نگاه آفران > آفران: تحولات آفريقاي عربي

آفران: تحولات آفريقاي عربي

تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۳/۲۸

مصر

- رئيس دادگاه قانون اساسي مصر كه راي به انحلال پارلمان داده است،‌ گفت: اعلاميه جديد قانون اساسي بزودي صادر مي‌شود.

به گزارش روزنامه الاهرام، "فاروق سلطان"،‌ رئيس دادگاه قانون اساسي مصر و رئيس كميته عالي انتخابات اين كشور گفت: اعلاميه جديد قانون اساسي مصر بزودي صادر مي شود. وي در گفتگو با روزنامه الاهرام، چاپ قاهره‌ كه امروز منتشرشد، تصريح كرد، در اعلاميه جديد قانون اساسي، اختيارات و وظايف رئيس جمهور مصر تعيين مي شود. رئيس جمهور مصر بعد از برگزاري مرحله نهايي انتخابات رياست جمهوري، از ميان "محمد مرسي"، ‌نامزد اخوان المسلمين و "احمد شفيق"، ‌آخرين نخست وزير مبارك‌ انتخاب مي شود.

بر اساس اظهارات رئيس دادگاه قانون اساسي مصر،‌ رئيس جمهور منتخب اين كشور مراسم تحليف خود را در اين دادگاه بجاي مي آورد. پيش از اين برخي منابع گفته بودند كه احتمال مي رود رئيس جمهور مصر در مقابل شوراي نظامي سوگند ياد كند. شوراي نظامي حاكم بر مصر در ماه مارس گذشته و بعد از سقوط رژيم مبارك و قانون اساسي آن،‌ اعلاميه قانون اساسي مصر را صادر كرد كه بر اساس آن رئيس جمهور منتخب بايد در پارلمان مراسم تحليف را بجاي مي آورد. با صدور راي دادگاه عالي قانون اساسي مبني بر انحلال پارلمان و در حالي كه هنوز قانون اساسي مصر تدوين نشده است،‌ مرجع مشخصي جهت برگزاري مراسم تحليف رئيس جمهور وجود ندارد.

 

- در برخي شعب اخذ راي، درگيري ها و مشاجراتي بين هواداران كانديداهاي رياست جمهوري، شائبه تقلب گسترده به نفع "احمد شفيق" نامزد رژيم سابق وجود دارد.

برخي راي دهندگان اظهار داشتند كه قضات ناظر بر شعب اخذ راي بويژه در مراكزي كه "محمد مرسي" محبوبيت بيشتري دارد آن ها را مجبور كرده اند تا از قلم هاي مخصوصي براي دادن راي استفاده كنند. قلم هايي كه بر اساس شايعات پس از چند دقيقه جوهر آن محو مي شود وراي داده شده ابطال مي گردد. از سوي ديگر منابعي در ستاد انتخاباتي محمد مرسي از تقلب گسترده در برخي شعب اخذ راي به ويژه در منطقه 'مصر الجديدة' به نفع شفيق خبر دادند. اين منابع توضيح دادند كه از ورود نمايندگان مرسي به تعداد زيادي از شعب در منطقه 'حلوان' جلوگيري شد كه همين امر موجب درگيري ومشاجره بين برخي طرفداران مرسي و نيروهاي پليس گرديد. اين در حالي است كه نيروهاي پليس و ارتش به عناصر حزب ملي منحل براي ادامه تبليغات گسترده به نفع احمد شفيق با وجود اتمام زمان تبليغات اجازه داده ولي حاميان مرسي را تهديد به دستگيري كرده اند.

 

- نهادهاي حقوقي مصري اعلام كردند كه "احمد شفيق" نامزد رژيم سابق مصر براي انتخابات رياست جمهوري، همان اقدامات حزب ملي منحله اين كشور را براي تقلب در نتايج انتخابات و تاثيرگذاري بر راي دهندگان در پيش گرفته است.

موسسه "اندلسيه" وابسته به ائتلاف نظارت بر انتخابات در اين خصوص اعلام كرد كه تاكنون موارد عديده اي از نقض آشكار قانون انتخابات از سوي هواداران احمد شفيق در چند استان مصر، گزارش شده است. ناظران اين موسسه اعلام كردند كه هواداران شفيق از ساعات اوليه آغاز انتخابات با آماده كردن خودروهايي براي جابجايي راي دهندگان، پخش اطلاعيه هايي در حمايت از شفيق در مقابل مراكز اخذ راي و توزيع پول و غذا، براي جذب آرا به نفع اين نامزد انتخاباتي تلاش مي كنند.

"مصطفي مرزوق" يكي از ناظران موسسه ياد شده در اين زمينه گفت هواداران شفيق با مستقر كردن اراذل و اوباش در اطراف مراكز اخذ راي اقدام به تهديد و ارعاب راي دهندگان مي كنند. به گفته اين مسوول نيروهاي امنيتي مستقر در محل در مقابل اين اقدامات هيچ واكنشي از خود نشان نمي دهند. در همين حال موسسه حقوقي 'الشهاب' با انتشار بيانيه فوري اعلام كرد كه نمايندگان اين نهاد در ستادهاي انتخاباتي از افزايش بي دليل شمار صندوق هاي سيار در برخي استان ها بويژه در استان اسكندريه خبر دادند.

نمايندگان الشهاب همچنين از حضور غيرقانوني افراد پليس در ستادهاي انتخاباتي، خبر دادند

 

- گروه اسلامگراي وابسته به اخوان المسلمين مصر روز شنبه (91.03.27) ضمن رد انحلال پارلمان اين كشور،‌ ارتش مصر را به تلاش براي در انحصار گرفتن قدرت متهم كردند.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از قاهره ،‌ پايتخت مصر ،‌ اخوان المسلمين انحلال پارلمان را كه اكثريت آن در اختيار اسلامگرايان بود رد كرده و خواستار برگزاري رفراندوم در خصوص انحلال آن شدند. حزب عدالت و آزادي شاخه سياسي جنبش اخوان المسلمين طي انتشار بيانيه اي اعلام كرد،‌ تهديد هاي مداوم در خصوص انحلال پارلماني كه نمايندگان آن با خواست و راي 30 ميليون مصري انتخاب شدند، ‌توسط شوراي نظامي حاكم كه درآرزوي انحصاري كردن قدرت است،‌تاييد شد. در ادامه اين بيانيه آمده است ،‌ انحلال پارلمان منتخب بايد از طريق برگزاري همه پرسي (‌رفراندوم)‌ بيطرفانه انجام شود.

 

- "عبدالمنعم ابوالفتوح" نامزد اسلامگراي دور اول انتخابات رياست جمهوري مصر از نقشه شوم و خطرناك بازماندهاي رژيم مبارك براي آينده مصر خبر داد.

عبدالمنعم ابوالفتوح نامزد دور اول انتخابات رياست جمهوري مصر تاكيد كرد حضور مردم انقلابي مصر در پاي صندوق هاي راي وظيفه انساني است و مبارزات عليه نامزد مبارك ادامه خواهد داشت. دور دوم انتخابات رياست جمهوري مصر با رقابت "محمد مرسي" نامزد جماعت اخوان المسلمين با "احمد شفيق" آخرين نخست وزير دوران مبارك آغاز شده است.  ابوالفتوح كه در دور اول انتخابات رياست جمهوري در رتبه چهارم قرار گرفت، تاكيد كرد: به دنبال اقدام دادگاه عالي قانون اساسي مصر در رد قانون عزل سياسي بازمانده هاي "مبارك" و انحلال پارلمان، براي ما مردم مصر كاملا روشن شد كه نامزد مبارك تا چه اندازه مي تواند براي انقلاب خطرناك باشد و چه نقشه هماهنگ شده اي براي به شكست كشاندن انقلاب طراحي شده است.

وي با اشاره به تلاش بي وقفه خود براي تشكيل جرياني بر اساس طرح مصر قدرتمند تاكيد كرد: مصر در برهه كنوني به جرياني جديد نياز دارد كه بر پايه ارزش هاي مردم مصر و به دور از سياست هاي جريان هاي سابق باشد كه طي سال هاي گذشته بر مردم تحميل شده بود و تنها منافع همان جريان ‌ها را تامين مي كرد. عضو سابق دفتر ارشاد اخوان‌المسلمين افزود: ما بر اساس طرح جديد خود براي تشكيل جريان جديد مي خواهيم انسان اراده آزاد ملي داشته باشد و در جامعه اي قدرتمند و متحد زندگي كند بنابراين حضور مردم در پاي صندوق هاي راي بايد تكليف هر كدام از ما باشد. وي با اشاره به اينكه شعار "بازگشت به گذشته غيرممكن است" را سرلوحه تبليغات انتخاباتي خود قرار داده است، گفت: بايد به آگاه سازي مردم در برابر حيله ها و نيرنگ ها ادامه داد تا بازمانده هاي رژيم سابق و نامزد مبارك را سرنگون كنيم.

ابوالفتوح با ابراز اطمينان به انتخاب ملت مصر گفت: همين مردم كساني بودند كه قانون عزل سياسي را با اراده آزاد خود تصويب كردند و بازمانده هاي رژيم سابق را در انتخابات پارلماني ساقط كردند و هم اكنون نيز از انقلاب حمايت و اهداف آن را كامل خواهند كرد.

 

- "عمر موسي" ضمن تاكيد بر عدم تقلب در انتخابات از حضور مستمر خود در عرصه سياسي سخن گفت.

به گزارش پايگاه اليوم السابع، "عمرو موسي" هنگام حضور در صف براي انداختن راي خود به صندوق گفت: من در صحنه سياسي مصر حضوري مستمر خواهم داشت و تمام تلاش خود را براي خدمت به مصر انجام مي دهم. وي درباره احتمال تقلب در انتخابات گفت: هرگز چنين موضوعي رخ نخواهد داد اما هر شخصي كه رئيس جمهور شود به وي تبريك خواهم گفت. موسي درباره اينكه به چه كسي راي خواهد داد: عاقلانه اين است كه راي مخفي بماند و گرنه چه نيازي به راي گيري مخفي وجود داشت.

 

- "احمد ماهر" بنيانگذار جنبش انقلابي 6 آوريل مصر با اعلام احتمال خروج اعتراضي خود از تركيب اعضاي كميته مجلس موسسان تدوين قانون اساسي اين كشور گفت: در صورتي كه پايان نتايج انتخابات به نفع "احمد شفيق" باشد، مردم انقلاب دومي به راه خواهند انداخت.

بنيانگذار جنبش انقلابي 6 آوريل مصر تاكيد كرد حكم دادگاه عالي قانون اساسي در انحلال پارلمان و رد قانون بركناري سياسي بازمانده هاي "مبارك" كاملاً نيت شوراي نظامي براي به قدرت رساندن "احمد شفيق" آخرين نخست وزير دوران مبارك را نشان مي دهد. وي از ديگر نشانه هاي توطئه شوراي نظامي براي روي كار آوردن شفيق را حكم وزارت دادگستري مبني بر دستگيري شهروندان در جريان انتخابات عنوان كرد.

احمد ماهر ضمن درخواست از همه نيروهاي سياسي براي متحد شدن با يكديگر عليه رسيدن احمد شفيق به كرسي رياست جمهوري گفت: رئيس جمهور شدن شفيق به معناي پايان انقلاب وپايمال شدن خون شهدا است. رهبر جنبش 6 آوريل ضمن اعلام حمايت همه اعضاي انقلاب عضو اين جنبش از "محمد مرسي" نامزد اخوان المسلمين در دور دوم انتخابات رياست جمهوري تاكيد كرد، در صورت اعلام نتايج به سود احمد شفيق انقلاب دومي به راه خواهيم انداخت. احمد ماهر همچنين از احتمال خروجش از تركيب كميته مجلس موسسان مصر براي تدوين قانون اساسي در اعتراض به احكام دادگاه عالي قانون اساسي و وزارت دادگستري مصر خبر داد و گفت: آنچه اكنون در كشورمان جريان دارد نمايشي است كه قهرمانان آن شوراي نظامي و احمد شفيق نامزد رژيم مبارك هستند.

 

- يك كارشناس مصري از حمايت گسترده مردم اين كشور از "محمد مرسي" نامزد حزب اخوان المسلمين در انتخابات اين كشور خبر داد.

به گزارش پرس تي وي، "وليد الحداد" گفت: از آنجائي كه انتخابات رياست جمهوري مصر رقابت بين رژيم سابق اين كشور و خواست مردم است، مردم براي تحقق خواسته هاي خود به "مرسي" راي خواهند داد. وي افزود، حزب اخوان المسلمين و طرفداران آن در دور دوم انتخابات و همچنين انتخابات پارلماني مصر همچنان به انقلاب خود ادامه خواهد داد.

اين كارشناس مصري در ادامه از انحلال پارلمان اين كشور توسط دادگاه عالي قانون اساسي به شدت انتقاد كرد. وي همچنين صدور حكم دادگاه عالي قانون اساسي مصر مبني بر عدم مشروعيت قانون نزواي سياسي" را بسيار نااميد كننده خواند و گفت: اين اقدام به عوامل رژيم "حسني مبارك" اجازه مي دهد به فعاليت هاي سياسي خود ادامه دهند.

 

- مسئول اطلاع رسانی حزب آزادی و عدالت مصر اقدامات شورای نظامی این کشور را کودتا علیه انقلاب مصر خواند.

"احمد سبیع" در گفتگو با شبکه تلویزیونی العالم از قاهره گفت: ما به دنبال خشونت در مصر نیستیم ولی آنچه که در کشور رخ داده یک کودتای نظامی علیه دموکراسی این کشور است. اقدام دادگاه عالی قانون اساسی مصر در رای دادن به انحلال مصر یک حکم بسیار عجیب است و می توان آن را حکمی سیاسی توصیف کرد. این دادگاه در رای خود اعلام کرده بود که نتیجه یک سوم کرسی های پارلمان باطل است.

به عبارت دیگر باید دو سوم دیگر کرسی های پارلمان صحت داشته باشد اما این که کل پارلمان منحل شود قابل قبول نیست. از سوی دیگر اعلام شده است که باید شورای نظامی فرمان انحلال پارلمان را صادر کند. اعلامیه قانون اساسی چنین اختیاراتی را به این شورا نداده است. به نظر می رسد این شورا از تعهدات خود شانه خالی کرده است و از نهادهای قضایی مصر برای انحلال پارلمان استفاده کرده است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا باید در روزهای آینده شاهد حوادث خشونت بار در مصر باشیم؟ تصریح کرد، هیچ درگیری مسلحانه ای در مصر رخ نخواهد داد. ملت مصر به صورت مسالمت آمیز انقلاب کرد و به این روند ادامه می دهد اما این بار انقلاب علیه رژیم مبارک نبوده بلکه علیه شورای نظامی است و در صورتی که" احمد شفیق" در این انتخابات پیروز شود به معنای این است که این شورای حاکم در مصر رژیم گذشته مبارک را در کشور احیا کرده است. مردم به شدت با چنین وضعی مخالفت می کنند. چگونه ممکن است احمد شفیق که آخرین نخست وزیر رژیم حسنی مبارک بوده و به دست داشتن در حوادث حمله شتر سواران به انقلابیون متهم است بار دیگر قدرت را در این کشور در دست گیرد؟ملت مصر هرگز به گذشته باز نخواهند گشت.

 

- روزنامه الرای بر این باور است که بازمانده های رژیم سابق مصر توانستند بر انقلاب 25 ژانویه غلبه کنند.

این روزنامه چاپ کویت در شماره خود در مقاله ای درباره انتخابات ریاست جمهوری مصر به قلم "محمد العوضی" نوشت، هر کسی که گمان می کند رژیم سابق مصر سرنگون شد، اشتباه می کند؛ زیرا درست است که راس رژیم سابق و برخی نزدیکانش سرنگون شدند، اما این رژیم - از جمله افراد حزب حاکم سابق، مقامات امنیتی، نظامی و قضایی، بازرگانان و فعالان رسانه ای که سرنوشت و اعتبار بانکی شان با کاخ ریاست وابسته است - همچنان پا بر جا است و هیچ صدمه ای ندیده است. از سوی دیگر، در پشت پرده شبکه بین المللی از دوستان این رژیم وجود دارد، که از آزاد شدن ملت های کشورهای عربی به ویژه مردم مصر ناراضی هستند و انقلاب به نفع شان نیست. رژیم صهیونیستی، آمریکا، کشورهای غربی و برخی از نظامهای حاکم سخاوتمند عربی از اعضای این شبکه هستند. محمد العوضی با اشاره به اقدامات بازمانده های رژیم سابق برای خنثی سازی انقلاب تصریح کرد، "حسین طنطاوی" رئیس شورای نظامی مصر برخلاف منطق سیاسی که می گوید «بر اساس قانون نتایج پیش می آید» عمل کرده است؛ زیرا وی بر اساس اهداف خود قانون را صادر می کرد. از این رو، نامزد رژیم سابق در انتخابات ریاست جمهوری توانست بر قانون «انزوای سیاسی» غلبه و رقابت کنندگان را از کرسی ریاست دور کند. در همین حال دشمنان پارلمان - که با اراده مردم انتخاب شد - آن را منحل کردند و تشکیل مجلس موسسان قانون اساسی برای دومین بار به هم خورد و اکنون قانون اساسی بر اساس سلیقه ژنرال های ارتش تدوین خواهد شد.

محمد العوضی در ادامه افزود، بازمانده های رژیم سابق توانستند احساس انقلابی مردم را مهار کنند و بین قدرت های انقلابی تفرقه بیاندازند و آن را از صحنه سیاسی برانند تا بتوانند با گروه اخوان المسلمین مقابله کنند. در همین حال این گروه اشتباه های راهبردی سنگین مرتکب شده و به اعتبارش در میان مردم مصر صدمه زده است. نویسنده این مقاله در پایان یادآور شد، رسانه هایی که با بازمانده های رژیم سابق و دستگاه امنیت دولت ارتباطی دارند شایعاتی درباره تنها نامزد انقلاب در انتخابات ریاست جمهوری ساختند تا مردم را از وی دور کنند.

 

- عضو موسس جبهه ی ملی برای عدالت و دمکراسی در مصر، تاکید کرد شورای نظامی حاکم ترجیح می دهد "محمد مرسی" در انتخابات پیروز شود چون در این صورت اجرای تغییرات مورد نظر نظامیان بسیار آسانتر خواهد بود.

به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی؛ "محمد واکد" عضو موسس جبهه ی ملی برای عدالت و دمکراسی در مصر درباره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر گفت: من اکنون واقعا به بیانیه هایی که در مصر منتشر می شوند، اعتماد ندارم. در این بیانیه ها معمولا مشارکت مردم در انتخابات بالا اعلام می شود اما در نهایت وقتی آمارها محاسبه می شوند مشخص می شود که میزان مشارکت کمتر از رقم اعلام شده است.

 وی افزود: بسیاری از کسانی که در انتخابات شرکت می کنند جلوی اسم هر دو نامزد علامت خواهند زد تا در رأی گیری اخلال ایجاد کنند تا آراء به نفع یک نامزد مورد سوء استفاده قرار نگیرد. هنوز خیلی زود است که بخواهیم درباره کارزار تحریم انتخابات اظهار نظر کنیم. محمد واکد درباره رئیس جمهوری که قرار است در مصر انتخاب شود و اختیارات وی گفت:ما واقعا در حال انتخاب کردن یک رئیس جمهور نیستیم چون هنوز اختیارات رئیس جمهور مصر مشخص نشده است. ما درحال انتخاب کردن فردی هستیم که عنوان رئیس جمهوری مصر را یدک می کشد. ما دقیقا نمی دانیم که وظایف این رئیس جمهور چه خواهد بود؟ ما همچنین میزان اختیارات رئیس جمهور جدید مصر را نمی دانیم چون پارلمان هم منحل شده است و هیچ کنترلی بر رئیس جمهور آتی مصر وجود ندارد. وضعی که در آن قرار داریم خاص است. وی درباره واکنش مردم مصر به پیروزی احتمالی احمد شفیق در انتخابات گفت:هنوز مشخص نیست که ارتش مصر چه می خواهد؟ تحلیل های مختلفی در عرصه ی سیاسی وجود دارد . براساس یکی از تحلیل ها ارتش مصر خواستار پیروزی محمد مرسی است چون اگر" احمد شفیق" رئیس جمهور شود آن ها نمی توانند قانون اساسی را که آن طوری که می خواهند اجرا کنند اما اگر محمد مرسی انتخاب شود درحالی که وی هیچ اختیاری ندارد برای ارتش آسانترخواهد بود که تغییرات مورد نظر خود را اجرا کند.

 

- نویسنده و روزنامه نگار در روزنامه الاهرام مصر پیش بینی کرد، شورای عالی نظامی حاکم در مصر قدرت را فقط به نظامیان که "احمد شفیق" از جمله آن ها است واگذار خواهد کرد.

"سعید اللاوندی" در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین درباره روند انتخابات مصر گزارش داد: گرمای شدید در ساعت های میانی روز سبب شد تا بسیاری از شهروندان از رفتن به پای صندوق های رای خودداری کنند، اما شمار شرکت کنندگان در انتخابات در ساعت های اولیه روز بسیار زیاد بود. وی گفت: برای اولین بار است در مصر شهروندان عادی با خرسندی و رضایت در انتخابات شرکت می کنند و دیدگاه خود را به صندوق های رای می اندازند و می دانند که باید نتیجه انتخابات را بپذیرند. نویسنده در روزنامه الاهرام درباره اینکه آیا بیانیه های برخی گروه ها برای تحریم انتخابات در میزان مشارکت در انتخابات تاثیرگذار بوده است یا خیر گفت درباره دو گزینه و دو نامزد پیش روی در مصر که برخی اعلام می کنند یکی از دیگری بدتر است باید گفت که نام آن ها در مرحله اول انتخابات از صندوق های رای بیرون آمده است. اکنون مردم مصر نمی دانند که نام چه کسی از صندوق های رای بیرون خواهد آمد، اما در گذشته مردم می دانستند که چه کسی پیروز خواهد شد.

سعید اللاوندی درباره احتمال پیروزی یکی از نامزدها گفت: شواهد و نشانه های موجود نشان می دهد نظامیان پیروز خواهند شد؛ به این معنا که احمد شفیق رئیس جمهور آینده مصر خواهد شد. نمایندگان اخوان المسلمین در مدت بیش از یک سال و نیم که در پارلمان اکثریت را داشتند هیچ اقدامی انجام ندادند. شهروندان مصر احساس نمی کنند هیچ موفقیتی در این باره وجود داشته است. بنابراین، شورای عالی نظامی حاکم قدرت را به نظامیان واگذار خواهد کرد. احمد شفیق امتداد رژیم گذشته است و حزب منحل شده ملی نیز بار دیگر تشکیل خواهد شد.

 

- "علی بطیخ" عضو مجلس مشورتی جماعت اخوان المسلمین گفت: مردم مصر نسبت به حکم دادگاه عالی قانون اساسی مبنی بر انحلال پارلمان و مغایر دانستن قانون عزل سیاسی ناراضی هستند.

به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه العالم علی بطیخ در گفتگو با این شبکه خبری خاطرنشان کرد، در تاریخ دادگاه قانون اساسی هرگز سابقه نداشته است که سه ماه پس از برگزاری انتخابات سالم پارلمانی، حکم انحلال آن پارلمان را صادر کرده باشد. بطیخ با اشاره به این که حکم اخیر دادگاه عالی قانون اساسی، بر انتخابات ریاست جمهوری تأثیر گذار است بر ضرورت نجات دادن آخرین سنگر انقلاب مصر با انتخاب نامزد انقلاب تأکید کرد. عضو مجلس مشورتی جماعت اخوان المسلمین افزود، دادگاه عالی قانون اساسی حق انحلال پارلمان را ندارد و براساس قانون اساسی چنین اختیاری به این دادگاه داده نشده است و این اقدام به منزله دخالت قوه قضائیه در امور قوه مقننه است. زیرا این دو قوه کاملا از یکدیگر مجزا و مستقل هستند. وی تصریح کرد: براساس قانون اساسی موقت، پس از تشکیل پارلمان، اختیارات رئیس جمهور آینده از شورای عالی نظامی به پارلمان منتقل می شود و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، اختیارات ویژه رئیس جمهوری به فرد منتخب در انتخابات واگذار می شود. بطیخ گفت: از سوی دیگر شورای تدوین قانون اساسی از سوی پارلمان تشکیل شده است و شورای نظامی نمی تواند و حق ندارد اختیارات قانونگذاری را بار دیگر بازپس بگیرد.

وی افزود: پس از انحلال پارلمان مصر هم اکنون این سؤال مطرح است که پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، رئیس جمهور منتخب در مقابل چه کسی سوگند قانونی خواهد خورد.

 

- روزنامه القدس العربی نوشت، با توجه به اینکه انقلاب مصر فقط شرایط قدرت را تغییر داد، تحریم مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری به نفع انقلاب است.

این روزنامه چاپ انگلیس در شماره خود در مقاله ای درباره تحولات سیاسی اخیر مصر به قلم "محمد عبد الحکم دیاب" نوشت، پس از گذشت بیش از 15 ماه از وقوع انقلاب 25 پنجم ژانویه مصر، این کشور همچنان ناآرام است. شرایط قدرت در این کشور تنها مسئله ای تغییر یافته است؛ زیرا قبل از انقلاب

خاندان "حسنی مبارک"، رئیس جمهور سابق مصر، با سران سابق این رژیم - که می خواستند همچنان بر سر قدرت بمانند - و رهبران فعلی مصر - که همه قدرت و توانایی کشور را در دست داشتند - بر سر قدرت بمانند. اما پس از وقوع انقلاب دو جناح قدرت وجود داشت ، بازمانده های رژیم سابق مبارک و گروه اخوان المسلمین.

محمد عبد الحکم دیاب با اشاره به شرایط سیاسی مصر قبل از وقوع انقلاب، خاطرنشان کرد: پس از اینکه حسنی مبارک سرنگون شد و طرح موروثی کردن قدرت از بین رفت، قدرت از دست نیروهای دستگاه امنیت ملی پلیس وزارت کشور به نیروهای پلیس و اطلاعات نظامی واگذار شده است.

در همین حال وزیر دادگستری روز چهارشنبه گذشته دستور داد که نیروهای پلیس و افسران اجازه دارند افراد غیر نظامی را بازداشت کنند.

عبد الحکم دیاب در ادامه افزود، روشن است که این دستور جایگزین قانون حالت فوق العاده ای شده است که ماه گذشته لغو شد. به نظر می رسد انقلاب دیگر یکی از طرف ها معادله سیاسی نیست و اخوان المسلمین و دولت پلیسی با پوشش نظامی دو طرف این معادله به شمار می روند. نویسنده این مقاله با اشاره به اینکه مردم مصر امروز پای صندوق رای انتخابات ریاست جمهوری خواهند رفت و سناریوهای گوناگون درباره نتیجه این انتخابات پیش بینی می شود، خاطرنشان کرد: تحریم مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری بر ناظران کشورهای عربی و خارجی تاثیر خواهد گذاشت؛ زیرا آن ها درباره رئیس جدید مصر شک و تردید خواهند داشت.

از سوی دیگر محمد عبد الحکم دیاب بر این باور است ، دیدار "حمدین صباحی"، نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری مصر با "محمد البرادعی" به زیان صباحی و انقلاب خواهد بود؛ زیرا البرادعی براساس اهداف کشورهای غربی عمل می کند و فقط در اوقات فراغت مشغول سیاست می شود، اما صباحی یکی از گزینه افراد ساده زیست مصری هستند.

 

- عضو شوراي عالي حزب وسط گفت: هدف شوراي نظامي از ابتدا تاكنون، حمايت از" احمد شفيق" براي رسيدن به رياست جمهوري، برخلاف خواست مردم بوده است.

"عادل "تصريح كرد، شوراي نظامي به شيوه بسيار نامتعادلي مرحله انتقالي را مديريت كرد. اين در حالي است كه انتظار مي رفت شوراي مزبور قدرت را به غير نظاميان واگذار مي كرد. عضو شوراي عالي حزب وسط افزود، منحل كردن پارلمان سؤالات فراواني را درباره ميهن پرست بودن شوراي نظامي و ميزان وفاداري آن به جامعه مصر مطرح كرده است.

وي تصريح كرد، حكم دادگاه عالي قانون اساسي مصر مبني بر انحلال پارلمان برخلاف اختيارات اين دادگاه است و از جمله اختيارات دادگاه مزبور، اعلام تعارض قوانين عادي با قانون اساسي و باطل دانستن آن است. اما انحلال پارلمان جزو اختيارات آن نيست. عادل افزود: شوراي نظامي مصر در مقابل اراده مردم قرار گرفته است و از سويي مديريت مرحله انتقالي در مصر بسيار ناشيانه بوده و مصر را به سوي وضعيت اسف باري سوق داده است.

وي در باره احتمال تقلب در دور دوم انتخابات رياست جمهوري، گفت: مقدمات نشان دهنده آن است كه نوع ديگري از تقلب در حال انجام است و برخي از رسانه ها شخصيت ها و نيروهاي سياسي انقلابي را آماج حملات تبليغاتي خودشان قرار داده اند. عادل خاطر نشان كرد: از سوي ديگر نهادهاي فاسد رژيم سابق براي رساندن احمد شفيق به مسند رياست جمهوري به شدت در تلاش هستند. وي گفت: مردم مصر كه عليه فساد گسترده رژيم سابق در 30 سال گذشته قيام كرده اند در مقابل اين تقلب نيز سكوت نخواهد كرد و تا زمان برپايي نظام جديد و تحقق اهداف انقلاب مقاومت خواهد كرد.

 

- وزير دفاع آمريكا، رئيس شوراي نظامي حاكم بر مصر را به تلاش براي انتقال سياسي قدرت به غير نظاميان ترغيب كرد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، "لئون پانه تا" در گفتگوي تلفني با ژنرال "حسين طنطاوي" رئيس شوراي نظامي حاكم بر مصر،از وي خواست تا هر چه زودتر زمينه را براي انتقال سياسي قدرت به غيرنظاميان فراهم كند. دراين گفتگوي تلفني وزيردفاع آمريكا درباره وقايع كنوني مصر ازجمله تصميم اخير شوراي عالي قانون اساسي كه نتيجه انتخابات اخير اين كشور را از درجه اعتبار باطل كرد، بحث و گفتگو كرد. در اين گفتگوي تلفني وزير دفاع آمريكا لزوم تسريع روند انتقال مردم سلارانه قدرت به غير نظاميان در مصر را به ژنرال طنطاوي گوشزد كرد و بر برگزاري مجدد هر چه سريعتر انتخابات مجلس صحه گذاشت. همچنين در اين گفتگوي تلفني ژنرال حسين طنطاوي بر تعهد شوراي نظامي مصر مبني بر برگزاري انتخابات آزاد رياست جمهوري و انتقال قدرت به غير نظاميان تاكيد كرد. وي پيش بيني كرد تا يكم ماه ژوئيه قدرت در مصر به حكومتي مردم سالار منتخب مردم، انتقال مي يابد.

 

- رژیم صهیونیستی از اصابت یک فروند راکت از نوع گراد به جنوب فلسطین اشغالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری شین‌هوا از غزه، یک سخنگوی نظامی رژيم صهيونيستي روز شنبه (91.03.27) گفت بقایای یک راکت از نوع گراد روسی که از منطقه سینا به جنوب سرزمين هاي اشغالي شلیک شده بود، پیدا شده است .

این سخنگو به "رادیو اسرائیل" گفت بقایای این راکت در یک زمین خالی در منطقه عوفدا در نقب غربی پیدا شد که به احتمال زیاد دیشب از خاک مصر شلیک شده بود. این سخنگو افزود انفجار این راکت صدای مهیبی ایجاد کرد اما به کسی آسیب نرساند و خساراتی نیز نداشت .برخی منابع نظامی رژيم صهيونيستي احتمال دادند که بین شلیک این راکت و انتخابات ریاست جمهوری مصر ارتباط وجود داشته باشد.

 

- پايگاه خبري 'فلسطين اليوم' روز يكشنبه (91.03.28) اعلام كرد كه يك مقام امنيتي مصر، رژيم صهيونيستي را به تلاش براي تاثير بر انتخابات متهم كرد.

اين گزارش مي افزايد، مقام امنيتي مصر ادعاهاي رژيم صهيونيستي را درباره كشف موشك نوع گراد كه گفته مي شود از منطقه سينا به منطقه عوفدا در جنوب فلسطين اشغالي شليك شده است، تكذيب كرد. اين مقام مصري كه نام وي ذكر نشد گفت كه رژيم صهيونيستي اين ادعاها را با هدف بي ثباتي امنيتي در منطقه سينا و تاثير بر جريان انتخابات رياست جمهوري مصر مطرح مي كند.

 

- راشاتودی گزارش داد، رژيم صهيونيستي به شدت نگران مواضع ضد صهیونیستی در مصر است.

به گزارش این شبکه تلویزیونی، رژيم صهيونيستي به شدت نگران تحولاتی است که در مصر رخ می دهد. از زمان سرنگون شدن "حسنی مبارک"، رئیس جمهور مخلوع مصر، در سال گذشته روابط مصر و رژيم صهيونيستي سیر تنزلی داشته است. در این مدت، اظهارات تند جنگ طلبانه نیز میان مصر و اين رژيم شدت گرفته است. "محمد مرسی"، نامزد اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری مصر، فعالیت های انتخاباتی اش را با طرح این شعار آغاز کرد که پایتخت جهان عرب، اورشلیم (قدس) خواهد بود و مرسی می خواهد این شهر را آزاد کند. با گذشت شش هفته از آن زمان، رقابت های انتخاباتی در مصر همچنان شدید است. دکتر "محمد البلطاقی"، از اعضای مجلس مصر و از اعضای اخوان المسلمین در این خصوص گفت: مصر به توافق نامه های بین المللی از جمله پیمانش با اين ر ژيم که امضاء کرده پایبند است. البته مصر این حق را دارد در توافق نامه هایی اصلاحات بوجود بیاورد که در جهت منافعش قرار ندارد و درعین حال اطمینان حاصل کند که طرف مقابل نیز به تعهداتش پایبند بوده است.

در این میان باید به سخنان تندتری هم توجه داشت که برخی از طرفداران اصلی "محمد مرسی" مطرح می کنند. یکی از این افراد "حمدين صباحی"، نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری مصر است. وی گفت: نمی توان جنگ با رژيم صهيونيستي را منتفی دانست.

زمان در حال سپری شدن است. خیابان های مصر با احساسات ضد صهيونيستي غریبه نیست. باوجود نگرانی های مطرح درباره ثبات در مصر و نتیجه انقلاب و انتخابات مصر، زیر پوست شهر مصر، خصومت و دشمنی درباره رژيم صهيونيستي در حال شدت گرفتن است .در دوران حکومت حسنی مبارک ، این خصومت مصری ها درباره رژيم صهيونيستي کنترل می شد. سفارت اين رژيم در حال حاضر خالی شده و بسته است. تخلیه این ساختمان نشان دهنده نگرانی صهيونبيست ها از اتفاقات در مصر است.

یک شهروند مصری در این خصوص گفت: رژيم صهيونيستي دشمن شماره یک مردم مصر است. رئیس جمهور آتی مصر باید قوی باشد و وضع کنونی را تغییر بدهد. یک خانم مصری نیز گفت: ما روابطی را که "حسنی مبارک" با رژيم صهيونيستي داشت رد می کنیم. ما باید به مبارزه خودمان در این مسیر ادامه بدهیم.

یک مرد نیز گفت: غاصبان صهيونيست اصلی ترین دشمن نا هستند.

رئیس جمهور اتی مصر باید هرگونه رابطه ای با اين رژيم را قطع کند. مردم رژيم صهيونيستي نمی توانند از کنار این خطر براحتی بگذرند. به گفته مقامات صهيونيست، نباید چشم ها را به این تحولات در مصر بست. به گفته آن ها، این دیدگاه ها در مصر نه تنها منفی بلکه بسیار هشدار دهنده است. باوجود این، نباید تصور کرد که جایگاه اخوان المسلمین در مصر ثابت شده است.

حکم دو روز پیش دادگاه عالی مصر موید همین مساله است زیرا براساس این حکم، مجوز شرکت "احمد شفیق" ، نخست وزیر دوران حکومت حسنی مبارک در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری داده شد. باوجود این اقدام قاهره، هنوز مصر برای کاهش دادن نگرانی های رژيم صهيونيستي در مرزهای سرزمين هاي اشغالي و مصر کاری انجام نداده است.

دکتر "باری روبین"، سردبیر نشریه میدل ایست در این خصوص گفت: روابط رژيم صهيونيستي و مصر به صفر رسیده است. مشکل اصلی این است که اخوان المسلمین تا چه اندازه به دنبال این هدف خواهد رفت که اين رژيم را نابود کند و همه صهيونيست ها را بکشد. اصلی ترین خطری که تا دو سال آینده متوجه اين رژيم است ایران نیست بلکه این خطر به وضع موجود در مصر مربوط است. اسلام خواهان مصر به صورت علنی این نگرانی ها را کم اهمیت جلوه می دهند یا اینکه دست کم در حال حاضر این کار را انجام می دهند. "محمد نور" سخنگوی حزب اسلام خواه النور مصر گفت: به نظر من، رژيم صهيونيستي به دنبال ایجاد مشکل در مصر است.

رژيم صهيونيستي باید نگران باشد زیرا در فضای سیاسی، می توان با استفاده از وضع حکومت یهودی صهيونيستي، به راحتی امتیاز کسب کرد. مقامات صهيونيست نگران آن هستند اظهارات تندی که در حال حاضر درباره رژيم صهيونيستي در مصر مطرح می شود فقط یک گام با اجرایی شدن این تهدیدها فاصله داشته باشد.

 

- گردان های قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین اخبار منتشره در زمینه ورود اعضای این گردان ها را به خاک مصر برای ایجاد ناآرامی در این کشور رد کرد.

به گزارش خبرگزاری شین‌هوا از غزه، "ابوعبیده" سخنگوی این گردان ها در بیانیه ای اعلام کرد خبر روزنامه الشروق چاپ مصر در زمینه ورود اعضای این گردان ها به خاک مصر کذب محض است و به هیچ وجه صحت ندارد. این سخنگو افزود،از شنیدن این خبر بسیار تعجب کردیم و علت انتشار این خبر را تلاش برای ایجاد فتنه و برهم زدن اوضاع می دانیم.

ابوعبیده خاطرنشان کرد مصر یک کشور مهم عربی و اسلامی اصیل است و امنیت ملی این کشور امنیت ماست و مصر قلعه مستحکم ماست و ما نیز از این کشور در مقابل صهیونیست ها که دشمن مشترک مان است دفاع می کنیم. روزنامه الشروق مصر شنبه (91.03.27) به نقل از منابع امنیتی اعلام کرد پس از ورود 23 نفر از گردان های قسام از طریق تونل های نوار غزه به مصر ، طرحی از طرف این افراد برای ایجاد ناآرامی در دومین مرحله از انتخابات ریاست جمهوری در مصر وجود دارد. این روزنامه گردان های قسام را به تلاش برای ارتکاب اقدامات تروریستی در داخل مصر و ایجاد ناامنی ظرف چند روز آینده متهم کرد.

 

- روزنامه الشروق مصر از موافقت رئيس جمهوري ايران براي تغيير نام يكي از ميادين اصلي تهران به نام شهداي انقلاب مصر خبر داد.

"تامر رضوان"، برادر يكي از شهداي انقلاب مصر كه در ايران به سر مي برد در تماس تلفني با روزنامه الشروق با اعلام اين خبر، گفت: رئيس جمهوري ايران شنبه (91.03.27) ما را به حضور پذيرفت و بلافاصله با درخواست مادر يكي از شهدا براي نامگذاري يكي از ميادين اصلي تهران به نام شهداي انقلاب مصر موافقت كرد و اين مسئله را حق خانواده هاي شهداي مصر دانست.

وي افزود:‌ رئيس جمهوري ايران در ديدار با 25 خانواده شهيد مصري با تك تك آنان عكس يادگاري گرفت و به آنان گفت:‌ به مردم مصر و شهداي انقلاب اين كشور احترام مي گذارد.

 

لیبی

 - گروه اخوان‌المسلمين ليبي مخالفت خود را با مشاركت چهره‌هاي نظام سابق اين كشور در دولت جديد ليبي اعلام كرد و آن را امري غيرقابل قبول خواند.

به گزارش روزنامه مصري اليوم السابع، "بشير عبدالسلام الكبتي"، يكي از مسئولان گروه اخوان‌المسلمين ليبي در گفت‌وگويي مطبوعاتي با اشاره به مخالفت اين گروه با مشاركت مجدد چهره‌ها نظام سابق اين كشور در دولت جديد عنوان داشت: حضور دوباره رهبران نظام سابق ليبي در پست‌هاي دولت جديد يك امر غيرقابل قبول است چرا كه آن‌ها به" معمر قذافي"، رهبر سابق ليبي در ظلم به مردم و سركوبي ملت ليبي كمك كرده‌اند.

وي همچنين با تاكيد بر لزوم مصالحه و گفتگو با قبايلي كه به نظام قذافي كمك مي‌كردند، عنوان داشت: اين مساله در ساختن كشوري جديد كه همه گروه‌ها در آن با هم مشاركت دارند، امري مطلوب است. الكبتي همچنين بر اهميت مذاكره با قبايل مذكور بر اساس اصل عدالت اجتماعي تاكيد كرد و عنوان داشت: گفتگو با اين گروه‌ها به معناي كودتا عليه انقلاب 17 فوريه و يا سازش با توطئه‌ چينان عليه ليبي نيست چرا كه هر كس در كشتار و هتك حرمت عليه مردم ليبي دست داشته، بايد محاكمه شود. وي تاكيد كرد: رهبران نظام سابق حتي در صورت اثبات بي‌گناهيشان نيز مديون مردم اين كشور هستند.

از سوي ديگر، "مصطفي عبدالجليل"،‌ رئيس شوراي ملي انتقالي ليبي با اشاره به درگيري‌هاي اخير در اين كشور اعلام كرد كه شرايط كنوني ليبي مانع از استعفاي وي مي‌شود. عبدالجليل گفت: شوراي ملي انتقالي ليبي به شكلي كاملا توافقي به روي كار آمد و ليبي را در شرايط كاملا پيچيده هدايت كرد و پيش‌بيني مي‌شود كه با برگزاري انتخابات كنگره ملي پارلمان در 19 ماه جاري ميلادي به كارش پايان دهد اما با توجه به شرايطي كه ليبي در حال حاضر در آن به سر مي‌برد و نيز به منظور حفظ منافع ملي ليبي، بركناري اين شورا عاقلانه نيست و اين مدت تا هفتم ماه ژوئيه تمديد يافت.

وي اعلام كرد كه نسبت به تقديم استعفاي خود در شرايط كنوني تمايل دارد اما شرايط و اوضاع ناامن موجود در ليبي باعث شد تا دوران فعاليت شوراي انتقالي ليبي تمديد شود. در همين حال، منابع امنيتي ليبي اعلام كردند با وجود حاكم شدن آرامش شكننده در اين كشور، روز جمعه بار ديگر درگيري‌هاي قبيله‌اي در منطقه الشقيقه و مزدة در جنوب غربي طرابلس شدت گرفت.

اين منابع اعلام كردند كه در اين درگيري‌ها دو طرف از سلاح‌هاي سنگين استفاده كردند كه اين مساله در نهايت منجر به وارد آمدن خساراتي به ده‌ها ساختمان، قطع جريان برق و نيز خطوط ارتباطي شد. در همين راستا، ديده‌بان حقوق بشر ليبي با صدور بيانيه‌اي نسبت به پيچيده‌تر شدن اوضاع اين كشور و افزايش موج خشونت‌ها هشدار داد. در اين بيانيه ضمن ابراز نگراني نسبت به افزايش خشونت‌ها در ليبي كه منجر به كشته شدن ده‌ها تن در الكفره شد و نيز درگيري‌هاي ميان گروه‌هاي اسلامي شهر درنة با يكي از قبايل ليبي،‌ درگيري‌هاي الزنتان و مزده و شقيقه، از مقامات ذي‌ربط خواسته شده تا عاملان اين درگيري‌ها و كساني را كه براي پيچيده‌تر شدن اوضاع ليبي توطئه‌چيني مي‌كنند، محاكمه كنند. همچنين در بيانيه مذكور اعلام شده كه برخي از شهروندان ليبيايي در پي درگيري‌هايي خونين اخير به كوه‌ها و مناطق كوهستاني گريخته‌اند و با ادامه اين وضعيت و كمبود آب و غذا ليبي دچار بحران شديد انساني خواهد شد.

 

- رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات در لیبی در کنفرانس خبری گفت: همه مردم لیبی در موعد مقرر با شرکت در انتخابات همه فداکاری هایی را که بیش از چهار دهه انجام داده اند؛ کامل خواهند کرد تا رفاه و آزادی کامل خود را که خون های زیادی در پای آن ریخته شد؛ به دست آورند.

نوری العبار گفت: کمیسیون عالی انتخابات از 13 ژوئن دو 2012 به انتشار فهرست نامزدها اقدام کرده است و به طور مرتب اینکار را ادامه می دهد.

شمار کلی نامزدهای مستقل در حوزهای انتخابی به 2051 نفر و شمار افراد عضو جریان ها و تشکل های سیاسی 1206 نفر است. وی خاطرنشان کرد تبلیغات انتخاباتی نامزدهای مستقل و جریان های سیاسی از روز دوشنبه هجدهم ژوئن (29 خرداد) آغاز خواهد شد و تا پنجم ژوئیه دو هزار و دوازده (15  تیر ماه) ادامه خواهد یافت و نامزدها می توانند برنامه های سیاسی و دیدگاه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود را برای مردم تشریح کنند. این کمیسیون با صدور بیانیه ای بر اجرای قوانین تبلیغات از جمله پرهیز از هرگونه اقدام را که می تواند به امنیت ملی آسیب بزند و منجر به نزاع و اختلاف شود؛ تاکید کرد. همچنینن نامزدها موظف خواهند بود منابع تامین هزینه های تبلیغاتی خود را به صورت شفاف اعلام و از نقض قوانین تبلیغات پرهیز کنند.

 

- كمیته «آشتی لیبی» به منظور پایان دادن به منازعات طرف های درگیر، با هیاتی از شهر زنتان، ریش سفیدان و معتمدان قبیله المشاشیه وارد بحث و گفتگو شد.

در همین ارتباط ، حزب تازه تاسیس عدالت و سازندگی در لیبی، از پیگیری طرحی با همکاری شورای انتقالی، نهادها و سازمان های لیبیایی برای متمرکز کردن تلاش های برقراری صلح و ثبات در این کشور خبر داد. این تلاش ها در حالی صورت می گیرد که "ناصر المانع" سخنگوی دولت انتقالی لیبی روز چهارشنبه در کنفرانس خبری، کشته شدن دست کم 14 نفر و زخمی شدن 89 نفر را در درگیری های جبل نفوسه واقع در غرب لیبی تایید کرد.

 

تونس

- "محمد المنصف المرزوقي" رئيس جمهور تونس سفرش به كشورهاي برزيل و سنگال را كه قرار بود در ماه جاري ميلادي انجام شود ، به دليل اوضاع حساس داخلي كشورش ، لغو كرد.

به گزارش شبكه الجزيره؛ در بيانيه رياست جمهوري تونس آمده است: المرزوقي براي شركت در اجلاس توسعه پايدار موسوم به ريو 20 در كشور برزيل دعوت شده بود. اين اجلاس سازمان ملل متحد قرار است 31 خرداد و اول تيرماه سال جاري در ريو دو ژانيرو با حضور بيش از يكصد رييس جمهور و يا نخست وزير كشورهاي مختلف برگزار شود. در بيانيه رياست جمهوري تونس آمده است كه المرزوقي قرار بود روز سه شنبه (91.03.30) از كشور سنگال ديدن كند. در درگيري هاي روز دوشنبه و سه شنبه گذشته در تونس بين نيروهاي پليس و سلفي هاي معترض به برگزاري نمايشگاه در قصر " العبدليه " در شهر المرسي و عناصر آشوبگر وابسته به رژيم ديكتاتوري سرنگون شده " زين العابدين بن علي " يك جوان كشته و بيش از يكصدتن كه اغلب آنان از نيروهاي امنيتي و پليس بودند، زخمي شدند. عناصر آشوبگر وابسته به رژيم ديكتاتوري سرنگون شده بن علي با سوء استفاده از اين فرصت به مراكز پليس و قضايي در چند شهر تونس حمله ور شده و آن ها را به آتش كشيدند. معترضان معتقدند كه در اين نمايشگاه تابلوهايي به نمايش گذاشته شده كه در آن ها به مقدسات دين اسلام توهين شده است.

 

- همايش بررسي نقش دين در كشورهايي كه بعد از انقلاب مرحله انتقالي را پشت سرمي گذارند به وي‍ژه نقش و جايگاه دين در تونس و انقلاب آن در پايتخت اين كشور برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري رسمي تونس )وات) اين همايش با ابتكار موسسه بين المللي ' الواحه' روزهاي دوشنبه (91.03.29) تا چهارشنبه(91.03.31) اين در پايتخت تونس با حضور كارشناسان، متفكران و شخصيت هاي روحاني مسلمان و مسيحي از كشورهاي سراسر جهان برگزار مي شود.

شركت كنندگان در اين همايش موضوعاتي را مانند 'قانون اساسي تونس و انقلاب'،' مفهوم كشور اسلامي، كشور و اسلام بعداز انقلاب تونس' ،'سخنراني هاي ديني درفضاي عمومي'، 'مقصود از حزب ديني چيست؟'، 'اسلام و انتقال دمكراتيك در تونس بعداز انقلاب' و 'انقلاب و مرحله انتقالي در تونس، همگرايي اقتصادي' بررسي مي كنند.

' اسلام و چندحزبي'، ' مسائل ويژه زنان در تونس' ، ' رابطه فرد با جامعه ' و ' ابعاد اجتماعي آزادي' از ديگر موضوعاتي است كه در همايش تونس بررسي مي شوند. براساس اين گزارش شركت كنندگان در همايش تونس، اين موضوعات را از سه رويكرد اصلي،' الگوي تونسي و حركت آن به سوي كشورهاي عربي همسايه'، 'پيامدهاي انقلاب هاي عربي بر كشورهاي اسلامي غير عرب'و ' چگونگي تعامل تونس بعداز انقلاب با غرب ' مورد بررسي قرار مي دهند.

كميته ملي موسسه الواحه، شبكه اي متشكل از شخصيت هاي ديني، علمي و عقايدي است كه در ماه 'ژوئن' هر سال ميلادي براي بررسي موضوعات داغ و تقويت روند شناخت متقابل بين مسلمانان و مسيحيان با هدف ساختن زندگي كريمانه در دو سطح شخصي و اجتماعي تشكيل مي شود.

 

- "باجی قائد السبسی" نخست وزیر سابق تونس که اداره کشور را پس از انقلاب و تا زمان برگزاری انتخابات برعهده داشت، روز شنبه (91.03.27) هزاران تن از طرفداران خود در تونس را گرد هم آورد تا به منظور حفظ دستاوردهای انقلاب، برای اتحاد نیروهای فعال در کشور فراخوان دهد.

السبسی 86 ساله در برابر جمعی از مشتاقان، متشکل از روسای شرکت ها، روشنفکران، شخصیت های سیاسی مخالف و روسای اتحادیه ها رسما به مردم تونس فراخوان داد. وی در سخنرانی پرشور خود اعلام کرد، ضروری است تا فتنه خاموش شود. این کشور حوادث وحشتناکی را پشت سر گذاشته است. باید کاری کنیم تا اوضاع کشور عادی شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه از تونس، وی مستقیما مقامات و به ویژه اسلام گرایان النهضه را که بر دولت و مجلس ملی تسلط دارند خطاب قرار داد و از آن ها خواست به افکار مختلف احترام گذارند و آن ها را بپذیرند.

وی افزود، برادران، من به شما که در راس قدرتی هستید می گویم شما نمی توانید به تنهایی کشور را از موقعیت سختی که در آن قرار دارد، خارج کنید. باید همه را وارد عمل کرد. السبسی گفت: ما نه حزب واحد می خواهیم و نه حزب حاکم. ما دولت هواخواه نمی خواهیم. دولت ما باید براساس پایه هایی مستحکم بنا شود و بپذیریم تونس فراتر از منافع هواخواهان است.

وی بدون آنکه آشکارا تشکیل حزب جدیدی را اعلام کند به اصولی که براساس آن فراخوان داده از جمله پایبندی به دستاوردهای نوگرایی انقلاب تونس، عدالت اجتماعی و نفی آشکار خشونت، اشاره کرد.

 

- هتل داران، کارمندان آژانس های مسافربری و تورهای گردشگری تونس روز شنبه (91.03.27) در مرکز پایتخت این کشور به دعوت فدراسیون های حرفه ای صنعت گردشگری تونس در اعتراض به نبود ناامنی در کشور تظاهرات کردند.  

خشونت های اخیر در تونس تاثیر منفی زیادی بر صنعت گردشگری تونس،در این مقطع زمانی که فصل گردشگری است ، گذاشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از تونس، "محمد علی تومی" رئیس فدارسیون آژانس های مسافربری تونس در گفتگو با این خبرگزاری گفت از وقتی که مقررات منع آمد وشد برقرار شده است یعنی در پی شورش و ناآرامی در چندین شهر تونس، صنعت گردشگری این کشور دچار رکود شده است. بدین ترتیب که سفر بسیاری از گردشگران خارجی اکنون لغو شده است ومسافران رزرو جا در هتل را لغو کرده اند. وی افزود صنعت گردشگری تونس منبع درآمد این کشور است و این صنعت هنگامی رونق خواهد داشت که امنیت در کشور وجود داشته باشد. این مسئول صنعت گردشگری تونس افزود اگر خشونت ها در تابستان امسال که فصل گردشگری ودر آمد تونس است ادامه داشته باشد برای اقتصاد کشور فاجعه آمیز خواهد بود. درآمدهای صنعت گردشگری تونس، هفت درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشوررا تشکیل می دهد و 400 هزار نفر در این بخش مشغول به کارند.

 اما این صنعت درپی وقوع انقلاب تونس در سال دو 2011 دچار بحران شده است. با این حال، نشانه هایی از رونق در صنعت گردشگری تونس در اوایل سال دو 2012 پدیدار شد و میزان ورود گردشگران خارجی به این کشور 51.8 درصد افزایش یافت. اما خشونت ها و ناآرامی هایی که سلفی ها عامل و بانی آن هستند ازسرگیری رونق دراین بخش را به مخاطره انداخته است.

بر اساس این گزارش، در سال دو 2010، هفت میلیون گردشگر از تونس بازدید کرده بودند اما درسال 2011 رقم این شاخص به چهار میلیون و 800 هزار نفر رسید. مقامات و مسئولان صنعت گردشگری تونس امیدوارند شمار گردشگرانی خارجی که از این کشور بازدید می کنند به شش میلیون نفر برسد.

 

- هیئتی از علما و نخبگان تونس که سرگرم دیدار از کشورمان هستند با "عبداللهیان" معاون عربی و آفریقای وزارت امورخارجه دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار که در جوی صمیمانه برگزار شد اوضاع منطقه شمال آفریقا و روند تحولات جاری در این منطقه بویژه در سایه جنبش بیداری اسلامی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این دیدار معاون عربی و آفریقای وزارت امورخارجه با ارائه تحلیلی از آخرین اوضاع منطقه، دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران در این خصوص را تشریح و برضرورت هوشیاری ملت های انقلابی و نیز نقش برجسته علما و فرهیختگان کشورهای اسلامی در تنویر افکار عمومی ملت ها تاکید کرد. وی همچنین با اشاره به ضرورت وحدت شیعه و سنی در مقابله با توطئه های دشمنان اسلام جهت به انحراف کشاندن و مصادره دستاوردهای مردمی کشورها، مسئولیت علما و فرهیختگان کشورهای اسلامی را در حمایت از آرمان فلسطین و محور مقاومت سنگین و خطیر توصیف کرد. در این دیدار اعضای هیئت تونسی با ابراز خرسندی از سفر به جمهوری اسلامی ایران و اطلاع از دستاوردهای کشورمان، به تشریح دیدگاه های خود در خصوص تحولات منطقه و وضع جاری پس از انقلاب تونس پرداختند. توسعه همکاری های دو کشور در زمینه های علمی، فرهنگی و مذهبی و نیز افزایش دیدار و گفتگوها میان نخبگان دو کشور، همچنین پیگیری توافقات دوجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و دولت جدید تونس از دیگر موضوعات مورد اشاره در این جلسه بود.

 

الجزاير

- یک مقام امنیتی الجزایر از کشته شدن دو مامور پلیس و زخمی شدن سه تن دیگر در پی حمله ای شبانه به یک پاسگاه پلیس در این کشور، خبر داد.

این مقام که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد این حمله حدود ساعت نه شب شنبه (91.03.27) به وقت محلی در حالی روی داد که گروهی از افراد مسلح به سوی این پاسگاه پلیس در منطقه واسیف در 120 کیلومتری شرق پایتخت الجزایر تیراندازی کردند. وی افزود پس از ورود نیروهای کمکی پلیس از شهرهای مجاور، مهاجمان عقب نشینی کردند. به گزارش اسوشیتدپرس از الجزیره، جنگجویان القاعده در شمال آفریقا به طور مرتب به مواضع ارتش و پلیس الجزایر حمله می کنند.

 

سودان

- روزنامه نيمه رسمي الراي العام چاپ سودان به نقل از يك پزشك سوداني، از كشف جسد "امام موسي صدر" خبر داد.

مسئول پزشكي قانوني شهر (امدرمان (همجوار خارطوم در مصاحبه با اين روزنامه مدعي شد بر اساس آزمايش هاي ژنتيكي تيم پزشكي وي از بقاياي پنج جسد كشف شده در اين شهر، اثبات شد كه اين اجساد مربوط به امام موسي صدر و همراهان او هستند. "جمال يوسف "كه سرگروه يك تيم پزشكي بين المللي متشكل از پزشكان قانوني فعال در ليبي است مدعي شد كه يكي از شهروندان، شماره پلاك خوردويي كه اين پنج جسد را حمل مي كرد يادداشت كرده بود و پس از نابودي رژيم "قذافي"، محل دفن اين اجساد را اطلاع داده است.

به نوشته اين روزنامه؛ اين در حالي است كه يكي از مسئولان ليبيايي هم اين مساله را تاييد كرده است. وي همچنين ضمن خودداري از ذكر علت مرگ امام موسي صدر گفت بر اساس تحقيقات ما، امام موسي صدر در همان سال كشته نشد، بلكه مدت زيادي به همراه يارانش زنداني و پس از كشته شدن هم جسدش براي مدتي طولاني دفن نشده بود.

 

موريتاني

- منابع خبری رسمی در نواکشوت روز یکشنبه (91.03.28) اعلام کردند نخست وزیران مالی و تونس روز شنبه به موریتانی سفر کردند.

"شیخ مودیبو دیارا" نخست وزیر مالی و "حمادی جبالی" نخست وزیر تونس در سفر کاری خود به موریتانی با مقامات بلند پایه این کشور گفتگو خواهند کرد. نخست وزیر مالی قصد دارد در این دیدارها درباره اوضاع کنونی کشورش که پس از کودتای مارس گذشته دچار مشکلات امنیتی زیادی شده است، تبادل نظر کند. ناظران دولت های اروپایی و آفریقایی در حال حاضر تلاش می کنند تا اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد را متقاعد سازند قطعنامه ای به تصویب برسانند که اجازه دهد یک نیروی بین المللی به مناطق شمالی مالی که کنترل آن به دست گروه های افراط گرا افتاده است، اعزام شود.

قرار است نخست وزیر تونس به اتفاق مولای "ولد محمد لغظف" همتای موریتانیایی خود، ‌ریاست نشست کمیسیون عالی مشترک دو کشور را که روز یکشنبه برگزار خواهد شد، بر عهده داشته باشد. به گزارش خبرگزاری شین هوا از نواکشوت، نخست وزیر تونس به همراه وزیر امور خارجه، وزیر تجارت، وزیر اقتصاد و همچنین وزیر مشاور در امور جهان عرب و آفریقا به موریتانی سفر کرده است.

115367-91.03.28

  فرستادن مقاله
مطالب دیگر در این بخش تاریخ انتشار

جهان از آفریقا چه می‌خواهد؟

۱۳۹۶/۶/۱۹

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (181)

۱۳۹۵/۸/۱۲

آفران:‌ تحولات مغرب عربی (181)

۱۳۹۵/۸/۱۲

آفران: تحولات سودان (181)

۱۳۹۵/۸/۱۲

آفران: تحولات لیبی (181)

۱۳۹۵/۸/۱۲

آفران: تحولات مصر (181)

۱۳۹۵/۸/۱۲

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (180)

۱۳۹۵/۸/۱۱

آفران: تحولات سودان (180)

۱۳۹۵/۸/۱۱

آفران: تحولات مغرب عربی (180)

۱۳۹۵/۸/۱۱

آفران: تحولات لیبی (180)

۱۳۹۵/۸/۱۱

آفران: تحولات مصر (180)

۱۳۹۵/۸/۱۱

آفران: تحولات آفریقای غیر غربی (179)

۱۳۹۵/۸/۱۱

آفران: تحولات لیبی (179)

۱۳۹۵/۸/۱۱

آفران: تحولات سودان (179)

۱۳۹۵/۸/۱۱

آفران: تحولات مغرب عربی (179)

۱۳۹۵/۸/۱۱

آفران: تحولات مصر (179)

۱۳۹۵/۸/۱۱

آفران: تحولات مغربی عربی (178)

۱۳۹۵/۸/۱۱

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (178)

۱۳۹۵/۸/۱۱

آفران: تحولات سودان (178)

۱۳۹۵/۸/۱۱

آفران: تحولات لیبی (178)

۱۳۹۵/۸/۱۱

آفران: تحولات مصر (178)

۱۳۹۵/۸/۱۱

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (177)

۱۳۹۵/۸/۱۰

آفران: تحولات سودان (177)

۱۳۹۵/۸/۱۰

آفران: تحولات مغرب عربی (177)

۱۳۹۵/۸/۱۰

آفران: تحولات لیبی (177)

۱۳۹۵/۸/۱۰

آفران: تحولات مصر (177)

۱۳۹۵/۸/۱۰

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (176)

۱۳۹۵/۸/۱۰

آفران: تحولات مغرب عربی (176)

۱۳۹۵/۸/۱۰

آفران: تحولات سودان (176)

۱۳۹۵/۸/۱۰

آفران: تحولات لیبی (176)

۱۳۹۵/۸/۱۰

آفران: تحولات مصر (176)

۱۳۹۵/۸/۱۰

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (175)

۱۳۹۵/۸/۱۰

آفران: تحولات مغرب عربی (175)

۱۳۹۵/۸/۱۰

آفران: تحولات سودان (175)

۱۳۹۵/۸/۱۰

آفران: تحولات لیبی (175)

۱۳۹۵/۸/۱۰

آفران: تحولات مصر (175)

۱۳۹۵/۸/۱۰

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (174)

۱۳۹۵/۷/۲۵

آفران: تحولات مغرب عربی (174)

۱۳۹۵/۷/۲۵

آفران: تحولات سودان (174)

۱۳۹۵/۷/۲۵

آفران: تحولات لیبی (174)

۱۳۹۵/۷/۲۵

آفران: تحولات مصر (174)

۱۳۹۵/۷/۲۴

آفران: تحولات سودان (173)

۱۳۹۴/۱۲/۲۶

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (173)

۱۳۹۴/۱۲/۲۶

آفران: تحولات مغرب عربی (173)

۱۳۹۴/۱۲/۲۶

آفران: تحولات مصر (173)

۱۳۹۴/۱۲/۲۶

آفران: تحولات لیبی (173)

۱۳۹۴/۱۲/۲۶

آفران: تحولات سودان (172)

۱۳۹۴/۱۲/۱۹

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (172)

۱۳۹۴/۱۲/۱۹

آفران: تحولات مغرب عربی (172)

۱۳۹۴/۱۲/۱۹

آفران: تحولات مصر (172)

۱۳۹۴/۱۲/۱۹

آفران: تحولات لیبی (172)

۱۳۹۴/۱۲/۱۹

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (171)

۱۳۹۴/۱۲/۱۰

آفران: تحولات لیبی (171)

۱۳۹۴/۱۲/۱۰

آفران: تحولات مغرب عربی (171)

۱۳۹۴/۱۲/۱۰

آفران: تحولات سودان (171)

۱۳۹۴/۱۲/۱۰

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (170)

۱۳۹۴/۱۲/۱۰

آفران: تحولات مصر (171)

۱۳۹۴/۱۲/۱۰

آفران: تحولات لیبی (170)

۱۳۹۴/۱۲/۱۰

آفران: تحولات مغرب عربی (170)

۱۳۹۴/۱۲/۱۰

آفران: تحولات سودان (170)

۱۳۹۴/۱۲/۱۰

آفران: تحولات مصر (170)

۱۳۹۴/۱۲/۱۰

آفران: تحولات لیبی (169)

۱۳۹۴/۱۱/۲۸

آفران: تحولات مغرب عربی (169)

۱۳۹۴/۱۱/۲۸

آفران: تحولات سودان (169)

۱۳۹۴/۱۱/۲۸

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (169)

۱۳۹۴/۱۱/۲۸

آفران: تحولات مصر (169)

۱۳۹۴/۱۱/۲۸

آفران: تحولات سودان (168)

۱۳۹۴/۱۱/۲۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (168)

۱۳۹۴/۱۱/۲۷

آفران: تحولات لیبی (168)

۱۳۹۴/۱۱/۲۷

آفران: تحولات مغرب عربی (168)

۱۳۹۴/۱۱/۲۷

آفران: تحولات مصر (168)

۱۳۹۴/۱۱/۲۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (167)

۱۳۹۴/۱۱/۱۷

آفران: تحولات سودان (167)

۱۳۹۴/۱۱/۱۷

آفران: تحولات مغرب عربی (167)

۱۳۹۴/۱۱/۱۷

آفران: تحولات مصر (167)

۱۳۹۴/۱۱/۱۷

آفران: تحولات لیبی (167)

۱۳۹۴/۱۱/۱۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (166)

۱۳۹۴/۱۱/۷

آفران: تحولات لیبی (166)

۱۳۹۴/۱۱/۷

آفران: تحولات سودان (166)

۱۳۹۴/۱۱/۷

آفران: تحولات مغرب عربی (166)

۱۳۹۴/۱۱/۷

آفران: تحولات مصر (166)

۱۳۹۴/۱۱/۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (165)

۱۳۹۴/۱۱/۳

آفران: تحولات لیبی (165)

۱۳۹۴/۱۱/۳

آفران: تحولات سودان (165)

۱۳۹۴/۱۱/۳

آفران:تحولات مغرب عربی (165)

۱۳۹۴/۱۱/۳

آفران: تحولات مصر (165)

۱۳۹۴/۱۱/۳

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (164)

۱۳۹۴/۱۰/۲۲

آفران: تحولات مصر (164)

۱۳۹۴/۱۰/۲۲

آفران: تحولات لیبی (164)

۱۳۹۴/۱۰/۲۲

آفران: تحولات سودان (164)

۱۳۹۴/۱۰/۲۲

آفران: تحولات مغرب عربی (164)

۱۳۹۴/۱۰/۲۲

تحولات لیبی (163)

۱۳۹۴/۱۰/۱۵

آفران: تحولات مغرب عربی (163)

۱۳۹۴/۱۰/۱۵

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (163)

۱۳۹۴/۱۰/۱۵

آفران: تحولات مصر (163)

۱۳۹۴/۱۰/۱۵

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (162)

۱۳۹۴/۱۰/۹

آفران: تحولات سودان (162)

۱۳۹۴/۱۰/۹

آفران: تحولات مصر (162)

۱۳۹۴/۱۰/۹

آفران: تحولات لیبی (162)

۱۳۹۴/۱۰/۹

آفران: تحولات مغرب عربی (162)

۱۳۹۴/۱۰/۹

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (161)

۱۳۹۴/۱۰/۲

آفران: تحولات لیبی (161)

۱۳۹۴/۱۰/۲

آفران: تحولات مغرب عربی (161)

۱۳۹۴/۱۰/۲

آفران: تحولات سودان (161)

۱۳۹۴/۱۰/۲

آفران: تحولات مصر (161)

۱۳۹۴/۱۰/۲

آفران: تحولات سودان (160)

۱۳۹۴/۹/۲۴

آفران: تحولات مغرب عربی (160)

۱۳۹۴/۹/۲۴

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (160)

۱۳۹۴/۹/۲۴

آفران: تحولات مصر (160)

۱۳۹۴/۹/۲۴

آفران: تحولات لیبی (160)

۱۳۹۴/۹/۲۴

آفران: تحولات سودان (159)

۱۳۹۴/۹/۱۶

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (159)

۱۳۹۴/۹/۱۶

آفران: تحولات لیبی (159)

۱۳۹۴/۹/۱۶

آفران: تحولات مغرب عربی (159)

۱۳۹۴/۹/۱۶

آفران: تحولات مصر (158)

۱۳۹۴/۹/۱۶

آفران: تحولات لیبی (158)

۱۳۹۴/۹/۱۶

آفران: تحولات مغرب عربی (158)

۱۳۹۴/۹/۱۶

آفران: تحولات سودان (158)

۱۳۹۴/۹/۱۶

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (158)

۱۳۹۴/۹/۱۶

آفران: تحولات مصر (159)

۱۳۹۴/۹/۱۶

آفران: تحولات سودان (157)

۱۳۹۴/۹/۸

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (157)

۱۳۹۴/۹/۸

آفران: تحولات مغرب عربی (157)

۱۳۹۴/۹/۸

آفران: تحولات مصر (157)

۱۳۹۴/۹/۸

آفران: تحولات لیبی (157)

۱۳۹۴/۹/۸

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (156)

۱۳۹۴/۹/۲

آفران: تحولات مصر (156)

۱۳۹۴/۹/۲

آفران: تحولات مغرب عربی (156)

۱۳۹۴/۹/۲

آفران: تحولات لیبی (156)

۱۳۹۴/۹/۲

آفران: تحولات سودان (156)

۱۳۹۴/۹/۲

آفران: تحولات مغرب عربی (155)

۱۳۹۴/۸/۱۹

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (155)

۱۳۹۴/۸/۱۹

آفران: تحولات سودان (155)

۱۳۹۴/۸/۱۹

آفران: تحولات لیبی (155)

۱۳۹۴/۸/۱۹

آفران: تحولات مصر (155)

۱۳۹۴/۸/۱۹

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (154)

۱۳۹۴/۸/۱۱

آفران: تحولات مصر (154)

۱۳۹۴/۸/۱۱

آفران: تحولات مغربی عربی (154)

۱۳۹۴/۸/۱۱

آفران: تحولات لیبی (154)

۱۳۹۴/۸/۱۱

آفران: تحولات سودان (154)

۱۳۹۴/۸/۱۱

آفران: تحولات مغرب عربی (153)

۱۳۹۴/۸/۵

آفران: تحولات مصر (153)

۱۳۹۴/۸/۵

آفران: تحولات لیبی (153)

۱۳۹۴/۸/۵

آفران: تحولات سودان (153)

۱۳۹۴/۸/۵

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (153)

۱۳۹۴/۸/۵

آفران: تحولات لیبی (152)

۱۳۹۴/۷/۲۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (152)

۱۳۹۴/۷/۲۷

آفران: تحولات سودان (152)

۱۳۹۴/۷/۲۷

آفران: تحولات مغرب عربی (152)

۱۳۹۴/۷/۲۷

آفران: تحولات مصر (152)

۱۳۹۴/۷/۲۷

آفران: تحولات سودان (151)

۱۳۹۴/۷/۲۱

آفران: تحولات لیبی (151)

۱۳۹۴/۷/۲۱

آفران: تحولات مصر (151)

۱۳۹۴/۷/۲۱

آفران: تحولات مغرب عربی (151)

۱۳۹۴/۷/۲۱

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (151)

۱۳۹۴/۷/۲۱

آفران: تحولات مصر (150)

۱۳۹۴/۷/۱۴

آفران: تحولات سودان (150)

۱۳۹۴/۷/۱۴

آفران: تحولات مغرب عربی (150)

۱۳۹۴/۷/۱۴

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (150)

۱۳۹۴/۷/۱۴

آفران: تحولات لیبی (150)

۱۳۹۴/۷/۱۴

آفران: تحولات لیبی (149)

۱۳۹۴/۷/۱۳

آفران: تحولات سودان (149)

۱۳۹۴/۷/۱۳

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (149)

۱۳۹۴/۷/۱۳

آفران: تحولات مغرب عربی (149)

۱۳۹۴/۷/۱۳

آفران: تحولات مصر (149)

۱۳۹۴/۷/۱۳

آفران: تحولات سودان (148)

۱۳۹۴/۷/۵

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (148)

۱۳۹۴/۷/۵

آفران: تحولات مغرب عربی (148)

۱۳۹۴/۷/۵

آفران: تحولات مصر (148)

۱۳۹۴/۷/۵

آفران: تحولات لیبی (148)

۱۳۹۴/۷/۵

آفران: تحولات مصر (147)

۱۳۹۴/۶/۲۵

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (147)

۱۳۹۴/۶/۲۵

آفران: تحولات لیبی (147)

۱۳۹۴/۶/۲۵

آفران: تحولات سودان (147)

۱۳۹۴/۶/۲۵

آفران: تحولات مغرب عربی (147)

۱۳۹۴/۶/۲۵

آفران: تحولات مغرب عربی (146)

۱۳۹۴/۶/۱۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (146)

۱۳۹۴/۶/۱۷

آفران: تحولات لیبی (146)

۱۳۹۴/۶/۱۷

آفران: تحولات سودان (146)

۱۳۹۴/۶/۱۷

آفران: تحولات مصر (146)

۱۳۹۴/۶/۱۷

آفران: تحولات مصر (145)

۱۳۹۴/۶/۱۰

آفران: تحولات سودان (145)

۱۳۹۴/۶/۱۰

آفران: تحولات لیبی (145)

۱۳۹۴/۶/۱۰

آفران: تحولات مغرب عربی (145)

۱۳۹۴/۶/۱۰

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (145)

۱۳۹۴/۶/۱۰

آفران: تحولات مغرب عربی (144)

۱۳۹۴/۶/۷

آفران: تحولات سودان (144)

۱۳۹۴/۶/۷

آفران: تحولات لیبی (144)

۱۳۹۴/۶/۷

آفران: تحولات مصر (144)

۱۳۹۴/۶/۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (144)

۱۳۹۴/۶/۷

آفران: تحولات مغرب عربی (143)

۱۳۹۴/۵/۲۷

آفران: تحولات سودان (143)

۱۳۹۴/۵/۲۷

آفران: تحولات مصر (143)

۱۳۹۴/۵/۲۷

آفران: تحولات لیبی (143)

۱۳۹۴/۵/۲۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (143)

۱۳۹۴/۵/۲۷

آفران: تحولات سودان (142)

۱۳۹۴/۵/۱۹

آفران: تحولات لیبی (142)

۱۳۹۴/۵/۱۹

آفران: تحولات مصر (142)

۱۳۹۴/۵/۱۹

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (142)

۱۳۹۴/۵/۱۹

آفران: تحولات مغرب عربی (142)

۱۳۹۴/۵/۱۹

آفران: تحولات مصر (141)

۱۳۹۴/۵/۱۲

آفران: تحولات لیبی (141)

۱۳۹۴/۵/۱۲

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (141)

۱۳۹۴/۵/۱۲

آفران: تحولات مغرب عربی (141)

۱۳۹۴/۵/۱۲

آفران: تحولات سودان (141)

۱۳۹۴/۵/۱۲

آفران: تحولات مغرب عربی (140)

۱۳۹۴/۵/۶

آفران: تحولات سودان (140)

۱۳۹۴/۵/۶

آفران: تحولات مصر (140)

۱۳۹۴/۵/۶

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (140)

۱۳۹۴/۵/۶

آفران: تحولات لیبی (140)

۱۳۹۴/۵/۶

آفران: تحولات سودان (139)

۱۳۹۴/۴/۳۱

آفران: تحولات مصر (139)

۱۳۹۴/۴/۳۱

آفران: تحولات لیبی (139)

۱۳۹۴/۴/۳۱

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (139)

۱۳۹۴/۴/۳۱

آفران: تحولات مغرب عربی (139)

۱۳۹۴/۴/۳۱

آفران: تحولات مغرب عربی (138)

۱۳۹۴/۴/۲۳

آفران: تحولات مصر (138)

۱۳۹۴/۴/۲۳

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (138)

۱۳۹۴/۴/۲۳

آفران: تحولات سودان (138)

۱۳۹۴/۴/۲۳

آفران: تحولات لیبی (138)

۱۳۹۴/۴/۲۳

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (137)

۱۳۹۴/۴/۲۰

آفران: تحولات سودان (137)

۱۳۹۴/۴/۲۰

آفران: تحولات مصر (137)

۱۳۹۴/۴/۲۰

آفران: تحولات لیبی (137)

۱۳۹۴/۴/۲۰

آفران: تحولات مغرب عربی (137)

۱۳۹۴/۴/۲۰

آفران: تحولات لیبی (136)

۱۳۹۴/۴/۱۰

آفران: تحولات مغرب عربی (136)

۱۳۹۴/۴/۱۰

آفران: تحولات مصر (136)

۱۳۹۴/۴/۱۰

آفران: تحولات سودان (136)

۱۳۹۴/۴/۱۰

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (136)

۱۳۹۴/۴/۱۰

آفران: تحولات لیبی (135)

۱۳۹۴/۴/۲

آفران: تحولات مغرب عربی (135)

۱۳۹۴/۴/۲

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (135)

۱۳۹۴/۴/۲

آفران: تحولات سودان (135)

۱۳۹۴/۴/۲

آفران: تحولات مصر (135)

۱۳۹۴/۴/۲

آفران: تحولات مصر (134)

۱۳۹۴/۳/۲۷

آفران: تحولات سودان (134)

۱۳۹۴/۳/۲۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (134)

۱۳۹۴/۳/۲۷

آفران: تحولات مغرب عربی (134)

۱۳۹۴/۳/۲۷

آفران: تحولات لیبی (134)

۱۳۹۴/۳/۲۷

آفران: تحولات مغرب عربی (133)

۱۳۹۴/۳/۲۳

آفران: تحولات سودان (133)

۱۳۹۴/۳/۲۳

آفران: تحولات مصر (133)

۱۳۹۴/۳/۲۳

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (133)

۱۳۹۴/۳/۲۳

آفران: تحولات لیبی (133)

۱۳۹۴/۳/۲۳

آفران: تحولات سودان (132)

۱۳۹۴/۳/۱۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (132)

۱۳۹۴/۳/۱۷

آفران: تحولات مغرب عربی (132)

۱۳۹۴/۳/۱۷

آفران: تحولات لیبی (132)

۱۳۹۴/۳/۱۷

آفران: تحولات مصر (132)

۱۳۹۴/۳/۱۷

آفران: تحولات مغرب عربی (131)

۱۳۹۴/۳/۱۰

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (131)

۱۳۹۴/۳/۱۰

آفران: تحولات مصر (131)

۱۳۹۴/۳/۱۰

آفران: تحولات لیبی (131)

۱۳۹۴/۳/۱۰

آفران: تحولات سودان (131)

۱۳۹۴/۳/۱۰

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (130)

۱۳۹۴/۳/۲

آفران: تحولات مغرب عربی (130)

۱۳۹۴/۳/۲

آفران: تحولات مصر (130)

۱۳۹۴/۳/۲

آفران: تحولات سودان (130)

۱۳۹۴/۳/۲

آفران: تحولات لیبی (130)

۱۳۹۴/۳/۲

آفران: تحولات مصر (129)

۱۳۹۴/۲/۲۸

آفران: تحولات لیبی (129)

۱۳۹۴/۲/۲۸

آفران: تحولات مغرب عربی (129)

۱۳۹۴/۲/۲۸

آفران: تحولات آفریقای غیر غربی (129)

۱۳۹۴/۲/۲۸

آفران: تحولات سودان (129)

۱۳۹۴/۲/۲۸

آفران: تحولات لیبی (128)

۱۳۹۴/۲/۱۶

آفران: تحولات مغرب عربی (128)

۱۳۹۴/۲/۱۶

آفران: تحولات سودان (128)

۱۳۹۴/۲/۱۶

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (128)

۱۳۹۴/۲/۱۶

آفران: تحولات مغرب عربی (127)

۱۳۹۴/۲/۹

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (127)

۱۳۹۴/۲/۹

آفران: تحولات مصر (127)

۱۳۹۴/۲/۹

آفران: تحولات سودان (127)

۱۳۹۴/۲/۹

آفران: تحولات لیبی (127)

۱۳۹۴/۲/۹

آفران: تحولات مصر (126)

۱۳۹۴/۲/۲

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (126)

۱۳۹۴/۲/۲

آفران: تحولات مغرب عربی (126)

۱۳۹۴/۲/۲

آفران: تحولات لیبی (126)

۱۳۹۴/۲/۲

آفران: تحولات سودان (126)

۱۳۹۴/۲/۲

آفران: تحولات مغرب عربی (125)

۱۳۹۴/۱/۲۶

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (125)

۱۳۹۴/۱/۲۶

آفران: تحولات لیبی (125)

۱۳۹۴/۱/۲۶

آفران: تحولات سودان (125)

۱۳۹۴/۱/۲۶

آفران: تحولات مغرب عربی (124)

۱۳۹۴/۱/۱۸

آفران: تحولات سودان (124)

۱۳۹۴/۱/۱۸

آفران: تحولات لیبی (124)

۱۳۹۴/۱/۱۸

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (124)

۱۳۹۴/۱/۱۸

آفران: تحولات مصر (124)

۱۳۹۴/۱/۱۸

آفران: تحولات مصر (123)

۱۳۹۳/۱۲/۲۶

آفران: تحولات سودان (123)

۱۳۹۳/۱۲/۲۶

آفران: تحولات مغرب عربی (123)

۱۳۹۳/۱۲/۲۶

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (123)

۱۳۹۳/۱۲/۲۶

آفران: تحولات مغرب عربی (122)

۱۳۹۳/۱۲/۱۹

آفران: تحولات سودان (122)

۱۳۹۳/۱۲/۱۹

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (122)

۱۳۹۳/۱۲/۱۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (121)

۱۳۹۳/۱۲/۲

آفران: تحولات مغرب عربی (121)

۱۳۹۳/۱۲/۲

آفران: تحولات سودان (121)

۱۳۹۳/۱۲/۲

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (120)

۱۳۹۳/۱۱/۲۶

آفران: تحولات مغرب عربی (120)

۱۳۹۳/۱۱/۲۶

آفران: تحولات سودان (120)

۱۳۹۳/۱۱/۲۶

آفران: تحولات مصر (119)

۱۳۹۳/۱۱/۱۴

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (119)

۱۳۹۳/۱۱/۱۴

آفران: تحولات سودان (119)

۱۳۹۳/۱۱/۱۴

آفران: تحولات مغرب عربی (119)

۱۳۹۳/۱۱/۱۴

آفران: تحولات مصر (118)

۱۳۹۳/۱۱/۱۱

آفران: تحولات سودان (118)

۱۳۹۳/۱۱/۱۱

آفران: تحولات مغرب عربی (118)

۱۳۹۳/۱۱/۱۱

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (118)

۱۳۹۳/۱۱/۱۱

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (117)

۱۳۹۳/۱۱/۱

آفران: تحولات مغرب عربی (117)

۱۳۹۳/۱۰/۳۰

آفران: تحولات مصر (117)

۱۳۹۳/۱۰/۳۰

آفران: تحولات سودان (117)

۱۳۹۳/۱۰/۳۰

آفران: تحولات مصر (116)

۱۳۹۳/۱۰/۲۴

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (116)

۱۳۹۳/۱۰/۲۳

آفران: تحولات سودان (116)

۱۳۹۳/۱۰/۲۳

آفران: تحولات مغرب عربی (116)

۱۳۹۳/۱۰/۲۳

آفران: تحولات مصر (115)

۱۳۹۳/۱۰/۱۷

آفران: تحولات سودان (115)

۱۳۹۳/۱۰/۱۶

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (115)

۱۳۹۳/۱۰/۱۶

آفران: تحولات مغرب عربی (115)

۱۳۹۳/۱۰/۱۶

آفران: تحولات مغرب عربی (114)

۱۳۹۳/۱۰/۹

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (114)

۱۳۹۳/۱۰/۹

آفران: تحولات سودان (114)

۱۳۹۳/۱۰/۹

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (113)

۱۳۹۳/۹/۲۶

آفران: تحولات مغرب عربی (113)

۱۳۹۳/۹/۲۶

آفران: تحولات لیبی (113)

۱۳۹۳/۹/۲۶

آفران: تحولات سودان (113)

۱۳۹۳/۹/۲۶

آفران: تحولات مصر (113)

۱۳۹۳/۹/۲۶

آفران: تحولات مصر (112)

۱۳۹۳/۹/۱۹

آفران: تحولات لیبی (112)

۱۳۹۳/۹/۱۸

آفران: تحولات مغرب عربی (112)

۱۳۹۳/۹/۱۸

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (112)

۱۳۹۳/۹/۱۸

آفران: تحولات سودان (112)

۱۳۹۳/۹/۱۸

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (111)

۱۳۹۳/۹/۱۱

آفران: تحولات مغرب عربی (111)

۱۳۹۳/۹/۱۱

آفران: تحولات لیبی (111)

۱۳۹۳/۹/۱۱

آفران: تحولات سودان (111)

۱۳۹۳/۹/۱۱

آفران: تحولات مصر (111)

۱۳۹۳/۹/۱۱

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (110)

۱۳۹۳/۹/۴

آفران: تحولات سودان (110)

۱۳۹۳/۹/۴

آفران: تحولات مغرب عربی (110)

۱۳۹۳/۹/۴

آفران: تحولات لیبی (110)

۱۳۹۳/۹/۴

آفران: تحولات مصر (110)

۱۳۹۳/۹/۴

آفران: تحولات مغرب عربی (109)

۱۳۹۳/۸/۲۷

آفران: تحولات لیبی (109)

۱۳۹۳/۸/۲۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (109)

۱۳۹۳/۸/۲۷

آفران: تحولات سودان (109)

۱۳۹۳/۸/۲۷

آفران: تحولات مصر (109)

۱۳۹۳/۸/۲۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (108)

۱۳۹۳/۸/۲۰

آفران: تحولات مصر (108)

۱۳۹۳/۸/۲۰

آفران: تحولات لیبی (108)

۱۳۹۳/۸/۲۰

آفران: تحولات سودان (108)

۱۳۹۳/۸/۲۰

آفران: تحولان مغرب عربی (108)

۱۳۹۳/۸/۲۰

آفران: تحولات مصر (107)

۱۳۹۳/۸/۱۸

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (107)

۱۳۹۳/۸/۱۴

آفران: تحولات مغرب عربی (107)

۱۳۹۳/۸/۱۱

آفران: تحولات لیبی (107)

۱۳۹۳/۸/۱۱

آفران: تحولات سودان (107)

۱۳۹۳/۸/۱۱

آفران: تحولات مغرب عربی (106)

۱۳۹۳/۸/۶

آفران: تحولات لیبی (106)

۱۳۹۳/۸/۶

آفران: تحولات مصر (106)

۱۳۹۳/۸/۶

آفران: تحولات سودان (106)

۱۳۹۳/۸/۶

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (106)

۱۳۹۳/۸/۶

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (105)

۱۳۹۳/۷/۲۹

آفران: تحولات مغرب عربی (105)

۱۳۹۳/۷/۲۹

آفران: تحولات مصر (105)

۱۳۹۳/۷/۲۹

آفران: تحولات لیبی (105)

۱۳۹۳/۷/۲۹

آفران: تحولات سودان (105)

۱۳۹۳/۷/۲۹

آفران: تحولات مغرب عربی (104)

۱۳۹۳/۷/۲۳

آفران: تحولات لیبی (104)

۱۳۹۳/۷/۲۳

آفران: تحولات سودان (104)

۱۳۹۳/۷/۲۳

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (104)

۱۳۹۳/۷/۲۳

آفران: تحولات مصر (104)

۱۳۹۳/۷/۲۳

آفران: تحولات لیبی (103)

۱۳۹۳/۷/۱۵

آفران: تحولات مغرب عربی (103)

۱۳۹۳/۷/۱۵

آفران: تحولات مصر (103)

۱۳۹۳/۷/۱۵

آفران: تحولات سودان (103)

۱۳۹۳/۷/۱۵

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (103)

۱۳۹۳/۷/۱۵

آفران: تحولات لیبی (102)

۱۳۹۳/۷/۷

آفران: تحولات مصر (102)

۱۳۹۳/۷/۷

آفران: تحولات مغرب عربی (102)

۱۳۹۳/۷/۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (102)

۱۳۹۳/۷/۷

آفران: تحولات سودان (102)

۱۳۹۳/۷/۷

آفران: تحولات مصر (101)

۱۳۹۳/۷/۲

آفران: تحولات مغرب عربی (101)

۱۳۹۳/۷/۲

آفران: تحولات لیبی (101)

۱۳۹۳/۷/۲

آفران: تحولات سودان (101)

۱۳۹۳/۷/۲

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (101)

۱۳۹۳/۷/۲

آفران: تحولات سودان (100)

۱۳۹۳/۶/۲۵

آفران: تحولات مغرب عربی (100)

۱۳۹۳/۶/۲۵

آفران: تحولات مصر (100)

۱۳۹۳/۶/۲۵

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (100)

۱۳۹۳/۶/۲۵

آفران: تحولات لیبی (100)

۱۳۹۳/۶/۲۵

آفران: تحولات مصر (99)

۱۳۹۳/۶/۱۸

آفران: تحولات سودان (99)

۱۳۹۳/۶/۱۸

آفران: تحولات مغرب عربی (99)

۱۳۹۳/۶/۱۸

آفران: تحولات لیبی (99)

۱۳۹۳/۶/۱۸

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (99)

۱۳۹۳/۶/۱۸

آفران: تحولات مصر (98)

۱۳۹۳/۶/۱۶

آفران: تحولات مغرب عربی (98)

۱۳۹۳/۶/۱۱

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (98)

۱۳۹۳/۶/۱۱

آفران: تحولات سودان (98)

۱۳۹۳/۶/۱۱

آفران: تحولات لیبی (98)

۱۳۹۳/۶/۱۱

آفران: تحولات مغرب عربی (97)

۱۳۹۳/۶/۱۱

آفران: تحولات مصر (96)

۱۳۹۳/۶/۱۱

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (97)

۱۳۹۳/۶/۱۱

آفران: تحولات سودان (97)

۱۳۹۳/۶/۱۱

آفران: تحولات سودان (96)

۱۳۹۳/۵/۲۸

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (96)

۱۳۹۳/۵/۲۸

آفران: تحولات لیبی (96)

۱۳۹۳/۵/۲۸

آفران: تحولات مغرب عربی (96)

۱۳۹۳/۵/۲۸

آفران: تحولات لیبی (95)

۱۳۹۳/۵/۲۷

آفران: تحولات سودان (95)

۱۳۹۳/۵/۲۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (95)

۱۳۹۳/۵/۲۷

آفران: تحولات مغرب عربی (95)

۱۳۹۳/۵/۲۷

آفران: تحولات مصر (95)

۱۳۹۳/۵/۲۷

آفران: تحولات مغرب عربی (94)

۱۳۹۳/۵/۱۴

آفران: تحولات مصر (94)

۱۳۹۳/۵/۱۴

آفران: تحولات لیبی (94)

۱۳۹۳/۵/۱۴

آفران: تحولات سودان (94)

۱۳۹۳/۵/۱۴

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (94)

۱۳۹۳/۵/۱۴

آفران: تحولات مغرب عربی (93)

۱۳۹۳/۵/۱۱

آفران: تحولات مصر (93)

۱۳۹۳/۵/۱۱

آفران: تحولات لیبی (93)

۱۳۹۳/۵/۱۱

آفران: تحولات سودان (93)

۱۳۹۳/۵/۱۱

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (93)

۱۳۹۳/۵/۱۱

آفران: تحولات لیبی (92)

۱۳۹۳/۵/۵

آفران: تحولات مصر (92)

۱۳۹۳/۵/۵

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (92)

۱۳۹۳/۵/۵

آفران: تحولات سودان (92)

۱۳۹۳/۵/۵

آفران: تحولات مغرب عربی (92)

۱۳۹۳/۵/۵

آفران: تحولات لیبی (91)

۱۳۹۳/۵/۵

آفران: تحولات سودان (91)

۱۳۹۳/۵/۵

آفران : تحولات مغرب عربی (91)

۱۳۹۳/۵/۵

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (91)

۱۳۹۳/۵/۵

آفران: تحولات مغرب عربی (90)

۱۳۹۳/۴/۱۸

آفران: تحولات مصر (90)

۱۳۹۳/۴/۱۸

آفران: تحولات لیبی (90)

۱۳۹۳/۴/۱۸

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (90)

۱۳۹۳/۴/۱۸

آفران: تحولات سودان (90)

۱۳۹۳/۴/۱۸

آفران: تحولات مغرب عربی (89)

۱۳۹۳/۳/۲۱

آفران: تحولات مصر (89)

۱۳۹۳/۳/۲۱

آفران: تحولات لیبی (89)

۱۳۹۳/۳/۲۱

آفران: تحولات سودان (89)

۱۳۹۳/۳/۲۱

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (89)

۱۳۹۳/۳/۲۱

آفران: تحولات مغرب عربی (88)

۱۳۹۳/۳/۱۸

آفران: تحولات مصر (88)

۱۳۹۳/۳/۱۸

آفران: تحولات لیبی (88)

۱۳۹۳/۳/۱۸

آفران: تحولات سودان (88)

۱۳۹۳/۳/۱۸

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (88)

۱۳۹۳/۳/۱۸

آفران: تحولات مغرب عربی (87)

۱۳۹۳/۳/۱۰

آفران: تحولات مصر (87)

۱۳۹۳/۳/۱۰

آفران: تحولات لیبی (87)

۱۳۹۳/۳/۱۰

آفران: تحولات سودان (87)

۱۳۹۳/۳/۱۰

آفران: تحولات آفریقای غیرعربی (87)

۱۳۹۳/۳/۱۰

آفران: تحولات سودان (86)

۱۳۹۳/۲/۳۰

آفران: تحولات آفریقای غیرعربی (86)

۱۳۹۳/۲/۳۰

آفران: تحولات لیبی (86)

۱۳۹۳/۲/۳۰

آفران: تحولات مصر (86)

۱۳۹۳/۲/۳۰

آفران: تحولات مغرب عربی (86)

۱۳۹۳/۲/۳۰

آفران: تحولات مغرب عربی (85)

۱۳۹۳/۲/۲۸

آفران: تحولات مصر (85)

۱۳۹۳/۲/۲۸

آفران: تحولات لیبی (85)

۱۳۹۳/۲/۲۸

آفران: تحولات سودان (85)

۱۳۹۳/۲/۲۸

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (85)

۱۳۹۳/۲/۲۸

آفران: تحولات مغرب عربی (84)

۱۳۹۳/۲/۱۶

آفران: تحولات مصر (84)

۱۳۹۳/۲/۱۶

آفران: تحولات لیبی (84)

۱۳۹۳/۲/۱۶

آفران: تحولات سودان (84)

۱۳۹۳/۲/۱۶

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (84)

۱۳۹۳/۲/۱۶

آفران: تحولات مغرب عربی (83)

۱۳۹۳/۲/۹

آفران: تحولات مصر (83)

۱۳۹۳/۲/۹

آفران: تحولات لیبی (83)

۱۳۹۳/۲/۹

آفران: تحولات سودان (83)

۱۳۹۳/۲/۹

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (83)

۱۳۹۳/۲/۹

آفران: تحولات مغرب عربی (82)

۱۳۹۳/۲/۲

آفران: تحولات مصر (82)

۱۳۹۳/۲/۲

آفران: تحولات لیبی (82)

۱۳۹۳/۲/۲

آفران: تحولات سودان (82)

۱۳۹۳/۲/۲

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (82)

۱۳۹۳/۲/۲

آفران: تحولات مغرب عربی (81)

۱۳۹۳/۱/۲۶

آفران: تحولات مصر (81)

۱۳۹۳/۱/۲۶

آفران: تحولات لیبی (81)

۱۳۹۳/۱/۲۶

آفران: تحولات سودان (81)

۱۳۹۳/۱/۲۶

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (81)

۱۳۹۳/۱/۲۶

آفران: تحولات مغرب عربی (80)

۱۳۹۳/۱/۱۹

آفران: تحولات مصر (80)

۱۳۹۳/۱/۱۹

آفران: تحولات لیبی (80)

۱۳۹۳/۱/۱۹

آفران: تحولات سودان (80)

۱۳۹۳/۱/۱۹

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (80)

۱۳۹۳/۱/۱۹

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (79)

۱۳۹۲/۱۲/۲۵

آفران: تحولات سودان (79)

۱۳۹۲/۱۲/۲۵

آفران: تحولات لیبی (79)

۱۳۹۲/۱۲/۲۵

آفران: تحولات مصر (79)

۱۳۹۲/۱۲/۲۵

آفران: تحولات مغرب عربی (79)

۱۳۹۲/۱۲/۲۵

آفران: تحولات مغرب عربی (78)

۱۳۹۲/۱۲/۲۱

آفران: تحولات مصر (78)

۱۳۹۲/۱۲/۲۱

آفران: تحولات لیبی (78)

۱۳۹۲/۱۲/۲۱

آفران: تحولات سودان (78)

۱۳۹۲/۱۲/۲۱

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (78)

۱۳۹۲/۱۲/۲۱

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (77)

۱۳۹۲/۱۲/۱۷

آفران: تحولات سودان (77)

۱۳۹۲/۱۲/۱۷

آفران: تحولات لیبی (77)

۱۳۹۲/۱۲/۱۷

آفران: تحولات مصر (77)

۱۳۹۲/۱۲/۱۷

آفران: تحولات مغرب عربی (77)

۱۳۹۲/۱۲/۱۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (76)

۱۳۹۲/۱۲/۷

آفران: تحولات سودان (76)

۱۳۹۲/۱۲/۷

آفران: تحولات لیبی (76)

۱۳۹۲/۱۲/۷

آفران: تحولات مصر (76)

۱۳۹۲/۱۲/۷

آفران: تحولات مغرب عربی (76)

۱۳۹۲/۱۲/۷

آفران: تحولات سودان (75)

۱۳۹۲/۱۱/۲۸

آفران: تحولات لیبی (75)

۱۳۹۲/۱۱/۲۸

آفران: تحولات مصر (75)

۱۳۹۲/۱۱/۲۸

آفران: تحولات مغرب عربی (75)

۱۳۹۲/۱۱/۲۸

آفران: تحولات آفریقای غیرعربی (75)

۱۳۹۲/۱۱/۲۸

آفران: تحولات سودان (74)

۱۳۹۲/۱۱/۲۶

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (74)

۱۳۹۲/۱۱/۲۶

آفران: تحولات مغرب عربي (74)

۱۳۹۲/۱۱/۲۶

آفران: تحولات مصر (74)

۱۳۹۲/۱۱/۲۶

آفران: تحولات لیبی (74)

۱۳۹۲/۱۱/۲۶

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (73)

۱۳۹۲/۱۱/۱۶

آفران: تحولات مغرب عربي (73)

۱۳۹۲/۱۱/۱۶

آفران: تحولات مصر (73)

۱۳۹۲/۱۱/۱۶

آفران: تحولات لیبی (73)

۱۳۹۲/۱۱/۱۶

آفران: تحولات سودان (73)

۱۳۹۲/۱۱/۱۶

آفران: تحولات مغرب عربی (72)

۱۳۹۲/۱۱/۱۲

آفران: تحولات مصر (72)

۱۳۹۲/۱۱/۱۲

آفران: تحولات لیبی (72)

۱۳۹۲/۱۱/۱۲

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (72)

۱۳۹۲/۱۱/۱۲

آفران: تحولات سودان (72)

۱۳۹۲/۱۱/۱۲

آفران: تحولات سودان (71)

۱۳۹۲/۱۱/۱

آفران: تحولات لیبی (71)

۱۳۹۲/۱۱/۱

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (71)

۱۳۹۲/۱۱/۱

آفران: تحولات مصر (71)

۱۳۹۲/۱۱/۱

آفران: تحولات مغرب عربی (71)

۱۳۹۲/۱۱/۱

آفران: تحولات مغرب عربی(70)

۱۳۹۲/۱۰/۲۴

آفران: تحولات مصر (70)

۱۳۹۲/۱۰/۲۴

آفران: تحولات لیبی (70)

۱۳۹۲/۱۰/۲۴

آفران: تحولات سودان (70)

۱۳۹۲/۱۰/۲۴

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (70)

۱۳۹۲/۱۰/۲۴

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (69)

۱۳۹۲/۱۰/۱۸

آفران: تحولات لیبی (69)

۱۳۹۲/۱۰/۱۸

آفران: تحولات مغرب عربی (69)

۱۳۹۲/۱۰/۱۷

آفران: تحولات مصر (69)

۱۳۹۲/۱۰/۱۷

آفران: تحولات سودان (69)

۱۳۹۲/۱۰/۱۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (68)

۱۳۹۲/۱۰/۹

آفران: تحولات سودان (68)

۱۳۹۲/۱۰/۹

آفران: تحولات لیبی (68)

۱۳۹۲/۱۰/۹

آفران: تحولات مصر (68)

۱۳۹۲/۱۰/۹

آفران: تحولات مغرب عربی(68)

۱۳۹۲/۱۰/۹

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (67)

۱۳۹۲/۱۰/۷

آفران: تحولات سودان (67)

۱۳۹۲/۱۰/۷

آفران: تحولات لیبی (67)

۱۳۹۲/۱۰/۷

آفران: تحولات مصر (67)

۱۳۹۲/۱۰/۷

آفران: تحولات مغرب عربی(67)

۱۳۹۲/۱۰/۷

آفران: تحولات مغرب عربی (66)

۱۳۹۲/۹/۲۷

آفران: تحولات مصر (66)

۱۳۹۲/۹/۲۷

آفران: تحولات لیبی (66)

۱۳۹۲/۹/۲۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (66)

۱۳۹۲/۹/۲۷

آفران: تحولات سودان (66)

۱۳۹۲/۹/۲۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (65)

۱۳۹۲/۹/۲۰

آفران: تحولات سودان (65)

۱۳۹۲/۹/۲۰

آفران: تحولات لیبی (65)

۱۳۹۲/۹/۲۰

آفران: تحولات مغرب عربی(65)

۱۳۹۲/۹/۲۰

آفران: تحولات مصر (65)

۱۳۹۲/۹/۲۰

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (64)

۱۳۹۲/۹/۱۲

آفران: تحولات مغرب عربی (64)

۱۳۹۲/۹/۱۲

آفران: تحولات مصر (64)

۱۳۹۲/۹/۱۲

آفران: تحولات لیبی (64)

۱۳۹۲/۹/۱۲

آفران: تحولات سودان (64)

۱۳۹۲/۹/۱۲

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (63)

۱۳۹۲/۹/۶

آفران: تحولات مغرب عربی (63)

۱۳۹۲/۹/۶

آفران: تحولات مصر (63)

۱۳۹۲/۹/۶

آفران: تحولات لیبی (63)

۱۳۹۲/۹/۶

آفران: تحولات سودان (63)

۱۳۹۲/۹/۶

آفران: تحولات مغرب عربی (62)

۱۳۹۲/۸/۲۸

آفران: تحولات مصر (62)

۱۳۹۲/۸/۲۸

آفران: تحولات لیبی (62)

۱۳۹۲/۸/۲۸

آفران: تحولات سودان (62)

۱۳۹۲/۸/۲۸

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (62)

۱۳۹۲/۸/۲۸

نگاه آفران: تحولات مصر 61

۱۳۹۲/۸/۲۵

آفران: تحولات مغرب عربی 61

۱۳۹۲/۸/۲۵

آفران: تحولات لیبی 61

۱۳۹۲/۸/۲۵

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی 61

۱۳۹۲/۸/۲۵

نگاه آفران: تحولات سودان 61

۱۳۹۲/۸/۲۵

آفران: آفريقاي جنوبي اولين ايستگاه اجلاس كميسيون مشترك دولت تدبير و اميد

۱۳۹۲/۸/۱۸

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (60)

۱۳۹۲/۸/۱۴

آفران: تحولات مغرب عربی (60)

۱۳۹۲/۸/۱۴

آفران: تحولات مصر (60)

۱۳۹۲/۸/۱۴

آفران: تحولات لیبی (60)

۱۳۹۲/۸/۱۴

آفران: تحولات سودان (60)

۱۳۹۲/۸/۱۴

آفران: تحولات مغرب عربی (59)

۱۳۹۲/۸/۷

آفران: تحولات مصر (59)

۱۳۹۲/۸/۷

آفران: تحولات لیبی (59)

۱۳۹۲/۸/۷

آفران: تحولات سودان (59)

۱۳۹۲/۸/۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (59)

۱۳۹۲/۸/۷

آفران: تحولات مغرب عربی (58)

۱۳۹۲/۸/۷

آفران: تحولات مصر (58)

۱۳۹۲/۸/۷

آفران: تحولات لیبی (58)

۱۳۹۲/۸/۷

آفران: تحولات سودان (58)

۱۳۹۲/۸/۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (58)

۱۳۹۲/۸/۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (57)

۱۳۹۲/۷/۲۳

آفران: تحولات مغرب عربی (57)

۱۳۹۲/۷/۲۳

آفران: تحولات لیبی (57)

۱۳۹۲/۷/۲۳

آفران: تحولات سودان (57)

۱۳۹۲/۷/۲۳

آفران: تحولات مصر (57)

۱۳۹۲/۷/۲۳

نگاه آفران: تحولات مغرب عربی 56

۱۳۹۲/۷/۲۰

نگاه آفران: تحولات مصر 56

۱۳۹۲/۷/۲۰

نگاه آفران: تحولات لیبی 56

۱۳۹۲/۷/۲۰

نگاه آفران: تحولات سودان 56

۱۳۹۲/۷/۲۰

نگاه آفران: تحولات آفریقای غیر عربی 56

۱۳۹۲/۷/۲۰

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (55)

۱۳۹۲/۷/۹

آفران: تحولات سودان (55)

۱۳۹۲/۷/۹

آفران: تحولات لیبی (55)

۱۳۹۲/۷/۹

آفران: تحولات مصر (55)

۱۳۹۲/۷/۹

آفران: تحولات مغرب عربی (55)

۱۳۹۲/۷/۹

آفران: تحولات مغرب عربی (54)

۱۳۹۲/۷/۱

آفران: تحولات سودان (54)

۱۳۹۲/۷/۱

آفران: تحولات مصر (54)

۱۳۹۲/۷/۱

آفران: تحولات لیبی (54)

۱۳۹۲/۷/۱

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (54)

۱۳۹۲/۷/۱

آفران: تحولات لیبی (53)

۱۳۹۲/۶/۲۵

آفران: تحولات سودان (53)

۱۳۹۲/۶/۲۵

آفران: تحولات مصر (53)

۱۳۹۲/۶/۲۵

آفران: تحولات مغرب عربی (53)

۱۳۹۲/۶/۲۵

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (53)

۱۳۹۲/۶/۲۵

آفران: تحولات مغرب عربی (52)

۱۳۹۲/۶/۲۰

نگاه آفران: تحولات مصر (52)

۱۳۹۲/۶/۲۰

آفران: تحولات لیبی (52)

۱۳۹۲/۶/۲۰

آفران: تحولات سودان (52)

۱۳۹۲/۶/۲۰

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (52)

۱۳۹۲/۶/۲۰

آفران: تحولات مغرب عربی (51)

۱۳۹۲/۶/۱۳

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (51)

۱۳۹۲/۶/۱۳

آفران: تحولات سودان (51)

۱۳۹۲/۶/۱۳

آفران: تحولات لیبی (51)

۱۳۹۲/۶/۱۳

آفران: تحولات مصر (51)

۱۳۹۲/۶/۱۳

آفران: تحولات سودان (50)

۱۳۹۲/۶/۶

آفران: تحولات مصر (50)

۱۳۹۲/۶/۶

آفران: تحولات لیبی (50)

۱۳۹۲/۶/۶

آفران: تحولات مغرب عربی (50)

۱۳۹۲/۶/۶

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (50)

۱۳۹۲/۶/۶

آفران: تحولات مغرب عربی (49)

۱۳۹۲/۶/۲

آفران: تحولات سودان (49)

۱۳۹۲/۶/۲

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (49)

۱۳۹۲/۶/۲

آفران: تحولات مصر (49)

۱۳۹۲/۶/۲

آفران: تحولات لیبی (49)

۱۳۹۲/۶/۲

آفران: تحولات لیبی (48)

۱۳۹۲/۵/۲۶

آفران: تحولات مصر (48)

۱۳۹۲/۵/۲۶

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (48)

۱۳۹۲/۵/۲۲

آفران: تحولات مغرب عربی (48)

۱۳۹۲/۵/۲۲

آفران: تحولات سودان (48)

۱۳۹۲/۵/۲۲

آفران: تحولات لیبی (47)

۱۳۹۲/۵/۱۵

آفران: تحولات مصر (47)

۱۳۹۲/۵/۱۵

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (47)

۱۳۹۲/۵/۱۵

آفران: تحولات مغرب عربی (47)

۱۳۹۲/۵/۱۵

آفران: تحولات سودان (47)

۱۳۹۲/۵/۱۵

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (46)

۱۳۹۲/۵/۱۳

آفران: تحولات سودان (46)

۱۳۹۲/۵/۱۳

آفران: تحولات لیبی (46)

۱۳۹۲/۵/۱۳

آفران: تحولات مصر (46)

۱۳۹۲/۵/۱۳

آفران: تحولات مغرب عربی (46)

۱۳۹۲/۵/۱۳

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (45)

۱۳۹۲/۵/۶

آفران: تحولات سودان (45)

۱۳۹۲/۵/۶

آفران: تحولات لیبی (45)

۱۳۹۲/۵/۶

آفران: تحولات مصر (45)

۱۳۹۲/۵/۶

آفران: تحولات مغرب عربی (45)

۱۳۹۲/۵/۶

آفران: تحولات مصر (44)

۱۳۹۲/۴/۳۰

آفران: تحولات مغرب عربی (44)

۱۳۹۲/۴/۳۰

آفران: تحولات لیبی (44)

۱۳۹۲/۴/۳۰

آفران: تحولات سودان (44)

۱۳۹۲/۴/۳۰

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (44)

۱۳۹۲/۴/۳۰

آفران: تحولات مغرب عربی (43)

۱۳۹۲/۴/۱۸

آفران: تحولات مصر (43)

۱۳۹۲/۴/۱۸

آفران: تحولات لیبی (43)

۱۳۹۲/۴/۱۸

آفران: تحولات سودان (43)

۱۳۹۲/۴/۱۸

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (43)

۱۳۹۲/۴/۱۸

آفران: گزارش تحليلي بر سفر رئيس جمهور ايالات متحده آمريكا به آفريقا

۱۳۹۲/۴/۱۶

آفران: تحولات لیبی (42)

۱۳۹۲/۴/۴

آفران: تحولات مغرب عربی (42)

۱۳۹۲/۴/۴

آفران: تحولات مصر (42)

۱۳۹۲/۴/۴

آفران: تحولات سودان (42)

۱۳۹۲/۴/۴

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (42)

۱۳۹۲/۴/۴

آفران: تحولات مصر (41)

۱۳۹۲/۴/۲

آفران: تحولات مغرب عربی (41)

۱۳۹۲/۴/۲

آفران: تحولات لیبی (41)

۱۳۹۲/۴/۲

آفران: تحولات سودان (41)

۱۳۹۲/۴/۲

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (41)

۱۳۹۲/۴/۲

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (40)

۱۳۹۲/۳/۲۱

آفران: تحولات مغرب عربی (40)

۱۳۹۲/۳/۲۱

آفران: تحولات مصر (40)

۱۳۹۲/۳/۲۱

آفران: تحولات لیبی (40)

۱۳۹۲/۳/۲۱

آفران: تحولات سودان (40)

۱۳۹۲/۳/۲۱

آفران: تحولات مغرب عربی (39)

۱۳۹۲/۳/۲۰

آفران: تحولات مصر (39)

۱۳۹۲/۳/۲۰

آفران: تحولات لیبی (39)

۱۳۹۲/۳/۲۰

آفران: تحولات سودان (39)

۱۳۹۲/۳/۲۰

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (39)

۱۳۹۲/۳/۲۰

آفران: تحولات لیبی (38)

۱۳۹۲/۳/۱۱

آفران: تحولات سودان (38)

۱۳۹۲/۳/۱۱

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (38)

۱۳۹۲/۳/۱۱

آفران: تحولات مغرب عربی (38)

۱۳۹۲/۳/۱۱

آفران: تحولات مصر (38)

۱۳۹۲/۳/۱۱

آفران: تحولات مغرب عربی (37)

۱۳۹۲/۳/۶

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (37)

۱۳۹۲/۳/۴

آفران: تحولات سودان (37)

۱۳۹۲/۳/۴

آفران: تحولات لیبی (37)

۱۳۹۲/۳/۴

آفران: تحولات مصر (37)

۱۳۹۲/۳/۴

آفران: تحولات مصر (36)

۱۳۹۲/۲/۲۸

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (36)

۱۳۹۲/۲/۲۸

آفران: تحولات سودان (36)

۱۳۹۲/۲/۲۸

آفران: تحولات لیبی (36)

۱۳۹۲/۲/۲۸

آفران: تحولات مغرب عربی (36)

۱۳۹۲/۲/۲۸

آفران: تحولات سودان (35)

۱۳۹۲/۲/۲۱

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي (35)

۱۳۹۲/۲/۲۱

آفران: تحولات مغرب عربي (35)

۱۳۹۲/۲/۲۱

آفران: تحولات مصر (35)

۱۳۹۲/۲/۲۱

آفران: تحولات ليبي (35)

۱۳۹۲/۲/۲۱

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (34)

۱۳۹۲/۲/۱۱

آفران: تحولات مغرب عربی(34)

۱۳۹۲/۲/۱۱

آفران: تحولات مصر (34)

۱۳۹۲/۲/۱۱

آفران: تحولات لیبی (34)

۱۳۹۲/۲/۱۱

آفران: تحولات سودان (34)

۱۳۹۲/۲/۱۱

آفران: تحولات ليبي (33)

۱۳۹۲/۲/۷

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي (33)

۱۳۹۲/۲/۷

آفران: تحولات مصر (33)

۱۳۹۲/۲/۷

آفران: تحولات سودان (33)

۱۳۹۲/۲/۷

آفران: تحولات مغرب عربي (33)

۱۳۹۲/۲/۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (32)

۱۳۹۲/۱/۳۱

آفران: تحولات مغرب عربی (32)

۱۳۹۲/۱/۲۸

آفران: تحولات لیبی (32)

۱۳۹۲/۱/۲۸

آفران: تحولات مصر(32)

۱۳۹۲/۱/۲۸

آفران: تحولات سودان (32)

۱۳۹۲/۱/۲۸

آفران: تحولات سودان (31)

۱۳۹۲/۱/۲۰

آفران: تحولات مغرب عربی (31)

۱۳۹۲/۱/۲۰

آفران: تحولات مصر (31)

۱۳۹۲/۱/۲۰

آفران: تحولات لیبی (31)

۱۳۹۲/۱/۲۰

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (31)

۱۳۹۲/۱/۲۰

آفران: تحولات مغرب عربی (29)

۱۳۹۲/۱/۲۰

آفران: تحولات لیبی (29)

۱۳۹۲/۱/۲۰

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (29)

۱۳۹۲/۱/۲۰

آفران: کودتا در آفریقای مرکزی

۱۳۹۲/۱/۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (28)

۱۳۹۱/۱۲/۲۲

آفران: تحولات مغرب عربی (28)

۱۳۹۱/۱۲/۲۲

آفران: تحولات لیبی (28)

۱۳۹۱/۱۲/۲۲

آفران: تحولات سودان (28)

۱۳۹۱/۱۲/۲۲

آفران: تحولات مصر (28)

۱۳۹۱/۱۲/۲۲

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (27)

۱۳۹۱/۱۲/۱۹

آفران: تحولات لیبی (27)

۱۳۹۱/۱۲/۱۹

آفران: تحولات مصر (27)

۱۳۹۱/۱۲/۱۹

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (26)

۱۳۹۱/۱۲/۹

آفران: تحولات مغرب عربی (26)

۱۳۹۱/۱۲/۹

آفران: تحولات لیبی (26)

۱۳۹۱/۱۲/۹

آفران: تحولات مصر (26)

۱۳۹۱/۱۲/۹

آفران: تحولات لیبی (25)

۱۳۹۱/۱۲/۱

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (25)

۱۳۹۱/۱۲/۱

آفران: تحولات مصر (25)

۱۳۹۱/۱۱/۳۰

آفران: تحولات سودان (25)

۱۳۹۱/۱۱/۳۰

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی (24)

۱۳۹۱/۱۱/۳۰

آفران: تحولات لیبی (24)

۱۳۹۱/۱۱/۳۰

آفران: تحولات مصر (24)

۱۳۹۱/۱۱/۳۰

آفران: تحولات مغرب عربی (23)

۱۳۹۱/۱۱/۲۱

آفران: تحولات لیبی (23)

۱۳۹۱/۱۱/۲۱

آفران: تحولات مصر (23)

۱۳۹۱/۱۱/۲۱

آفران: تحولات سودان (23)

۱۳۹۱/۱۱/۱۸

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی(23)

۱۳۹۱/۱۱/۱۸

آفران: تحولات مصر (22)

۱۳۹۱/۱۱/۱۴

آفران: تحولات ليبي (22)

۱۳۹۱/۱۱/۱۱

آفران: تحولات سودان (22)

۱۳۹۱/۱۱/۱۱

تحولات مغرب عربي (22)

۱۳۹۱/۱۱/۱۱

تحولات آفریقای غیر عربی (22)

۱۳۹۱/۱۱/۱۱

آفران: تحولات سودان (21)

۱۳۹۱/۱۱/۱۱

آفران: تحولات مصر (21)

۱۳۹۱/۱۱/۱۱

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي (21)

۱۳۹۱/۱۱/۱۱

آفران: تحولات ليبي (21)

۱۳۹۱/۱۱/۱۱

آفران: تحولات مغرب عربی (20)

۱۳۹۱/۱۰/۲۷

آفران: تحولات لیبی (20)

۱۳۹۱/۱۰/۲۷

آفران: تحولات سودان (20)

۱۳۹۱/۱۰/۲۷

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی(20)

۱۳۹۱/۱۰/۲۷

آفران: تحولات مغرب عربی (19)

۱۳۹۱/۱۰/۱۹

آفران: تحولات لیبی (19)

۱۳۹۱/۱۰/۱۹

آفران: تحولات مصر (19)

۱۳۹۱/۱۰/۱۹

آفران: تحولات سودان (19)

۱۳۹۱/۱۰/۱۹

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی(19)

۱۳۹۱/۱۰/۱۹

آفران: تحولات مغرب عربی (18)

۱۳۹۱/۱۰/۱۳

آفران: تحولات لیبی (18)

۱۳۹۱/۱۰/۱۳

آفران: تحولات مصر (18)

۱۳۹۱/۱۰/۱۳

آفران: تحولات سودان (18)

۱۳۹۱/۱۰/۱۳

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی(18)

۱۳۹۱/۱۰/۱۳

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی(17)

۱۳۹۱/۱۰/۴

آفران: تحولات مغرب عربی(17)

۱۳۹۱/۱۰/۴

آفران: تحولات لیبی(17)

۱۳۹۱/۱۰/۴

آفران: تحولات مصر (17)

۱۳۹۱/۱۰/۴

آفران: تحولات سودان (17)

۱۳۹۱/۱۰/۴

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی(16)

۱۳۹۱/۹/۲۹

آفران: تحولات سودان (16)

۱۳۹۱/۹/۲۹

آفران: تحولات مغرب عربی(16)

۱۳۹۱/۹/۲۹

آفران: تحولات لیبی (16)

۱۳۹۱/۹/۲۹

آفران: تحولات مصر (16)

۱۳۹۱/۹/۲۹

آفران: تحولات لیبی

۱۳۹۱/۹/۱۹

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی

۱۳۹۱/۹/۱۹

آفران: تحولات سودان

۱۳۹۱/۹/۱۹

آفران: تحولات مصر

۱۳۹۱/۹/۱۹

آفران: تحولات مغرب عربی

۱۳۹۱/۹/۱۹

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی

۱۳۹۱/۹/۵

آفران: تحولات مغرب عربی

۱۳۹۱/۸/۲۸

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی

۱۳۹۱/۸/۲۸

آفران: تحولات لیبی

۱۳۹۱/۸/۲۸

آفران: تحولات سودان

۱۳۹۱/۸/۲۸

آفران:تحولات مصر

۱۳۹۱/۸/۲۸

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی

۱۳۹۱/۸/۲۱

آفران: تحولات لیبی

۱۳۹۱/۸/۲۱

آفران: تحولات مغرب عربی

۱۳۹۱/۸/۲۱

آفران:تحولات مصر

۱۳۹۱/۸/۲۱

آفران: تحولات مغرب عربی

۱۳۹۱/۸/۱۴

آفران: تحولات لیبی

۱۳۹۱/۸/۱۴

آفران:تحولات مصر

۱۳۹۱/۸/۱۴

آفران: تحولات مغرب عربی

۱۳۹۱/۸/۹

آفران:تحولات مصر

۱۳۹۱/۸/۹

آفران: تحولات آفریقای غیر عربی

۱۳۹۱/۸/۹

آفران: تحولات لیبی

۱۳۹۱/۸/۹

آفران: تحولات لیبی

۱۳۹۱/۷/۳۰

آفران: تحولات مغرب عربی

۱۳۹۱/۷/۳۰

آفران:تحولات مصر

۱۳۹۱/۷/۳۰

آفران: تحولات سودان

۱۳۹۱/۷/۳۰

آفران: تحولات مغرب عربی

۱۳۹۱/۷/۲۴

آفران: تحولات لیبی

۱۳۹۱/۷/۲۴

آفران:تحولات مصر

۱۳۹۱/۷/۲۴

آفران: تحولات سودان

۱۳۹۱/۷/۲۴

آفران: تحولات سودان

۱۳۹۱/۷/۱۶

آفران: تحولات مغرب عربی

۱۳۹۱/۷/۱۶

آفران: تحولات لیبی

۱۳۹۱/۷/۱۶

آفران:تحولات مصر

۱۳۹۱/۷/۱۶

آفران: تحولات سودان

۱۳۹۱/۷/۱۱

آفران: تحولات لیبی

۱۳۹۱/۷/۱۰

آفران: تحولات مغرب عربی

۱۳۹۱/۷/۱۰

آفران:تحولات مصر

۱۳۹۱/۷/۱۰

آفران: تحولات مغرب عربی

۱۳۹۱/۷/۳

آفران: تحولات لیبی

۱۳۹۱/۷/۳

آفران: تحولات سودان

۱۳۹۱/۷/۳

آفران:تحولات مصر

۱۳۹۱/۷/۱

آفران:حسن الشیخ محمود رئیس جمهور جدید سومالی

۱۳۹۱/۶/۲۷

آفران: تحولات مغرب عربی

۱۳۹۱/۶/۲۶

آفران: تحولات لیبی

۱۳۹۱/۶/۲۶

آفران: تحولات مصر

۱۳۹۱/۶/۲۶

آفران: تحولات آفریقای غیرعربی

۱۳۹۱/۶/۲۶

آفران: تحولات سودان

۱۳۹۱/۶/۲۶

دیدگاه اسلام گرایان درباره آینده قبطی ها در مصر

۱۳۹۱/۶/۲۵

آفران: تحولات مغرب عربی

۱۳۹۱/۶/۱۹

آفران: تحولات لیبی

۱۳۹۱/۶/۱۹

آفران: تحولات سودان

۱۳۹۱/۶/۱۹

تحولات آفریقای غیر عربی

۱۳۹۱/۶/۱۹

آفران: تحولات مصر

۱۳۹۱/۶/۱۹

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۶/۱۲

آفران: تحولات مغرب عربی

۱۳۹۱/۶/۷

آفران: تحولات مصر

۱۳۹۱/۶/۷

آفران: تحولات لیبی

۱۳۹۱/۶/۷

آفران: تحولات سودان

۱۳۹۱/۶/۷

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۶/۶

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۶/۶

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۶/۱

آفران: تحولات لیبی

۱۳۹۱/۶/۱

آفران: تحولات مغرب عربی

۱۳۹۱/۶/۱

آفران: تحولات مصر

۱۳۹۱/۶/۱

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۵/۱۸

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۵/۱۸

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۵/۱۷

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۵/۱۷

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۵/۱۶

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۵/۱۶

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۵/۱۵

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۵/۱۵

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۵/۱۴

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۵/۱۴

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۵/۱۱

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۵/۱۱

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۵/۱۰

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۵/۱۰

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۵/۹

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۵/۹

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۵/۸

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۵/۸

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۵/۷

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۵/۷

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۵/۴

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۵/۴

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۵/۳

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۵/۳

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۵/۱

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۵/۱

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۳۱

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۳۱

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۲۸

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۲۸

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۲۷

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۲۷

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۲۶

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۲۶

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۲۵

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۲۵

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۲۴

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۲۴

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۲۱

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۲۱

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۲۰

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۲۰

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۱۹

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۱۹

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۱۸

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۱۸

آفران: انتخابات كشور ليبي

۱۳۹۱/۴/۱۸

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۱۷

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۱۷

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۱۴

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۱۴

آفران: آفریقا از دیدگاه مقام معظم رهبری (5)

۱۳۹۱/۴/۱۴

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۱۳

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۱۳

آفران: عملکرد حزب اسلامی النهضة پس از انقلاب تونس

۱۳۹۱/۴/۱۳

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۱۲

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۱۲

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۱۱

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۱۱

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۱۰

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۱۰

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۷

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۷

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۶

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۶

آفران: آفریقا از دیدگاه مقام معظم رهبری (4)

۱۳۹۱/۴/۶

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۵

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۵

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۴

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۴

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۴/۳

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۴/۳

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۳/۳۱

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۳/۳۱

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۳/۳۰

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۳/۳۰

آفران: تحولات آفريقاي غير عربي

۱۳۹۱/۳/۲۸

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۳/۲۸

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۳/۲۷

آفران: آفریقا از دیدگاه مقام معظم رهبری (3)

۱۳۹۱/۳/۲۴

انتخابات ریاست جمهوری مصر (2012)

۱۳۹۱/۳/۲۴

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۳/۲۴

آفران: عواقب پیروزی "احمدشفیق" در انتخابات

۱۳۹۱/۳/۲۳

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۳/۲۳

آفران: آفریقا از دیدگاه مقام معظم رهبری (2)

۱۳۹۱/۳/۲۳

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۳/۲۲

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۳/۲۱

آفران: میزان موفقیت اخوان المسلمین در بازیابی پایگاه مردمی خود

۱۳۹۱/۳/۲۱

آفران: آفریقا از دیدگاه مقام معظم رهبری (1)

۱۳۹۱/۳/۲۱

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۳/۲۰

آفران: حکم دادگاه مبارک به نفع نامزد اخوان تمام شد

۱۳۹۱/۳/۲۰

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۳/۱۷

آفران: بروز اعتراضات در مصر و نشانه رفتن نامزدی نخست وزیر مبارک

۱۳۹۱/۳/۱۷

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۳/۱۶

آفران:نظرات موافقان و مخالفان مرسی

۱۳۹۱/۳/۱۳

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۳/۱۳

آفران: وجوب توافق بین اخوان و نیروهای انقلابی علیه احمد شفیق

۱۳۹۱/۳/۱۳

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۳/۱۰

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۳/۹

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۳/۸

مصر و تهدیدات عمر سلیمان

۱۳۹۱/۳/۷

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۳/۷

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۳/۶

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۳/۳

آفران: انتخابات مصر صحنه پراکندگی آراء میان دو مجموعه اسلام گرا و مدنی

۱۳۹۱/۳/۳

آفران: بررسی و تحلیل آخرین وضعیت انتخابات ریاست جمهوری مصر

۱۳۹۱/۳/۳

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۳/۲

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۳/۱

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۲/۳۱

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۲/۳۰

آفران: شعارهای انتخاباتی برخی نامزدهای برجسته انتخابات ریاست جمهوری مصر

۱۳۹۱/۲/۳۰

آفران: تحولات آفريقاي عربي

۱۳۹۱/۲/۲۷

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.02.25

۱۳۹۱/۲/۲۵

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.02.24

۱۳۹۱/۲/۲۴

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.02.23

۱۳۹۱/۲/۲۳

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.02.20

۱۳۹۱/۲/۲۰

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.02.19

۱۳۹۱/۲/۱۹

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.02.18

۱۳۹۱/۲/۱۸

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.02.17

۱۳۹۱/۲/۱۷

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.02.16

۱۳۹۱/۲/۱۶

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.02.13

۱۳۹۱/۲/۱۳

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.02.12

۱۳۹۱/۲/۱۲

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.02.11

۱۳۹۱/۲/۱۱

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.02.10

۱۳۹۱/۲/۱۰

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.02.09

۱۳۹۱/۲/۹

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.02.05

۱۳۹۱/۲/۵

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.02.04

۱۳۹۱/۲/۴

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.02.03

۱۳۹۱/۲/۳

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.02.02

۱۳۹۱/۲/۲

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.01.30

۱۳۹۱/۱/۳۰

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.01.29

۱۳۹۱/۱/۲۹

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.01.28

۱۳۹۱/۱/۲۸

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.01.27

۱۳۹۱/۱/۲۷

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.01.26

۱۳۹۱/۱/۲۶

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.01.23

۱۳۹۱/۱/۲۳

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.01.22

۱۳۹۱/۱/۲۲

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.01.21

۱۳۹۱/۱/۲۱

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.01.20

۱۳۹۱/۱/۲۰

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.01.19

۱۳۹۱/۱/۱۹

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.01.16

۱۳۹۱/۱/۱۶

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.01.15

۱۳۹۱/۱/۱۵

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.01.14

۱۳۹۱/۱/۱۴

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.01.07

۱۳۹۱/۱/۷

آفران: تحولات شمال آفريقا - 91.01.06

۱۳۹۱/۱/۶

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.12.21

۱۳۹۰/۱۲/۲۱

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.12.20

۱۳۹۰/۱۲/۲۰

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.12.17

۱۳۹۰/۱۲/۱۷

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.12.16

۱۳۹۰/۱۲/۱۶

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.12.15

۱۳۹۰/۱۲/۱۵

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.12.13

۱۳۹۰/۱۲/۱۳

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.12.10

۱۳۹۰/۱۲/۱۰

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.12.09

۱۳۹۰/۱۲/۹

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.12.08

۱۳۹۰/۱۲/۸

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.12.07

۱۳۹۰/۱۲/۷

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.12.06

۱۳۹۰/۱۲/۶

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.12.03

۱۳۹۰/۱۲/۳

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.12.02

۱۳۹۰/۱۲/۲

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.12.01

۱۳۹۰/۱۲/۱

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.11.30

۱۳۹۰/۱۱/۳۰

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.11.29

۱۳۹۰/۱۱/۲۹

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.11.19

۱۳۹۰/۱۱/۱۹

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.11.17

۱۳۹۰/۱۱/۱۷

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.11.16

۱۳۹۰/۱۱/۱۶

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.11.10

۱۳۹۰/۱۱/۱۰

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.11.09

۱۳۹۰/۱۱/۹

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.11.08

۱۳۹۰/۱۱/۸

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.11.05

۱۳۹۰/۱۱/۵

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.10.28

۱۳۹۰/۱۰/۲۸

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.10.27

۱۳۹۰/۱۰/۲۷

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.10.26

۱۳۹۰/۱۰/۲۶

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.10.25

۱۳۹۰/۱۰/۲۵

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.10.21

۱۳۹۰/۱۰/۲۱

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.10.19

۱۳۹۰/۱۰/۱۹

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.10.18

۱۳۹۰/۱۰/۱۸

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.10.17

۱۳۹۰/۱۰/۱۷

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.10.14

۱۳۹۰/۱۰/۱۴

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.10.13

۱۳۹۰/۱۰/۱۳

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.10.12

۱۳۹۰/۱۰/۱۲

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.10.11

۱۳۹۰/۱۰/۱۱

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.10.10

۱۳۹۰/۱۰/۱۰

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.10.06

۱۳۹۰/۱۰/۶

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.10.05

۱۳۹۰/۱۰/۵

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.10.03

۱۳۹۰/۱۰/۳

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.09.29

۱۳۹۰/۹/۲۹

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.09.28

۱۳۹۰/۹/۲۸

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.09.27

۱۳۹۰/۹/۲۷

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.09.26

۱۳۹۰/۹/۲۶

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.09.23

۱۳۹۰/۹/۲۳

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.09.22

۱۳۹۰/۹/۲۲

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.09.21

۱۳۹۰/۹/۲۱

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.09.20

۱۳۹۰/۹/۲۰

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.09.19

۱۳۹۰/۹/۱۹

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.09.12

۱۳۹۰/۹/۱۲

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.09.09

۱۳۹۰/۹/۹

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.09.08

۱۳۹۰/۹/۸

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.09.07

۱۳۹۰/۹/۷

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.09.06

۱۳۹۰/۹/۶

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.09.05

۱۳۹۰/۹/۵

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.09.02

۱۳۹۰/۹/۲

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.09.01

۱۳۹۰/۹/۱

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.08.28

۱۳۹۰/۸/۲۸

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.08.25

۱۳۹۰/۸/۲۵

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.08.14

۱۳۹۰/۸/۱۴

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.08.11

۱۳۹۰/۸/۱۱

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.08.10

۱۳۹۰/۸/۱۰

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.08.08

۱۳۹۰/۸/۸

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.08.03

۱۳۹۰/۸/۳

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.08.02

۱۳۹۰/۸/۲

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.07.27

۱۳۹۰/۷/۲۷

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.07.26

۱۳۹۰/۷/۲۶

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.07.25

۱۳۹۰/۷/۲۵

آفران: تحولات شمال آفريقا - 24 .7 .90

۱۳۹۰/۷/۲۴

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.07.18

۱۳۹۰/۷/۱۸

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.07.17

۱۳۹۰/۷/۱۷

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.07.16

۱۳۹۰/۷/۱۶

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.07.12

۱۳۹۰/۷/۱۲

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.07.09

۱۳۹۰/۷/۹

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.07.06

۱۳۹۰/۷/۶

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.07.05

۱۳۹۰/۷/۵

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.07.03

۱۳۹۰/۷/۳

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.06.30

۱۳۹۰/۶/۳۰

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.06.28

۱۳۹۰/۶/۲۸

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.06.27

۱۳۹۰/۶/۲۷

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.06.26

۱۳۹۰/۶/۲۶

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.06.22

۱۳۹۰/۶/۲۲

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.06.20

۱۳۹۰/۶/۲۰

آفران: تحولات شمال آفريقا - 90.06.19

۱۳۹۰/۶/۱۹

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.06.16

۱۳۹۰/۶/۱۶

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.06.15

۱۳۹۰/۶/۱۵

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.06.14

۱۳۹۰/۶/۱۴

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.06.13

۱۳۹۰/۶/۱۳

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.06.12

۱۳۹۰/۶/۱۲

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.06.08

۱۳۹۰/۶/۸

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.06.07

۱۳۹۰/۶/۷

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.06.06

۱۳۹۰/۶/۶

آفریقا در هفته ای که گذشت (900527 الی 900602)

۱۳۹۰/۶/۶

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.06.05

۱۳۹۰/۶/۵

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.06.02

۱۳۹۰/۶/۲

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.06.01

۱۳۹۰/۶/۱

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.05.30

۱۳۹۰/۵/۳۰

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.05.29

۱۳۹۰/۵/۲۹

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.05.24

۱۳۹۰/۵/۲۴

آفران: انقلابیون لیبی در مقابل یک آزمون سخت

۱۳۹۰/۵/۲۳

آفریقا در هفته ای که گذشت (900513 الی 900519)

۱۳۹۰/۵/۲۳

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.05.23

۱۳۹۰/۵/۲۳

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.05.22

۱۳۹۰/۵/۲۲

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.05.19

۱۳۹۰/۵/۱۹

آفران: صحنه جنگ لیبی پس از آغاز ماه رمضان

۱۳۹۰/۵/۱۹

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.05.18

۱۳۹۰/۵/۱۸

آفران: محاکمه حسنی مبارک ؛ واکنش ها و پیامدها

۱۳۹۰/۵/۱۷

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.05.17

۱۳۹۰/۵/۱۷

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.05.16

۱۳۹۰/۵/۱۶

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.05.15

۱۳۹۰/۵/۱۵

آفریقا در هفته ای که گذشت (900506 الی 900512)

۱۳۹۰/۵/۱۵

آفران: تحولات شمال آفر یقا - 90.05.12

۱۳۹۰/۵/۱۲

آفران: آفريقاي شرقي؛ اهميت استراتژيك و افق هاي پيش رو

۱۳۹۰/۵/۱۲

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.05.11

۱۳۹۰/۵/۱۱

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.05.10

۱۳۹۰/۵/۱۰

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.05.09

۱۳۹۰/۵/۹

آفران: قانون اساسی مراکش

۱۳۹۰/۵/۸

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.05.08

۱۳۹۰/۵/۸

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.05.05

۱۳۹۰/۵/۵

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.05.04

۱۳۹۰/۵/۴

آفران: مصر در تب و تاب انقلاب (2)

۱۳۹۰/۵/۳

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.05.03

۱۳۹۰/۵/۳

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.05.02

۱۳۹۰/۵/۲

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.05.01

۱۳۹۰/۵/۱

آفران: مصر در تب و تاب انقلاب (1)

۱۳۹۰/۵/۱

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.04.29

۱۳۹۰/۴/۲۹

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.04.28

۱۳۹۰/۴/۲۸

آفران: دموکراسی در آفریقا

۱۳۹۰/۴/۲۷

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.04.27

۱۳۹۰/۴/۲۷

آفریقا در هفته ای که گذشت (900416 الی 900422)

۱۳۹۰/۴/۲۷

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.04.25

۱۳۹۰/۴/۲۵

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.04.22

۱۳۹۰/۴/۲۲

آفران: مراکش، تاریخ و جغرافیا

۱۳۹۰/۴/۱۹

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.04.19

۱۳۹۰/۴/۱۹

آفران: موریتانی پس از انقلاب های عربی

۱۳۹۰/۴/۱۸

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.04.18

۱۳۹۰/۴/۱۸

آفریقا در هفته ای که گذشت (900409 الی 900415)

۱۳۹۰/۴/۱۸

آفران: مراکش پس از همه پرسی

۱۳۹۰/۴/۱۵

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.04.15

۱۳۹۰/۴/۱۵

آفران: سرمایه گذاری در آفریقا تا پنج سال آینده (پایانی)

۱۳۹۰/۴/۱۴

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.04.14

۱۳۹۰/۴/۱۴

آفران: سرمایه گذاری در آفریقا تا پنج سال آینده (2)

۱۳۹۰/۴/۱۳

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.04.13

۱۳۹۰/۴/۱۳

آفران: سرمایه گذاری در آفریقا تا پنج سال آینده (1)

۱۳۹۰/۴/۱۲

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.04.12

۱۳۹۰/۴/۱۲

آفران: دلیل حمایت آمریکا از انقلابیون و سازمان های مصری

۱۳۹۰/۴/۱۱

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.04.11

۱۳۹۰/۴/۱۱

آفریقا در هفته ای که گذشت (900402 الی 900408)

۱۳۹۰/۴/۱۱

آفران: تاثير عوامل اقتصادي بر انقلاب ليبي

۱۳۹۰/۴/۸

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.04.08

۱۳۹۰/۴/۸

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.04.07

۱۳۹۰/۴/۷

آفران: نشانه های “همه پرسی نظامی" درباره رئیس جمهور آینده مصر

۱۳۹۰/۴/۶

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.04.06

۱۳۹۰/۴/۶

آفران: عدم تناسب نقش و حقوق زنان در افریقا

۱۳۹۰/۴/۵

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.04.05

۱۳۹۰/۴/۵

آفران: گزينه هايي دشوار سياست مصر در قبال انقلاب ليبي

۱۳۹۰/۴/۴

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.04.04

۱۳۹۰/۴/۴

آفریقا در هفته ای که گذشت (900326 الی 900401)

۱۳۹۰/۴/۴

آفران: بروز اختلاف در صفوف انقلابیون لیبی

۱۳۹۰/۴/۲

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.04.01

۱۳۹۰/۴/۱

آفران: تغییر پشت درب‌های الجزایر و مغرب پس از لیبی

۱۳۹۰/۴/۱

آفران: اصلاحات در قانون اساسی مراکش

۱۳۹۰/۳/۳۱

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.03.31

۱۳۹۰/۳/۳۱

آفران: مصادره انقلاب مصر

۱۳۹۰/۳/۳۰

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.03.30

۱۳۹۰/۳/۳۰

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.03.29

۱۳۹۰/۳/۲۹

آفران: صف بندی احزاب تونسی برای انتخابات آینده

۱۳۹۰/۳/۲۹

آفریقا در هفته ای که گذشت (900319 الی 900325)

۱۳۹۰/۳/۲۹

آفران: آخرین تحولات سودان

۱۳۹۰/۳/۲۸

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.03.28

۱۳۹۰/۳/۲۸

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.03.25

۱۳۹۰/۳/۲۵

آفران: اعطاي وام به مصر و ربودن انقلاب

۱۳۹۰/۳/۲۵

آفران: بازیگران منطقه ای؛ تلاش برای مدیریت انقلاب مصر

۱۳۹۰/۳/۲۴

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.03.24

۱۳۹۰/۳/۲۴

آفران: انقلاب هاي عربي و سياست هاي آمريكا در قبال ايران

۱۳۹۰/۳/۲۳

آفران: اختاپوس جاسوسی اسرائیل در تونس و مصر

۱۳۹۰/۳/۲۳

آفران: تحولات شمال آفریقا - 90.03.23

۱۳۹۰/۳/۲۳

آفریقا در هفته ای که گذشت (900311 الی 900318)

۱۳۹۰/۳/۲۱

آفران: بررسی نتایج انتخابات شهرداری ها در آفریقای جنوبی

۱۳۹۰/۳/۹

انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی بنین

۱۳۹۰/۱/۲۸

انتخابات 2011 نیجریه

۱۳۹۰/۱/۲۷

آفریقا در هفته ای که گذشت (891205 الی 891211)

۱۳۸۹/۱۲/۱۴

آفریقا در هفته ای که گذشت (891114 الی 891120)

۱۳۸۹/۱۱/۲۳

آفریقا در هفته ای که گذشت (891030 الی 891106)

۱۳۸۹/۱۱/۶

آفريقا در هفته اي كه گذشت (891023 الي 891029)

۱۳۸۹/۱۱/۳

آفريقا در هفته اي كه گذشت (891016 الي 891022)

۱۳۸۹/۱۰/۲۵

آفريقا در هفته اي كه گذشت (891009 الي 891015)

۱۳۸۹/۱۰/۱۵

آفريقا در هفته اي كه گذشت (891002 الي 891008)

۱۳۸۹/۱۰/۱۱

آفريقا در هفته اي كه گذشت (890925 الي 891001)

۱۳۸۹/۱۰/۴

آفريقا در هفته اي كه گذشت (890918 الي 890924)

۱۳۸۹/۹/۲۹

تقويم انتخابات سال 2011 ميلادي در آفريقا

۱۳۸۹/۹/۲۷

ماداگاسكار قانون اساسي 17 نوامبر 2010

۱۳۸۹/۹/۲۳

زيمبابوه ریاست جمهوری می 2011

۱۳۸۹/۹/۲۳

آفريقا در هفته اي كه گذشت (890911 الي 890917)

۱۳۸۹/۹/۲۰

ساحل عاج ریاست جمهوری 31 اکتبر 2010

۱۳۸۹/۹/۱۸

تانزانيا و زنگبار رياست جمهوري و پارلماني

۱۳۸۹/۹/۱۷

مصر قوه مقننه 28 نوامبر 2010

۱۳۸۹/۹/۱۷

اوگاندا رياست جمهوري و پارلماني 18 فوریه 2011

۱۳۸۹/۹/۱۶

آفريقا در هفته اي كه گذشت (890813 الي 890813)

۱۳۸۹/۸/۲۳

آفريقا در هفته اي كه گذشت (890729 الي 890805)

۱۳۸۹/۸/۸

آفريقا در هفته اي كه گذشت (890722 الي 890728)

۱۳۸۹/۸/۱

آفريقا در هفته اي كه گذشت (890715 الي 890721)

۱۳۸۹/۷/۲۴

آفريقا در هفته اي كه گذشت (890708 الي 890714)

۱۳۸۹/۷/۱۷

آفريقا در هفته اي كه گذشت (890625 الي 890701)

۱۳۸۹/۷/۳

آفريقا در هفته اي كه گذشت (890618 الي 890624)

۱۳۸۹/۶/۲۷

آفريقا در هفته اي كه گذشت (890611 الي 890617)

۱۳۸۹/۶/۲۱

آفريقا در هفته اي كه گذشت (890604 الي 890610)

۱۳۸۹/۶/۱۳

آفريقا در هفته اي كه گذشت (890528 الي 890603)

۱۳۸۹/۶/۶

آفريقا در هفته اي كه گذشت (890521 الي 890527)

۱۳۸۹/۵/۳۰

آفريقا در هفته اي كه گذشت (890514 الي 890520)

۱۳۸۹/۵/۲۳

آفريقا در هفته اي كه گذشت (890507 الي 890513)

۱۳۸۹/۵/۱۶

آفريقا در هفته اي كه گذشت (890431 الي 890506)

۱۳۸۹/۵/۹

آفريقا در هفته اي كه گذشت (890424 الي 890430)

۱۳۸۹/۵/۲

آفريقا در هفته اي كه گذشت (890417 الي 890423)

۱۳۸۹/۴/۲۶