فرهنگ        0  681 reads

1) ادیان و مذاهب

هندو 48%، کاتولیک رومی 23%، مسلمانان 16.6%، سایر مسیحیان 8.6% و سایر مذاهب 2.5%


2) گردشگری

برخی جاذبه های این کشور عبارتند از، باغ پامپله موسس، دریاچه گراندپازین مورنه برابانت، موزه ماه بورگ ناوال، ساحل شنی خلیج کوچک آبی بلرمیر.
 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
جمهوري موريس در يك نگاه
جغرافيا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سياست