فهرست كتاب هاي مراكش        0  932 reads


1
 
 


عنوان: مراكش . مراكش - اوضاع اقتصادي - قرن 20
گردآورنده:مرتضي مختاري‌امين
ناشر: وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات
تعداد صفحات: 244 صفحه
قطع: وزيري (شوميز) - چاپ 1 - 4 -44-5572-964
964-5572-44-4
تاريخ نشر:26/05/79
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران - تهران
 


2


 


عنوان:مراكش
گردآورنده:مرتضي مختاري‌امين
ناشر: وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات
تعداد صفحات: 296 صفحه -
قطع: وزيري (شوميز)
چاپ 2 - 8 -169-361-964
964-361-169-8
تاريخ نشر:13/03/82
كد ديويي:964
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران - تهران

 


3


 

عنوان: س‍ی‍اس‍ت‌ و م‍ذه‍ب‌ در م‍راک‍ش‌
پدیدآور:  ف‍ی‍روزآب‍ادی‌، ک‍م‍ال‌، - ۱۳۴۳
تاریخ اثر: ۱۳۷۸
تعداد صفحات: ۱۳۶صفحه
ناشر ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر آم‍ن‌
View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
فهرست كتاب هاي مالی
فهرست كتاب هاي قاره آفريقا
فهرست كتاب های گینه کوناکری
فهرست كتاب هاي آفريقاي جنوبي
فهرست كتاب هاي اتيوپي
فهرست كتاب هاي اريتره
فهرست كتاب هاي الجزاير
فهرست كتاب هاي بوركينافاسو
فهرست كتاب هاي تانزانيا
فهرست كتاب هاي زامبيا
فهرست كتاب هاي زيمبابوه
فهرست كتاب هاي سومالي
فهرست كتاب هاي كنيا
فهرست كتاب هاي گابن
فهرست كتاب هاي لسوتو
فهرست كتاب هاي مراكش
فهرست کتاب های مصر
فهرست كتاب هاي موزامبيك
فهرست كتاب هاي ناميبيا
فهرست كتاب هاي نيجريه