فرهنگ        0  814 reads

1) فرهنگ عمومی

ارتباطات

تعداد
فرودگاه هاي مهم
 
5 فرودگاه

تعداد مشتركين تلفن هاي ثابت و همراه

4 میلیون (2010) اشتراك تلفن ثابت و189,000 (2005)اشتراك تلفن همراه

تعداد كاربر هاي اينترنتي و كد اينترنتي كشور
50,000 (2006)،.gn .


2) رسانه های گروهی

ايستگاه هاي راديويي و تلوزيوني

ايستگاه هاي راديويي اي ام 0، اف ام 5، موج كوتاه 3

ايستگاه هاي تلويزيوني 6 ايستگاه


3) گردشگری

شهر هاى اين كشور

کوناکری
CONAKERY

پایتخت و بزرگ ترین شهر و بندر مهم کشور گینه  205280 نفر جمعیت دارد. کهن ترین بخش کوناکری بر جزیره ی تومبو قرار دارد. در این منطقه ساختمان هایی با سقف های آجری سرخ رنگ ساخته شده. بخش های جدیدتر کوناکری در سرزمین اصلی گینه قرار دارد. ساختمان های مدرن دولتی و خانه های بسیار ارزان قیمت و گران قیمت ساخته شده. کشتی سازی، نوشیدنی ها، الوار، کالاهای فلزی و فرآوری خوراکی ها از منابع درآمد اهالی است. کوناکری نخست یک روستای کوچک ماهیگیری بود که فرانسوی ها در اواخر سده ی 1800 برآن دست یافتند. فرانسوی ها کوناکری را به صورت یک بندر مهم در آوردند. چون گینه در 1958 مستقل شد، کوناکری با آهنگی تند گسترش یافت در حالی که مشکلاتی را نیز این توسعه به همراه خود آورد.
بر جزیره تومبو
Tombo بر کرانه اقیانوس اطلس در آفریقای جنوبی قرار گرفته و بوسیله پلی به سرزمین اصلی گینه متصل گشته. این بندر با اهمیت گینه یکی از بهترین بنادر طبیعی با عمق زیاد آب آفریقای غربی به شمار می رود. صادراتش شامل بوکسیت از جزیره کوچک de loos سه مایلی ساحلی اوکسید آلومینیوم از فریا Fria از حدود صد مایلی شمال، سنگ آهن از شبه جزیره کالوم در 8 مایلی شمال و موز، هسته، نخل، مواد پلاستیکی، صابون، آب میوه و نوشابه می باشد و آخرین ایستگاه تنها راه آهن کشور است. تنها فرودگاه بین المللی کشور گینه در کوناکری قرار دارد.

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
گینه در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ایران