳/۲۹

آفران: آخرین تحولات سودان

۱۳۹۰/۳/۲۸

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.03.28

۱۳۹۰/۳/۲۸

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.03.25

۱۳۹۰/۳/۲۵

آفران: اعطاي وام به مصر و ربودن انقلاب

۱۳۹۰/۳/۲۵

آفران: بازیگران منطقه ای؛ تلاش برای مدیریت انقلاب مصر

۱۳۹۰/۳/۲۴

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.03.24

۱۳۹۰/۳/۲۴

آفران: انقلاب هاي عربي و سياست هاي آمريكا در قبال ايران

۱۳۹۰/۳/۲۳

آفران: اختاپوس جاسوسی اسرائیل در تونس و مصر

۱۳۹۰/۳/۲۳

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.03.23

۱۳۹۰/۳/۲۳

آفریقا در هفته ای که گذشت (900311 الی 900318)

۱۳۹۰/۳/۲۱

آفران: بررسی نتایج انتخابات شهرداری ها در آفریقای جنوبی

۱۳۹۰/۳/۹

انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی بنین

۱۳۹۰/۱/۲۸

انتخابات 2011 نیجریه

۱۳۹۰/۱/۲۷

آفریقا در هفته ای که گذشت (891205 الی 891211)

۱۳۸۹/۱۲/۱۴

آفریقا در هفته ای که گذشت (891114 الی 891120)

۱۳۸۹/۱۱/۲۳

آفریقا در هفته ای که گذشت (891030 الی 891106)

۱۳۸۹/۱۱/۶

آفريقا در هفته اي كه گذشت (891023 الي 891029)

۱۳۸۹/۱۱/۳

آفريقا در هفته اي كه گذشت (891016 الي 891022)

۱۳۸۹/۱۰/۲۵

آفريقا در هفته اي كه گذشت (891009 الي 891015)

۱۳۸۹/۱۰/۱۵

آفريقا در هفته اي كه گذشت (891002 الي 891008)

۱۳۸۹/۱۰/۱۱

آفريقا در هفته اي كه گذشت (890925 الي 891001)

۱۳۸۹/۱۰/۴

آفريقا در هفته اي كه گذشت (890918 الي 890924)

۱۳۸۹/۹/۲۹

تقويم انتخابات سال 2011 ميلادي در آفريقا

۱۳۸۹/۹/۲۷

ماداگاسكار قانون اساسي 17 نوامبر 2010

۱۳۸۹/۹/۲۳

زيمبابوه ریاست جمهوری می 2011

۱۳۸۹/۹/۲۳

آفريقا در هفته اي كه گذشت (890911 الي 890917)

۱۳۸۹/۹/۲۰

ساحل عاج ریاست جمهوری 31 اکتبر 2010

۱۳۸۹/۹/۱۸

تانزانيا و زنگبار رياست جمهوري و پارلماني

۱۳۸۹/۹/۱۷

مصر قوه مقننه 28 نوامبر 2010

۱۳۸۹/۹/۱۷

اوگاندا رياست جمهوري و پارلماني 18 فوریه 2011

۱۳۸۹/۹/۱۶

آفريقا در هفته اي كه گذشت (890813 الي 890813)

۱۳۸۹/۸/۲۳

آفريقا در هفته اي كه گذشت (890729 الي 890805)

۱۳۸۹/۸/۸

آفريقا در هفته اي كه گذشت (890722 الي 890728)

۱۳۸۹/۸/۱

آفريقا در هفته اي كه گذشت (890715 الي 890721)

۱۳۸۹/۷/۲۴

آفريقا در هفته اي كه گذشت (890708 الي 890714)

۱۳۸۹/۷/۱۷

آفريقا در هفته اي كه گذشت (890625 الي 890701)

۱۳۸۹/۷/۳

آفريقا در هفته اي كه گذشت (890618 الي 890624)

۱۳۸۹/۶/۲۷

آفريقا در هفته اي كه گذشت (890611 الي 890617)

۱۳۸۹/۶/۲۱

آفريقا در هفته اي كه گذشت (890604 الي 890610)

۱۳۸۹/۶/۱۳

آفريقا در هفته اي كه گذشت (890528 الي 890603)

۱۳۸۹/۶/۶

آفريقا در هفته اي كه گذشت (890521 الي 890527)

۱۳۸۹/۵/۳۰

آفريقا در هفته اي كه گذشت (890514 الي 890520)

۱۳۸۹/۵/۲۳

آفريقا در هفته اي كه گذشت (890507 الي 890513)

۱۳۸۹/۵/۱۶

آفريقا در هفته اي كه گذشت (890431 الي 890506)

۱۳۸۹/۵/۹

آفريقا در هفته اي كه گذشت (890424 الي 890430)

۱۳۸۹/۵/۲

آفريقا در هفته اي كه گذشت (890417 الي 890423)

۱۳۸۹/۴/۲۶