روابط با ایران        0  1899 reads

1) تاريخچه

روابط ميان دو كشور جمهوري اسلامي ‌ايران و جمهوري گينه در سال 1363 آغاز شد. در اين سال نمايندگي كشورمان در كوناكري با معرفي كاردار تأسيس گرديد. سفير گينه در عربستان نيز در تهران آكرديته بود. شايد بتوان زمينه اصلي برقراري روابط را علاوه بر تحقق سياست خارجي جمهوري اسلامي ‌مبني بر توسعه روابط با كشورهاي آفريقايي، در برقراري رابطه با مسلمين گينه و خنثي نمودن فعاليت عراق در اين كشور و نيز حضور شيطنت آميز حاميان عراق جستجو نمود.

سطح نمايندگي ايران در گينه
سفارت ايران در گينه از سال 1362 تاسيس شد و سفير كنوني ايران در اين كشور آقاي‌ سيد خليل ساداتي اميري است.

نشاني و تلفن نمايندگي ايران در گينه

تلفن
 64555506- 00224
64200630- 00224
 

سطح نمايندگي گينه در ايران

در حال حاضر سفير اين كشور در ايران آقاي عبدالکریم دیوباته است.

نشاني و تلفن نمايندگي گينه در ايران

تلفن نمايندگي
 77535744

فاكس
 77535743

آدرس
تهران. خيابان شريعتي، خيابان ملك ، ش 10


2) روابط فرهنگي

مهمترين مرحله در شكل گيري رسمي‌روابط فرهنگي سفر وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلمي‌به گينه مي‌باشد. معهذا علي رغم عدم تأسيس رايزني فرهنگي جمهوري اسلمي‌ايران در كوناكري، عملاً علقه هاي فرهنگي ميان دو دولت مسلمان برقرار است. بازگشايي مدرسه علميه اهل البيت (ع) در كوناكري با مديريت اساتيدي كه در حوزه علميه قم تحصيل نموده اند بالاترين مرحله روابط فرهنگي ميان دو كشور تلقي مي‌شود. مدرسه مذكور مورد استقبال مردم واقع شده و در حال حاضر بيش از يكصد نفر طلبه در اين مدرسه به تحصيل مشغولند.


3)روابط سياسي

روابط سياسي طي چند سال در سطحي عادي بود و از استحكام چنداني برخوردار نبود. از سال 1368 با سفر آيت الله اميني به عنوان فرستاده ويژه رئيس جمهوري كشورمان به گينه روابط دو كشور وارد مرحله تازه تري مي‌شود. آيت الله اميني با رئيس جمهوري ملاقات و پيام كتبي رئيس جمهور كشورمان را به وي تقديم كرده و سپس با وزراي امور خارجه، مسكن و نيز ديگر مقامات كشور ديدار و گفتگو مي‌كند.
آشنايي بيشتر مسئولان و مردم گينه با تحولات جمهوري اسلمي‌ايران و پايداري اعجاب انگيز ملت مسلمان ايران در برابر توطئه هاي مختلف نظام جهان از يك سو و فرا رسيدن انديشه هاي انقلاب اسلمي‌علي رغم همه ترفندهاي رسانه هاي غربي به كشور مسلمان گينه از ديگر سو و همچنين تاخت و تاز عراق در منطقه و سپس اشغال كويت منجر به قطع كامل روابط سياسي ميان دو كشور عراق و جمهوري گينه شده و بنابراين فضاي روابط سياسي با جمهوري اسلمي‌ايران روشن تر مي‌شود.
سفر موسي سنگره قائم مقام وزير امور خارجه گينه و نيز الحاج احمد تيجان تراوره وزير امور اسلمي‌اين كشور به تهران جهت شركت در مراسم چهلم رحلت امام (ره) باب نزديك تري را جهت توسعه روابط مي‌گشايد. موسي سنگره سفير قبلي گينه در آمريكا كه به اتهامات واهي از آمريكا اخراج شده بود، شديداً متأثر از مراسم رحلت امام بوده و الحاج احمد تيجان تراوره به عنوان مسئول ليگ اسلمي‌گينه خط مشي بسيار روشني در باب جمهوري اسلمي‌ايران مي‌گشايد.
در سطح وزراي امور خارجه، ابتدا آقاي ژان تراوره وزير امور خارجه اسبق به تهران سفر مي‌نمايد. اين ديدار در روند تحكيم و توسعه مؤثر مي‌افتد. در اين مقطع هيچگونه مانع و مشكلي در توسعه روابط ملاحظه نمي‌شود و مسئولين دو كشور عزم راسخ خود را براي توسعه روابط اعلام مي‌دارند. در اجلاس سازمان سران كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي ‌داكار ملاقات رؤساي جمهوري دو كشور غناي خاصي به روابط ميان دو كشور مي‌بخشد.
دومين فرد نيرومند گينه بعد از رئيس جمهوري، كلنل سوري دومبيا كه به عنوان رئيس شوراي انتقالي بازسازي ملي ايفاي نقش مي‌كند جهت شركت در كنفرانس حمايت از انقلاب فلسطين، به همراه رئيس سازمان مطبوعاتي گينه از ديگر ابعاد روند روابط سياسي ميان دو كشور است.
 رهبران سياسي گينه كه عملاً در كشور خويش نقش اسلام و مسلمين را دريافته‌اند و خود نيز مسلماناني قائل به اجراي احكام اسلمي‌در همان قالب سنتي مي‌باشند، به فراست دريافته‌اند كه امروزه جمهوري اسلمي‌به عنوان يك ابرقدرت فرهنگي در جهان درآمده است لذا همواره در بيانات خود و به مناسبتهاي مختلف به حفظ و توسعه روابط با جمهوري اسلمي‌ايران اصرار مي‌ورزند. اين اصرار در حاليست كه كشور تحت تأثير فعاليت كشورهاي غربي به ويژه فرانسه مي‌باشد. حجم كمكهاي فرانسه، كانادا، آمريكا، آلمان و كشورهاي ديگر هيچ تأثيري بر اراده سياسي رهبران كشور در توسعه روابط با جمهوري اسلمي‌ايران ندارد.
يكي ديگر از تحولات روابط سياسي دو كشور سفر جناب آقاي دكتر ولايتي و هيئت همراه در فروردين 1373 به گينه مي‌باشد. اين سفر را طبق اظهارات برخي مسئولين و غالب مردم مسلمان گينه بايد نقطه عطفي در روابط سياسي دو كشور و نيز اراده مسئولين بر حفظ و توسعه اين روابط به حساب آورد.


4) روابط اقتصادي

عمده ترين محور روابط اقتصادي ميان دو كشور موضوع بهره برداري از معادن بوكسيت دابولا و توگه مي‌باشد. هدف از اين بهره برداري، تأمين پودر آلوميناي كشورمان و اعراض از خريد بوكسيت در بازارهاي جهاني به جهت قطع و يا تقليل فشارهاي بين المللي بود كه تحميل مي‌توانست بر ايران وارد شود. جمهوري گينه به لحاظ داشتن معادن عالي و گسترده بوكسيت خود مي‌توانست پاسخگوي اين نياز كشورمان باشد. گو اينكه نفس همكاري معدني خود تحقق بخش تئوري روابط خوب ـ جنوب مي‌باشد.
سرمايه گذاري در بخش معادن گينه مي‌تواند اولين نوع سرمايه گذاري جمهوري اسلمي‌در خارج از كشور به طور مستقيم در بعد از انقلاب باشد. لذا از حساسيت فراوان برخوردار است و بايد نظارت و كنترل دقيقي بر آن اعمال شود.
پس از انجام مطالعات مقدماتي، نخستين هيئت رسمي‌جمهوري اسلمي‌ايران به سرپرستي مدير عامل آلومينيم ايران، در تير ماه سال 1369 به گينه سفر نموده و ملاقاتهاي كاري با وزير منابع طبيعي و ديگر مسئولان گينه اي انجام دادند. متعاقباً در مهر ماه همان سال وزير معادن و فلزات كشورمان به دعوت آقاي محمد الامين تراوره وزير منابع طبيعي گينه به اين كشور سفر نمود. در طي اين سفر پروتكل همكاريهاي معدني، انرژي و حمل و نقل به امضاء رسيد. اولين گروه كارشناسان معدني ايران در اسفند همان سال وارد كوناكري شده و نخستين دفتر مطالعات مقدماتي فني و اقتصادي در كوناكري تأسيس شد.
دومين سفر وزير معادن و فلزات كشورمان و هيئت همراه در تير ماه سال 1371 منجر به تنظيم و امضاء توافق نامه همكاري معدني ميان دو كشور گرديد. در همين ايام نخستين اجلاس كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي ـ تجاري ميان دو كشور در كوناكري به رياست مشترك آقاي محلوجي وزير معادن و فلزات كشورمان و آقاي ابراهيم سيلا وزير امور خارجه تشكيل شد كه در پايان آن نخستين پروتكل همكاريهاي مشترك دو كشور به امضاء رسيد.
با توجه به امضاء موافقتنامه همكاريهاي معدني ميان دو كشور، سنگ بناي حقوقي تأسيس شركت مشترك ايراني با نام شركت بوكسيت دابولا و توگه (
S. B. D. T ) گذاشته شد. اين شركت عهده دار وظيفه بهره برداري از معادن ياد شده مي‌باشد. در زمستان همان سال معاونت وزارت معادن و فلزات و هيئت همراه جهت شركت در اجلاس مجمع عمومي‌شركت مشترك به كوناكري سفر نمود. وزير منابع طبيعي گينه و هيئت همراه نيز در تابستان سال 1372 جهت انجام ملاقاتهاي كاري و شركت در دومين اجلاس مجمع عمومي‌شركت مشترك در تهران حضور يافت.
سفر مجدد آقاي محلوجي به گينه در آبان ماه سال 1372 و افتتاح اولين نمايشگاه كالاهاي تجاري ايران در كوناكري و سفر تير ماه سال 1373 وزير منابع طبيعي گينه به تهران تازه ترين رفت و آمد ميان مقامات دو كشور مي‌باشد. در سفر اخير كه قائم مقام وزير امور خارجه در همكاري هاي بين المللي نيز وزير منابع طبيعي گينه را همراهي مي‌كرد، دومين اجلاس كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي ميان دو كشور در تهران تشكيل شد.
بعد ديگر همكاريهاي اقتصادي ميان دو كشور تشكيل نمايشگاههاي فروش كالاهاي ايراني است. اولين نمايشگاه در آبان ماه سال 1372 در كوناكري تشكيل شد. استقبال بي نظير مردم از نمايشگاه منجر به برپايي دومين نمايشگاه در فروردين سال 1373 گرديد برپايي دومين نمايشگاه مقارن با سفر جناب آقاي دكتر ولايتي وزير امور خارجه كشورمان به گينه بود، لذا نمايشگاه توسط ايشان و در حضور مقامات گينه افتتاح شد. گينه از طريق يكي از تجار ايراني در نمايشگاه تجارت اسلمي‌تهران (تير 1373 ) شركت نمود.

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
گینه در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ایران