کتابخانه های سیشل        0  834 reads

جمهوري سيشل كه از حدود صد تا صدوپانزده جزيره تشكيل شده است، در بخش غربي اقيانوس هند در شمال ماداگاسكار و در فاصله 1593 كيلومتري كنيا، نزديك خط استوا واقع شده است (3). جمعيت آن (طبق آمار سال 2005) 81188 نفر (21:1؛2) و مساحت آن 44 كيلومترمربع است. پايتخت آن شهر ويكتوريا و زبان رسمي آن انگليسي است، در عين حال 94 درصد مردم با زبان كريول[1] تكلم مي‌كنند(2).

تاريخچه
نخستين بار در 1502 كاشفان دريانورد پرتغالي به مجمع الجزايري كه بعدها سيشل ناميده شد، برخورد كردند و آن را "هفت خواهران" ناميدند. موقعيت ويژه اين منطقه باعث شد تا به‌تدريج توجه بازرگانان عرب، اندونزيايي، و پرتغالي بدان جلب شود. در قرن 17م. انگليسي‌ها به‌عنوان يك مركز تجارت دريايي به‌اين جزيره روي آوردند و در قرن 18 فرانسوي‌ها بدان پاي نهادند و سال‌هاي متمادي بر آن حكومت راندند؛ از اين زمان نام "سيشل" بر آن نهاده شد. پس از فرانسوي‌ها، انگليسي‌ها سيشل را مستعمره خود كردند و تا 1976 بر آن فرمانروايي داشتند، سپس سيشل استقلال يافت (4).
درباره حيات فرهنگي سيشل و تاريخچه كتاب و كتابت اطلاعات دقيقي در دست نيست. چنين به‌نظر مي‌رسد كه نخستين گام‌ها در جهت تأسيس كتابخانه و مراكز فرهنگي در دوران استعمار با ايجاد كتابخانه‌هاي خصوصي و كوچك برداشته شد. اين كتابخانه‌ها با گذشت زمان به كتابخانه‌هاي بزرگي تبديل شدند، مانند كتابخانه ملي فعلي سيشل.
در حال حاضر اين كشور داراي يك دانشگاه است، اما درباره كتابخانه‌هاي تخصصي و آموزشگاهي و عمومي اطلاعات مستند و دقيقي دردست نيست.

كتابخانه ملي
كتابخانه ملي سيشل در 1909 با نام "كتابخانه كارنگي"[2] به‌صورت كتابخانه‌اي خصوصي تأسيس شد. در 1970 اداره امور آن به دولت واگذار شد و به‌دنبال آن در 1977 به‌عنوان كتابخانه ملي به رسميت شناخته شد (5؛ 6: 1488؛ 7: ج 2، ص 643).
اين كتابخانه در حال حاضر علاوه بر كاركردهاي كتابخانه ملي به‌عنوان كتابخانه‌اي عمومي نيز خدمت مي‌كند (5) و داراي چهار شعبه است (6: 1488؛ 7: ج 2، ص 643). مجموعه اين كتابخانه شامل 65000 جلد كتاب است (7: ج 2، ص 643)، زبان منابع آن 65 درصد انگليسي، 6/34 درصد فرانسوي، و 4/0 درصد كريول است (5).

كتابخانه‌هاي دانشگاهي
مهم‌ترين كتابخانه دانشگاه جمهوري سيشل متعلق است به پلي‌تكنيك سيشل كه در 1983 تأسيس شد و كتابخانه آن داراي 13000 جلد كتاب است (1488:6). همچنين اين كتابخانه داراي 75 عنوان نشريه ادواري است (7: ج 2، ص 643).



مآخذ: 1) بختياري، سعيد. اطلس كامل گيتاشناسي: سياسي، طبيعي، اقتصادي. تهران: مؤسسه جغرافيايي و كارتوگرافي گيتاشناسي، 1379.

2) "Cia World factbook: Seyehlles". [On-line]. Available: http: /www.adci.gov/cia/publications/factbook/geos/se. htm. [26 Jun.2004]; 3) "Elections in the Seychelles". [On-line]. Available: http://www.electionworld.org/election/seychelles. htm.[16 Jun.2003]; 4) "Seychelles". [On-line]. Available: http:// www. sey. net/ acc-main. htm. [6 Jul. 2003] ; 5) "Seychelles National Library". [On-line]. Available: http:// www.dpb.dpu/ survey/seychelles-desc.htm. [16 Jun. 2003]; 6) The world of Learning. 54th. ed. London: Eurpa Publication Limited, 2004; 7) World Guide to Libraries. MÏnchen: K.G.saur, 2004.



.[1] Creole

.[2] Carnegie Library

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
كتابخانه‌هاي آفريقاي جنوبي
كتابخانه‌هاي آنگولا
کتابخانه های اتیوپی
کتابخانه های اریتره
کتابخانه های الجزایر
کتابخانه های اوگاندا
کتابخانه های بنین
کتابخانه های بوتسوانا
کتابخانه های بوروندی
کتابخانه های بورکینافاسو
کتابخانه های تانزانیا
کتابخانه های تونس
کتابخانه های توگو
کتابخانه های آفریقای مرکزی
کتابخانه های جمهوری دموکراتیک کنگو
کتابخانه های جمهوری کنگو
کتابخانه های جیبوتی
کتابخانه های چاد
کتابخانه های رواندا
کتابخانه های زامبیا
کتابخانه های زیمبابوه
کتابخانه های سائوتمه و پرنسیپ
کتابخانه های ساحل عاج
کتابخانه های سنگال
کتابخانه های سوازیلند
کتابخانه های سودان
کتابخانه های سومالی
کتابخانه های سیرالئون
کتابخانه های سیشل
کتابخانه های غنا
کتابخانه های کامرون
کتابخانه های کنیا
کتابخانه های کومور
کتابخانه های کیپ ورد
کتابخانه های گابن
کتابخانه های گامبیا
کتابخانه های گینه
کتابخانه های گینه استوایی
کتابخانه های گینه بیسائو
کتابخانه های لسوتو
کتابخانه های لیبریا
کتابخانه های لیبی
کتابخانه های ماداگاسکار
کتابخانه های مالاوی
کتابخانه های مالی
کتابخانه های مراکش
کتابخانه های مصر
کتابخانه های موریتانی
کتابخانه های موریس
کتابخانه های موزامبیک
کتابخانه های نامیبیا
کتابخانه های نیجر
کتابخانه های نیجریه