مصاحبه - همایش > جعفر قنادباشی- آمریکا و اهداف آفریقایی

جعفر قنادباشی- آمریکا و اهداف آفریقایی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۴/۳

هر روز که می‌گذرد، قاره آفریقا برای آمریکا اهمیت بیشتری می‌یابد و دیپلماسی آمریکایی مبتنی بر اهداف اقتصادی و نظامی، به دیپلماسی فعال‌تری در عرصه آفریقا تبدیل می‌شود.

موضوع حضور آمریکا در قاره آفریقا، همواره مد نظر کشورها و دولت های گوناگون رقیب و متحد بوده است. نوشتار زیر نگاهی به گذشته حضور و همچنین حضور سیاسی و نظامی کنونی آمریکا در قاره سیاه و موانع آن دارد.

حضورگذشته
آفریقا از دیر باز حیات خلوط اروپایی ها بوده است. در این قاره حدود نوزده کشور مستعمره فرانسه، بیست کشور مستعمره مستقیم و غیر مستقیم بریتانیا و بقیه مناطق و کشورها هم توسط اسپانیا ( دو کشور) پرتقال (پنج کشور مستعمره) و بلژیک (سه مستعمره) اداره شده اند. کشورهایی چون بلژیک، پرتقال و اسپانیا به دلیل ضعف، این کشورها را واگذار کردند و نتوانستند حضور جدید در قاره سیاه داشته باشند؛ اما فرانسه و انگلیس در این قاره حضور جدی داشتند.

در این حال، آمریکایی ها در دهه های گذشته حضور جدی در آفریقا نداشتند. در دهه های گذشته و قبل از انقلاب اسلامی و تا پایان جنگ سرد، حضور آمریکا در چند نقطه مشخص بود. مثلا این حضور در جنگ های مربوط به استقلال آنگولا نمایان بود.

در این منطقه دنیای چپ با کوبایی ها در مقابل غرب حضور داشتند. یعنی آمریکایی ها تلاش می کردند در این منطقه به گونه مستقیم و غیر مستقیم حضور داشته باشند. در مصر دوران سادات هم آمریکایی ها حضور نطامی داشتند.

آنان به دلیل کوشش برای حفظ امنیت اسرائیل، ارتش مصر را بیشتر تحت نظر قرار دادند. به همین دلیل، مانور های مشترکی بعد از انقلاب اسلامی ایران به نام ستاره درخشان برگزار می کردند.

لیبریا یکی از کشورهایی است که سیاه پوستان بازگشته از آمریکا در این کشور حضور پیدا کردند. سرنوشت لیبریا متفاوت با دیگر کشورها شد و حتی پرچم این کشور هم شبیه این کشور است.

جدا از این، آمریکا در مغرب و در شرق این قاره و هم در کنیا، حضور محدودی داشت. اما آمریکایی ها حضور سیاسی و نظامی در این کشور نداشتند. در واقع آمریکایی ها در دیگر مناطق و کشورهای قاره آفریقا حضور جدی نداشتند.

در این راستا باید گفت آمریکایی ها بر اساس سیاست های خود و با توجه به دوران جنگ سرد، تلاش می کردند زمینه ای برای حضور کمونیست ها فراهم نگردد؛ لذا تلاش می کردند با کشورهای آفریقایی از دریچه کمک وارد گردند.

آفریقا به دلیل اینکه افکار عمومی قابل ملاحظه ای ندارد و یا ارتش هایی قوی برای مقابله با اهداف کشورها قدرتمند غربی ندارد، قابلیت بسیار زیادی برای اجرای سیاست های آمریکایی دارد تا آفریقا را با سیاست های کنونی تحت سلطه خود گیرند.

یعنی در دهه های گذشته حضور نظامی نداشتند و بیشتر از راه گروه های کمک، کمک های بهداشتی و غذایی به برخی از کشورها انجام می دادند. این سیاست تا سال 1996 ادامه پیدا کرد.

اما در زمان کلینتون تحولی جدید در سیاست آمریکا در آفریقا ایجاد شد و از این سال تاکنون در حدود 18 ساله آنها تلاش کرده اند حضور متفاوتی نسبت به گذشته داشته و در کنار فرانسه و انگلیس و بعضا در رقابت با این دو کشور، حضور نظامی، سیاسی و اقتصادی جدی تری در این قاره داشته باشند.

کلینتون در این دوران اعلام کرد که از سیاست های کمک به آفریقا دست برداشته و ازاین به بعد وارد همکاری های اقتصادی با کشورهای آفریقایی می شود. در واقع بعد از این بحث، مشارکت آمریکا در عرصه اقتصادی آفریقا به گونه جدی تر مطرح شد و طرحی تحت عنوان آگوا، یعنی طرح مشارکت آمریکا و آفریقا در عرصه سیاسی و اقتصادی، به اجرا گذاشته شد.

از این دوران، روند روابط تغییر یافت و آمریکا این بار از راه کمک ها وارد این قاره نشد، بلکه وارد عرصه تجاری و سیاسی همه جانبه شد. چنانچه همکاری ها در قالب اعطای امتیازات زیادی به کشورهای آفریقایی، تشویق کشورهای این قاره برای روابط اقتصادی با آمریکا، اعطای امتیازات و اعطای برخی از وام ها، اعتبارات اقتصادی و برداشتن برخی تعرفه های گمرگی کالاهای آفریقایی به آمریکا صورت گرفت.

حضور سیاسی و نظامی در ده سال گذشته
در طی 18 سال گذشته، سیاست آمریکا در آفریقا به کلی تغییر یافته است. از 2007 آمریکایی ها وارد عرصه رسمی و نظامی در این قاره شدند. آنها با تاسیس دفتری به نام دفتر فرماندهی نظامی آمریکا در آفریقا یا افریکوم، ششمین منطقه نظامی خود را در جهان ایجاد کردند.

این رویکرد برای حفاظت و صیانت از خط لوله های نفت و گاز بود. آنها صراحتا اعلام کردندکه نیرویی تحت عنوان دفتر افریکوم ایجاد کرده ایم.

در واقع آمریکایی ها قبلا جهان را به 5 بخش تقسیم کرده بودند و آنچه را مربوط به آفریقا بود، از راه دفتری در آلمان کنترل می کردند، اما بعد از آنکه اهمیت آفریقا افزایش پیدا کرد و سیاست آمریکا درآفریقا تغییر کرد، دفتر مستقلی را ایجاد و تلاش کردند که به گونه جدیدی، اقدامات نظامی صورت دهند.

آمریکا با توجه به سیاست های اخیر خود، علاقمند نیست که نیروهای نظامی خود را در آفریقا مستقر کند. آنها علاقمندندکه از راه مستشاران نظامی، بر حرکت های نظامی گری در آفریقا نظارت کنند و افسران و نیروهای نظامی آفریقایی را آموزش دهند.

در این راستا اگر چه هیچ کشوری از آفریقا نتوانسته است آنها را بپذیرد و دفتر افریکوم از بین پنجاه و سه کشور آفریقایی همچنان در آلمان باقی مانده است، ولی حضور مستشاران آمریکایی ها افزایش یافته است؛ چرا که قبل از آن هم آمریکایی ها به گونه پنهانی و غیر رسمی در آموزش نیروهای کشورهایی متحد و علاقمند به همکاری، شرکت می کردند.

یعنی اکنون بیش از بیست کشور آفریقایی محل رفت و آمد مستشاران نظامی آمریکایی است. آنها تلاش می کنند ارتش های بومی به نام مقابله با تروریست تربیت کنند. البته اهدافی که آمریکا دنبال می کند عمدتا ضد اسلامی است.

در واقع رهبران واشنگتن دو خطر رابرای خود در آفریقا در نظردارند، نخست حضور چین در این قاره است. یعنی به چین به عنوان رقیب تازه وارد نگاه می کنند، چرا که خطر ادغام اقتصاد آفریقا در اقتصاد چین، پکن را به قدرت اقتصادی بسیار بزرگ و آسیب ناپذیر تبدیل می کند.

در واقع آفریقا می تواند سرریز جمعیت چین را بپذیرد، مواد خام را برای اقتصاد چین فراهم کرده، بازار بسیار مناسبی برای کالاهای ارزان قیمت چین بوده و منابع نفتی لازم و انرژی مناسب را در اختیار چین قراردهد.

لذا این امر خطر بزرگی برای آمریکایی ها است. لذا واشنگتن در یک دهه گذشته تلاش کرده از راه تبلیغاتی و از راه ایجاد موانع سیاسی، اقتصادی و نظامی، حضور چین را متوقف کند. در مقابل خطر چین، که آمریکایی ها علنا از آن سخن می گویند، آمریکایی ها به خطر دیگری هم توجه می کند و آن اسلام است.

در مقابله با خطر اسلام و چین، نوعی اشتراک مساعی ایجاد شده است. یعنی با وجود رقابت هایی که غربی ها بر سر منابع غنی آفریقا دارند، در مقابل با دو خطر چین و اسلام، همکاری های جدی استراتژیک و نظامی دارند.

در واقع از نگاه آمریکا، خطر دوم (که نه تنها منافع آمریکا، بلکه منافع انگلیس و فرانسه را هم تهدید میکند، خطر جدی تری از خطر چین است)، خطر اسلام و حرکت های سیاسی با ریشه ها اسلامی و مذهبی است.

در واقع از آنجا که این رویکرد از آبشخور فرهنگ اسلامی تغذیه می کند، آمریکا تلاش کرده که هیچ گاه از این خطر سخنی نگویند، بلکه از این خطر، با نام مقابله با تروریسم یاد کند. حتی آنها به کمک ها فرانسه و انگلیس، مصادیقی از آن را به صورت گروه های دست ساخته تروریستی و تکفیری ایجاد می کند و به بهانه آن در کشورهای آفریقایی حضور می یابند.

اهمیت و اهداف آفریقایی آمریکا
نیاز آمریکا به آفریقا زیاد است و حتی گفته شده است که زمینه های روی کار آمدن شخصی مانند اوباما (که از نظر اجدادای به کنیا نسبت داده می شود) نوعی کوشش برای جلب افکار عمومی آفریقا به آمریکا بوده تا حضور بهتر آمریکا در آفریقا انجام شود.

یعنی آمریکا از راه رئیس جمهوری سیاه پوست یا دورگه، تلاش کرده است افکار عمومی آفریقا را به خود جلب کند. برای آمریکایی ها، آفریقا مکانی بسیار جدید و از نظر منابع انرژی می تواند جایگزین بخشی از منابع نفت خاورمیانه باشد.

آمریکا با توجه به منابع آفریقا، سیاست خودرا تنطیم کرده است. معادن طلا، الماس و فلزات بسیار آن درصنایع فضایی و هوایی به کار میرود. همچنین بسیاری از صنایع مانند تیتانیوم، رادیوم و انواع فلزاتی که در صنایع جدید به کاربرده می شود، در این منطقه یافت می شوند.

کمربند اورانیوم آفریقا هم در کشورهای اسلامی است. در همین راستا پیدا شدن و کشف منابع جدید طلا در سودان جنوبی، مالی وآفریقا مرکزی می تواند بر تحرکات آمریکا در این قاره بیفزاید.

به علاوه آنچه که به صورت جنگ های طولانی و چندی ساله در حوزه دریاچه بزرگ در شرق کنگو رخ داد، جنگ بر سر منابع الماس و طلا بود و آنچه در سودان جنوبی صورت گرفته، در قبال حمایت از استقلال این کشور، منابع نفت و طلا است.

چنانچه آمریکایی ها تلاش کرده اند تا کشورهای نفت خیز و معدن خیز را در نظر گیرند. کشوهای شمال آفریقا مانند الجزایر و لیبی دارای نفت و از اعضای اوپک هستند. جدا از این، کشور چاد مد نظر است و سرمایه گذاری مهمی در این کشور انجام شده است و آمریکایی ها در حال انتقال و استفاده از نفت این کشور هستند.

گذشته از این، آنگولا کشور نفت خیز دیگری است و از امیدهای آینده آمریکا است. همچنین منابع گاز مغرب و موریتانی مورد توجه آمریکا است و این کشور درصدد استخراج وکشف چاه های نفت است.

گذشته از این، آمریکایی ها نه تنها نیازمند چنین ثروت هایی هستند، بلکه از نظر صنایع فضایی و اسلحه سازی هم به آفریقا نیاز دارند. از سوی دیگر ناگزیرند که رقیبان را از تسلط بر منابع باز دارند و اهرم های اصلی اقتصاد را در دست خود نگه دارند.

در همین راستا یکی از سیاست های آمریکا (که در این قاره دنبال می شود و آفریقا به هیچ وجه نیامند آن نیست) رشد نظامی گری است. این امر به دلیل تجارت اسلحه و سود آن پیگیری می شود. یعنی آمریکا درصدد است تا این منطقه را به خاورمیانه دوم، از نظر تاراج نفت و فروش سلاح، تبدل کند.

پذیرش مردمی در آفریقا، برای آمریکا اهمیت دارد. در بسیاری از کشورهای آفریقایی، افکار عمومی به نوعی مخالف آمریکا است. یعنی زمینه های حضور آمریکایی ها فراهم نیست. چرا که آمریکایی ها سلاح هایی می فروشند و باید زمینه های مناسب آن در کشور ها ایجاد و برای کالا های فروشی خود فرصت سازی کنند.

یعنی بیشتر کشورهای آفریقایی دارای تناسب لازم و ظرفیت های لازم برای خرید کالای آمریکا نیستند. لذا آمریکایی ها ابتدا علاقمندند که جوامع آفریقا را تبدیل به جوامعی کنند که قابلیت پذیرش کالا و همکاری با آنها را داشته باشد.
همین راستا یکی از سیاست های آمریکا در آفریقا، رشد نظامی گری است. این امر به دلیل تجارت اسلحه و سود آن پیگیری می شود. یعنی آمریکا درصدد است تا این منطقه را به خاورمیانه دوم، از نظر تاراج نفت و فروش سلاح، تبدل کند.

کشورهای کلیدی دیگر مانند سنگال و آفریقایی جنوبی و کنیا که جنبه های راهبردی و استراتژیکی دارد نیز مورد توجه آمریکا است. همچنین در بعد استراتژیک، سومالی و جیبوتی مورد نظر است.

چرا که این مناطق موجب اشراف و تسلط بر تنگه ها و کناره های شرقی آفریقا، تنگه باب المندب و تسلط بر اقیانوس هند می شود. چنانچه سومالی در ده سال گذشته یکی از مکان های که آمریکا بسیار جدیدر آن حضور دارد. آمریکا از آن می هراسد که این کشور همسو با ایران و یا قدرت ها مستقل اسلامی گردد.

موانع حضور آمریکا
در مقابله با خطر اسلام و چین، نوعی اشتراک مساعی ایجاد شده است. یعنی با وجود رقابت هایی که غربی ها بر سر منابع غنی آفریقا دارند، در مقابل با دو خطر چین و اسلام، همکاری های جدی استراتژیک و نظامی دارند.

مصداق این امر، همکاری های آمریکایی ها در سرکوب گروههای مالیایی در مالی، در دو سال گذشته است. یعنی در حالی که مالی مستعمره فرانسه بود و عمدتا فرانسوی ها به تنهایی در این کشور حضور می یافتند، آمریکا هم دخالت کرد.

جدا از این، در کشوری مانند ساحل عاج ، آفریقایی مرکزی و سیرالئون هم شاهد مصادیق روشنی از همکاریهای غربی ها در مقابله با اسلام گرایان و خطر چین بوده ایم. از دید آنها، خطر اسلام جدی تر است و ریشه مردمی و درون فرهنگی دارد.

خطر چین از نگاه رهبران واشنگتن، تنها صبغه ای اقتصادی دارد، لذا تلاش می کنند با این خطر مقابله کنند. چرا که حیات اقتصادی آمریکا و ادامه آن، نیازمند به حضور در آفریقا است و کلینتون هم به این نتیجه رسید. حتی اوباما هم سیاست کلینتون را به گونه گسترده تری ادامه داد.

بازیگران مختلف منطقه ای و بین المللی و نگاه به بازیگری آمریکا در آفریقا
در آفریقا دولت ها عمدتا ضعیف هستند و اهرم اقتصادی لازمی در اختیار دارند. آنان نه ارتشهای توانمندی دارند و نه افکار عمومی قابل قبول و پشتیبانی کننده؛ لذا دولت های در این قاره عمدتا آسیب پذیر هستند.

با این وجود، کشورهای قوی و با گرایش های استقلال طلبانه تلاش کرده اند حضور آمریکا را نپذیرفته و با این حضور مقابله کنند. چنانچه زیمباوه (اگر چه متهم به دیکتاتوری است) تلاش کرده با سیاست های آمریکا مقابله کند.

برخی دیگر چون زئیر، با نیروهای مورد حمایت آمریکایی ها درگیر شده است. آفریقایی جنوبی هم تا زمانیکه ماندلا و تامبو آبکی زمام امور را در دست داشتند، همسو با آمریکایی ها نبود، اما در حال حاضر، زوما گرایش های غربی و انگلیسی دارد و به تناسب، توافقات و همکاری هایی با رهبران واشنگتن با رهبران واشنگتن داشته است. در مجموع باید گفت، گرایش های مردم آفریقا بر ضد گرایش های دولت های قدرتمند است و احزاب مستقل و افکار عمومی گرایش هایی ضد آمریکایی دارند.

با این حال عمده ترین مشکل آمریکایی ها در آفریقا، در حوزه کشورهای اسلامی است. در واقع دولت های این کشورها نمی توانند بدون اجازه ملت های خود وارد عرضه همکاری با آمریکا شوند.

یعنی کشورهای شمال آفریقا (که عمدتا تا 99 در صد مسلمان هستند)، مانعی بزرگی در سر راه روابط با آمریکا هستند. جدا از این، در کشورهای دیگر چون کشورهای مرکزآفریقا، از آنجا که گرایش ها اسلامی کاهش می یابد و افکار عمومی نقش خود را از دست میدهد، حضور آمریکا با مخالفت های جدی روبرو نیست.

اگر چه در مجموع، گرایش های مردم آفریقا بر ضد گرایش های دولت های قدرتمند است و احزاب مستقل گرایش هایی ضد غربی دارند. چنانچه در سنگال، روسای جمهور مورد حمایت غرب، مورد مخالفت مردم قرار گرفته و در نیجریه مردم مخالف حضور آمریکا هستند.

در واقع جهان همچنان در حال گذار است و آمریکا کوشش می کند که در راس نظام بین الملل قرار گیرد، لذا قدرت های رقیب، مخالف حضور اقتصادی و سیاسی آمریکا هستند. چرا که آمریکا را تبدیل به قدرت برتری می کنند.

در واقع روابط و قدرت ها در آفریقا بسیار فشرده و جدی و شاید مناقشه پنهانی می باشدو همه کشورها هر دوسال و یا یک سال با سران آفریقایی جلسه دارند و حتی هندی ها تلاش کرده اند با آفریقایی ها رابطه داشته باشند.

چینی ها نیز تلاش کرده اند هر ساله با آفریقایی ها جلساتی داشته باشند. انگلیسی ها نیز در چارچوب کشورهای همسود و فرانسوهای هم در قالب کشورهای فرانکو فون با رهبران آفریقا جلسه دارند.

یعنی اگر نگاهی به جلسات مشترک قدرت هایی مانند چین، آمریکا، انگلیس و.. داشته باشیم، می توانیم چالش جدید و جنگ قدرت در آفریقا بین قدرت ها را به خوبی ببینیم. در این بین آمریکایی ها همه تلاش خود را انجام می دهند که بر نفت این قاره تسلط داشته باشند و حضور اسلام و چین را محدود کنند، اما اهرمهای لازم برای این امر را در اختیار ندارند.

جمع بندی
درجمع بندی باید گفت از سال 96 که کلینتون کلید تغییر سیاسی و راهبرد آمریکا را در آفریقا زد، هر روز که می گذرد این قاره برای آمریکا اهمیت بیشری می یابد و دیپلماسی آمریکایی مبتنی بر اهداف اقتصادی و نظامی، به دیپلماسی فعال تری در عرصه آفریقا تبدیل می شود.

همچنین حضور مستقیم و غیر مسقیم تر آمریکا بیشتر می شود. این امر بیانگر سخنی است که قرن حاضر را قرن رقابت در آفریقا می داند. آفریقا به دلیل اینکه افکار عمومی قابل ملاحظه ای ندارد و یا ارتش هایی قوی برای مقابله با اهداف کشورها قدرتمند غربی ندارد، قابلیت بسیار زیادی برای اجرای سیاست های آمریکایی دارد تا آفریقا را با سیاست های کنونی تحت سلطه خود گیرند.

با این وجود، دولت آمریکا هرگز نتوانسته است نوعی سنخیت با جوامع آفریقایی پیدا کند و در دولت سازی، نظام سازی و تصمیم گیری های سیاسی آفریقا، حضور جدی متناسب با منافع آنان داشته باشد.

در آینده نیز هر چه می گذرد این فاصله بیشتر خواهد شد. لذا حضور آمریکا، با منافع ملی مردم آفریقا هماهنگ نیست و توسل به اهرم نظامی نیز خطرناک است. در همین راستا اعتراف عملی آمریکا به ایجاد افریکوم، احساس خطر از جانب مردم و ملت های آفریقا است.

همچنین آموزش ارتش های منطقه هرگز در راه دفاع از مرزها نیست و بیشتر برای سرکوب مردم و پاسداری از دولت ها است و طبیعتا در آینده نیز نمی تواند ادامه یابد. چرا که دولت های زورگو و متکی به اهرم های نظامی، همواره ناپایدار ترین دولتها بوده اند.

در واقع رشد افکار عمومی و گسترش سواد، جوامع آفریقایی را ضد آمریکایی می کند و حضور استثمار گرایانه آمریکا را نخواهند پذیرفت.

  فرستادن مقاله
مطالب دیگر در این بخش تاریخ انتشار

اربعین شهدای نیجریه در تهران

۱۳۹۴/۱۰/۳۰

بیست ونهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

۱۳۹۴/۱۰/۱۲

گفتگو با شاهد عینی حادثه حسینیه بقیه الله نیجریه

۱۳۹۴/۹/۳۰

به خاطر سفرم به ایران، یکی از نزدیکانم را دستگیر کردند

۱۳۹۴/۸/۱۲

برگزاری راهپیمایی "غرامت" درلندن به مناسبت سالگرد لغو برده داری در انگلستان

۱۳۹۴/۵/۱۱

پیشنهاد الجزایر برای میزبانی جشنواره فیلم دمشق

۱۳۹۴/۳/۳۱

آمادگی کشورمان برای برگزاری هفته فرهنگی ایران در الجزایر

۱۳۹۴/۳/۲۴

دکتر امیربهرام عرب احمدی: مخالفت با آموزش نوین رویه اصلی بوکوحرام است

۱۳۹۴/۳/۲۰

برگزاری مراسم بیست و ششمین سالگرد ارتحال امام (ره) در تانزانیا

۱۳۹۴/۳/۱۸

مراسم روز آفریقا در تهران

۱۳۹۴/۳/۵

چهل و هشتمین نمایشگاه بین المللی الجزایر

۱۳۹۴/۲/۱۹

سفیر الجزایر: اعتمادی به تبلیغات منفی مطبوعات غربی علیه ایران ندارم

۱۳۹۴/۲/۱۹

ماشین‌های ایران خودرو به زودی وارد تونس می‌شوند

۱۳۹۴/۲/۱۶

برگزاری همایش مقابله با جریان‌های تکفیری در آفریقا

۱۳۹۴/۲/۱۶

مرگ بر آل سعود در نیجریه طنین‌انداز شد

۱۳۹۴/۲/۸

تشکيل ائتلاف مخالفان تجاوز عربستان به يمن در تونس

۱۳۹۴/۲/۲

برگزاری نشست مشترک الازهر، شیعیان و صوفیه مصر

۱۳۹۳/۱۲/۱۲

واکنش محمد البرادعي به تحولات مصر

۱۳۹۳/۱۱/۷

مصاحبه با مجتبی امانی و سید هادی سیدافقهی

۱۳۹۳/۱۰/۳۰

برگزاري جشن مولودالنبي (ص) در تانزانيا

۱۳۹۳/۱۰/۲۰

آيين بزرگداشت هفته وحدت در نيجريه برگزار شد

۱۳۹۳/۱۰/۲۰

مراسم ذکر و اهدای جوایز گروه‌های قرآنی سنگال برگزار شد

۱۳۹۳/۱۰/۲۰

حسنین هیکل: سیسی باید بر علیه خودش قیام کند

۱۳۹۳/۹/۲۵

از سرگیری روابط تهران و قاهره امری ضروری است

۱۳۹۳/۶/۱۶

عربستان دلیل اصلی تعطیلی رایزنی فرهنگی ایران در سودان

۱۳۹۳/۶/۱۵

فهمی هويدی: در كربلای زمان ما خون بر شمشير پيروز شد

۱۳۹۳/۴/۳۱

جعفر قنادباشی- آمریکا و اهداف آفریقایی

۱۳۹۳/۴/۳

پیروزی‌ها و موفقیت‌های ایران مرهون قیام امام خمینی(ره) است

۱۳۹۳/۳/۱۱

اندیشکده آمریکایی: انتخابات مصر و پیروزی السیسی

۱۳۹۳/۳/۶

جعفر قناد باشی: انتخابات ریاست جمهوری در مصر

۱۳۹۳/۲/۲۹

«صباحی» برای چالش‌های موجود راهکارهایی منطقی ارائه داده است

۱۳۹۳/۲/۲

مردم مصر چالش‌های بزرگ‌تر و سخت‌تر از مرحله کنونی پیش رو دارند

۱۳۹۳/۱/۱۰

نامزدی «السیسی» در انتخابات آینده مصر در میان چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

۱۳۹۲/۱۰/۳۰

ریشه‌های درگیری سودان جنوبی

۱۳۹۲/۱۰/۷

حمایت کری از کودتای مصر ثابت کننده سیاست آمریکا برای ناکام گذاشتن بهار عربی بود

۱۳۹۲/۹/۶

لیبی دچار یک جنگ بدون خداحافظی شده است

۱۳۹۲/۸/۲۷

قدرت اسلامگراها در دانشگاه‌ها بیشتر است

۱۳۹۲/۸/۲۰

اخوان المسلمین خواهان رساندن پیام‌های خود به طرف‌های بین‌المللی است

۱۳۹۲/۸/۱۴

همه اهداف آمریکا از حضور در آفریقا

۱۳۹۲/۷/۲۹

حمله به سوریه بازتاب‌های وخیم و سنگینی بر امنیت رژیم صهیونیستی دارد

۱۳۹۲/۶/۹

كداميك زودتر تسليم مي‌شود؛ ارتش يا اخوان‌المسلمين؟

۱۳۹۲/۵/۲۷

دروغ مي‌گويند كه مرسي با تكفيري‌ها بود

۱۳۹۲/۵/۲۲

تنها راه گفت‌وگو، برگرداندن مرسي و برگزاري انتخابات است

۱۳۹۲/۵/۱۵

قاهره، سيگنال‌هايي براي رابطه با ايران داده است

۱۳۹۲/۵/۷

اخوان المسلمين عامل تضعيف خود بود

۱۳۹۲/۵/۲

تحولات "مصر" به کدام سمت می‌رود؟

۱۳۹۲/۴/۲۳

مرسی به جای مصر، به فکر اخوان بود

۱۳۹۲/۴/۱۶

روابط ایران و مصر در مرحله انتقالی است

۱۳۹۲/۲/۲۴

کمک‌های مالی قطر و خواب‌های پریشانی که برای مصر و تونس دیده است

۱۳۹۲/۲/۱۰

دستوری درباره توقف همکاری گردشگری با ایران صادر نشده

۱۳۹۲/۱/۲۴

تلاش برای راه‌اندازی انقلاب معکوس در مصر

۱۳۹۲/۱/۲۰

تجمع محدود برای مقابله با گسترش روابط ایران و مصر طراحی شده بود

۱۳۹۲/۱/۱۷

درخواست بازگشت نظامیان به قدرت ارزش پاسخ ندارد

۱۳۹۱/۱۲/۲۷

مصر در صورت تخلف اسرائیل از معاهده «کمپ دیوید» در آن بازنگری خواهد کرد

۱۳۹۱/۱۲/۲۳

ایده براندازی مرسی سادگی است

۱۳۹۱/۱۲/۱۳

سید افقهی: آمریکا در پی تجزیه لیبی است

۱۳۹۱/۱۱/۲۹

۲پیش فرض درباره همه‌پرسی قانون اساسی

۱۳۹۱/۹/۲۵

دلایل صدور بیانیه قانون اساسی توسط مرسی

۱۳۹۱/۹/۱۸

مصري ها اجازه استقرار رژيم استبدادي به مرسي نمي دهند

۱۳۹۱/۹/۸

جهان عرب درباره سوریه موضع واحدی ندارد

۱۳۹۱/۸/۲۲

مردم مصر از عدم تحقق اهداف انقلاب خشمگین هستند

۱۳۹۱/۸/۲۰

بی‌ثباتی در سودان تهدید علیه مصر است

۱۳۹۱/۸/۱۵

مصر از ایران علیه رژیم صهیونیستی حمایت کند

۱۳۹۱/۸/۸

روابط قاهره و تهران منافع دو کشور را تامین می‌کند

۱۳۹۱/۸/۳

حزب‌التجدید خواهان اصلاحات به دور از باورهای القاعده‌ای است

۱۳۹۱/۷/۲۵

تهدیدات تل‌آویو طبل توخالی است

۱۳۹۱/۷/۲۳

مصر به شراکت راهبردی با آمریکا پایان دهد

۱۳۹۱/۷/۱۶

اقتصاد مصر پس از انقلاب شاهد تغییر و تحولات اساسی خواهد بود

۱۳۹۱/۷/۸

افتتاح سفارت ايران در مصر را به دولت مرسي واگذار مي كنيم

۱۳۹۱/۵/۲

آینده نفوذ سلفی ها در مصر

۱۳۹۱/۴/۲۷

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با کارشناس موسسه آفران;حتما اسلامگرایان در عرصه سیاسی آینده ليبي حضور فعالی خواهند داشت

۱۳۹۱/۴/۲۵

ذهن و زبان مرسي به رئيس جمهور ايران نزديك است

۱۳۹۱/۴/۱۸

برهم خوردن موازنه قدرت در منطقه علت نگرانی‌ها از همگرایی ایران و مصر

۱۳۹۱/۴/۱۱

رئيس جمهور مصر:نگفتم به عربستان مي‌روم

۱۳۹۱/۴/۵

مصري‌ها به آرمان‌هاي خود مي‌رسند

۱۳۹۱/۳/۲۴

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با کارشناس موسسه آفران; اخوان‌المسلمين توان خود را در مقابله با میراث رژیم قبل ثابت كند

۱۳۹۱/۳/۲۰

مبارک به اتهام خیانت بزرگ به مصر باید دوباره محاکمه شود

۱۳۹۱/۳/۱۶

تعدد نامزدها مانع از پیروزی قاطع نامزد‌های اسلامگرا در دور اول انتخابات مصرشد

۱۳۹۱/۳/۱۰

مصر اسلامي پس از مصر فرعوني

۱۳۹۱/۳/۳

دست دردسرساز غرب در قاره سياه

۱۳۹۱/۲/۲۳

قطع صادرات گاز نتیجه طبیعی انقلاب مردم مصر

۱۳۹۱/۲/۱۸

پژوهشگر تونسي: غرب از انديشه متعالي ايرانيان هراس دارد

۱۳۹۱/۲/۱۲

اولین جشنواره فرهنگی هنری بیداری اسلامی

۱۳۹۱/۲/۳

تلاش برای بازتولید رژیم مبارک

۱۳۹۱/۱/۲۷

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با کارشناس موسسه آفران; ؛پس از سقوط نظام‌های دیکتاتوری، مردم دچار بحران رهبری شده‌اند

۱۳۹۱/۱/۶

مانعی برای رابطه استراتژیک با ایران نداریم

۱۳۹۰/۱۲/۲۲

مصاحبه خبرگزاری دیپلماسی ایرانی با کارشناس موسسه آفران؛واد در تندباد

۱۳۹۰/۱۲/۲۱

اخوان المسلمین کرسی قذافی را تصاحب می‌کند

۱۳۹۰/۱۲/۱۶

طرح معرفی رئیس جمهور توافقی توطئه و ایده‌ای اخوانی است

۱۳۹۰/۱۲/۱۵

آمریکا باید نظام حسنی مبارک را که مقابلش خم می‌شد فراموش کند

۱۳۹۰/۱۲/۹

ايمن نور: توافق بر سر يك رئيس جمهور انتخابي غيرقابل قبول است

۱۳۹۰/۱۲/۸

عضو مجلس ملت مصر :اصلاحات واقعي زماني تحقق مي‌يابد كه اثري از رژيم مبارك به چشم نخورد

۱۳۹۰/۱۲/۷

گفت‌وگوي فارس با مجري زن تلويزيون مصر كه نامزد انتخابات شد

۱۳۹۰/۱۲/۶

اخوان المسلمون از تشکیل «مقاومت اسلامی» ضدصهیونیسم حمایت می‌کند

۱۳۹۰/۱۲/۲

ليبي، آينده مبهم و راه طولاني دمكراسي

۱۳۹۰/۱۲/۱

شورای نظامی مصر هیچ اصلاحاتی انجام نداده است

۱۳۹۰/۱۱/۳۰

بقایای رژیم مبارک مانع عادی‌سازی روابط تهران قاهره هستند

۱۳۹۰/۱۱/۲۵

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با کارشناس موسسه آفران؛«شوراي نظامي هيچ راهي جز تسليم قدرت به غيرنظاميان ندارد»

۱۳۹۰/۱۱/۲۴

الزغلامي :بيداري اسلامي عامل زوال ديكتاتوري ها

۱۳۹۰/۱۱/۱۷

نائب رئيس حزب "مصر القومي" : مجلس مصر هيئتي را براي گفت‌وگو به ايران اعزام مي‌كند

۱۳۹۰/۱۱/۱۶

وزير كار مصر در گفت‌وگو با فارس: مصر هرگز سرسپرده آمريكا و غرب نخواهد بود

۱۳۹۰/۱۱/۱۵

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با کارشناس موسسه آفران؛نتايج انتخابات پارلماني مصر نشانگر محبوبيت مردمي احزاب اسلامگراست

۱۳۹۰/۱۱/۱۰

پیروزی خود را به ملت مصر اهدا می کنیم

۱۳۹۰/۱۱/۸

تركيه مدل مصر نيست

۱۳۹۰/۱۱/۵

حل مسالمت آمیز حوادث انتخابات، مردم سالاری ایران را الگوی منطقه قرار داد

۱۳۹۰/۱۰/۲۷

رهبر سابق جماعت اخوان‌المسلمون: کمپ‌ديويد به همه‌پرسي گذاشته مي‌شود

۱۳۹۰/۱۰/۲۱

حورا صدربراي آزادي امام موسي صدر به ليبي مي‌رويم

۱۳۹۰/۱۰/۲۰

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با کارشناس موسسه آفران: مصري‌ها نگران ظهور يک ديکتاتوري جديد هستند

۱۳۹۰/۱۰/۱۷

جوانان مصري سرخورده از انقلاب

۱۳۹۰/۱۰/۴

دلايل اقبال گسترده مردم مصر به اسلام گراها در انتخابات پارلماني

۱۳۹۰/۱۰/۳

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با کارشناس موسسه آفران؛ آينده تونس بيش از هر چيز به عملکرد اسلامگرايان در دوره موقت بستگي دارد

۱۳۹۰/۹/۲۶

نفوذ رژیم صهیونیستی در سودان جنوبي

۱۳۹۰/۹/۲۰

عدالت و توسعه ترك ها الگوي اخواني ها

۱۳۹۰/۹/۱۹

وهابیت در زیمبابوه تضعیف شده است

۱۳۹۰/۹/۸

گفتگوی سایت دیپلماسی ایرانی با کارشناس موسسه آفران؛ ثبات سیاسی در تونس به «النهضة» بستگی دارد

۱۳۹۰/۹/۵

لیبی و آینده ای مبهم

۱۳۹۰/۹/۲

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با کارشناس موسسه آفران؛حاکمان نظامي مصر هنوز ميراث‌خوار دوره مبارک هستند

۱۳۹۰/۸/۸

جامعه جهاني سومالي را فراموش كرده است

۱۳۹۰/۸/۴

ناآرامی‌های جدید در مصر : دلایل و پیامدها

۱۳۹۰/۷/۲۵

آينده نامشخص روابط سوريه و ليبي

۱۳۹۰/۷/۲۰

حوادث مصر توطئه‌ای آمریکایی‌-‌صهیونیستی است

۱۳۹۰/۷/۱۹

حذف بدنه انقلاب از انتخابات تونس؟!

۱۳۹۰/۷/۱۷

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با کارشناس موسسه آفران؛ سوء استفاده انگلیس از لیبی

۱۳۹۰/۷/۱۳

ناتو در لیبی از حد گذشت

۱۳۹۰/۷/۹

گفتگوی سایت دیپلماسی ایرانی با کارشناس موسسه آفران؛ سودان نیازمند توجه بیشتر دستگاه دیپلماسی است

۱۳۹۰/۷/۶

اندیشه‌های امام(ره) قابل استفاده تمام مردم است

۱۳۹۰/۶/۲۷

گفتگو با دادستان نظامي رژيم قذافي

۱۳۹۰/۶/۲۶

از بین رفتن موانع رابطه حزب‌الله و الازهر

۱۳۹۰/۶/۲۲

توافق پشت پرده‌اي براي دستگير نكردن قدافي وجود ندارد

۱۳۹۰/۶/۱۲

گفتگوی سایت دیپلماسی ایرانی با کارشناس موسسه آفران؛ راه دشوار شورای انتقالی لیبی

۱۳۹۰/۶/۱۲

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با کارشناس موسسه آفران؛ لیبی پس از سقوط طرابلس

۱۳۹۰/۶/۸

قذافی را چه کسی سرنگون کرد؟

۱۳۹۰/۶/۶

سرنوشت عراق در انتظار ليبي

۱۳۹۰/۶/۶

سومالی تاوان سیاست‏های آمریکا را می‎پردازد

۱۳۹۰/۶/۶

قذافي امام موسي صدر را كشته است

۱۳۹۰/۶/۵

غرب برای پولهای قذافی دندان تیز کرده است

۱۳۹۰/۶/۳

دلایل پشت پرده تغییر معادلات جنگ به نفع مخالفان قذافی

۱۳۹۰/۵/۳۰

قذافی طرابلس را تسلیم نمی‌کند

۱۳۹۰/۵/۲۴

غرب در پی مصادره انقلاب مصر و‌ ممانعت از تشكيل حكومت اسلامی است

۱۳۹۰/۵/۲۳

سریال موهن تلاشی برای بازنویسی تاریخ اسلامی بر اساس اعتقادات قرضاوی است

۱۳۹۰/۵/۲۳

قدرت نمايي اسلام گرايان در مصر

۱۳۹۰/۵/۲۳

گفتگو با نمایند‌ه‌ی برنامه جهانی غذا در ایران

۱۳۹۰/۵/۲۳

احتمال دخالت آمريكا در انتخابات آينده رياست جمهوري مصر

۱۳۹۰/۵/۲۲

ترس از فاش‌شدن اسرار؛ علت سكوت سران عرب در برابر محاكمه «مبارك»

۱۳۹۰/۵/۲۲

احتمال ترور مبارك وجود دارد

۱۳۹۰/۵/۱۷

حفظ انقلاب، در گرو پاكسازی ارتش از هواداران آمريكا

۱۳۹۰/۵/۱۷

درباره يك دروغ؛ گفتگو با حجت الاسلام خسروشاهی

۱۳۹۰/۵/۱۶

لیبی و ماموریت‌های نانوشته ناتو

۱۳۹۰/۵/۱۶

تحولات اخير منطقه عربي - اسلامي، درست برخلاف طرح و برنامه آمريكايي - صهيونيستي موسوم به «خاورميانه جديد» است

۱۳۹۰/۵/۱۵

علت اهمال غربي‌ها در قبال مردم قحطي زده سومالي

۱۳۹۰/۵/۱۵

گفتگو با «احمد هلال»، تحليلگر، پژوهشگر و نويسنده شيعی مصر

۱۳۹۰/۵/۱۲

دشمنی ادامه دار آمریكا با سودان

۱۳۹۰/۵/۱۲

قذافي دير يا زود سرنگون خواهد شد

۱۳۹۰/۵/۱۲

گفتگو با حمدین صباحی نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری

۱۳۹۰/۵/۱۲

تغيير سياست غرب در ليبي؛ استراتژي از توان انداختن دو طرف درگير

۱۳۹۰/۵/۱۱

محاكمه مبارك مسائل بسياري را درباره غربي‌ها برملا مي‌كند

۱۳۹۰/۵/۱۱

ائتلاف عربستان‌ و ‌آمريكا براي مصادره انقلاب مصر با محور وهابيت

۱۳۹۰/۵/۱۱

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با کارشناس موسسه آفران

۱۳۹۰/۵/۱۱

گذشته، حال و آینده خیزش های اسلامی

۱۳۹۰/۵/۱۰

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با کارشناس موسسه آفران

۱۳۹۰/۵/۹

روایت رفیق دوست از سفر به لیبی در دوره جنگ

۱۳۹۰/۵/۸

نظام بین الملل و تحولات منطقه

۱۳۹۰/۵/۵

گفتگو با سخنگوی وزارت امور خارجه

۱۳۹۰/۵/۵

تحولات جهان عرب، از دمشق تا رباط

۱۳۹۰/۵/۵

نقد کتاب تاريخ جمعيت اخوان المسلمين از آغاز تا امروز

۱۳۹۰/۵/۴

تفاوت‌های انقلاب اسلامی ایران با قیام‌های منطقه

۱۳۹۰/۵/۴

براي آغاز گفتگوها بايد بمبارانها متوقف شود

۱۳۹۰/۵/۳

گفتگو با عضو شورای انتقالی لیبی

۱۳۹۰/۵/۳

مصاحبه با "نبیل عربی" وزیر سابق خارجه مصر

۱۳۹۰/۵/۳

بايد قطع رابطه با قذافي را در دستور کار قرار دهيم

۱۳۹۰/۴/۲۹

غرب سناریوهای لیبی بعد از قذافی را بررسی می‌کند

۱۳۹۰/۴/۲۹

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با کارشناس موسسه آفران

۱۳۹۰/۴/۲۸

گفتگو با حسن نافعه، تحلیلگر برجسته مصری

۱۳۹۰/۴/۲۷

سودان جنوبی، ریشه‌‌ها و پیامدهای جدایی

۱۳۹۰/۴/۲۲

ناتو در لیبی کوتاهی می کند

۱۳۹۰/۴/۲۰

مصاحبه با مدير مركز مطالعات فلسطيني در قاهره

۱۳۹۰/۴/۱۸

سناریوی اشغال در حال اجراست

۱۳۹۰/۴/۱۸

غرب در لیبی اهمال می‌کند

۱۳۹۰/۴/۱۶

مواضع گروه های اسلامی در خاورمیانه

۱۳۹۰/۴/۱۶

موضع گیری های اخیر اخوان المسلمین

۱۳۹۰/۴/۱۶

اولین گفتگوی دبیرکل جدید اتحادیه عرب

۱۳۹۰/۴/۱۵

علت عدم سقوط قذافي از زبان معارض ليبي

۱۳۹۰/۴/۱۵

آخرین گفتگو با سفیر سودان در تهران

۱۳۹۰/۴/۱۳

فقدان رهبری، دغدغه فردای لیبی

۱۳۹۰/۴/۱۳

 هدف غرب تجزیه لیبی به دو کشور کوچک است

۱۳۹۰/۴/۱۲

سه سناریو برای لیبی

۱۳۹۰/۴/۱۱

 میانجیگری در باتلاق لیبی

۱۳۹۰/۴/۱۱

 برقراري رابطه با مصر قبل از تشكيل حكومت ملي خلاف مصلحت است

۱۳۹۰/۴/۱۱

شانس مصر برای ریاست سازمان کنفرانس اسلامی

۱۳۹۰/۴/۸

جهان، چشم به راه لیبی بدون قذافی

۱۳۹۰/۴/۸

ناتواني اتحاديه عرب در حل بحران ليبي

۱۳۹۰/۴/۸

گفتگو با عمرو موسی

۱۳۹۰/۴/۷

آخرین مصاحبه شیخ القرای مصر

۱۳۹۰/۴/۶

تقيه سياسی وزير خارجه جديد مصر

۱۳۹۰/۴/۲

گفتگوی محمد حسنین هیکل با الجزیره

۱۳۹۰/۴/۱

ترکيه بهترين الگو برای تونس؟

۱۳۹۰/۴/۱

آمریکا خاورمیانه با ثبات را بیشتر دوست دارد

۱۳۹۰/۴/۱

ناگفته های 65 روز اسارت

۱۳۹۰/۴/۱

نشست خبري سفير سودان در موزه هنر انقلاب

۱۳۹۰/۳/۲۹

گفتگو با عبدالمنعم ابوالفتوح

۱۳۹۰/۳/۲۵

گفتگو با دبيركل حزب اسلامي تونس

۱۳۹۰/۳/۲۲

قذافی راه فراری ندارد

۱۳۹۰/۳/۲۲

همه چیز درباره تحولات منطقه

۱۳۹۰/۳/۲۲

بازنگري احتمالي در توافقنامه صدور گاز مصر به اسرائيل

۱۳۹۰/۳/۲۱

مصاحبه شبکه فرانس 24 با عمرو موسی

۱۳۹۰/۳/۲۱

لیبی پس از قذافی

۱۳۹۰/۳/۲۱

مصر، فلسطین را به ایران ترجیح می‌دهد

۱۳۹۰/۳/۱۷

بازگشایی گذرگاه رفح، تن دادن به خواست مردم است

۱۳۹۰/۳/۱۷

خواسته‌هاي جوانان انقلابي و دورنماي روند انقلاب‌هاي اسلامي

۱۳۹۰/۳/۱۷

بیداری اسلامی یا امریکایی؟

۱۳۹۰/۳/۱۰

اتحاد مثلث مصر، ایران و ترکیه

۱۳۹۰/۳/۱۰

تهران عمق استراتژيك قاهره است

۱۳۹۰/۳/۱۰

از خواسته تا تحقق: چشم‌انداز روابط جدید ایران و مصر

۱۳۹۰/۳/۹

گفتگو با عبدالرحمان یوسف قرضاوی

۱۳۹۰/۳/۹

رابطه با ايران براي مصر بسيار مهم است

۱۳۹۰/۳/۸

ابعاد حقوقي جنايات قذافي و صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي

۱۳۹۰/۳/۸

ابیی هرگز متعلق به جنوب سودان نبوده است

۱۳۹۰/۳/۷

اهداف پشت‌پرده كمك‌هاي مالي آمريكا به مصر

۱۳۹۰/۳/۵

سرنگونی حسنی مبارک راه فلسطینیان را گشوده است

۱۳۹۰/۳/۳

گفتگو با عضو سابق MI6

۱۳۹۰/۳/۳

سیاست اوباما در لیبی زیرکانه بود؟

۱۳۹۰/۳/۲

بررسی 30 سال روابط ایران و آفریقا

۱۳۹۰/۳/۲

امریکا با اخوان المسلمین به تفاهم رسیده است

۱۳۹۰/۲/۳۱

بازخواني عمليات سري و ناكام «ساينايد» براي حمله اتمي به مصر و كنترل خاورميانه

۱۳۹۰/۲/۲۸

احتمال ترور قذافی وجود دارد

۱۳۹۰/۲/۲۸

دلايل قطع روابط قاهره و تهران در زمان مبارك

۱۳۹۰/۲/۲۷

آمريكا سياست خود را تغيير ندهد مصر را از دست خواهد داد

۱۳۹۰/۲/۲۶

مصاحبه با دبیر کل جنبش ملی لیبی

۱۳۹۰/۲/۲۵

مصاحبه با مدير مركز تحقيقات و پژوهش‌هاي يافا

۱۳۹۰/۲/۲۴

اخوانی ها، دموکراسی مد نظر خود را روی کار می آورند

۱۳۹۰/۲/۲۴

تحلیل تحولات جاری مصر

۱۳۹۰/۲/۱۴

مشروعیت مصر جدید از میدان تحریر است نه از کاخ سفید

۱۳۹۰/۲/۱۳

مصر و تحولات فرارو

۱۳۹۰/۲/۱۳

خیانت قذافی

۱۳۹۰/۲/۱۱

کشورهای غربی نمی‌خواهند مصر مستقل باشد

۱۳۹۰/۲/۱۱

گفتگو با عبدالله اشعل، معاون وزیر خارجه سابق مصر

۱۳۹۰/۲/۱۱

اتحاد ایران و مصر برای تغییر نقشه جهان کافی است

۱۳۹۰/۲/۸

زيان 80 ميليارد دلاري مصر از فروش گاز به رژيم صهيونستي

۱۳۹۰/۲/۸

قمار سارکوزی در لیبی

۱۳۹۰/۲/۸

عمر البشير: غرب در تلاش براي تغيير نظام سودان است

۱۳۹۰/۲/۵

فتنه انگيزي مذهبي؛ جبهه دشمنان مصر

۱۳۹۰/۲/۵

عمرو موسي: جنبش مردم عرب به سوي آزادي غير قابل تغيير است

۱۳۹۰/۲/۵

نشستی با مبارز تونسی در تهران

۱۳۹۰/۲/۴

عربستان در پس اقدامات تكفيري‌هاي سلفي در مصر قرار دارد

۱۳۹۰/۲/۴

مصاحبه اختصاصي رهبر مخالفان ليبي با فرانس 24

۱۳۹۰/۲/۳

رابطه با مصر يا: نامي در يك خيابان؟

۱۳۹۰/۲/۳

سخنان امام‌خامنه‌ای راه درست را در مقابل تمامی مسلمانان جهان قرار داد

۱۳۹۰/۲/۳

واتارا؛ آغازگر دومینوی حکومت مسلمانان در افریقا

۱۳۹۰/۱/۳۰

ناتو درصدد مصادره انقلاب لیبی است

۱۳۹۰/۱/۲۹

اگر قذافی فقط 2 ماه دیگر دوام بیاورد ...

۱۳۹۰/۱/۲۹

لیبی بدون قذافی، بدتر از لیبی با قذافی خواهد شد

۱۳۹۰/۱/۲۹

قذافی اهل کناره گیری نیست

۱۳۹۰/۱/۲۸

غرب در پی استمرار بحران لیبی است

۱۳۹۰/۱/۲۴

گفتگو با اولین کاردار ایران در لیبی پس از انقلاب

۱۳۹۰/۱/۲۴

بررسی تحولات شمال آفریقا و خاورمیانه در گفتگو با وزیر امور خارجه سابق روسیه

۱۳۹۰/۱/۲۱

روسیه و تحولات خاورمیانه در گفتگو با سرگئی لاوروف

۱۳۹۰/۱/۱۷

لیبى و روسیه نگران

۱۳۹۰/۱/۱۷

عمروموسي شانسي براي رياست جمهوري مصر ندارد

۱۳۹۰/۱/۱۷

گفتگوی تاریخی فالاچی و قذافی

۱۳۹۰/۱/۱۶

آرمان انقلابيون مصر و تونس در هاله‎اي از ابهام

۱۳۹۰/۱/۱۴

انقلاب مصر و آینده آن

۱۳۹۰/۱/۹

مردم ‌لیبی ‌بدون ‌قذافی ‌وضعیت ‌بهتری ‌خواهند ‌داشت

۱۳۹۰/۱/۶

قذافی تسلیم نشود، جنگ داخلی حتمی است

۱۳۹۰/۱/۶

قذافى با اين اقدامات کنار نخواهد رفت

۱۳۸۹/۱۲/۲۹

انقلاب ليبي و چالشهاي پيش‌رو

۱۳۸۹/۱۲/۲۸

نقش انگليس در خاورميانه و شمال‌ آفريقا

۱۳۸۹/۱۲/۲۸

جهان دیکتاتور را تحمل کرد؟

۱۳۸۹/۱۲/۲۶

مصر؛ جستاري در پژوهش هاي ديني معاصر

۱۳۸۹/۱۲/۲۵

حمله به لیبی، توپ آمریکا در زمین اروپا

۱۳۸۹/۱۲/۲۵

اخوان المسلمين در پي تغيير بنيادين است

۱۳۸۹/۱۲/۲۴

پيشنهاد متكی برای قطع رابطه با طرابلس

۱۳۸۹/۱۲/۲۳

قذافی می خواهد مدل تازه ای از مقاومت دربرابر مردم ارائه کند

۱۳۸۹/۱۲/۲۲

آمریکا درصدد ایجاد پایگاه نظامی در شمال آفریقاست

۱۳۸۹/۱۲/۱۶

ریشه های تحولات مصر در گفتگوی سید افقهی با قدسنا

۱۳۸۹/۱۲/۱۴

ديكتاتوري جانشين ديكتاتوري

۱۳۸۹/۱۲/۱۲

در لیبی ممکن است مردم زودتر از مصر به قدرت برسند

۱۳۸۹/۱۲/۱۱

قبایل لیبی پاشنه آشیل رژیم قذافی/ اعراب از ترس سکوت کرده اند

۱۳۸۹/۱۲/۱۱

پیروزی انقلاب لیبی تا چند روز دیگر/ شهادت مختار پایان لیبی نبود

۱۳۸۹/۱۲/۹

صداقت، شجاعت و ساده‎ زيستي امام خامنه‌اي مثال‌زدني است

۱۳۸۹/۱۲/۹

قذافی لائیک بود؛ پیروزی از آن اسلامگراهاست

۱۳۸۹/۱۲/۳

درخواست‌هاي هشتگانه انقلابيون مصري از ارتش

۱۳۸۹/۱۱/۳۰

نبايد از شيطنت‌ها در روابط ايران و مصر ترسيد

۱۳۸۹/۱۱/۲۸

تلاش اخوان المسلمین برای سهم خواهی در دولت جدید

۱۳۸۹/۱۱/۲۴

انقلاب مصر پايان دخالت بيگانگان نيست

۱۳۸۹/۱۱/۲۳

سقوط مصر؛ هم‌پیمانان اسرائیل را غرق می‌کند

۱۳۸۹/۱۱/۲۲

نقش و جایگاه اخوان المسلمین در قیام مصر

۱۳۸۹/۱۱/۲۱

از طریق همین سلیمان بود که دشمن صهیونیست قدرت گرفت

۱۳۸۹/۱۱/۲۱

پیامدهای فرامنطقه‌ای تحولات مصر

۱۳۸۹/۱۱/۲۱

اقدامات کنونی مبارک مانند اقدامات شاه در زمان انقلاب است

۱۳۸۹/۱۱/۲۰

قیام مصر با انقلاب های مخملی تفاوت ماهوی دارد.

۱۳۸۹/۱۱/۱۹

روابط ایران و آفریقا در گذر زمان... فرصت‌ها و چالش‌ها

۱۳۸۹/۱۱/۱۹

اخوان المسلمين به طور تاکتيکى در دولت موقت حضور پيدا مى‌کند

۱۳۸۹/۱۱/۱۸

آفران: مصاحبه نخست وزیر زیمبابوه؛ حرکت مردمی مصر

۱۳۸۹/۱۱/۱۷

همکار افتخاری آفران: نگاهي اجمالي به شانزدهمین اجلاس اتحادیه آفریقا

۱۳۸۹/۱۱/۱۶

مردم مصر آیت الله خمینی ندارند

۱۳۸۹/۱۱/۱۶

مصاحبه عبدالله الاشعل با هفته‌نامه المشاهد السیاسی

۱۳۸۹/۱۱/۱۵

سونامی تونس، به مصر منتهی نمی شود

۱۳۸۹/۱۱/۱۴

همه معترضان مصر دنبال رابطه با ایرانند

۱۳۸۹/۱۱/۱۲

قیام مصر در برابر استعمار خارجی و استبداد داخلی

۱۳۸۹/۱۱/۱۲

راشد الغنوشي در قالب حزب مي‌تواند در انتخابات شركت كند

۱۳۸۹/۱۱/۱۱

گونه شناسی حوادث تونس و مصر در گفتگو با حسن عباسی

۱۳۸۹/۱۱/۱۰

آمریکا نگران تبدیل شدن مصر به یک قدرت منطقه ای است

۱۳۸۹/۱۱/۱۰

طرح آمریکا برای تجزیه جهان عرب به 32 کشور

۱۳۸۹/۱۱/۹

قیام راشد الغنوشی در تونس مبارزه در راه نهضت اسلامی است

۱۳۸۹/۱۱/۴

تحولات تونس، انقلاب نبود كودتا بود

۱۳۸۹/۱۰/۳۰

آفریقا در حال تمرین دموکراسی است

۱۳۸۹/۱۰/۲۹

اشتهای جدایی طلبی در افریقا زیاد می شود

۱۳۸۹/۱۰/۱۹

تجزیه سودان، زنگ خطری برای منطقه و جهان اسلام

۱۳۸۹/۱۰/۱۸

(امین) مصاحبه شبکه رسانه ای امین با آقاي دكتر بخشي درباره همه پرسي جنوب سودان- بخش پایانی

۱۳۸۹/۱۰/۱۴

(امین) مصاحبه شبکه رسانه ای امین با آقاي دكتر بخشي درباره همه پرسي جنوب سودان- بخش اول

۱۳۸۹/۱۰/۱۱

آفران: نشست بررسي تحولات جنوب سودان

۱۳۸۹/۱۰/۷

برنده و بازنده انتخابات مصر

۱۳۸۹/۹/۱۸

(امين) مصاحبه شبكه رسانه اي امين با نخستين سفير جمهوري اسلامي ايران در زامبيا

۱۳۸۹/۹/۱۴

آفران: همايش هم انديشي ايران و آفريقا؛ چرا؟

۱۳۸۹/۶/۳۰

آفران: همايش هم انديشي ايران و آفريقا

۱۳۸۹/۶/۲۲

آفران:حضور ايرانيان در آفريقا(بخش 1)

۱۳۸۸/۲/۱۵

آفران:حضور ايرانيان در آفريقا(بخش 2)

۱۳۸۸/۲/۱۵

همایش «مسجدالاقصی، محور وحدت مسلمانان» در داکار

۱۳۸۸/۱/۱۳

همایش سازمان کنفرانس اسلامی عامل وحدت

۱۳۸۸/۱/۱۳

همایش « عرفان و انقلاب اسلامی» در سنگال

۱۳۸۸/۱/۱۳

سمینار«اولویتهای تبلیغ دینی در آفریقا»

۱۳۸۸/۱/۱۳

همایش معرفي انديشه هاي امام خمینی(ره) در داکار

۱۳۸۸/۱/۱۳

کنفرانس بین المللی عاشورا در داکار

۱۳۸۸/۱/۱۳

همایش جایگاه زن مسلمان در جوامع اسلامي در سنگال

۱۳۸۸/۱/۱۳

نشست مطبوعاتی نمایشگاه آثار عکاسی "عمر بادشا"

۱۳۸۸/۱/۱۱

نشست مشترک تجار ایران و کنیا

۱۳۸۸/۱/۱۱

نشست منا در معاونت بهداشت جمعيت هلال احمر

۱۳۸۸/۱/۱۱

برگزاري همایش "اسلام درقرن 21" در سودان

۱۳۸۸/۱/۱۱

همایش"تبلیغات دینی و دعوت اسلامی در غرب افریقا"

۱۳۸۸/۱/۱۱

همايش انقلاب اسلامی ایران در سنگال

۱۳۸۸/۱/۱۱

همایش فرصتهای تجاری ایران و سنگال در شيراز

۱۳۸۸/۱/۱۱

همایش "صلح و امنیت جهانی در سایه دین" در زیمبابوه

۱۳۸۸/۱/۱۱

افزايش رشد قاره آفريقا

۱۳۸۸/۱/۱۱

همايش يكصدمين سالگرد امام خميني در آفريقاي جنوبي

۱۳۸۸/۱/۱۱

سخنان داوودي در همايش ايران و آفريقا

۱۳۸۷/۱۲/۱۰

سخنان رئيس‌جمهور در همايش ايران و آفريقا

۱۳۸۷/۱۲/۱۰

تاكيد ايران بر گسترش روابط با آفريقا

۱۳۸۷/۱۲/۱۰

بیانیه همایش فرصت‌های تجاری ایران و آفریقا

۱۳۸۷/۱۲/۱۰