فرهنگ        0  5265 reads

1) فرهنگ عمومی

زبان
در نيجريه مردم به بيش از دويست وپنجاه زبان، از جمله هائوسا، ايگبو، يوروبا، فولاني و كانوري، تكلم مي نمايند. زبان انگليسي به عنوان زبان رسمي در اين كشور قلمداد مي گردد. به هر صورت، اين موضوع قابل توجه است كه از بين جمعيت كل نيجريه كمتر از نيمي قادر به تكلم به اين زبان هستند. هر قبيله اي از زبان مختص خود در محاوره دروني بهره مي برد كه ترجيحا ان زبان را استاندارد صحبت و برقراري ارتباط بين خود مي دانند.

قبايل
داراي.250.. قبيله است. مهمترين اين قبايل عبارتند از؛.هائوسا، فولاني، ايگبو، يوروبا، كانوري و ديگر قبايل

آموزش
نرخ باسوادی در نیجریه 39% می باشد.

دوره ابتدایی
تحصيلات در دوره ابتدايي از سن شش سالگي براي اكثر مردم نيجريه شروع مي شود. دانش اموزان در اين دوره تحصيلي شش سال را مي گذرانند و در پايان يك گواهينامه پايان دوره ابتدايي را دريافت مي كنند. مواد درسي اي كه در مقطع ابتدايي تدريس مي گردد عبارتند از : رياضيات، زبان انگليسي، دانش انجيل، علوم و يكي از سه زبان بومي عمده نيجريه ( هااوسا، يوروبا و ايبو).
مدارس خصوصي نيز علاوه بر مواد فوق هم چنين دروس رايانه، علوم، زبان فرانسه و هنر را تدريس مي كنند. دانش اموزان مقطع ابتدايي براي كسب صلاحيت اجازه ورود به مدارس فدرال،بايد در يك امتحان ورودي مشترك دولتي شركت نمايند.

دوره دبیرستان
دانش آموزان مقطع دبيرستان مدت شش سال را در دبيرستان مي گذرانند. در پايان سه سال اول اين مقطع، آن‌ها امتحان سال سوم دبيرستان (جي اس اس) را كه يك امتحان تعيين صلاحيت ورود به دوره دوم دبيرستان مقطع بالاتر است را مي گذارنند. در سال دوم دوره دوم دبيرستان (اس اس 2) دانش اموزان امتحان سطح غير اجباري جي سي اي او را مي گذارنند.البته دانش اموزان اين امتحان را براي امادگي ورود به مرحله امتحان پايان دبيرستان مي دهند. امتحان پايان دوره دبيرستان در پايان سال ششم دبيرستان برگزار مي شود (اس اس 3).
سازمان هاي خصوصي و دولت فدرال، دبيرستان هاي نيجريه را مديريت مي كنند. جمهوري فدرال نيجريه، شامل سي و شش ايالت در قلمرو مركزيت فدرال است. در حدود دو كالج از طرف دولت فدرال در هر ايالت وجود دارد.
اين مدارس مستقيما توسط دولت فدرال و از طريق وزارت آموزش سرمايه گذاري و اداره مي گردند. معلمين و شاغلين در اين مدارس كارمندان دولت هستند. معلمين شاغل در مدارس دولت فدرال دوره اي آموزشي را در مراكز آموزشي طي مي كنند.مدارس داراي سطحي بالاتر نيز وجود دارد.اين مدارس اين گونه كه تصور مي رود به عنوان مدارس نمونه تلقي مي گردند كه آموزشهايي در سطحي بالاتر از آنچه در ساير مدارس مي باشد به دانش آموزان نيجريه اي داده مي شود. پذيرش در اين گونه مدارس بر اساس استحقاق تعيين شده بواسطه امتحان ورودي در سطح ملي است كه از تمامي دانش اموزان سال اخر گرفته مي شود. شهريه و هزينه اين مدارس بسيار پايين است و تقريبا در حدود يكصد دلار مي باشد. زيرا كه بودجه اين مدارس از سوي دولت فدرال تامين مي شود.
مدارس دولتي در مقطع دبيرستان از سوي هر يك از دولتهاي فدرال تاسيس مي شود و قابل مقايسه با كالج هاي دولتي فدرال نيست. اگر چه كه آموزش در غالب مدارس دولتي و نهادهاي آموزشي، بر حسب تصور، رايگان است ليكن دانش اموزان ظاهرا بايستي كتاب و اونيفورم آموزشي خود را با هزينه شخصي بخرند كه تقريبا مبلغي حدود 200دلاررا بالغ مي شود.
معلمين در انستيتوهاي دولتي معمولا يك گواهينامه ملي آموزشي و يا مدرك ليسانس دارند.
غالب مدارس بر اساس قانون و بودجه دولتي اداره مي شوند. مدارس خصوصي در مقطع دبيرستان در نيجريه تقريبا هزينه بر و گران قيمت اند و به طور متوسط از يك تا دو هزار دلار در سال هزينه دارند.اين مدارس كلاس هاي درسي كوچكتري دارند ( تقريبا ده تا پانزده دانش آموز در هر كلاس )، و داراي تجهيزات مدرن و فضاي بهتري هستند. معلمين در اين گونه انستيتوها همگي حداقل يك مدرك ليسانس در يك رشته خاص دارند و براي طي يك دوره كارگاه آموزشي و يا يك دوره برنامه كوتاه مدت و يا يك برنامه منظم اعزام مي گردند.
سيستم اعطاي گواهينامه موسوم به اس اس سي اي در پايان تحصيلات دوران دبيرستان در ماه هاي مي يا ژوئن اجرا مي شود. امتحانات سيستم جي سي اي در ماه هاي اكتبر يا نوامبر به عنوان يك امتحان مكمل براي آن دسته از آن دانش اموزاني كه نمره مورد قبول را در نتايج امتحانات اس اس سي اي نگرفته اند اجرا مي شود. استانداردهاي اين دو امتحان اساسا مشابه يك ديگراست. يك بدنه اجرايي موسوم به شوراي امتحانات افريقاي غربي ( دبليو آ اي سي ) هر دو امتحان اس اس سي اي و هم جي سي اي را اجرا مي ننمايد.
حداكثر از نه و يا حداقل 7 موضوع براي امتحانات در هر دو دوره براي هر دانش آموز باضافه رياضي و زبان انگليسي به عنوان امتحانات پايان فصل گرفته مي شود.
حداكثر نه سطح به هر موضوع درسي در امتحان اختصاص داده است به شرح زير : آ يك، آ دو، آ سه و يا آيك، بي دو، بي سه و بي چهار ( برابر با درجه امتياز برتر )، سي 4، سي5، سي6 و يا بي4، بي 5، بي شش ( برابر با نمره برتر )، پي 7، پي 8 و يا دي7، دي 8، اي ( فقط در صورت گذارندن امتحان)، اف 9 ( در صورت مردودي ).
در برخي برنامه هاي درسي، بسياري از دانشگاه ها ممكن است نمرات بالاتري را براي پذيرش در نظر بگيرند. سياست دولت فدرال در امر آموزش با تمام مدارس مقطع دبيرستان در نيجريه يكسان و مطابق است.شش سال دوران ابتدايي بلافاصله با شش سال دوره دبيرستان همراه است كه دوره دبيرستان به دو دوره سه ساله تقسيم شده است. دوره اول مقطع دبيرستان شامل دوره هاي جي اس اس 1، جي اس اس 2 و جي اس اس 3 است كه به ترتيب برابر است با درجه هاي هفتم و هشتم و نهم دبيرستان. امتحان دوره اول دبيرستان در پايان هر سال دبيرستان گرفته مي شود. دانش اموزاني كه اين امتحان را بگذرانند مي توانند در همان انستيتويي كه تحصيل مي كنند وارد دوره بعد شوند و يا به موسسه ديگري برومند.دوره دوم دبيرستان در نيجريه شامل دوره هاي اس اس 1، اس اس 2 و اس اس 3 كه معادل است با درجات دهم و يازدهم و دوازدهم دبيرستان. امتحانات دوره دوم دبيرستان در پايان هر سال دبيرستان اخذ مي شود. شوراي امتحانات آفريقاي غربي هر دو امتحان را برگزار و راهبري مي كند. سه تا شش ماه پس از اين كه يك دانش آموز امتحان اس اس سي اي را داد، مي تواند ازموسسه مربوطه گواهينامه رسمي دوره را بگيرد. اين گواهينامه رونوشتي،براي مدت يك سال اعتبار داشته و پس از آن مدت يك رونوشت گواهي رسمي از سوي شوراي امتحانات افريقاي غربي دريافت خواهد نمود. بر طبق موارد اعلام شده از سوي موسسه رايانه اي فناوري، "سالي سو هارونا لوكوجا" و ديگر موسسات تحقيقاتي در نيجريه، دولت كنترل غالب را بر روي آموزش دانشگاهي دارد.

دوره های عالی
دولت فدرال نيجريه آموزش را به مثابه يك ابزار براي توسعه ملي در نظر گرفته است. علاوه بر تعداد دانشگاه ها ي موجود، تعداد 13 كالج فدرال و 14 كالج دولتي چند رشته اي در نيجريه وجود دارد. اين دانشگاه ها وموسسات آموزش عالي براي آموزش هاي فني و آموزش نيروي انساني نيمه ماهر در نظر گرفته شده اند. تعدادي از اين كالج ها نيز در مسير اعطاي درجات علمي قرار دارند. زبان انگليسي زبان آموزشي در دانشگاه است. سال دانشگاهي از اكتبر تا سپتامبر است.
متقاضيان ورود به دانشگاه با گذراندن حداقل نمره قبولي در گواهينامه ملي آموزش ( ان س اي) و همچنين داشتن ديگر صلاحيت هاي لازم در سطوح پيشرفته درسي جواز حضور در دانشگاهي متناسب با نمره قبولي شان را دريافت مي كنند. طول دوره برنامه ليسانس در دانشگاه هاي نيجريه بستگي به برنامه تحصيلي و مطالعاتي دوره دارد.

هنر
فرهنگ نيجريه ارزش هاي بيشماري را به انواع هنر اعطا نموده كه به طور شاخص شامل:
كنده كاري روي عاج، بافت گياهان علفي، كنده كاري روي چوب، چرم و كدو قلياني، سفالگري، نقاشي، نساجي وبافندگي پارچه و كارهاي شيشه گري و فلز كاري مي باشد.
لباس و كفش از صنايع دستي هستند. صنايع دستي با نشان هاي تجارتي و نيز لوازم و قطعات يدكي نيز موجود مي باشند. در بازار داخلي نيز مغازه و انبارها از جمله مكانهايي هستند كه گردشگران در آن مكانها جمع مي شوند زيرا كه صنايع دستي منحصر بفرد منطقه و نيز مصنوعات منحصر بفرد منطقه اي را مي توان فقط در اين مكانها يافت.
موسيقي در نيجريه شامل انواع بسيار متنوعي از موسيقي هاي بومي و فولكلور وموسيقي هاي مردمي، مي باشد كه برخي از انها در سراسر دنيا مشهور ند. سبك موسيقي فولكلور مربوط است به جمع كثيري از اقوام و گروهاي نژادي در كشور، هر كدام با فنون مخصوص خودشان، ابزارو نواهاي مخصوص به خود را دارا هستند. در باره تاريخ موسيقي در كشور و نوع ارتباط ان با موسيقي در اروپا، اطلاعات ناچيزي در دست است.
نيجريه موسوم است به نام قلب موسيقي آفريقا و اين به دليل نقش اين كشور در توسعه زندگي بلندپروزانه آفريقاي غربي است. در پي اين موارد، موسيقي دان هاي نيجريايي سبك هاي موسيقي خودشان را با موسيقي هيپ هوپ ايالات متحده و پادشاهي جاماييكا عجين و مخلوط ساخته اند.
تاريخ كنده كاري روي برنز برمي گردد به قرون شانزده و هفده كه در آن اشكالي از شرح حال موسيقيدان ها و ابزار موسيقي انها ديده شده است.
خروجي هاي موسيقي در نيجريه موجبات تحسين بين المللي را فراهم اورده است و اين موضوع نه فقط در زمينه هاي فولكلور و موسيقي هاي بومي بلكه در ميان موسيقي و هنر غربي از سوي اهنگ سازاني نظير فلا سوانده نيز به رشته تحرير درامده است. موسيقي چند ريتمي كه در اين نوع موسيقي دو يا چند ضربه جداگانه با هم نواخته مي شوند، به عنوان بخشي از چنديدن نوع موسيقي آفريقايي قلمداد مي شوند.كه نيجريه از اين موضوع مستثني نيست. سبك هميولا در آفريقا، بر اساس ريتم نامتقارن اصوات در يك تكنيك ريتميك در تمام قاره سياه مرسوم است. موسيقي نيجريايي هم چنين از ريتم اوستي ناتو بهره مي برد كه در اين ريتم، يك الگوي ريتمي عليرغم تغييرات در وزن شعري تكرار مي شوند.
نيجريه داراي تكنولوژي هاي بسيار پيشرفته ضبط موسيقي در آفريقا مي باشد و فرصت هاي تجاري بسيار قدرتمندي را براي عاملين اين نوع كار فراهم مي اورد.
روني گراهام ‌ تاريخ دان متخصص آفريقاي غربي،‌در موفقيت صنعت موسيقي در نيجريه و در راه پيشبرد فرهنگ كشور خدماتي را ارائه نموده است.
از مزيت هاي ديگر موسيقي در نيجريه اين است كه نيجريايه اي ها به زبان هاي مختلف بومي اواز مي خوانند وتجربه كافي در سبك هاي بومي اواز دارند. به هر صورت، فساد سياسي و دزدي هنري شايع در كشور نيجريه، رشد صنعتي را با چالش مواجه ساخته است.

ورزش
تعدادي از ورزش هايي كه مردم غالبا بازي مي كنند عبارتند از : دوميداني، بدمينتون، بيسبال، بسكتبال، بوكس، كريكت، شطرنج، دوچرخه سواري، فوتبال (اين ورزش در ايالات متحده با نام سوكر معروف است و در نيجريه از جمله ورزشهاي مردم پسند است)، ژيمناستيك، گلف، هندبال، هاكي، جودو، تنيس روي چمن، قايقراني، تيراندازي، اسكواش، شنا، تنيس روي ميز (پينگ پنگ)، تكواندو، واليبال، وزنه برداري، كشتي.
در ميان بازي هاي رايج در اين كشور، نيجريايي ها از فوتبال بيش از هر بازي ديگري لذت مي برند.
ورزش هاي نيجريايي، با وجود اين كه هميشه انجام داده مي شدند، ولي در تاريخ از سال دهه 50 ميلادي ثبت شده است. نيجريه براي اولين بار در ورزشهاي المپيك هلسينكي در سال 1952 ظاهر گرديد و اولين پيروزي خود را در سال 1954بدست آورد. نيجريه در خلال بازيهاي كشورهاي مشترك المنافع در كارديف، توسط "‌امانوئل ايفه آن جونا" درر شته پرش ارتفاع مدال طلا اولين مدال جهاني خود را بدست اورد.
در سال 1962، شوراي ملي ورزش در نيجريه تاسيس شد و در سال 1971، كميسيون ملي ورزش تاسيس گرديد و مسئوليت هاي زير را عهده دار گرديد :
• هماهنگي و يك‌پارچه ساختن اقدامات به منظور ارتقاء استانداردهاي امور ورزش در نيجريه
• تشويق در امر توسعه، سازماندهي و مشاركت در امر ورزش در نيجريه
• اتخاذ ترتيبات لازم در خصوص منافع ورزش در شوراهاي ورزش كشوري
• مساعدت هاي فني
• بكارگيري مربيان و نيز در هر موضوع ديگر كه اين كميسيون تشخيص دهد
• ارتقاء فيزيك بدني و ارتقاء‌سلامت جسمي همگان براي همه مردم در نيجريه
در طول ساليان اخير ورزشكاران نيجريه ركوردهايي را به ثبت رسانده‌اند :
• 1954: ركورد بدست امده توسط امانوئل ايفين جونا كسب مدال طلا در ورزش پرش ارتفاع در بازي هاي كشورهاي كامان ولث كشورهاي همسود در كارديف.
• 1962: اولين دوره بازي هاي برگزار شده در افريقا و كسب مدال طلا در وزن 51 كيلو در قاهره توسط كاريمو.
• 1964: نوجيم مايه گون برنده مدال برنز دروزن 71 كيلو در بازيهاي المپيك تكيو ژاپن
• 1966: "آ انده" در ورزش وزنه برداري بازيهاي كشورهاي همسو، ادي آن كودكوو در رشته وزنه برداري در سبك وزن بازي هاي كشورهاي همسود. هم چنين در بوكس فتايي اين لا نيز يك مدال طلا در لاگوس بدست اورد.
در مورد ورزش فوتبال، فدراسيون فوتبال نيجريه در سال 1945 ايجاد گرديد. آن سال اولين سالي بود كه يك رقابت ورزشي موجب گرد هم اوري باشگاه هاي ورزشي از لاگوس، پورت هاركوت و كالابار گرديد. قهرماني در اين ورزشها به صورت جام دولتي به همان شكل كه در مستعمرات بريتانيا بوده است.
به هر صورت، باشگاه ها مي بابستي تا 1990منتظر مي ماندند تا ليگ حرفه اي معرفي گردد. نيجريه در 1960 به سمت بازي هاي فوتبال بين المللي كشانده شد يعني زماني كه براي اولين بار به رقابت هاي جام جهاني فوتبال رسيد. اما در اين بازي ها نتوانست به دور پاياني برسد. نيجريه به يكباره در سال 1970 جواز ورود به بازي هاي جام جهاني فوتبال مكزيكو را دريافت كرد.
ليگ ملي نيجريه در سال 1972 اغاز شد كه پنج تيم فوتبال وارد ليگ شده بودند. تعداد تيم هاي ليگ در سال 1978 به دوازده تيم رسيد.
در بازي هاي داخلي در نيجريه، تعداد زيادي باشگاه كه مي توانند به ليگ ملحق شوند وجود دارد.

غذا
غذاهاي نيجريه اي از يك تنوع وسيعي برحسب اقوام و نژادهاي موجود در نيجريه برخوردارند. به هر صورت، با اين كه در طول زمانهاي پيشين اين غذاها مورد توجه بوده اند ولي در حال حاضر غذاهاي آماده و فست فود جايگزين انها شده اند. اتحاد موجود دربين مردم نيجريه موجب گرديده است تا اين كه انها غذاهاي مشترك زيادي داشته باشند.
غذاهاي نيجريايي عبارتند از : غذاهاي گوشتي و سبزيجات و ميوه اي باضافه غذاهاي حاوي هيدركربورها و چربي ها.
انواع گوشت هايي كه در پخت غذا توسط نيجريه اي ها استفاده ميشوند عبارتند از: گوساله، جوجه و مرغ،‌ بوقلمون، خوك و گاو بز و ماهي و ميگو ديگر غذاهاي دريايي.

امكانات درماني و اطلاعات بهداشتي
نيجريه داراي مراكز متعددي تاسيسات پزشكي و دكترهاي با تجربه و مجرب است ليكن ساختمانهاي مراكز درماني در شرايط ضعيفي قرار دارند و پرستاران در آن مراكز از توانايي كمي برخوردار هستند.
در نيجريه مراكز دارويي تقلبي بسياري فعاليت دارند و اين امر يك مشكل روزمره را در اين كشور فراهم آورده است ولذاست كه تشخيص تجويز و نسخه سره از ناسره امري مشكل است. بيمارستان ها اغلب و باستثناي موارد اضطراري پول نقد را درقبال كمكهاي درماني طلب مي كنند.
بيماري سل از جدي ترين امراض شايع در نيجريه بشمار مي رود. برخي محدوديت ها براي ورود بازديد كنندگان از نيجريه وجود دارد. مقامات فرودگاهي و گمركي نيجريه از ورود افرادي كه مبتلا به بيماري ويروس ايدز مي باشند به دليل عدم امكان تست آن بيماري ممنوعيت به عمل مي آورند.

ايمني و امنيت
دولت نيجريه اردوگاههاي موجود در نواحي تحت محاصره مناطق دلتاي نيجر، اكوا ايبوم و ريورز را مناطق تحت مخاصمه و در گيري تلقي مي نمايد. مسافرت خارجي ها به اين مناطق بدون اخذ مشاوره ابتدايي از سوي مقامات ذيربط و يا هماهنگي هاي لازم با مقامات امنيتي محلي توصيه نمي گردد چرا كه دولت نيجريه اين گونه سفرهاي بدون هماهنگي و يا اطلاع مقامات امنيت محلي را به مثابه اقدامات غير قانوني بالقوه و يا نا متناسب با شئون مي داند و لذا امكان دستگيري مرتكبين نيز مي باشد.
روزنامه نگاران وخبرنگاران و يا فيلم سازان و يا ديگر مشاغل تخصصي مشفول در امور مرتبط با اين فعاليت ها، براي هر گونه اقداماتي در خصوص فيلم سازي و يا تهيه اخبار مناطق و يا كارهاي رسانه اي در دلتاي نيجر بايستي پيش از هر گونه اقدام حرفه اي در اين موارد مجوزهاي لازم را از مقامات ذيربط و يا وزارتخانه هاي مرتبط با اين گونه فعاليت ها را قبل از ورود به ان مناطق، دريافت كنند. مجوزهاي فوق الذكر علاوه بر ان مجوزهاي معمولي مي باشند كه هر واحد فعال در امر مطبوعاتي در نيجريه براي فعاليت هاي خود بايستي دريافت نموده باشند.
علاوه بر همه اين موارد، مسافرين خارجي متردد به نيجريه، مجاز به عكسبرداري و يا گرفتن تصاوير ويدئويي از هر يك از بناهاي دولتي، فرودگاه ها، و يا پلهاي موجود رد خاك نيجريه نمي باشند. هر يك از افراد كه مرتكب افدامات نهي شده فوق گردند، دستگير و بازجويي مي گردند اگر چنانچه براي ارتكاب اقدامات غير مجاز ذكر شده در نزديكي آن بناها و مراكز حساس ياد شده ديده شوند بدون اين كه مچوز رسمي از سوي دولت نيجريه اخذ نموده باشند و يا اينكه از انها لوازمي نظير : دوربين عكاسي، ضبط صوت و يا دوربين فيلمبرداري گرفته شود.

ارتباطات

تعداد مشتركين تلفن هاي ثابت و همراه

... 1.688 ميليون اشتراك تلفن ثابت و...32.322 ميليون اشتراك تلفن همراه

تعداد كاربر هاي اينترنتي و كد اينترنتي كشور
8 ميليون - NG.

میزبان اینترنتی
یک میلیون و 986 هزار

اینترنت
نيجريه اي ها در فناوري اينترنت فعالند. کد شناسه اينترنت کشوري نيجريه عبارت از است از ng.11 آي اس پي که در داخل کشور عمل مي کند. در حدود يکصد هزار نيجريه اي از کار بران اينترنت هستند. انتشارات متعدد رسانه اي نيجريه از طريق اينترنت قابل دسترسي اند.


2) اديان و مذاهب

۵۰درصد از مردم نیجریه مسلمان و ۴۰ درصد مسیحی و دارای دیگر عقاید سنتی هستند.
۸۰درصد از شیعیان حدود 7میلیونی که در این کشور زندگی می‌کنند مقلد مقام معظم رهبری، آیت‌الله خامنه‌ای، هستند.

درگیری مذهبی
قوانین شریعت اسلامی از سال ۲۰۰۰ میلادی در شمال نیجریه اجرا می‌شود ولی برخی از شورشیان خواهان اجرای قوانین اسلامی در سراسر نیجریه هستند. درگیری‌های مسلمانان تندرو با دولت نیجریه در ایالت‌های کانو، بورنو و یوبه در شمال نیجریه در ماه ژوئیه سال ۲۰۰۹ صدها کشته برجای گذاشت.
گروهی از مسلمانان افراطی که با دولت نیجریه درگیر شده‌اند از پیروان یک روحانی تندرو بنام محمد یوسف هستند. این روحانی مدارس به شیوه غربی در نیجریه را برخلاف قواعد اسلامی می‌داند و با فعالیت آن‌ها مخالف است. هم گروه خودخوانده «طالبان» نیجریه و هم گروه «بوکو حرام» (به معنی تحصیل حرام است) که در خشونت‌های شمال نیجریه دست داشته‌اند با تحصیل علم و وجود مدارس مخالفند.


3) رسانه های گروهی


در دهه 90 ميلادي، نيجريه از بيش از سي روزنامه ملي و استاني و بيش از بيست مجله و ژورنال عمومي داشته است و بيش از بيست ايستگاه راديويي و تلويزيوني در نيجريه فعاليت دارند. اگرچه كه ايستگاه هاي راديويي و تلويزيوني در نيجريه تحت تملك دولت فدرال ودولت¬هاي ايالتي قرار دارند، ليكن اكثر روزنامه ها و مجلات در تملك بخش خصوصي مي باشند و به طور كلي،‌ ظاهراً ابزارهايي در دستان احزاب سياسي بوده و منافع آن ها را تأمين مي نمايند. به اين دليل مي تواند به مثابه منتقد دولت عمل كند.
بين المللي بودن اخبار و رويدادهاي امروزه در زمينه اينترنت در دنيا،کار را براي دولت نيجريه قدري سخت نموده وآن ها نمي توانند بسادگي اين رسانه را تحت کنترل خود داشته باشند. برخي از روزنامه هاي منتشره در نيجريه که سايت آن ها هر روزه به روز مي گردد، از يک تعدادي ستون نويس هايي بهره مي برد که در ايالت متحده ويا دراروپا ساکنند. بسياري از اين مردم در ايالت متحده امريکا و يا انستيتوهاي بريتانيايي تحصيل نموده اند و از سطح سواد و ياد گيري به مراتب بالاتري نسبت به ديگران برخوردارند. تعداد زيادي از اين افراد از درجات تحصيلي بالايي بهره مي برند.

روزنامه ها
تمامي روزنامه هاي نيجريه در شبكه اينترنت حضور دارند و علاوه بر اين تعدادي وب سايت اينترنتي هم وجود دارند كه براي اتباع نيجريه امكان انتقال آراي خود را به فضاي مجازي در اينترنت فراهم مي آورد. به هر صورت، نفوذ كم جريان اينترنتي به اين معنا است كه راديو و روزنامه¬ها كماكان به عنوان ابزارهاي اوليه دسترسي به اطلاعات در كشور باقي مانده اند.
در برخي مواقع،‌ روزنامه ها و مجلات منتشره در نيجريه، شايد دچار برخي ممنوعيت ها گردند. همان گونه كه در مورد نيوبريد در سال 1977، و براي تريبيون در سال 1984 و براي نيوز واچ در سال1988 رخ داد. روزنامه نگاران مستقل از سوي آژانس هاي امنيتي دولت مورد اذيت و آزار واقع مي شوند.
روزنامه هاي نيجريه براي اطلاع رساني در مورد موضوعات اجتماعي،‌ سياسي، رويدادها و حوادث، مراسم و يادبودها، مردم و تجارت فعاليت دارند. هم چنين براي جستجوي اسباب و اثانيه منزل،‌ خريد و فروش، آب و هوا اين امكان راه كار شروع خوبي است. اطلاعاتي درباره تعطيلات، فرصت هاي شغلي،‌ انبارها و فعاليت هاي موضوع مسكن و فعاليت هاي سرمايه گذاري در مسكن. معاملات ملكي و بازار سرمايه و گزارشاتي در مورد فيلم و تئاتر و فرهنگ و سرگرمي ها و فعاليت ها و رويدادهاي تمامي نقاط نيجريه نيز در روزنامه ها يافت مي شوند.
نايجه ريا وورلد يک نمونه ديگري از مطبوعات ايالتي است که روزنامه آنلاين دارد. سايت اين روزنامه NIGERIA WORLD.COM است ديلي تايمز يکي ديگر از روزنامه هاي آنلاين نيجريه بشمار مي رود. اين روزنامه انعکاس دهنده رويدادهاي نيجريه در سراسر دنيا بوده و از مزيت رقابتي انتشار بهره مي برد. اين سايت معمولاً مطالبش به روز نمي باشد و نويسندگان ستون هاي آن چندان ثابت و دائمي عمل نمي کنند. نايجه رياديلي به لحاظ کيفيت مطالب،ما بين دو روزنامه ديگرقرار دارد. اين روزنامه مطالب خود را در صفحه وب بر اساس برخي اخبار به روز مي نمايد ولي هنوز از منابع روزنامه نايجه رياوورلد بهره نمي برد،بنابراين مطالب خبري اش اعتماد وثقوق روزنامه ديگر را ندارد.
روزنامه‌هاي مهم نيجريه عبارتند از:
ابوجا اين كوايه رر، افريكن بيزينس اينفورميشن سرويس، الميزان لاگوس،‌ اره وا، بيم نيوز پپر، بيافرا نايجريا ورلد،بيزينس هاول مارك نيوز، بيزنس نيوز، بيزنس وورلد، چمپيون نيوز، كمپاس، كامپليت اسپورتس، كان فيدنس نيوز پپر، ديلي اينديپندنت، ديلي تايمز لاگوس، ديلي تراست، داون ابوجا، فايننشال استاندارد نيوز لاگوس، گاردين نيوز پپر، گلوبال استار، هوريزون اكسپرس، كوگي گرافيك كوگي، ليدر شيپ نايجريا ابوجا، مارك نيوز پپر ابوجا، نيشن، نشنال ديلي نيوز پپر، نشنال پوينت، نيواج نواگوا آنلاين نيو نايجريا كادونا، نيوز لاگوس نيوز استار نيوز پپر لاگوس، نيوز واچ، نايجريا كميونيكيشن ويك، نايجه ريا هوريزون، نايجريا نيوز ديركت، نايجريا نيوز لايو، نايجه وورلد، نايجريا نيوز، نايجرين ابزرور، نايجرين ابرود، نايجا نيوز، پيپلز ديلي، پايونير، پوينتر اكسپرس لاگوس، پورت هاركوت تلگراف ايالت ريورز، پانچ، صحرا ريپورترز، سادوكا آنلاين لاگوس، سنسور نيوز پپر، ساب صحرا اينفورمر، سان روزنامه، سان نيوز آنلاين، روزنامه سان نيوز، تارگت نيوز پپرز، تايد (ريورز استيت) و...

مجلات
در ميان مجلات مشهور نيجريه مي‌توان به نيوزواچ، نايجرين انترتيت منت، نيوز، بيزنس اي ام جي بي يو اي ان جي، تل ام جي جي آي ان جي، اکونوميست، ام جي جي آي اي ان جي، ژون افريک و ام جي جي آي اف آرآ اشاره كرد.

خبرگزاری ها
در نيجريه هيچ آژانس خبري داخلي وجود ندارد. تعدادي از ادارات خبري از ناحيه برخي آژانس هاي خبري خارجي پشتيباني مي شوند. شبکه هاي خبري سي ان ان و بي بي سي دو شبکه خبري مهم غربي هستند که به شکلي مستمر تحولات کشورها را مونيتور مي کنند.
سايت ALL NIGERIA.COM يک سايت اينترنتي براي مخاطبين خارج از کشور است. اين سايت روزانه اخبار به روز و نقطه نظرات مردم ومقالات و تجزيه تحليل هاي متنوع را در نيجريه، آفريقا و جهان را براي قشر وسيعي از اتباع نيجريه ارائه مي¬دهد. سيستم اينفونت در نيجريه سايت اينترنتي است که فهرستي از مقادير معتنابه خبري را در دسترس علاقمندان چه به طور تخصصي و چه عمومي قرار مي دهد.

راديو و تلويزيون
در نيجريه دو ايستگاه پخش امواج تلويزيوني تحت مالكيت دولت در سال 1999 و 14 مجوز ارسال و فعاليت پخش امواج براي بخش خصوصي در زمينه تلويزيون وجود داشته است.
مردم در نيجريه از 82 ايستگاه راديويي موج متوسط و 35 ايستگاه فرستنده امواج راديويي موج اف ام و 11 ايستگاه فرستنده امواج كوتاه بهره مي برند. در سراسر كشور 23 و نيم ميليون دستگاه راديو و شش ميليون و نهصد هزار دستگاه تلويزيون وجود دارد.
راديو و تلويزيون به آن صورتي كه بايد و شايد در بسياري از مناطق دريافت نمي شوند. اين به دليل محدوديت در منابع و نيز اعمال محدوديت روي رسانه ها و مطبوعات است كه منجر به اعمال فشار بر خدمات راديو تلويزيون در نيجريه شده است. به هر شكل، اعمال چنين محدوديت هايي در حالي صورت مي گيرد كه بخش وسيعي از اتباع نيجريه در داخل و خارج از كشور سعي در دسترسي به منابع صوتي تصويري كشور خود دارند و اين در حالي است كه ماهواره هاي تلويزيوني در يك سطح بسيار وسيعي در قاره پهناور آفريقا با وجود كمبود منابع مالي و سرمايه اي و ژنولوژيكي و امور نامتعارف ديگر به ارسال امواج مبادرت مي نمايند.
در سال 1992 كميسيون ملي پخش امواج ان بي سي براي مونيتورينگ و قانون مند سازي سامانه و پخش امواج صوتي و تصويري براساس مليت در نيجريه تأسيس گرديد. يكي از اهداف تأسيس اين سازمان بازگشايي و افتتاح صنعت راهبردي بازار امواج بوده است.
مجموعه اي متشكل از نه دستورالعمل كلي در بخش هاي متنوع اين سازمان تعريف شده است. علاوه بر اين، آژانس مذكور نقش واسطه بين صنعت و ديگر حوزه هاي دولتي را دارد. آموزش هم چنين يك عنصر كار سازماني است. اين سازمان عهده دار حصول اطمينان از توسعه و تدارك پرسنل آموزش ديده از طريق برگزاري برنامه ها و دوره هاي آموزشي معتبر است كه دوره هاي مخصوصي را در امور ارتباطات رسانه اي و پخش امواج ارائه مي نمايد؛ و در آخر اين كه وظيفه اين سازمان تضمين آزادي و صيانت از صنعت پخش امواج تحت اصول قانون اساسي است.
رئيس جمهور نيجريه هيأت رئيسه كميسيون ان بي سي را براساس پيشنهاد وزير اطلاعات منصوب مي كند. كميسيون مذكور متشكل از يك رئيس،‌ و مدير كل است. 10 عضو ديگر اين كميسيون نيز اعضاي هيأت هاي آموزشي، حقوقي، تجارت، فرهنگ،‌ علوم اجتماعي، امور همگاني پخش امواج، مهندسي و خدمات امنيت ايالتي است. اعضاي اين كميسيون به صورت پاره وقت در اين كميسيون اشتغال دارند. مدير كل كه نقش رياست اجرايي را برعهده دارد امور روزمره كميسيون را نظارت مي كند. اين جايگاه با حضور دبير كميسيون و هيأت مديره مساعدت مي شود كه شامل روساي ادارات و دپارتمان ها ست.
در 26 جولاي 1999 مالام نصير دانلادي باكو به عنوان مدير كل معرفي گرديد.
شبكه جهاني خبري بي بي سي به اضافه صداي آمريكا و سازمان پخش امواج آلمان دويچه وله نيز راديو موج كوتاه را به زبان هواسايي فراهم مي آورند.
فهرست ايستگاه هاي تلويزيوني در نيجريه بدين قرار است:
• شهر ايمو: ان تي آ اووه ري و آي بي سي اووه ري.
• شهر لاگوس: دي بي ان بين الملل، سازمان رسمي تلويزيون نيجريه، تي وي 39، شبكه تلويزيوني سيلوربر، تلويزيون مستقل آفريقا (وب سايت) ام آي تي وي، تي وي كانتينتال، تلويزيون گالاكسي، تلويزيون لاگوس،‌ اچ آي تي وي (تلويزيون پولي)، ام بي آي (سامانه پخش امواج تلويزيون ميناژ)، محصولات تلويزيوني ماونت زيون، (وب سايت)، نيگه زي اكس ترم لي نايجه ريان،
• شهر كانو: سي تي وي كانو و ان تي آ كانو
• شهر پلاتو: پي آر تي وي كورپوريشن، ان تي آ جوس
• شهر ريورز: تلويزيون دولتي ريورز، ان تي آ پورت هاركوت
• شهر رواندا: تلويزيون رواندا، استار افريكا مديا.
ايستگاه‌هاي راديويي نيجريه بدين قرارند :
• لاگوس: موج اف ام رديف 88.9 مگا هرتز به نام ايستگاه بريلا، موج راديويي لاگوس رديف 89.75 مگا هرتز، موج راديويي اكو در ايكه جا لاگوس رديف 90.90 مگاهرتز، موج راديويي اينس پاي ري شن اف ام رديف 93.7 مگاهرتز، موج راديويي ريتم اف ام رديف 94.7 مگاهرتز، موج راديويي التي تيود اف ام ريدف 96.9 مگاهرتز (لاگوس: پاپ، راك، تاپ40)، موج راديويي كول اف ام لاگوس رديف 97.6 مگاهرتز: موزيك شهري، موج راديويي مترو اف ام اف آر سي انFRCN لاگوس رديف 100.5 مگاهرتز، موج راديويي‌ري پاور اف ام الاگابادو لاگوس رديف 101.5 مگاهرتز، موج راديويي استار اف ام ايكه جا لاگوس رديف 102.3مگاهرتز، موج راديويي كانتيننتال اف ام ايكوسي كه تو لاگوس رديف 103.1 مگاهرتز، موج يوني لاگ اف ام (دانشگاه لاگوس لاگوس) رديف 103.5 مگاهرتز، راديو يك اف آر سي ان FRCN (لاگوس) رديف 9105.9 مگاهرتز، و موج راديويي ناون اف ام دانشگاه اوپن ملي نيجريه ويكتوريا ايلند، لاگوس رديف 107.5 مگاهرتز، راديو لاگوس اف ام ايكه جا لاگوس رديف 99.9 مگاهرتز،‌ موج بيت اف ام لاگوس رديف 97.3 مگاهرتز، موج كلاسيك اف ام لاگوس رديف 95.1 مگاهرتز، موج وازوبيا اف ام لاگوس.
• ابوجا: موج اف ام هات رديف 98.3 مگاهرتز ابوجا، موج اف ام 88.9 مگاهرتز بريلا راديو ورزشي، موج اف ام سيلور برد ريتم رديف 94.7 مگاهرتز، موج ري پاور ابوجا رديف 100.5 مگاهرتز،‌موج كول رديف 96.9 مگاهرتز، موج كاپيتال اف ام رديف 92.9مگاهرتز، موج ويژن رديف 92.1 مگاهرتز، موج اسو رديف 93.5 مگاهرتز، موج اووولابي استنلي اومونوفا اف ام رديف 108.9مگاهرتز لاگوس.

فرودگاه ها
نيجريه در سال 2008، 60 فرودگاه داشته است و هشتاد و يكمين كشور جهان از اين حيث است.

تعداد فرودگاه هاي مهم
36
تعداد فرودگاه هاي با خطوط آسفالت شده نيجريه به اين شرح است:
با طول باند بيش از 3047 متر، 6 فرودگاه
با طول باند بين 2438 تا 3047 متر، 12 فرودگاه
با طول باند بين 1525 تا 2437 متر، 11 فرودگاه
و با طول باند بين 914 تا 1523 متر، 7 فرودگاه (2008).


4) گردشگری


برای دیدن از موزه آثار باستانی نیجریه در «لاگوس»، شهر اسلامی کانو ایباذان، بنین می توان در هتل هاي مهم نيجريه که در ذیل آمده است اقامت گزید:
• هتل 5 ستاره شرايتون واقع در ابوجا به نشاني مسير لادي كوالي پي ام بي شماره 143
• هتل 5 ستاره هيلتون واقع در ابوجا به نشاني شماره 1 خيابان اگوئي اي ايرونسي،
• هتل- مهمانسراي 5 ستاره كاكانفو واقع در ايبادان به نشاني شماره خيابان 1 ني هين لولا خروجي ايستگاه پمپ بنزين سيار جاده كمربندي ايبادان
• هتل و سوئيت‌هاي 4 ستاره مريدين اكو واقع در لاگوس به نشاني خيابان اده توكون بو اده مولا ويكتوريا ايلند لاگوس 12724
• هتل و برج اقامتي 4 ستاره شرايتون واقع در لاگوس به نشاني شماره 30 مسير موبولاژي بنك انتوني جاده فرودگاه ايكه جا لاگوس

شهر هاي مهم
آبوجا، لاگوس، كانو، ايبادان، بنين، پورت هاركورت، ماديگوري و زاريا

لاگوس
لاگوس در يك منطقه استراتژيك قرار گرفته كه داراي پتانسيل سياسي جغرافيايي بالايي است و يك كلان شهر محسوب مي گردد. لاگوس يكي از 36 ايالت فدراتيو نيجريه است و داراي 20 شهر اصلي و 24 روستا است. طبيعت چند نژادي اين ايالت ما را در راه شناخت كامل منطقه با دشواري روبرو مي سازد. بيشتر مسافريني كه به لاگوس مي ايند در پي كسب و كارو تجارتند زيرا اين ايالت جاذبه گردشگري چنداني را ندارد. اين شهر بزرگ يك موزه جالبي را در خود دارد كه مملو از گنجينه اي از هنرهاي افريقايي است و شما در ان موزه مي توانيد اشيايي را كه در ايالات متحده و اروپا ديده ايد در انجا نيز ببينيد.
در نزديكي شهر لاگوس سواحل و كناره هاي دريايي خوبي وجود دارد و در مكانهايي مانند ايكه جا، و يا در‌‌باربيچ همواره اتفاقي در حال وقوع است.- حتي اگر كه ان چيز يك راه پيمايي بزرگي باشد. كناره هاي دريايي مانند ‌الفا‌ذر له كي، ويسپرينگ پالمز در باداگري و غيره همگي مكانهايي ايده ال براي نگريستن زيبايي هاست.
شهر لاگوس بر کرانه خلیج گینه در ناحیه غربی قرار گرفته، دومین شهر و بندر مهم و مرکز بانکداری و فعالیت های بازرگانی کشور می‌باشد. در حدود 1830 بازار فروش برده و بندر صادراتی کالاهای تجاری گشت و رفته رفته در سرزمین اصلی و جزایر اطراف گسترش یافت و به وسیله پل کارتر به جزیره متصل گردید لاگوس ترمینال راه آهن و ناحیه غربی نیجریه و به بندر هارکوت در نیجریه شمالی اتصال یافته. راه آهن اصلی در جزیره ایدو Iddo قرار دارد.
از هنگامی که آپاپا مرکز صنعتی کشور شد، بیشتر ساختمان‌های دولتی و بازرگانی در این شهر ایجاد گشت. صنایع آن مارگارین سازی، لوازم التحریر، تعمیر کشتی، آجرسازی می‌باشد. دو جاده اصلی با بیشتر بخش‌های کشور از ایبادان و یکی از آن‌ها به سوی غرب جمهوری داهومی، توگو، غنا اتصال و امتداد دارد. فرودگاه لاگوس در ده مایلی شمال آیکه جا Ikegja محل توقف هواپیماهای شرکت راه های هوایی، شرکت هوایی آن سوی دریاهای انگلستان و ایرفرانس می‌باشد. شهر لاگوس چندین بیمارستان و مرکز دندانپزشکی و سایر موسسات درمانی و آموزش پزشکی، چندین هتل، کتابخانه و پلاژها و استخرهای عمومی شنا در پارک کینگ جرج دوم و سازمان‌های ورزشی مختلف دارد.
لاگوس نامی است پرتغالی برای یک مجموعه مردابی در مرکز یک گروه جزایر شامل شهر عمده می‌باشد.
شهر لاگوس یک بندر طبیعی است که در قرن پانزدهم محل بازرگانان پرتغالی یک پایگاه داد و ستد صادراتی عاج، فلفل و بعد برده بود و دیری نگذشت که این سامان به چنگ انگلیسی‌ها افتاد. و از این پس خوراک، غلات و بعد در 1807 به طور غیر قانونی برده از آن صادر میشد. هر چند نیجریه در 1960 استقلال یافت اما یک جنگ داخلی شدید در گرفت که دو سال و نیم طول کشید. پس از جنگ شهر لاگوس محل ورود سیل خروشان مهاجران و پناهندگان از کشورهای دیگر آفریقایی بوده که تاکنون ادامه دارد. رشد بی حد جمعیت این شهر به قدری زیاد است که در سال 2010 عده آن به 7/20 میلیون نفر خواهد رسید.
شهر لاگوس مرکز مالی، صنعتی نیجریه و رشد درآمد ملی سرانه آن بیش از کشورهای آفریقای غربی است. با استخراج نفت و گاز، زغال سنگ این شهر رونق فراوانی یافته است با این حال شهر لاگوس در دهه 1980 از گران ترین شهرهای دنیا بود.
فرودگاه این شهر در شمال غربی شهر قرار دارد که پروازهای میان اروپا – آفریقای غربی در آن صورت می گیرد. از این فرودگاه مسافران و بار حمل می‌شود. تا قرن 18 لاگوس تجارت دریایی چندان مهمی نداشت. اما در 1907 با استفاده از بندر طبیعی آپاپا کار بندری رونق بیشتری گرفت. بندر لاگوس چهار پنجم واردات و 70 درصد صادرات کشور نیجریه را بر عهده داشت. بندر آپاپا پنجمین بندر فعال غرب آفریقاست.

آموزش
آموزش ابتدایی و متوسطه و دانشگاهی شهر لاگوس برای کشور اهمیت فراوان دارد. در 1960 صد و دوازده دبستان و بیست مدرسه متوسطه داشت. دو سال بعد تعداد دبستانها به 124 رسید.

کتابخانه ها و موزه‌ها
در 1962 کتابخانه مرکزی ایجاد گشت در این کتابخانه حدود 12000 نفر کودک عضویت دارند و در حدود 1950 بالغ و 1500 کودک عضویت کتابخانه را دارند. کتابخانه ملی در خیابان برود، این شهر یک کتابخانه دیگر دارد که خدمات لازم را به علاقه مندان ارائه می‌کند.
موزه ملی در جاده آوولوو قرار دارد. موزه ملی اونیکان گنجینه‌ها و صنایع دستی شامل اشیاء مفرغی است که بنین، ایفه و اووه در این موزه نگهداری می‌شود.

آب و هوا
لاگوس در ژانویه 27.2 و در جولای 25.6 درجه صد بخشی گرما و سالانه 1836 میلی متر باران دارد.

كادونا
كادونا به معناي كروكوديل است و يعني شهر كروكوديل. اين شهر در سابق به عنوان يكي از مستعمرات بشمار مي رفته كه بلافاصله در اولين گامهاي استقلال نيجريه به مثابه شهر مركزي و پايتخت شمالي نيجريه در امده است.
اين شهر در كنار رودخانه كادونا واقع شده و داراي درجه حرارتي نسبتا خنك است. ان شهر يك فرودگاه، يك ايستگاه راه اهن و يك راه اتصالي مهمي از طريق جاده زميني با شعبات 5 گانه در 5 جهت مختلف دارد. اين شهر هم چنين مركز مهم بازرگاني و صنعتي پايه در شمال نيجريه است. در حال حاضر اين شهر پايتخت ايالت كادوناست.اگر چه كه كادونا شهري كاملا زيباست ليكن از دارا بودن مناظري فراوان براي تماشا محروم است. ولي به هر حال چيزهايي براي تماشا خواهيد ديد. هم اكنون، دروازه معروف به ژنرال عثمان كات سينا گيت، كه در زبان محلي موسوم به كوفار گامجي است، و يا گامجي گيت، روزگاري بوستان بزرگي بوده است در كنار رودخانه كادونا كه بواسطه فضاي موجود مسطح كناره هايش و نيز دارا بودن كروكوديل هاي زياد مشهور گرديده است.
اين بوستان، داراي رستوران، يك استخر شنا، و يك باغ وحش است با امكان شتر سواري مي باشد. اين پارك در زمانهايي در طول سال براي اجراي كنسرت در فضاي باز مورد استفاده قرار مي گيرد. مجموعه تراپو در نزديكي فرودگاه بين المللي كادونا قرار گرفته و داراي مناظر زيبايي براي تماشا، قايق سواري و دريانوردي در درياچه است. و داراي يك باغ وحش نيز هست. رستوران و امكانات استخر براي شنا نيز مجموعه اي عالي را فراهم اورده است.
كادونا شهري بسيار عالي به جهت موقعيت تماشايي در نزديكي زاريا است. شهر قديمي زاريا روزگاري موطن جنگاوراني بزرگ بوده است كه مي توانستند ماهرانه بر پشت اسب سواري كنند و هنوز هم انها به اين كارهاي ماهرانه ادامه مي دهند. بارانندگي در زاريا در مسير جوس در ايالت پلاتو،‌ ازشهري عبور مي كنيد كه به دليل دارا بودن ظروف گلي اش مشهور است. كادونا، توقفگاهي زيبا را در مسير سفر به سمت شمال نيجريه و يا در سمت جنوب به سمت ابوجا و يا شمال شرقي به سمت جوس ساخته است..
اريا، موطن احمدو بللو و دانشگاه احمدو بللو ست كه شهري كاملا تاريخي.

ايبادان IBADAN
ایبادان، مرکز اويو، ایالت غربی جمهوری فدرال نیجریه، واقع در 160 کیلومتری شمال شرقی لاگوس، پایتخت این جمهوری با 1060000 نفر جمعیت و 200 متر ارتفاع تقریب از سطح دریا.
ایبادان مرکز قبیله‌ی بزرگ یوروبا است و در زبان یوروبایی به صورت ایبادان به معنای «نزدیک ساوانا» (ساوانا کلمه‌ای اسپانیایی به معنای علفزارها با درختان و بوته‌های پراکنده) تلفظ می‌شود که خود مبین جغرافیایی آن است. شهر در حد فاصل بین جنگل‌های استوایی و جلگه‌های سرسبز و عاری از درخت نواحی پست ساحلی واقع شده و دارای موقعیت ممتازی است که برای آن اهمیت اقتصادی و ارتباطی ویژه به وجود آورده است. آب و هوای آن گرم و مرطوب از نوع استوایی است.
رطوبت نسبی آن متغیر و نسبتا زیاد است و از 65 درصد در ماه‌های خشک تا 90 درصد در ماه‌های بارانی اختلاف دارد. در گذشته پوشش گیاهی طبیعی ایبادان را جنگل‌های پست استوایی تشکیل می‌داده،‌ ولی امروزه این نوع پوشش به حواشی رودخانه‌ها یا مرتفعات و تپه‌ها محدود گردیده و فضاهای باز شهر به صورت طبیعی از درختچه‌های کوتاه یا گیاه‌های چمنی مستور است.
ايبادان بزرگترين شهر در غرب افريقاست. اين شهر عليرغم اندازه بزرگش، جمعيتي در حدود دو و نيم ميليون نفر را درخود جاي داده كه در مقايسه با لاگوس اندك است حتي اگرچه جمعيتش به مراتب بيشتر از برخي شهرهاي بزرگ و معروف دنياست. شهر ايبادان در مركز بخش جنوب غربي كشور در يك دشت مواج از مراتع وسيع با تپه هايي به تعداد 8 عدد از نوع صخره اي قرار دارد. متوسط ارتفاع اين شهر از سطح دريا در حدود 700 پاست. در هنگام بازديد از ايبادان چيزي كه تحسين شما را برمي انگيزد حضور در هتل پريمير است كه در بالاي تپه واقع شده است.
شهر تقسيم شده است به دوبخش تاريخي و قديمي.
قديمي هاي ساكن در اين شهر ‌ايبادان اين طور به نظر مي رسد كه به مراتب از نوع پيشينيانشان بريده اند، گرچه كه در عمل در بسياري مواقع در كنار و پهلو به پهلوي يكديگر قرار مي گيرند. شما در يك سمت جاده مظاهر تمدن و نوگرايي و مدرنيسم را مي بينيد با خانه هايي مدرن وتميز در صورتي كه در ان سوي جاده خانه ها هنوز در همان وضعيت كهنه و كاملا فرسوده مشاهده مي گردند و در طول مسير جاده ها هيچ نمونه اي از حمل ونقل مدرن را درانها نمي بينيد. در عوض ان چيزي كه مشاهده خواهد شد. بخش مدرن شهر كاملا در تضاد با بخش قديمي ان است. در هر دو بخش جديد و قديم شهر شما ساختمانهايي را مي بينيد كه با بلوكه اي سخت و محكم بنا شده اند به طوري كه اثر انگشت شما روي ان ديوارها نخواهد ماند.
در قديم اين طور گفته مي شده است كه شهر ايبادان تنها ‌مورد اعمال بي قانوني در نظام شهر سازي در نيجريه، در اين رابطه نمي باشد بلكه شهر لاگوس نيز به مانند بسياري از شديگر شهرهاي اين كشور نيز از همين الگوي شهر سازي بهره برده است و مي برد.
به دليل اين كه شهر ايبادان موطن و محل خريد و فروش كاكائو در نيجريه و شايد در دنيا باشد، شما ساختمانهاي بسيار مرتفعي را دران مشاهده مي كنيد. دانشگاه ايبادان، به مثابه نخستين دانشگاه در كشور، مكاني است كه جايزه صلح نوبل به پروفسور ووله سوئين كا اهدا گرديد.
شهر ايبادان به دليل تردد و اقامت اتباعي از لبنان و نيز تجار آسيايي در آن جا بسرعت تبديل به يك شهر گرديده است گر چه اين شهر بمراتب دورتر از ديگر شهرها به لاگوس (پايتخت تجاري)، ابوجا (پايتتخت جديد)، و پورت هاركوت (پايتخت ابالت كراس ريورز و منطقه اي مملو از ذخاير نفتي) است. براي انهايي كه علاقه دارند تا دو فرهنگ را در يك جا تجربه نمايند - هم فرعنگ غربي و هم سنتي - ايبادان شهر مناسبي است.

تاریخ
بنابر روایات، اول بار در 1829 م سپاهیان حکومت‌های سابق اویو، ایجبو و ایف آن را اردوگاه خود قرار داده و اولین سکنه‌ی آن را به وجود ‌آوردند. به تدریج پناهندگانی که از نقاط دیگر از مقابل حمله‌ی فولانی‌ها قرار کرده بودند، در آنجا سکنی گزیدند. علاوه بر اینها مهاجران دیگری از سرتاسر سرزمین یوروباها به آن رو آوردند و طولی نکشید که قدرت سربازان در پناه وضع طبیعی منطقه، تشکیل حکومتی را در 1837 م امکان‌پذیر ساخت. جمعیت ایبادان در سی سال اول احداث به سرعت رشد کرد. مبلغین عیسوی در 1851 م به آنجا وارد شدند و در جنوب شرقی شهر اقامت گزیدند. با توسعه نفوذ دولت انگلیس در قلمور اقتصادی لاگوس دامنه‌ی این نفوذ به ایبادان رسید و مهاجران انگلیسی در نواحی محافظت شده سکنی گزیدند. از آن پس گروه‌هایی از اتباع انگلیس به عنوان کارمندان اداری یا مدیران صنایع و تجارت خانه‌ها که شمار آنها روزافزون بود، به ایبادان وارد شدند. در نواحی حفاظت شده اقامت کردند. در 1952 عده‌ی این قبیل تازه واردها از 2000 تن تجاوز می‌کرد. ایبادان به عنوان پایتخت نیجریه غربی نه فقط مرکز مؤسسات حکومتی ایالت است، بلکه بسیاری از شعب وزارت‌خانه‌های فدرال از قبیل ارتش و شهربانی و بانک مرکزی نیز در آن مستقر می‌باشند.
ایبادان در 1952 م پایتخت ایالت غربی فدراسیون نیجریه گردید و از آن تاریخ روز به روز رونق اقتصادی و اجتماعی آن افزوده شد تا جایی که امروز نه فقط به صورت بزرگ‌ترین مرکز تجمع یوروبایی‌ها، بلکه به صورت بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین شهر نیجریه و بزرگ‌ترین شهر سیاه پوست نشین در تمام قاره‌ی آفریقا در آمده است.

وضع اقتصادی و اجتماعی
ایبادان بزرگ‌ترین مرکز اقتصادی و بازرگانی ناحیه‌ی غرب نیجریه است. کشاورزی، بازرگانی، صنایع دستی و کارخانه‌ای و نیز فعالیت در مؤسسات خدماتی و حمل و نقل اشتغال عمده شهر را تشکیل می‌دهد. بیشتر ساکنان شهر را کشاورزانی تشکیل می‌دهند که بخشی از وقت خود را صرف کشاورزی کرده و قسمتی از آن را به فعالیت‌های اقتصادی دیگر تخصیص می‌دهند. با این که جمعیت کشاورز شهر به تدریج رو به کاهش می‌رود، هنوز درصد این عنصر برای یک مرکز شهری درصد بالائی دارد. کاکائو، پنبه و زیت النخیل (روغن نخل) اقلام عمده‌ی محصولات کشاورزی حومه‌ی ایبادان را تشکیل می‌دهند. فعالیت بازرگانی آن تا حدی است که هر کوچه و خیابان و میدان آن را یک مرکز بازرگانی می‌توان دانست و حتی در بیشتر خانه‌های مسکونی شهر از اتاق‌های مشرف بر معابر به عنوان مغازه استفاده می‌شود.
بزرگ‌ترین بازار روزانه ایبادان که قلب بازرگانی شهر به شمار می‌رود از ایستگاه راه‌آهن در مغرب تا مرکز شهر کشیده شده است و بانک‌ها و فروشگاه‌ها و مراکز عمده‌ی معاملاتی را در بر می‌گیرد. در این بازارها علاوه بر انواع محصولات کشاورزی، صنایع دستی محلی از قبیل فرآورده‌های بافندگی، ریسندگی، رنگرزی، سفالگری، آهنگری و امثال آن خرید و فروش می‌شود.
محصولات صنعتی غیردستی ایبادان شامل فرآورده‌های کوچک صنایع چرمی، چوبی، عاجی، پلاستیکی و هم چنین انواع کنسروها، دخانیات و نوشابه‌های غیرالکلی است.

سیمای شهر
عامل مهم جغرافیای در توسعه و رشد و تحول سیمای ایبادان، موقعیت طبیعی آن بوده است. آن چه امروزه مرکز شهر به شمار می‌رود، از یک رشته کوه معتبر به ارتفاع چند صد متر، با امتداد شمال غربی- جنوب شرقی، تشکیل می‌شود که در دو طرف آن تپه‌های کم ارتفاع‌تری یکی بعد از دیگری قرار دارد.
جلگه‌های رسوبی موجود در بین این تپه‌ها همواره در معرض سیل قرار دارد، ولی برای انواع زراعت‌های استوایی بسیار مناسب است.
ازدیاد سریع جمعیت ایبادان را در دهه‌های اول سده‌ی 20 م نتیجه‌ی دو عامل دانسته‌اند: 1. اتصال راه‌آهن لاگوس به این شهر و ادامه‌ی آن به داخل نیجریه که ایبادان را به صورت مرکزی برای جمع‌آوری محصولات کشاورزی و معاملات بازرگانی در آورد. طولی نکشید که راه‌های فرعی از همه طرف به سمت شهر کشیده شد و بر رونق بازرگانی و مرکزیت ایبادان افزود؛ کشت و تولید وسیع کاکائو در منطقه و حومه‌ی ایبادان که رونق بازار آن باعث مهاجرت تعداد زیادی از کشاورزان به شهر ایبادان گردید، تا جایی که ایبادان کم کم شهری روستایی نامیده شد. جمعیت انبوه ایبادان به صورت نامتعادل در شهر و حومه پراکنده شده است.
جمعیت ایبادان را گروه‌ها و اقوامی تشکیل می‌دهند که از آغاز پیدایش شهر بدان مهاجرت کرده و در آن سکنی گزیده‌اند. تا قبل از 1918 م تقریبا تمام این مهاجران از اقوام یوروبا بودند، ولی بعد از آن تاریخ اقوام غیریوروبایی هم به ایبادان رو آوردند.

پورت هاركوت
اين شهر به شهر باغ مشهور شده به دليل اين كه در اين شهر طيف وسيعي از بوستان هاي بزرگ و كوچك ديده مي شوند و مركزي براي صنايع مختلف در نيجريه است. گر چه كه اين شهر تا پيش از سال 1913 وچود نداشته است، ليكن در اين شهر دو بناي تاريخي در نزديكي يكديگر وجود دارد كه در زمانهاي قديم مركز تجارت برده در نيجريه بوده اند يعني دو مركز بوني و براس كه در حال حاضر از مراكز نفت خيز در نيجريه هستند.
پورت هارکورت در ژانویه 1/26 و در جولای 25 درجه صد بخشی گرما و سالانه 2497 میلی متر باران دارد.

كانو
كانو يكي از زيباترين شهرهاي نيجريه است كه مي توانيد از ان بازديد نماييد. اين شهر يكي از مهم ترين شهرهاي تجارت براي هواسا ست كه در قزون 18 و 19 ميلادي امپراتور بزرگي را در اختيار داشته اند و هنوز ان مردم از بانفوذ ترين مردم در نيجريه مي باشند. يك لبه بخش ساحلي اين شهر ( در سمت مرز با صحرا )، كانو داراي ارتباطات بسيار عميق تاريخي و فرهنگي با قبايل صحراي جنوبي دارد. كادونا شهري بسيار زيبا ست ( سومين شهر بزرگ در كشور – كه در خلال سالهاي اخيربه نحو چشمگيري رشد يافته است. ) گرچه اين شهر شلوغ تر و پر سرو صداتر از لاگوس است ولي مزيت هاي زيادي نسبت به لاگوس دارد
در هنگام ديدار از اين شهر حتما ازديوارهاي شهر قديمي ( با شانزده دروازه ) و بازار شلوغ كورمي ديدن كنيد. همچنين در بخش قديمي شهر يك مسجد مركزي وجود دارد كه اكنون تعطيل است زيرا بازديد كننده مسلمان ندارد ولي در بيرون اين مسجد بويژه در طول روز جمعه شما از ديدار مسجد بهره مند مي شويد. در قسمت جنوب مسجد مي توانيد كاخ امير را ببينيد. ( شما به اين كاخ حق ورود نداريد مگر اينكه دعوتنامه رسمي از سوي امير كانو دريافت كرده باشيد ). در ميان اين كاخ يك موزه ساخته شده است به نام موزه ماكاما ( موزه اي تاريخي با يك نمايشگاه صنايع دستي ). نوعي پارچه محلي با حالتهايي مانند مچاله شده موسوم به كوفار در اين بازار موجود است ( قديمي ترين نوع در افريقا ). كاخ معروف گيدان دان هواسا قديمي ترين مستعمره و كولوني دولت براي ديدار ومشاهده مناظر ارزشمند است زيرا معماري نامتعارف هواسايي اسلامي در اين كاخ نمودار است. در اين شهر هم چنين يك باغ وحش زيبايي در جنوب ان احداث شده است.
در حين گشت وگذار به كات سينا، شما دوارا يك شهر تاريخي سنتي هواسايي را مي بينيد. بيرنين كودو ( نقاشي هاي صخره اي ) را و نيز سوكوتو را ( با يك كاخ شاه نشين و يك بازار خوبي براي كالاهاي چرمي ).
كانو در 8365 كيلومتري شمال شرقي لاگوس قرار دارد. به جهات تاريخي، كانو مركزي بوده است براي تجارت.در حال حاضر اين شهر بزرگترين شهر درشمال كشور است و مركز ايالت كانو محسوب مي گردد. در اين مسير يك منطقه اي ديده مي شود در مابين شهر قديمي هواسا و ناحيه مدرن صنعتي كانو با يك فرودگاه بين المللي در آن منطقه و نيز خطوط آهن و جاده هاي مهم.

ابوجا ABUJA
مختصات جغرافيايي ابوجا با 3786671 نفر جمعيت، 9 درجه و 5 دقيقه شمالي و 7 درجه و 32 دقيقه شرقي است و با ايران دو ساعت و نيم اختلاف دارد. (ساعت ابوجا دو ساعت و نيم پيش‌تر است)
با نام مستعار لندن دوم، پايتخت جديد كشور نيجريه است که در ناحیه‌ی تپه‌ای در بخش مرکزی کشور در منطقه‌ای به وسعت 8000 کیلومترمربع برافراشته شده است. ابوجا شهري زيبا با جاده هاي تميز است. ايده جابجايي پايتخت در سال 1975 شكل گرفت و جايگاه دولت به طور رسمي از لاگوس به ابوجا در سال 1992 انتقال يافت. بنا بر اين بوده است تا اين شهر در چهار مرحله توسعه پيدا كند. اولين فاز توسعه اين شهر تاامروز تكميل شده است.
در شهر ابوجا مناظر داراي چشم انداز ان چناني ديده نمي شود ولي تنها مسجد اين شهر به نحوي بسيار زياد زيباست و مسلمانان اجازه ندارند تا درآن وارد شوند و نگهبانان آن مسجد در بيشتر اوقات خيلي با روي گشاده از انها استبال نمي كنند. در نزديك ابوجا، شما مي توانيد صخره هاي زوما را ببينيد كه به مانند يك مكاني است مانند يك نسخه اي كم رنگ از صخره هاي ايرز. جمعيت بومي اين شهر سابقا اين صخره را داراي قدرتي جادويي تلقي مي كرده اند. شما ان صخره را مي توانيد در مسير ابوجا به كانو ببينيد. يعني همان جاده اي كه شما را به زاريا و كانو مي رساند. ابوجا داراي يك فرودگاه فوق مدرن است موسوم به ننامدي ازي كيوه ( نام اولين رئيس جمهور نيجريه ) كه يك فرودگاه بين المللي است.
اولين مرحله ساخت اين فرودگاه بين المللي به اتمام رسيده است و در حال حاضر به مرحله عملياتي وارد شده و ترمينال هاي داخلي كوچكتر ان از اوايل دهه 80 ميلادي اغاز بكار نموده اند. ابوجا در مركز نيجريه واقع شده و از سوي ايالات كوگي و كادونا و ناساراوا محاصره شده است. اين شهر يك شهري زيباست. ابوجا در حال حاضر شهري است كه بواسطه مركز اتحاد داراي يك فرهنگ غني بر اساس سبك زندگي و مردمي از قبايل مختلف و متفاوت با يكديگر معروف شده است.
ساختمان‌های مهم آن شامل مسجد و مراکز مهم اداری، اقتصادی کشورهای غرب آفریقاست. بسیاری از جاده‌های مدرن ابوجا به شهرها و شهرک‌های اطراف متصل است. در این شهر فرودگاه بین‌المللی فعال است.

واري warri
واري با 363382 نفر جمعیت، يكي از قديمي ترين شهرهای بندری کشور نیجریه است که بر کرانه رودخانه واری قرار گرفته است. در این بندر کشتی های اقیانوس پیما برای بارگیری کائوچو، فرآورد های نخلی، کاکائو، بادام زمینی، پوست و چرم پهلو می گیرند. اين شهر در محل آبخيزداري دلتاي نيجر سفلي كه در حال حاضر قسمتي از ايالت دلتاست قرار دارد. شهر به شكلي خط كشي شده مابين لاگوس و پورت هاركوت واقع شده است. اين شهر يك شهر بندري و بسيار شلوغ است. شهر واري در ميان ديگر شهرهاي نيجريه شهري مردمي است با مراكز توليد نفت متعدد. غالب شركت هاي نفتي بومي و خارجي مشغول بكار در نيجريه داراي دفاتري در واري هستند. كمپاني هاي ‌شل و شورون و اجيپ در بخش فعاليت هاي نفتي و استخراج نفت در اين شهر جنوبي فعاليت دارند.
ساكنين شهر واري افرادي بسيار صنعت گر و ماهر در امور محوله به خود هستند.در اين منطقه يك سلسله تنازعات قومي نژادي و سياسي ديده مي شود.ديدار كنندگان از اين شهر بايستي مراقب و در عين حال حساس باشند. عمده ترين گروه هاي نژادي قومي در اين شهر عبارتند از: اورهوبوها، ايتسه كري ها، ايجاو ها، و ايبوزوها. ( گروه ايگبو زبان در دلتا ).
اصالت مردم واري بر مي گردد به افرادي در قديم به نام وافي ها. در اين شهر تعداد زنان بيش از مردان است. عمده ترين فعاليت هاي اقتصادي در اين شهر ماهيگيري، كانوسواري و تا حدودي دامداري است. در ميان ديگر مناطق موجود در ايالت دلتا، اين شهر نيز به بركت وجود انستيتو هاي اموزشي نفت در افوروم ( نه چندان دور از واري ) و مجتمع فولاد الادجا شهرت يافته است.
این شهر را یکی از فرمانروایان بنین در قرن 15 ایجاد کرد. در قرن 17 از بنین استقلال گرفت و در قرن 19 دادوستد روغن نخل آن رونق یافت. در 1884 انگلستان آنرا به زیر فرمان خود درآورد.

كالابار
كالابار داراي بارش باران ساليانه به ميزان 106 اينچ است و اين بدان معناست كه كالابار بيشترين مقدار بارندگي را در نيجريه دارد. اب و هوا در اين شهر به مانند اب وهواي ماه دسامبر در لندن است.اختلاف درجه حرارت اين اب و هوا در طول سال يكسان مي ماند و لذاست كه شما وقتي در كالابار هستيد، وقتي پايين مي اييد تابه اوبودو برسيد فصل زمستان را ازدست مي دهيد. كالابار در دورترين نقطه جنوب شرقي كشور واقع شده است و اين براي شما مهم است كه بدانيد در سر راه رسيدن به كشور و مرزهاي نيجريه با اين كشور اين اخرين توقفگاه شما خواهد بود. يك روز بسيار جالب براي شما در كالابار زماني است كه چشمان خودرا ببنيديد و به مناظر سبز ان فكر كنيد.
كالابار با استانداردهاي زندگي در نيجريه عجين شده ولي قدري تفاوت را در آنجا حس مي كنيد. كالابار به دليل داشتن اين پارامتره بسيار معروف است : c براي come ‌ به معناي آمدن و يا بيا، a مخفف كلمه AND به معناي و حرف L مخفف LIVE به معناي زندگي كن، حرف A مخفف AND به معناي و، و حرف B مخفف BE ‌به معناي باش، و حرف A مخفف AND به معناي و حرف R مخفف REST به معناي استرحت كن است ( بيا و بمان و زندگي كن و استراحت كن ). اگر مي خواهيد غذاهاي سالم و بدون اضافه شدن افزودني ها ميل كنيد و يا اگر تمايل داريد تا صنايع دستي بخريد به كالابار سفر كنيد.

مایدگوری Maiouguri
مایدوگوری با جمعيت 618278 نفر، از شهرهای کشور نیجریه، در شمال شرقی این کشور، مرکز حمل و نقل راه‌آهن و هوایی میان شمال شرقی نیجریه و نیجر و چاد است که در 1907 نخست به عنوان یک پایگاه نظامی به وسیله انگلستان ایجاد گردید. محصولات چرمی، پوست، چرم، بادام زمینی و پنبه آن اهمیت بسیار دارد.

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
نیجریه در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ایران