جغرافیا        0  818 reads

گینه کوناکری کشوری است که به دلیل داشتن منابع معدنی فراوان می‌تواند ثروتمندترین کشور آفریقا باشد اما جزو فقیرترین کشورهای غرب این قاره است

این کشور از شمال با سنگال و گینه بیسائو، از شمال شرق با مالی، از جنوب شرق با ساحل عاج، از جنوب با لیبریا و از جنوب غرب با سیرالئون همسایه است.

گینه در سال 1890 مستعمره فرانسه شد. در سال 1985 با رهبری شارل دوگل فرانسه رفراندومی در مستعمره‌های خود، به جز الجزایر، برگزار کرد تا مردم از میان استقلال فوری و باقی ماندن به عنوان مستعمره یکی را انتخاب کنند.


1)جغرافياي طبيعي

موقعيت جغرافيايي

غرب  آفريقا

وسعت

245,857 كيلومتر مربع

 آب و هوا

گرم و مرطوب

تقسیمات کشوری

 

    ناحیه بوکه

    ناحیه کوناکری

    ناحیه کیندیا

    ناحیه کانکان

    ناحیه مامو

    ناحیه لابه

    ناحیه فرانا

    ناحیه زره کوره


2)جغرافياي انساني

جمعیت این کشور 10 میلیون و 884 هزار و 958 نفر با میانگین سنی 7/17 سال است. امید به زندگی برای زنان 84/50سال و برای مردان 5/48سال است.

بر اساس آمارهای سال 2003 میلادی 2/3 درصد از مردم گینه به بیماری ایدز مبتلا هستند.

85 درصد از مردم این کشور مسلمان و 8 درصد آنها مسیحی هستند. زبان رسمی این کشور فرانسوی است.

جمعيت (تخمین 2012)

10,884,958نفر

زبان

فرانسه(زبان رسمي) و زبانهاي بين المللي

اديان و مذاهب و نسبت جمعيتي

مسلمان 85 ٪ ، 8 ٪ مسیحی ، اعتقادات سنتی 7 ٪.

قبايل
 مهمترين  قبايل عبارتند از سوسو20%، پوهل %40، مالينكه‌30%، ساير قبايل 10%

 
نرخ باسوادي (تخمین 2003)

29.5% به طور کل، 42.6% مرد و 18.1% زن

نرخ رشد جمعيت (تخمین 2012)

2.64%

ساختار سنی (تخمین 2011) 

14-0 سال: 42.5%، مرد 2.278.048 و زن 2.229.602

64-15 سال:54%، مرد 2.860.845 و زن 2.860.004

65 سال به بالا: 3.5% مرد 164.051 و زن 208.459

متوسط سنی

کلی: 18.6 سال، مرد 18.3 و زن 18.8 سال

بيماري هاي شايع

 اسهال ، هپاتیت ، حصبه و تب


 
مالاریا ، تب زرد ، مننژیت ، مننژیت ، تب

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
گینه در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ایران