مصاحبه - همایش > دست دردسرساز غرب در قاره سياه

دست دردسرساز غرب در قاره سياه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۲/۲۳
New Page 1

در حالي كه نگاه هاي ناظران بين المللي به بحران اقتصادي در قاره سبز و حركت هاي اجتماعي ناشي از آن دوخته شده، تحولات بسيار مهمي در قاره سياه در حال وقوع است كه به نظر مي رسد مغفول مانده است. بعد از تحولات ليبي، بخشي از مالي تجزيه شده و در دست گروه هاي اسلام گراي افراطي وابسته به القاعده كه اتفاقا در تحولات ليبي مسلح نيز شده اند قرار گرفته است. در همين حال در اين كشور كودتا شده و قدرت به دست نظاميان افتاده است. در گينه بيسائو نيز نظاميان با كودتا قدرت را به دست گرفته اند. اختلافات سودان با سودان جنوبي بر سر منابع نفتي نيز ابعاد تازه اي يافته و وارد فاز نظامي شده است. ديپلماسي ايراني آخرين وضعيت تحولات افريقا را در گفت و گو با محمدرضا حاجي كريم جباري، سفير سابق جمهوري اسلامي ايرن در ساحل عاج بررسي كرده است:

افريقا در راهبرد سياست خارجي امريكا از چه جهت اهميت دارد؟

مستحضر هستيد كه از سال 1997 كه براي اولين بار يك رئيس جمهور امريكا يعني بيل كلينتون به افريقاي سياه، يعني افريقاي جنوب صحرا سفر كرد، رسما افريقا در حوزه راهبرد سياست خارجي امريكا قرار گرفت. اگر بخواهيم كه خطوط اصلي اين راهبرد را ترسيم كنيم مي توانيم به چند نكته اشاره كنيم:

1. نقشي كه قاره افريقا، به خصوص منطقه خليج گينه در تامين انرژي امريكا طي دهه هاي آينده خواهد داشت. به طوري كه امريكا قرار است تا سال 2025 حداقل پانزده درصد نفت خود را از اين منطقه تامين كند. بنابراين در راهبرد انرژي امريكا، افريقا داراي نقش است.

2. در جنگ با تروريسم، به دليل اين كه نفوذ القاعده در بخش هاي مختلف اين قاره روز به روز بيشتر شده، امريكا اين مسئله را بهانه اي براي تقويت حضور نظامي و امنيتي خود قرار داده و تعداد پايگاه ها و نيروهاي نظامي خود را در اين قاره افزايش داده است. آفريكوم در واقع همان طرح آمريكا براي تقويت نفوذ و حضور نظامي و امنيتي در آفريقاست.

3. افريقا در تامين مواد اوليه براي صنايع نقش مهمي دارد و روز به روز اين نقش تقويت مي شود و از سوي ديگر، كشورهاي استعمارگر اروپايي، خصوصا در راس آن ها انگلستان و فرانسه، تا حدود زيادي توان اقتصادي خود را از دست داده اند و نمي توانند نقش سابق را در اين قاره ايفا كنند. بنابراين خلاء قدرتي ايجاد شده و امريكا از اين خلاء قدرت استفاده مي كند و تا حدودي وارد رقابت با اين كشورها در حوزه هاي مستعمراتي آن ها شده است.

4. امريكا از حضور چين در قاره افريقا نگران است و براي كنترل و مهار نفوذ روزافزون چين و بعد از آن كشورهايي مانند هند و برزيل در قاره افريقا تلاش مي كند. امروزه چين به طرف اول تجاري اين قاره با رقمي حدود 130 ميليارد دلار در سال تبديل شده است.

5. افريقا مناطق حساس و مهم ژئوپليتيكي دارد. امريكا در مناطق سوق الجيشي مانند شاخ افريقا يا در كشوري مانند سودان، اهداف خاصي را دنبال مي كند. به خصوص سودان در چارچوب راهبرد دوران بوش مبني بر خاورميانه بزرگ قرار داشت. بنابراين طرح تجزيه سودان يكي از اهداف راهبردي غرب بوده و هست. در اين راستا در سال گذشته سودان به دو منطقه تقسيم شد.

6. تحولات شمال افريقا از سال 2011 موسوم به بهار عربي يا بيداري اسلامي، كشورهاي مصر، تونس، مراكش، الجزاير و ليبي در شمال آفريقا را كه كشورهايي تعيين كننده و صاحب نفوذ در اين قاره هستند، تحت تاثير قرار داد. كم كم تركش هاي اين تحول عظيم، به ساير نقاط آفريقا اصابت مي كند و اين مسئله نيز چالش جديدي را براي غرب ايجاد كرده است.

تاثير و تاثر بهار عربي يا بيداري اسلامي بر راهبرد امريكا در قاره افريقا چگونه است؟

البته مسائل كشورهاي حوزه عربي قاره افريقا و شمال آن تا حدود زيادي شبيه مسائل ساير كشورهاي عربي است. از اين نظر اين كشورها با ساير كشورهاي قاره سياه تفاوت دارند. اما به هر حال بسياري از مسائل اقتصادي و ژئوپليتيك آن ها با يكديگر مرتبط است. در هر صورت تحولات شمال افريقا به طور مستقيم و به مرور تاثيرات خود را بر روي ساير قسمت هاي قاره نشان مي دهد. به خصوص بحث تحولات ليبي بسيار مهم به نظر مي رسد. صدها هزار نفر از مهاجرين جنوب صحرا كه در ليبي زندگي مي كردند، در پي اين تحولات مجبور شدند كه اين كشور را ترك كنند. بخشي از اين افراد به نيروهاي مسلحي تبديل شده اند كه گروه هاي اشرار يا گروه هاي سياسي عقيدتي تندرويي مانند القاعده را تقويت نموده است. در حال حاضر همين نيروها در كشور مالي تحركات گستده اي داشته اند و عملاً مالي را به دو بخش تجزيه نموده اند. بنابراين تحولات شمال در حال تاثيرگذاري بر مابقي قاره افريقا است و نگراني هاي به خصوص امنيتي براي غرب ايجاد كرده است.

در عين حال لازم مي دانم به نكته اي بسيار مهم اشاره كنم كه متأسفانه در طول تحولات كشورهاي عربي در يك سال گذشته به آن توجهي نشده است. گرچه تحولات شمال قاره كم كم آثار جانبي خود را بر ساير بخش ها نشان مي دهد، ولي نبايد از نظر دور داشت كه تحولاتي شبيه به بهار عربي و بيداري اسلامي پيش از كشورهاي عربي در ساير مناطق آفريقا رخ داده بود. ساحل عاج، كنيا و زيمبابوه نمونه هاي آن هستند. ولي از آنجايي كه معمولاً كمتر كشوري مايل است با كشورهاي آفريقايي مقايسه شود (بدون آن كه بخواهيم دلايل آن را ذكر كنيم)، لذا كمتر يا اصلاً به اين واقعيت توجه شده است.

قرن بيستم قرون تثبيت مرزهاي سرزميني بود. اما در افريقا حتي در قرن بيست و يكم نيز شاهد تغيير مرزها هستيم. ظاهرا بخشي از مالي از اين كشور جدا شده است. پيش از اين نيز شاهد تقسيم سودان بوديم. دليل اين تغيير مرزها ضعف حاكميت دولت ها است يا عوامل ديگري در اين زمينه تاثيرگذار است؟

تغيير مرزهاي اخير در آفريقا، حاصل عوامل ملي، منطقه اي و بين المللي است. اولا در بعد بين المللي بايد به اين نكته اشاره كنم كه استعمارگران سابق و در راس آن ها فرانسه و انگلستان توان مالي خود را از دست داده اند و ديگر نمي توانند از رژيم هاي دست نشانده خود در اين كشورها حمايت مالي كنند. سطح معيشت مردم به شدت با كاهش و سختي رو به رو است. مشكلات اقتصادي كشورهاي متروپل به كشورهاي مستعمره سابق نيز كاملا سرايت كرده است. چون نظام پولي، تجاري و اقتصادي اين كشورها به طور كامل به كشورهاي متروپل وابسته است، لذا مستقيماً تحت تاثير بحران هاي اقتصادي و اجتماعي در غرب قرار مي گيرند. بنابراين، اين عامل بين المللي، تأثيراتي در سطح ملي دارد. در مجموع، از ميزان توانايي و كارايي كشورهاي استعمارگر سابق براي مديريت اين بحران ها به شدت كاسته شده است.

اين عوامل باعث شده تا بحران در جاي جاي افريقا بروز كند. در شمال شاهد بهار عربي هستيم. در شرق، مشكلات سومالي و سودان، در جنوب مسائل زيمبابوه و در غرب، كشورهاي متعددي در ماه هاي اخير دستخوش بحران شده اند. اين چالش ها به دليل بحران هاي بزرگي كه در دنيا در جريان است، مورد توجه قرار نگرفته اند. به عنوان نمونه، در دو ماه گذشته در افريقا شاهد دو كودتا بوديم؛ يكي در كشور گينه بيسائو و ديگري در كشور مالي. در مالي دو پديده رخ داد: يكي پديده تجزيه اين كشور، به طوري كه منطقه شمال مالي كاملا تجزيه شده و به دست نيروهاي تندروي اسلام گرا و وابسته به القاعده افتاده است. اين ها افرادي هستند كه بخشي از سلاح و امكانات و تجهيزات خود را از مهاجريني كه در ليبي زندگي مي كردند به دست آورده اند. اين يكي از آثار مستقيم بحران ليبي است. در همين كشور، نظامي ها به بهانه اين كه دولت قادر نيست با اين تجزيه طلب ها مقابله كند، كودتا كرده و الان با توافقي كه با اتحاديه اقتصادي غرب افريقا كرده اند، نوعي دولت انتقالي تشكيل داده اند، اما درگيري ها هنوز ادامه دارد و كشور از نظر امنيتي در خطر هرج و مرج است. جالب اين است كه مالي كشوري است كه در دو دهه اخير از نظر دموكراسي يك كشور پيشرو شناخته مي شد و از ثبات بسيار خوب سياسي و اقتصادي برخوردار بود و اكنون به طرز بي سابقه اي درگير اين مشكلات شده است. از اين جالب تر اين است كه فرانسه به عنوان كشور صاحب بيشترين نقش در مالي، صراحتا اعلام كرد كه با تجزيه طلبان شمال اين كشور وارد جنگ نخواهد شد. از طرف ديگر شاهديم كه عمده مسئوليت را به كميسيون غرب افريقا سپرده و نمي تواند در اين كشور نقش موثري را ايفا كند.

در همين مدت در كشور گينه بيسائو نيز كه در سال هاي گذشته ثبات نسبتا خوبي داشت، كودتا شده و نظامي ها به قدرت رسيده اند. اين كشور مورد تحريم اتحاديه اقتصادي غرب افريقا قرار گرفته است. اما عملا به نظر مي رسد از هيچ كس كاري بر نمي آيد و هيچ بازيگري تأثيرگذاري، برنامه اي براي حل اين بحران ندارد. اتحاديه اقتصادي غرب افريقا گفته كه نيروي نظامي تشكيل خواهد داد، اما آن هم با تاخير بسيار زيادي رو به رو شده و معلوم نيست كه اراده سياسي و امكانات مالي لازم براي اين كار داشته باشند. بنابراين مي بينيم كه اين حوزه مستعمراتي سابق، كه اتفاقا طي دو دهه گذشته يك دوره نسبي ثبات سياسي، اجتماعي و اقتصادي و دمكراسي را تجربه كرده است، چگونه دستخوش چالش هاي جدي شده است. مشكلات ساحل عاج هنوز به طور كامل حل نشده است. در نيجريه شاهد فعاليت گروه بوكوحرام وابسته به القاعده هستيم. اين كشور به طور فزاينده اي شاهد حركات تروريستي است. سومالي هم چنان فاقد يك دولت مركزي است. سودان كه به دو بخش تجزيه شد، دچار جنگ شده و ميان دولت خارطوم و سودان جنوبي بر سر مناطق نفتي هگليگ و آبايي درگيري نظامي رخ داده است.

به اين ترتيب شاهديم كه افريقا امروز در شمال،‌ جنوب، شرق و غرب دچار بحران است و كشورهاي غربي هيچ گونه راه حل مشخصي براي اين بحران ها ندارند و حل و فصل اين بحران ها را به خود دولت هاي افريقايي سپرده اند، ولي آن ها فاقد امكانات مالي كافي براي حل و فصل اين مناقشات هستند.

به نظر مي رسد كه افريقا در حال حاضر از نظر امنيتي در وضعيت نگران كننده اي است. آيا اين احتمال وجود دارد كه سر ريز تهديدات امنيتي از سوي نيروهاي القاعده در اين كشورها، امنيت بين المللي را به خطر اندازد؟

البته صحبت هايي كه شد به اين معنا نيست كه الزاما افريقا به تمامي غرق در بحران و درگيري است و يا تبديل به بهشت امن القاعده شده است. هنوز نمي توان گفت كه القاعده نقش تاثيرگذاري در سياست هاي افريقايي پيدا كرده است. افريقا امروز متشكل از 55 كشور است و اين گونه بحران ها تنها ده تا پانزده كشور را در بر مي گيرد. باقي كشورها از آرامش و ثبات برخوردارند و بسياري از آن ها رشد اقتصادي نسبتا خوبي دارند. قصد من نشان دادن يك چهره بحران زده و به هم ريخته از افريقا نيست. سخن اين است كه در گذشته وقتي اين بحران ها در برخي كشورها و يا مناطق رخ مي داد، غرب مي توانست به سرعت راه حلي اعم از نظامي، سياسي يا اقتصادي يافته و به موقع اجرا بگذارد، اما امروز قادر به اين مهم نيست.

به نظر شما علت اين ناتواني غرب در مديريت بحران چيست؟ تنها علت آن بحران اقتصادي غرب است؟

البته دليل اصلي، بحران اقتصادي و اجتماعي در غرب است. دليل ديگر، بي اعتمادي و بي اعتباري سياست هاي غرب، نزد افكار عمومي و نسل نخبگان جديد در آفريقاست. آنها به سوي بازيگران جديد در آفريقا مانند چين، برزيل و هند گرايش زيادي پيدا كرده اند. اين بازيگران جديد تا حدي خلاء قدرت را در قاره افريقا پر مي كنند، ولي در عين حال هنوز مايل نيستند كه اين نفوذ اقتصادي را به نفوذ سياسي تبديل كنند و با سياست هاي غرب در آفريقا درگير شوند. متاسفانه در اثر پديده جهاني شدن، آفريقا حاشيه تر شده است. برخي كشورهاي اروپايي بانفوذ در آفريقا و در رأس آنها فرانسه دوره ي ساركوزي، اصلاً سياست آفريقايي نداشت. عناصر جديدي هم در سياست و حكومت آفريقا ظهور و بروز كرده كه برخي از آنها الزاماً در كنترل غرب نيست.

اما اين كشورهاي جديد بانفوذ در آفريقا آن قدر قدرتمند نيستند كه بتوانند به طور كامل بحران ها را حل و فصل كنند؟

اگر هم اين قدرت را داشته باشند مايل نيستند كه درگير اين گونه بحران ها شوند، به اين دليل كه نمي خواهند اين احساس را در غرب ايجاد كنند كه قصد رقابت با غرب را دارند. در اين گونه مواقع سعي مي كنند كه همكاري و مشاركت با غرب را در دستور كار خود قرار دهند. آن ها نمي خواهند سياست تقابل و رويارويي با غرب را در افريقا در پيش بگيرند. همه اينها در مجموع باعث شده كه غرب با چالش هاي زيادي براي حل و فصل بحران هاي افريقا رو به رو باشد.

به عنوان جمع بندي به نظر شما راه حل متصور براي حل اين بحران ها، چيست؟


راه حل قطعا يك بعدي نيست و مجموعه اي از عوامل را بايد در نظر گرفت. بايد مجموعه اي از عوامل به صورت هماهنگ در كنار يكديگر قرار گيرند تا بتوان به حل و فصل اين بحران ها پرداخت. اما در راس اين عوامل، بحث همگرايي افريقايي است. افريقايي ها مادامي كه به منابع خود تكيه نكنند و از طريق همگرايي و همبستگي براي كشورهاي قاره تلاش نكنند و صرفا به غرب تكيه كنند،‌ مشكلي از مشكلات آن ها حل نخواهد شد. غرب بيشتر به دنبال نفوذ بيشتر و منافع خود است. اگر در جايي بحران به نفع غرب باشد، غرب حتي ابايي از ايجاد بحران ندارد. نمونه اين مسئله را مي توان در سومالي و سودان ديد. در جدا شدن جنوب سودان به وضوح مي توان دست غرب را ديد. حتي رژیم صهیونیستی هم منافع زيادي در اين جدايي داشت. اكنون به نظر مي رسد كه در پي جداي سازي منطقه دارفور از سودان هستند. اين سياست هاي غلط امريكا و غرب است كه در دو دهه گذشته اجازه نداده در سومالي يك دولت مركزي مقتدر ايجاد شود و اين كشور از هرج و مرج مطلق و بي قانوني نجات يابد.

بنابراين افريقايي ها بايد كم كم راه همگرايي را به صورت جدي تري پيگيري كنند. درست است كه اتحاديه افريقا تشكيل شده، اما اين اتحاديه عملا در حوزه اقتصادي نتوانسته توفيق يابد. اميد اين بود كه در بعد سياسي و امنيتي موفق باشد، اما در اين بعد هم به دليل اختلافات زيادي كه ميان اعضا وجود دارد، چندان موفق نبوده اند. بنابراين كليد حل درازمدت مشكلات قاره افريقا در تقويت اصل همبستگي افريقايي كه يك اصل قديمي و سنتي در اين قاره به شمار مي رود، نهفته است.

نياز فوري و حياتي ديگر كه كليد حل دراز مدت بحران است، توجه به توسعه اقتصادي و اجتماعي در اين تعداد از كشورهاي بحران زده آفريقاست. فقر همچنان ريشه بخش عمده اي از مشكلات سياسي و امنيتي اين قاره ثروتمند است.

 

منبع: دیپلماسی ایرانی

  فرستادن مقاله
مطالب دیگر در این بخش تاریخ انتشار

اربعین شهدای نیجریه در تهران

۱۳۹۴/۱۰/۳۰

بیست ونهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

۱۳۹۴/۱۰/۱۲

گفتگو با شاهد عینی حادثه حسینیه بقیه الله نیجریه

۱۳۹۴/۹/۳۰

به خاطر سفرم به ایران، یکی از نزدیکانم را دستگیر کردند

۱۳۹۴/۸/۱۲

برگزاری راهپیمایی "غرامت" درلندن به مناسبت سالگرد لغو برده داری در انگلستان

۱۳۹۴/۵/۱۱

پیشنهاد الجزایر برای میزبانی جشنواره فیلم دمشق

۱۳۹۴/۳/۳۱

آمادگی کشورمان برای برگزاری هفته فرهنگی ایران در الجزایر

۱۳۹۴/۳/۲۴

دکتر امیربهرام عرب احمدی: مخالفت با آموزش نوین رویه اصلی بوکوحرام است

۱۳۹۴/۳/۲۰

برگزاری مراسم بیست و ششمین سالگرد ارتحال امام (ره) در تانزانیا

۱۳۹۴/۳/۱۸

مراسم روز آفریقا در تهران

۱۳۹۴/۳/۵

چهل و هشتمین نمایشگاه بین المللی الجزایر

۱۳۹۴/۲/۱۹

سفیر الجزایر: اعتمادی به تبلیغات منفی مطبوعات غربی علیه ایران ندارم

۱۳۹۴/۲/۱۹

ماشین‌های ایران خودرو به زودی وارد تونس می‌شوند

۱۳۹۴/۲/۱۶

برگزاری همایش مقابله با جریان‌های تکفیری در آفریقا

۱۳۹۴/۲/۱۶

مرگ بر آل سعود در نیجریه طنین‌انداز شد

۱۳۹۴/۲/۸

تشکيل ائتلاف مخالفان تجاوز عربستان به يمن در تونس

۱۳۹۴/۲/۲

برگزاری نشست مشترک الازهر، شیعیان و صوفیه مصر

۱۳۹۳/۱۲/۱۲

واکنش محمد البرادعي به تحولات مصر

۱۳۹۳/۱۱/۷

مصاحبه با مجتبی امانی و سید هادی سیدافقهی

۱۳۹۳/۱۰/۳۰

برگزاري جشن مولودالنبي (ص) در تانزانيا

۱۳۹۳/۱۰/۲۰

آيين بزرگداشت هفته وحدت در نيجريه برگزار شد

۱۳۹۳/۱۰/۲۰

مراسم ذکر و اهدای جوایز گروه‌های قرآنی سنگال برگزار شد

۱۳۹۳/۱۰/۲۰

حسنین هیکل: سیسی باید بر علیه خودش قیام کند

۱۳۹۳/۹/۲۵

از سرگیری روابط تهران و قاهره امری ضروری است

۱۳۹۳/۶/۱۶

عربستان دلیل اصلی تعطیلی رایزنی فرهنگی ایران در سودان

۱۳۹۳/۶/۱۵

فهمی هويدی: در كربلای زمان ما خون بر شمشير پيروز شد

۱۳۹۳/۴/۳۱

جعفر قنادباشی- آمریکا و اهداف آفریقایی

۱۳۹۳/۴/۳

پیروزی‌ها و موفقیت‌های ایران مرهون قیام امام خمینی(ره) است

۱۳۹۳/۳/۱۱

اندیشکده آمریکایی: انتخابات مصر و پیروزی السیسی

۱۳۹۳/۳/۶

جعفر قناد باشی: انتخابات ریاست جمهوری در مصر

۱۳۹۳/۲/۲۹

«صباحی» برای چالش‌های موجود راهکارهایی منطقی ارائه داده است

۱۳۹۳/۲/۲

مردم مصر چالش‌های بزرگ‌تر و سخت‌تر از مرحله کنونی پیش رو دارند

۱۳۹۳/۱/۱۰

نامزدی «السیسی» در انتخابات آینده مصر در میان چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

۱۳۹۲/۱۰/۳۰

ریشه‌های درگیری سودان جنوبی

۱۳۹۲/۱۰/۷

حمایت کری از کودتای مصر ثابت کننده سیاست آمریکا برای ناکام گذاشتن بهار عربی بود

۱۳۹۲/۹/۶

لیبی دچار یک جنگ بدون خداحافظی شده است

۱۳۹۲/۸/۲۷

قدرت اسلامگراها در دانشگاه‌ها بیشتر است

۱۳۹۲/۸/۲۰

اخوان المسلمین خواهان رساندن پیام‌های خود به طرف‌های بین‌المللی است

۱۳۹۲/۸/۱۴

همه اهداف آمریکا از حضور در آفریقا

۱۳۹۲/۷/۲۹

حمله به سوریه بازتاب‌های وخیم و سنگینی بر امنیت رژیم صهیونیستی دارد

۱۳۹۲/۶/۹

كداميك زودتر تسليم مي‌شود؛ ارتش يا اخوان‌المسلمين؟

۱۳۹۲/۵/۲۷

دروغ مي‌گويند كه مرسي با تكفيري‌ها بود

۱۳۹۲/۵/۲۲

تنها راه گفت‌وگو، برگرداندن مرسي و برگزاري انتخابات است

۱۳۹۲/۵/۱۵

قاهره، سيگنال‌هايي براي رابطه با ايران داده است

۱۳۹۲/۵/۷

اخوان المسلمين عامل تضعيف خود بود

۱۳۹۲/۵/۲

تحولات "مصر" به کدام سمت می‌رود؟

۱۳۹۲/۴/۲۳

مرسی به جای مصر، به فکر اخوان بود

۱۳۹۲/۴/۱۶

روابط ایران و مصر در مرحله انتقالی است

۱۳۹۲/۲/۲۴

کمک‌های مالی قطر و خواب‌های پریشانی که برای مصر و تونس دیده است

۱۳۹۲/۲/۱۰

دستوری درباره توقف همکاری گردشگری با ایران صادر نشده

۱۳۹۲/۱/۲۴

تلاش برای راه‌اندازی انقلاب معکوس در مصر

۱۳۹۲/۱/۲۰

تجمع محدود برای مقابله با گسترش روابط ایران و مصر طراحی شده بود

۱۳۹۲/۱/۱۷

درخواست بازگشت نظامیان به قدرت ارزش پاسخ ندارد

۱۳۹۱/۱۲/۲۷

مصر در صورت تخلف اسرائیل از معاهده «کمپ دیوید» در آن بازنگری خواهد کرد

۱۳۹۱/۱۲/۲۳

ایده براندازی مرسی سادگی است

۱۳۹۱/۱۲/۱۳

سید افقهی: آمریکا در پی تجزیه لیبی است

۱۳۹۱/۱۱/۲۹

۲پیش فرض درباره همه‌پرسی قانون اساسی

۱۳۹۱/۹/۲۵

دلایل صدور بیانیه قانون اساسی توسط مرسی

۱۳۹۱/۹/۱۸

مصري ها اجازه استقرار رژيم استبدادي به مرسي نمي دهند

۱۳۹۱/۹/۸

جهان عرب درباره سوریه موضع واحدی ندارد

۱۳۹۱/۸/۲۲

مردم مصر از عدم تحقق اهداف انقلاب خشمگین هستند

۱۳۹۱/۸/۲۰

بی‌ثباتی در سودان تهدید علیه مصر است

۱۳۹۱/۸/۱۵

مصر از ایران علیه رژیم صهیونیستی حمایت کند

۱۳۹۱/۸/۸

روابط قاهره و تهران منافع دو کشور را تامین می‌کند

۱۳۹۱/۸/۳

حزب‌التجدید خواهان اصلاحات به دور از باورهای القاعده‌ای است

۱۳۹۱/۷/۲۵

تهدیدات تل‌آویو طبل توخالی است

۱۳۹۱/۷/۲۳

مصر به شراکت راهبردی با آمریکا پایان دهد

۱۳۹۱/۷/۱۶

اقتصاد مصر پس از انقلاب شاهد تغییر و تحولات اساسی خواهد بود

۱۳۹۱/۷/۸

افتتاح سفارت ايران در مصر را به دولت مرسي واگذار مي كنيم

۱۳۹۱/۵/۲

آینده نفوذ سلفی ها در مصر

۱۳۹۱/۴/۲۷

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با کارشناس موسسه آفران;حتما اسلامگرایان در عرصه سیاسی آینده ليبي حضور فعالی خواهند داشت

۱۳۹۱/۴/۲۵

ذهن و زبان مرسي به رئيس جمهور ايران نزديك است

۱۳۹۱/۴/۱۸

برهم خوردن موازنه قدرت در منطقه علت نگرانی‌ها از همگرایی ایران و مصر

۱۳۹۱/۴/۱۱

رئيس جمهور مصر:نگفتم به عربستان مي‌روم

۱۳۹۱/۴/۵

مصري‌ها به آرمان‌هاي خود مي‌رسند

۱۳۹۱/۳/۲۴

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با کارشناس موسسه آفران; اخوان‌المسلمين توان خود را در مقابله با میراث رژیم قبل ثابت كند

۱۳۹۱/۳/۲۰

مبارک به اتهام خیانت بزرگ به مصر باید دوباره محاکمه شود

۱۳۹۱/۳/۱۶

تعدد نامزدها مانع از پیروزی قاطع نامزد‌های اسلامگرا در دور اول انتخابات مصرشد

۱۳۹۱/۳/۱۰

مصر اسلامي پس از مصر فرعوني

۱۳۹۱/۳/۳

دست دردسرساز غرب در قاره سياه

۱۳۹۱/۲/۲۳

قطع صادرات گاز نتیجه طبیعی انقلاب مردم مصر

۱۳۹۱/۲/۱۸

پژوهشگر تونسي: غرب از انديشه متعالي ايرانيان هراس دارد

۱۳۹۱/۲/۱۲

اولین جشنواره فرهنگی هنری بیداری اسلامی

۱۳۹۱/۲/۳

تلاش برای بازتولید رژیم مبارک

۱۳۹۱/۱/۲۷

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با کارشناس موسسه آفران; ؛پس از سقوط نظام‌های دیکتاتوری، مردم دچار بحران رهبری شده‌اند

۱۳۹۱/۱/۶

مانعی برای رابطه استراتژیک با ایران نداریم

۱۳۹۰/۱۲/۲۲

مصاحبه خبرگزاری دیپلماسی ایرانی با کارشناس موسسه آفران؛واد در تندباد

۱۳۹۰/۱۲/۲۱

اخوان المسلمین کرسی قذافی را تصاحب می‌کند

۱۳۹۰/۱۲/۱۶

طرح معرفی رئیس جمهور توافقی توطئه و ایده‌ای اخوانی است

۱۳۹۰/۱۲/۱۵

آمریکا باید نظام حسنی مبارک را که مقابلش خم می‌شد فراموش کند

۱۳۹۰/۱۲/۹

ايمن نور: توافق بر سر يك رئيس جمهور انتخابي غيرقابل قبول است

۱۳۹۰/۱۲/۸

عضو مجلس ملت مصر :اصلاحات واقعي زماني تحقق مي‌يابد كه اثري از رژيم مبارك به چشم نخورد

۱۳۹۰/۱۲/۷

گفت‌وگوي فارس با مجري زن تلويزيون مصر كه نامزد انتخابات شد

۱۳۹۰/۱۲/۶

اخوان المسلمون از تشکیل «مقاومت اسلامی» ضدصهیونیسم حمایت می‌کند

۱۳۹۰/۱۲/۲

ليبي، آينده مبهم و راه طولاني دمكراسي

۱۳۹۰/۱۲/۱

شورای نظامی مصر هیچ اصلاحاتی انجام نداده است

۱۳۹۰/۱۱/۳۰

بقایای رژیم مبارک مانع عادی‌سازی روابط تهران قاهره هستند

۱۳۹۰/۱۱/۲۵

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با کارشناس موسسه آفران؛«شوراي نظامي هيچ راهي جز تسليم قدرت به غيرنظاميان ندارد»

۱۳۹۰/۱۱/۲۴

الزغلامي :بيداري اسلامي عامل زوال ديكتاتوري ها

۱۳۹۰/۱۱/۱۷

نائب رئيس حزب "مصر القومي" : مجلس مصر هيئتي را براي گفت‌وگو به ايران اعزام مي‌كند

۱۳۹۰/۱۱/۱۶

وزير كار مصر در گفت‌وگو با فارس: مصر هرگز سرسپرده آمريكا و غرب نخواهد بود

۱۳۹۰/۱۱/۱۵

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با کارشناس موسسه آفران؛نتايج انتخابات پارلماني مصر نشانگر محبوبيت مردمي احزاب اسلامگراست

۱۳۹۰/۱۱/۱۰

پیروزی خود را به ملت مصر اهدا می کنیم

۱۳۹۰/۱۱/۸

تركيه مدل مصر نيست

۱۳۹۰/۱۱/۵

حل مسالمت آمیز حوادث انتخابات، مردم سالاری ایران را الگوی منطقه قرار داد

۱۳۹۰/۱۰/۲۷

رهبر سابق جماعت اخوان‌المسلمون: کمپ‌ديويد به همه‌پرسي گذاشته مي‌شود

۱۳۹۰/۱۰/۲۱

حورا صدربراي آزادي امام موسي صدر به ليبي مي‌رويم

۱۳۹۰/۱۰/۲۰

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با کارشناس موسسه آفران: مصري‌ها نگران ظهور يک ديکتاتوري جديد هستند

۱۳۹۰/۱۰/۱۷

جوانان مصري سرخورده از انقلاب

۱۳۹۰/۱۰/۴

دلايل اقبال گسترده مردم مصر به اسلام گراها در انتخابات پارلماني

۱۳۹۰/۱۰/۳

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با کارشناس موسسه آفران؛ آينده تونس بيش از هر چيز به عملکرد اسلامگرايان در دوره موقت بستگي دارد

۱۳۹۰/۹/۲۶

نفوذ رژیم صهیونیستی در سودان جنوبي

۱۳۹۰/۹/۲۰

عدالت و توسعه ترك ها الگوي اخواني ها

۱۳۹۰/۹/۱۹

وهابیت در زیمبابوه تضعیف شده است

۱۳۹۰/۹/۸

گفتگوی سایت دیپلماسی ایرانی با کارشناس موسسه آفران؛ ثبات سیاسی در تونس به «النهضة» بستگی دارد

۱۳۹۰/۹/۵

لیبی و آینده ای مبهم

۱۳۹۰/۹/۲

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با کارشناس موسسه آفران؛حاکمان نظامي مصر هنوز ميراث‌خوار دوره مبارک هستند

۱۳۹۰/۸/۸

جامعه جهاني سومالي را فراموش كرده است

۱۳۹۰/۸/۴

ناآرامی‌های جدید در مصر : دلایل و پیامدها

۱۳۹۰/۷/۲۵

آينده نامشخص روابط سوريه و ليبي

۱۳۹۰/۷/۲۰

حوادث مصر توطئه‌ای آمریکایی‌-‌صهیونیستی است

۱۳۹۰/۷/۱۹

حذف بدنه انقلاب از انتخابات تونس؟!

۱۳۹۰/۷/۱۷

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با کارشناس موسسه آفران؛ سوء استفاده انگلیس از لیبی

۱۳۹۰/۷/۱۳

ناتو در لیبی از حد گذشت

۱۳۹۰/۷/۹

گفتگوی سایت دیپلماسی ایرانی با کارشناس موسسه آفران؛ سودان نیازمند توجه بیشتر دستگاه دیپلماسی است

۱۳۹۰/۷/۶

اندیشه‌های امام(ره) قابل استفاده تمام مردم است

۱۳۹۰/۶/۲۷

گفتگو با دادستان نظامي رژيم قذافي

۱۳۹۰/۶/۲۶

از بین رفتن موانع رابطه حزب‌الله و الازهر

۱۳۹۰/۶/۲۲

توافق پشت پرده‌اي براي دستگير نكردن قدافي وجود ندارد

۱۳۹۰/۶/۱۲

گفتگوی سایت دیپلماسی ایرانی با کارشناس موسسه آفران؛ راه دشوار شورای انتقالی لیبی

۱۳۹۰/۶/۱۲

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با کارشناس موسسه آفران؛ لیبی پس از سقوط طرابلس

۱۳۹۰/۶/۸

قذافی را چه کسی سرنگون کرد؟

۱۳۹۰/۶/۶

سرنوشت عراق در انتظار ليبي

۱۳۹۰/۶/۶

سومالی تاوان سیاست‏های آمریکا را می‎پردازد

۱۳۹۰/۶/۶

قذافي امام موسي صدر را كشته است

۱۳۹۰/۶/۵

غرب برای پولهای قذافی دندان تیز کرده است

۱۳۹۰/۶/۳

دلایل پشت پرده تغییر معادلات جنگ به نفع مخالفان قذافی

۱۳۹۰/۵/۳۰

قذافی طرابلس را تسلیم نمی‌کند

۱۳۹۰/۵/۲۴

غرب در پی مصادره انقلاب مصر و‌ ممانعت از تشكيل حكومت اسلامی است

۱۳۹۰/۵/۲۳

سریال موهن تلاشی برای بازنویسی تاریخ اسلامی بر اساس اعتقادات قرضاوی است

۱۳۹۰/۵/۲۳

قدرت نمايي اسلام گرايان در مصر

۱۳۹۰/۵/۲۳

گفتگو با نمایند‌ه‌ی برنامه جهانی غذا در ایران

۱۳۹۰/۵/۲۳

احتمال دخالت آمريكا در انتخابات آينده رياست جمهوري مصر

۱۳۹۰/۵/۲۲

ترس از فاش‌شدن اسرار؛ علت سكوت سران عرب در برابر محاكمه «مبارك»

۱۳۹۰/۵/۲۲

احتمال ترور مبارك وجود دارد

۱۳۹۰/۵/۱۷

حفظ انقلاب، در گرو پاكسازی ارتش از هواداران آمريكا

۱۳۹۰/۵/۱۷

درباره يك دروغ؛ گفتگو با حجت الاسلام خسروشاهی

۱۳۹۰/۵/۱۶

لیبی و ماموریت‌های نانوشته ناتو

۱۳۹۰/۵/۱۶

تحولات اخير منطقه عربي - اسلامي، درست برخلاف طرح و برنامه آمريكايي - صهيونيستي موسوم به «خاورميانه جديد» است

۱۳۹۰/۵/۱۵

علت اهمال غربي‌ها در قبال مردم قحطي زده سومالي

۱۳۹۰/۵/۱۵

گفتگو با «احمد هلال»، تحليلگر، پژوهشگر و نويسنده شيعی مصر

۱۳۹۰/۵/۱۲

دشمنی ادامه دار آمریكا با سودان

۱۳۹۰/۵/۱۲

قذافي دير يا زود سرنگون خواهد شد

۱۳۹۰/۵/۱۲

گفتگو با حمدین صباحی نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری

۱۳۹۰/۵/۱۲

تغيير سياست غرب در ليبي؛ استراتژي از توان انداختن دو طرف درگير

۱۳۹۰/۵/۱۱

محاكمه مبارك مسائل بسياري را درباره غربي‌ها برملا مي‌كند

۱۳۹۰/۵/۱۱

ائتلاف عربستان‌ و ‌آمريكا براي مصادره انقلاب مصر با محور وهابيت

۱۳۹۰/۵/۱۱

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با کارشناس موسسه آفران

۱۳۹۰/۵/۱۱

گذشته، حال و آینده خیزش های اسلامی

۱۳۹۰/۵/۱۰

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با کارشناس موسسه آفران

۱۳۹۰/۵/۹

روایت رفیق دوست از سفر به لیبی در دوره جنگ

۱۳۹۰/۵/۸

نظام بین الملل و تحولات منطقه

۱۳۹۰/۵/۵

گفتگو با سخنگوی وزارت امور خارجه

۱۳۹۰/۵/۵

تحولات جهان عرب، از دمشق تا رباط

۱۳۹۰/۵/۵

نقد کتاب تاريخ جمعيت اخوان المسلمين از آغاز تا امروز

۱۳۹۰/۵/۴

تفاوت‌های انقلاب اسلامی ایران با قیام‌های منطقه

۱۳۹۰/۵/۴

براي آغاز گفتگوها بايد بمبارانها متوقف شود

۱۳۹۰/۵/۳

گفتگو با عضو شورای انتقالی لیبی

۱۳۹۰/۵/۳

مصاحبه با "نبیل عربی" وزیر سابق خارجه مصر

۱۳۹۰/۵/۳

بايد قطع رابطه با قذافي را در دستور کار قرار دهيم

۱۳۹۰/۴/۲۹

غرب سناریوهای لیبی بعد از قذافی را بررسی می‌کند

۱۳۹۰/۴/۲۹

مصاحبه خبرگزاری ایسنا با کارشناس موسسه آفران

۱۳۹۰/۴/۲۸

گفتگو با حسن نافعه، تحلیلگر برجسته مصری

۱۳۹۰/۴/۲۷

سودان جنوبی، ریشه‌‌ها و پیامدهای جدایی

۱۳۹۰/۴/۲۲

ناتو در لیبی کوتاهی می کند

۱۳۹۰/۴/۲۰

مصاحبه با مدير مركز مطالعات فلسطيني در قاهره

۱۳۹۰/۴/۱۸

سناریوی اشغال در حال اجراست

۱۳۹۰/۴/۱۸

غرب در لیبی اهمال می‌کند

۱۳۹۰/۴/۱۶

مواضع گروه های اسلامی در خاورمیانه

۱۳۹۰/۴/۱۶

موضع گیری های اخیر اخوان المسلمین

۱۳۹۰/۴/۱۶

اولین گفتگوی دبیرکل جدید اتحادیه عرب

۱۳۹۰/۴/۱۵

علت عدم سقوط قذافي از زبان معارض ليبي

۱۳۹۰/۴/۱۵

آخرین گفتگو با سفیر سودان در تهران

۱۳۹۰/۴/۱۳

فقدان رهبری، دغدغه فردای لیبی

۱۳۹۰/۴/۱۳

 هدف غرب تجزیه لیبی به دو کشور کوچک است

۱۳۹۰/۴/۱۲

سه سناریو برای لیبی

۱۳۹۰/۴/۱۱

 میانجیگری در باتلاق لیبی

۱۳۹۰/۴/۱۱

 برقراري رابطه با مصر قبل از تشكيل حكومت ملي خلاف مصلحت است

۱۳۹۰/۴/۱۱

شانس مصر برای ریاست سازمان کنفرانس اسلامی

۱۳۹۰/۴/۸

جهان، چشم به راه لیبی بدون قذافی

۱۳۹۰/۴/۸

ناتواني اتحاديه عرب در حل بحران ليبي

۱۳۹۰/۴/۸

گفتگو با عمرو موسی

۱۳۹۰/۴/۷

آخرین مصاحبه شیخ القرای مصر

۱۳۹۰/۴/۶

تقيه سياسی وزير خارجه جديد مصر

۱۳۹۰/۴/۲

گفتگوی محمد حسنین هیکل با الجزیره

۱۳۹۰/۴/۱

ترکيه بهترين الگو برای تونس؟

۱۳۹۰/۴/۱

آمریکا خاورمیانه با ثبات را بیشتر دوست دارد

۱۳۹۰/۴/۱

ناگفته های 65 روز اسارت

۱۳۹۰/۴/۱

نشست خبري سفير سودان در موزه هنر انقلاب

۱۳۹۰/۳/۲۹

گفتگو با عبدالمنعم ابوالفتوح

۱۳۹۰/۳/۲۵

گفتگو با دبيركل حزب اسلامي تونس

۱۳۹۰/۳/۲۲

قذافی راه فراری ندارد

۱۳۹۰/۳/۲۲

همه چیز درباره تحولات منطقه

۱۳۹۰/۳/۲۲

بازنگري احتمالي در توافقنامه صدور گاز مصر به اسرائيل

۱۳۹۰/۳/۲۱

مصاحبه شبکه فرانس 24 با عمرو موسی

۱۳۹۰/۳/۲۱

لیبی پس از قذافی

۱۳۹۰/۳/۲۱

مصر، فلسطین را به ایران ترجیح می‌دهد

۱۳۹۰/۳/۱۷

بازگشایی گذرگاه رفح، تن دادن به خواست مردم است

۱۳۹۰/۳/۱۷

خواسته‌هاي جوانان انقلابي و دورنماي روند انقلاب‌هاي اسلامي

۱۳۹۰/۳/۱۷

بیداری اسلامی یا امریکایی؟

۱۳۹۰/۳/۱۰

اتحاد مثلث مصر، ایران و ترکیه

۱۳۹۰/۳/۱۰

تهران عمق استراتژيك قاهره است

۱۳۹۰/۳/۱۰

از خواسته تا تحقق: چشم‌انداز روابط جدید ایران و مصر

۱۳۹۰/۳/۹

گفتگو با عبدالرحمان یوسف قرضاوی

۱۳۹۰/۳/۹

رابطه با ايران براي مصر بسيار مهم است

۱۳۹۰/۳/۸

ابعاد حقوقي جنايات قذافي و صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي

۱۳۹۰/۳/۸

ابیی هرگز متعلق به جنوب سودان نبوده است

۱۳۹۰/۳/۷

اهداف پشت‌پرده كمك‌هاي مالي آمريكا به مصر

۱۳۹۰/۳/۵

سرنگونی حسنی مبارک راه فلسطینیان را گشوده است

۱۳۹۰/۳/۳

گفتگو با عضو سابق MI6

۱۳۹۰/۳/۳

سیاست اوباما در لیبی زیرکانه بود؟

۱۳۹۰/۳/۲

بررسی 30 سال روابط ایران و آفریقا

۱۳۹۰/۳/۲

امریکا با اخوان المسلمین به تفاهم رسیده است

۱۳۹۰/۲/۳۱

بازخواني عمليات سري و ناكام «ساينايد» براي حمله اتمي به مصر و كنترل خاورميانه

۱۳۹۰/۲/۲۸

احتمال ترور قذافی وجود دارد

۱۳۹۰/۲/۲۸

دلايل قطع روابط قاهره و تهران در زمان مبارك

۱۳۹۰/۲/۲۷

آمريكا سياست خود را تغيير ندهد مصر را از دست خواهد داد

۱۳۹۰/۲/۲۶

مصاحبه با دبیر کل جنبش ملی لیبی

۱۳۹۰/۲/۲۵

مصاحبه با مدير مركز تحقيقات و پژوهش‌هاي يافا

۱۳۹۰/۲/۲۴

اخوانی ها، دموکراسی مد نظر خود را روی کار می آورند

۱۳۹۰/۲/۲۴

تحلیل تحولات جاری مصر

۱۳۹۰/۲/۱۴

مشروعیت مصر جدید از میدان تحریر است نه از کاخ سفید

۱۳۹۰/۲/۱۳

مصر و تحولات فرارو

۱۳۹۰/۲/۱۳

خیانت قذافی

۱۳۹۰/۲/۱۱

کشورهای غربی نمی‌خواهند مصر مستقل باشد

۱۳۹۰/۲/۱۱

گفتگو با عبدالله اشعل، معاون وزیر خارجه سابق مصر

۱۳۹۰/۲/۱۱

اتحاد ایران و مصر برای تغییر نقشه جهان کافی است

۱۳۹۰/۲/۸

زيان 80 ميليارد دلاري مصر از فروش گاز به رژيم صهيونستي

۱۳۹۰/۲/۸

قمار سارکوزی در لیبی

۱۳۹۰/۲/۸

عمر البشير: غرب در تلاش براي تغيير نظام سودان است

۱۳۹۰/۲/۵

فتنه انگيزي مذهبي؛ جبهه دشمنان مصر

۱۳۹۰/۲/۵

عمرو موسي: جنبش مردم عرب به سوي آزادي غير قابل تغيير است

۱۳۹۰/۲/۵

نشستی با مبارز تونسی در تهران

۱۳۹۰/۲/۴

عربستان در پس اقدامات تكفيري‌هاي سلفي در مصر قرار دارد

۱۳۹۰/۲/۴

مصاحبه اختصاصي رهبر مخالفان ليبي با فرانس 24

۱۳۹۰/۲/۳

رابطه با مصر يا: نامي در يك خيابان؟

۱۳۹۰/۲/۳

سخنان امام‌خامنه‌ای راه درست را در مقابل تمامی مسلمانان جهان قرار داد

۱۳۹۰/۲/۳

واتارا؛ آغازگر دومینوی حکومت مسلمانان در افریقا

۱۳۹۰/۱/۳۰

ناتو درصدد مصادره انقلاب لیبی است

۱۳۹۰/۱/۲۹

اگر قذافی فقط 2 ماه دیگر دوام بیاورد ...

۱۳۹۰/۱/۲۹

لیبی بدون قذافی، بدتر از لیبی با قذافی خواهد شد

۱۳۹۰/۱/۲۹

قذافی اهل کناره گیری نیست

۱۳۹۰/۱/۲۸

غرب در پی استمرار بحران لیبی است

۱۳۹۰/۱/۲۴

گفتگو با اولین کاردار ایران در لیبی پس از انقلاب

۱۳۹۰/۱/۲۴

بررسی تحولات شمال آفریقا و خاورمیانه در گفتگو با وزیر امور خارجه سابق روسیه

۱۳۹۰/۱/۲۱

روسیه و تحولات خاورمیانه در گفتگو با سرگئی لاوروف

۱۳۹۰/۱/۱۷

لیبى و روسیه نگران

۱۳۹۰/۱/۱۷

عمروموسي شانسي براي رياست جمهوري مصر ندارد

۱۳۹۰/۱/۱۷

گفتگوی تاریخی فالاچی و قذافی

۱۳۹۰/۱/۱۶

آرمان انقلابيون مصر و تونس در هاله‎اي از ابهام

۱۳۹۰/۱/۱۴

انقلاب مصر و آینده آن

۱۳۹۰/۱/۹

مردم ‌لیبی ‌بدون ‌قذافی ‌وضعیت ‌بهتری ‌خواهند ‌داشت

۱۳۹۰/۱/۶

قذافی تسلیم نشود، جنگ داخلی حتمی است

۱۳۹۰/۱/۶

قذافى با اين اقدامات کنار نخواهد رفت

۱۳۸۹/۱۲/۲۹

انقلاب ليبي و چالشهاي پيش‌رو

۱۳۸۹/۱۲/۲۸

نقش انگليس در خاورميانه و شمال‌ آفريقا

۱۳۸۹/۱۲/۲۸

جهان دیکتاتور را تحمل کرد؟

۱۳۸۹/۱۲/۲۶

مصر؛ جستاري در پژوهش هاي ديني معاصر

۱۳۸۹/۱۲/۲۵

حمله به لیبی، توپ آمریکا در زمین اروپا

۱۳۸۹/۱۲/۲۵

اخوان المسلمين در پي تغيير بنيادين است

۱۳۸۹/۱۲/۲۴

پيشنهاد متكی برای قطع رابطه با طرابلس

۱۳۸۹/۱۲/۲۳

قذافی می خواهد مدل تازه ای از مقاومت دربرابر مردم ارائه کند

۱۳۸۹/۱۲/۲۲

آمریکا درصدد ایجاد پایگاه نظامی در شمال آفریقاست

۱۳۸۹/۱۲/۱۶

ریشه های تحولات مصر در گفتگوی سید افقهی با قدسنا

۱۳۸۹/۱۲/۱۴

ديكتاتوري جانشين ديكتاتوري

۱۳۸۹/۱۲/۱۲

در لیبی ممکن است مردم زودتر از مصر به قدرت برسند

۱۳۸۹/۱۲/۱۱

قبایل لیبی پاشنه آشیل رژیم قذافی/ اعراب از ترس سکوت کرده اند

۱۳۸۹/۱۲/۱۱

پیروزی انقلاب لیبی تا چند روز دیگر/ شهادت مختار پایان لیبی نبود

۱۳۸۹/۱۲/۹

صداقت، شجاعت و ساده‎ زيستي امام خامنه‌اي مثال‌زدني است

۱۳۸۹/۱۲/۹

قذافی لائیک بود؛ پیروزی از آن اسلامگراهاست

۱۳۸۹/۱۲/۳

درخواست‌هاي هشتگانه انقلابيون مصري از ارتش

۱۳۸۹/۱۱/۳۰

نبايد از شيطنت‌ها در روابط ايران و مصر ترسيد

۱۳۸۹/۱۱/۲۸

تلاش اخوان المسلمین برای سهم خواهی در دولت جدید

۱۳۸۹/۱۱/۲۴

انقلاب مصر پايان دخالت بيگانگان نيست

۱۳۸۹/۱۱/۲۳

سقوط مصر؛ هم‌پیمانان اسرائیل را غرق می‌کند

۱۳۸۹/۱۱/۲۲

نقش و جایگاه اخوان المسلمین در قیام مصر

۱۳۸۹/۱۱/۲۱

از طریق همین سلیمان بود که دشمن صهیونیست قدرت گرفت

۱۳۸۹/۱۱/۲۱

پیامدهای فرامنطقه‌ای تحولات مصر

۱۳۸۹/۱۱/۲۱

اقدامات کنونی مبارک مانند اقدامات شاه در زمان انقلاب است

۱۳۸۹/۱۱/۲۰

قیام مصر با انقلاب های مخملی تفاوت ماهوی دارد.

۱۳۸۹/۱۱/۱۹

روابط ایران و آفریقا در گذر زمان... فرصت‌ها و چالش‌ها

۱۳۸۹/۱۱/۱۹

اخوان المسلمين به طور تاکتيکى در دولت موقت حضور پيدا مى‌کند

۱۳۸۹/۱۱/۱۸

آفران: مصاحبه نخست وزیر زیمبابوه؛ حرکت مردمی مصر

۱۳۸۹/۱۱/۱۷

همکار افتخاری آفران: نگاهي اجمالي به شانزدهمین اجلاس اتحادیه آفریقا

۱۳۸۹/۱۱/۱۶

مردم مصر آیت الله خمینی ندارند

۱۳۸۹/۱۱/۱۶

مصاحبه عبدالله الاشعل با هفته‌نامه المشاهد السیاسی

۱۳۸۹/۱۱/۱۵

سونامی تونس، به مصر منتهی نمی شود

۱۳۸۹/۱۱/۱۴

همه معترضان مصر دنبال رابطه با ایرانند

۱۳۸۹/۱۱/۱۲

قیام مصر در برابر استعمار خارجی و استبداد داخلی

۱۳۸۹/۱۱/۱۲

راشد الغنوشي در قالب حزب مي‌تواند در انتخابات شركت كند

۱۳۸۹/۱۱/۱۱

گونه شناسی حوادث تونس و مصر در گفتگو با حسن عباسی

۱۳۸۹/۱۱/۱۰

آمریکا نگران تبدیل شدن مصر به یک قدرت منطقه ای است

۱۳۸۹/۱۱/۱۰

طرح آمریکا برای تجزیه جهان عرب به 32 کشور

۱۳۸۹/۱۱/۹

قیام راشد الغنوشی در تونس مبارزه در راه نهضت اسلامی است

۱۳۸۹/۱۱/۴

تحولات تونس، انقلاب نبود كودتا بود

۱۳۸۹/۱۰/۳۰

آفریقا در حال تمرین دموکراسی است

۱۳۸۹/۱۰/۲۹

اشتهای جدایی طلبی در افریقا زیاد می شود

۱۳۸۹/۱۰/۱۹

تجزیه سودان، زنگ خطری برای منطقه و جهان اسلام

۱۳۸۹/۱۰/۱۸

(امین) مصاحبه شبکه رسانه ای امین با آقاي دكتر بخشي درباره همه پرسي جنوب سودان- بخش پایانی

۱۳۸۹/۱۰/۱۴

(امین) مصاحبه شبکه رسانه ای امین با آقاي دكتر بخشي درباره همه پرسي جنوب سودان- بخش اول

۱۳۸۹/۱۰/۱۱

آفران: نشست بررسي تحولات جنوب سودان

۱۳۸۹/۱۰/۷

برنده و بازنده انتخابات مصر

۱۳۸۹/۹/۱۸

(امين) مصاحبه شبكه رسانه اي امين با نخستين سفير جمهوري اسلامي ايران در زامبيا

۱۳۸۹/۹/۱۴

آفران: همايش هم انديشي ايران و آفريقا؛ چرا؟

۱۳۸۹/۶/۳۰

آفران: همايش هم انديشي ايران و آفريقا

۱۳۸۹/۶/۲۲

آفران:حضور ايرانيان در آفريقا(بخش 1)

۱۳۸۸/۲/۱۵

آفران:حضور ايرانيان در آفريقا(بخش 2)

۱۳۸۸/۲/۱۵

همایش «مسجدالاقصی، محور وحدت مسلمانان» در داکار

۱۳۸۸/۱/۱۳

همایش سازمان کنفرانس اسلامی عامل وحدت

۱۳۸۸/۱/۱۳

همایش « عرفان و انقلاب اسلامی» در سنگال

۱۳۸۸/۱/۱۳

سمینار«اولویتهای تبلیغ دینی در آفریقا»

۱۳۸۸/۱/۱۳

همایش معرفي انديشه هاي امام خمینی(ره) در داکار

۱۳۸۸/۱/۱۳

کنفرانس بین المللی عاشورا در داکار

۱۳۸۸/۱/۱۳

همایش جایگاه زن مسلمان در جوامع اسلامي در سنگال

۱۳۸۸/۱/۱۳

نشست مطبوعاتی نمایشگاه آثار عکاسی "عمر بادشا"

۱۳۸۸/۱/۱۱

نشست مشترک تجار ایران و کنیا

۱۳۸۸/۱/۱۱

نشست منا در معاونت بهداشت جمعيت هلال احمر

۱۳۸۸/۱/۱۱

برگزاري همایش "اسلام درقرن 21" در سودان

۱۳۸۸/۱/۱۱

همایش"تبلیغات دینی و دعوت اسلامی در غرب افریقا"

۱۳۸۸/۱/۱۱

همايش انقلاب اسلامی ایران در سنگال

۱۳۸۸/۱/۱۱

همایش فرصتهای تجاری ایران و سنگال در شيراز

۱۳۸۸/۱/۱۱

همایش "صلح و امنیت جهانی در سایه دین" در زیمبابوه

۱۳۸۸/۱/۱۱

افزايش رشد قاره آفريقا

۱۳۸۸/۱/۱۱

همايش يكصدمين سالگرد امام خميني در آفريقاي جنوبي

۱۳۸۸/۱/۱۱

سخنان داوودي در همايش ايران و آفريقا

۱۳۸۷/۱۲/۱۰

سخنان رئيس‌جمهور در همايش ايران و آفريقا

۱۳۸۷/۱۲/۱۰

تاكيد ايران بر گسترش روابط با آفريقا

۱۳۸۷/۱۲/۱۰

بیانیه همایش فرصت‌های تجاری ایران و آفریقا

۱۳۸۷/۱۲/۱۰