موزامبیک


وضع هوای ماپوتو
 

ساعت به وقت ماپوتو

 


سرود ملی

 

اخبار کتاب
کتابخانه

وب سایت گالری تصاویر فیلم و کلیپ


Title
موزامبيك در يك نگاه
جغرافيا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سياست
نظامي