فهرست كتاب هاي الجزاير        0  2367 reads

1
  
عنوان كتاب: الجزاير (سرزمين و مردم)
‏عنوان و نام پديدآور : فاطمه اميرخاني
‏مشخصات نشر : تهران: امیرکبیر، کتابهای جیبی، ‏‫‏۱۳۸۹.
‏.

 
2
 


 
عنوان كناب: چهره هاي درخشان انقلاب الجزاير و مردان مجاهد
نويسنده: سعدي يوسف
مترجم: منصور تاراجي
ناشر: فرخي
زبان كتاب: فارسي
تعداد صفحه: 140
اندازه كتاب: رقعی -
سال انتشار: 1354
 
3
 


 
عنوان كتاب: شكنجه و كشتار در الجزاير
نويسنده: پل اوسارس
مترجم: محمود بهفروزي
ناشر: قطره
زبان كتاب: فارسي
تعداد صفحه: 200
اندازه كتاب: رقعی - سال انتشار: 1384 
دوره چاپ: 2

 

4
 


 
عنوان كتاب : سال پنجم انقلاب الجزاير
نويسنده: فرانس فانون
زبان كتاب: فارسي
تعداد صفحه: 240
اندازه كتاب: رقعی - سال انتشار: 1360
 
5
 


 
عنوان كتاب: مجمع الجزاير رويا
نويسنده: توماس ترانسترومر
مترجم: مرتضي ثقفيان
ناشر: ديگر
زبان كتاب: فارسي
تعداد صفحه: 136
اندازه كتاب: رقعی - سال انتشار: 1384 -
دوره چاپ: 1
کد کتاب: 14839
 
6

 
سرمايه داري دولتي در الجزاير
ناشر: تندر
زبان كتاب: فارسي
تعداد صفحه: 217
اندازه كتاب: رقعی - سال انتشار: 1358
7

 
ناشر: وزارت امور خارجه - موسسه چاپ و انتشارات
زبان كتاب: فارسي
اندازه كتاب: رقعی - سال انتشار: 1375

8 
نام كتاب: سرمايه هاي خارجي ، آزادي اقتصادي ، تجربه الجزاير
مترجم: مسعود محمدي
ناشر: وزارت امور خارجه - موسسه چاپ و انتشارات
زبان كتاب: فارسي
تعداد صفحه: 180
اندازه كتاب: وزیری - سال انتشار: 1369 - دوره چاپ: 2

 
9
نام كتاب: حركت اسلامي معاصرالجزاير
ويسنده: سيد هادي خسرو شاهي
ناشر: كلبه شروق
زبان كتاب: فارسي
تعداد صفحه: 208
اندازه كتاب: رقعی - سال انتشار: 1379 - دوره چاپ: 1
 
10


 

عنوان كتاب: 
الجزاير و مردان مجاهد
نويسنده: حسن صدر
ناشر: امير كبير
زبان كتاب: فارسي
تعداد صفحه: 156
اندازه كتاب: رقعی - سال انتشار: 1357
 
View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
فهرست كتاب هاي مالی
فهرست كتاب هاي قاره آفريقا
فهرست كتاب های گینه کوناکری
فهرست كتاب هاي آفريقاي جنوبي
فهرست كتاب هاي اتيوپي
فهرست كتاب هاي اريتره
فهرست كتاب هاي الجزاير
فهرست كتاب هاي بوركينافاسو
فهرست كتاب هاي تانزانيا
فهرست كتاب هاي زامبيا
فهرست كتاب هاي زيمبابوه
فهرست كتاب هاي سومالي
فهرست كتاب هاي كنيا
فهرست كتاب هاي گابن
فهرست كتاب هاي لسوتو
فهرست كتاب هاي مراكش
فهرست کتاب های مصر
فهرست كتاب هاي موزامبيك
فهرست كتاب هاي ناميبيا
فهرست كتاب هاي نيجريه