سياست        0  678 reads

1) سیستم اجرایی

سرزمین موریس از ممالک مشترک المنافع انگلستان است و ملکه الیزابت دوم فرمانروای اسمی این سرزمین است که فرمانداری از جانب خود معین می کند. این فرماندار نخست وزیر را با تصویب مجلس مقننه تعیین می نماید.


2) سیستم قانون گذاری

مجلس قانونگزاری 70 عضو دارد که 62 نماینده اش را مردم به طور مستقیم انتخاب می کنند و هشت نفر بقیه از میان کاندیداهائی که موفق نشده اند، برگزیده می شوند.

 

3) شخصیت‌ها

 

بی‌بی امینه فردوس گورب فکیم
"بی‌بی امینه فردوس گورب فکیم" (Bibi Ameenah Firdaus Gurib-Fakim)، متولد1959میلادی (38ه.ش)، از 5 ژوئن 2015میلادی (94ه.ش) به عنوان رئیس جمهور کشور موریس، فرمانده کل قوا و رئیس دولت این کشور فعالیت می کند. او دکترای شیمی ارگانیک و لیسانس شیمی دارد و تحصیلات کارشناسی خود را در دانشگاه ساری انگلستان ( University of Surrey) و در رشته شیمی در سال 1983 به پایان برد و بعد از آن در دانشگاه اکستر توانست مدرک دکترای شیمی ارگانیک خود را کسب کند. امینه غریب فقیم پیش از این به عنوان یک آکادمیسین در موریس فعالیت می کرد.

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
جمهوري موريس در يك نگاه
جغرافيا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سياست