سیاست        0  2646 reads

1) حکومت

نیجریه یک کشور فدرال با 36 یالات است.منطقه ابوجا به عنوان یالت فدرال حوزه پیتخت کشور، داری سیستم ریاست، دولتی جمهوری است كه از رئیس قوه مجریه، یک قوه قضییه و دو قوه قانون­گذاری سنا و مجلس نمیندگان تشكیل شده است. اعضی مجلسین یاد شده انتخابی­اند.

نوع حكومت
جمهوری فدرال

سن قانونی
۱۸ سال

سیستم حكومتی (قوه هی كشور)
قوه مجریه؛ شامل رییس جمهور
قوه قانون گذاری؛ شامل دو مجلس سنا و خانه نمایندگان
قوه قضائیه؛‌ دادگاه عالی ( قضات آن توسط رییس جمهور انتخاب می گردند ) و داداگاه عالی استیناف فدرال
 
 احزاب مهم و رهبران آنها
AC - بیسی آكانده
ACD - آلكس آنیللو
AD - موجیسولوا آكینفنوا
 ANPP- احمد شریف
PDP - عمر احمد
MRDD  - محمد گامبو جیمتا 
 NDP- علیو هابی فری 
 PRP - عبدالخبیر موسی
 PSP - لاوال مالتوراره

گروه هی فشار مهم و رهبران آنها
NA

عضویت در سازمان هی مهم منطقه ی و بین المللی
شوری آفریقیی، حوزه دریی كارئیب و اقیانوس آرام، گروه بانك آفریقیی توسعه، اتحادیه آفریقا، اتحادیه اقتصادی غرب آفریقا، فائو، جی 15، جی 24، جی 77، شوری حكام آژانس بین المللی انرژی اتمی، بانك بین المللی بازسازی و توسعه، سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی، شوری بین المللی حمل و نقل پاك، مؤسسه مدیران خبره، انجمن بین المللی توسعه،صندوق بین المللی توسعه كشاورزی،  همكاری بین المللی مالی، فدراسیون بین المللی هلال احمر و جوامع صلیب سرخ، صندوق بین المللی پول، سازمان بین المللی دریانوردی، ینتر پل، كمیته بین المللی المپیك، سازمان بین المللی مهاجرت، اتحادیه بین المجالس، مؤسسه استاندارد جهانی، سازمان بین المللی ارتباطات ماهواره‌ی، اتحادیه بین المللی ارتباطات از راه دور، كنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌هی كارگری، آژانس تضمین سرمیه‌گذاری چندجانبه، جنبش عدم تعهد، اوپك، سازمان ملل متحد، یونسكو، كنفرانس ملل متحد بری بازرگانی و توسعه، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، مأموریت ملل متحد در لیبریا، اتحادیه جهانی پست، سازمان جهانی مصرف، فدراسیون جهانی اتحادیه‌هی كارگری، سازمان بهداشت جهانی، سازمان جهانی مالكیت فكری، سازمان جهانی هواشناسی، سازمان تجارت جهانی


2) سیستم اجرایی


شورای عالی نظامی از یک رئیس- یک معاون و بیست نفر افسران ارتش تشکیل گردیده است.

شورای اجرایی فدرا ل شامل همه سازمانهای اجرائی – شورای استان مرکب از رئیس معاون شورای عالی نظامی فرماندهان نیروهای مسلح، بازرس عالی نیروهای انتظامی و فرمانداران استانها کشور مرکب از نوزده استان است.

شوری اجریی فدرال ریاست جمهوری، یا همان كابینه هیات وزیران، متشكل از تمامی 36 یالت نیجریه است.


3) سیستم قانون گذاری


مجمع ملی نیحریه نیز متشكل از 109 نمینده مجلس سنا (از هر یالات 36گانه نیجریه 3 نمینده و یك نمینده از آبوجا) و 360 عضو مجلس نمیندگان است كه قوانین را در كشور وضع می نمیند. كرسی هی مجلس نمیندگان نیجریه، بر اساس میزان جمعیت تعیین می گردد.بنابرین،‌تعداد اعضی مجلس نمیندگان در كشور، از هر یالت با یالت دیگر متفاوت است.اعضی مجمع ملی نیجریه بری دو دوره حداكثر چهار ساله برگزیده می شوند.


4) سیستم قضایی


متشكل از دادگاه عالی، دادگاه استیناف، دادگاه عالی فدرال، و در سطح هر یالت، دادگاه هی عالی، دادگاه هی شریعت و دادگاه هی عادی است. ریاست جمهوری نیجریه، اعضی دادگاه عالی كشور را با تیید مجلس سنا منصوب می نمید. 

طبق قانون، دادگاه عالی فدرال – عالیترین دادگاه فرجام کشور است این دادگاه مرکب از یک رئیس و ده تن قاضی است. دادگاه پژوهشی فدرال(1976 تأسیس شد) قضات دادگاه عالی فدرال و دادگاههای عالی دادگستری را رئیس دولت معین می کند – قضات دادگاههای عالی استان بوسیله فرمانداران انتخاب می شوند.
دیوانعالی، یا دادگاههای عالی عدالت از اختیارات نامحدود برخوردار است فرجام خواهی از رأی پژوهشی دادگاههای شهرستان و بخش نیز در صلاحیت دیوانعالی است. دادگاههای ویژه ای برای رسیدگی بمسائل مالیاتی و صنعتی وجود دارد.

در 1976 دادگاه نظامی مرکب از یک رئیس و چهار قاضی از میان افسران ارتش بوجود آمد. دادگاه شهرستان در موارد گوناگون مدنی و کیفری رسیدگی میکند. دادگاههای بومی – در مناطق مسلمان نشین دادگاههای شریعت.


5) شخصیت ها

 

 

گودلاك جاناتان

گودلاك جاناتان (Goodluck Ebele Jonathan) متولد 20 نوامبر سال 1957 میلادی از اویل سال 2010 میلادی بعد از فوت رییس جمهور "یارادوا" رییس جمهور كشور نیجریه می باشد. او در منطقه ی به نام "اوتكه" در یالت "بیلسا" به دنیا آمده، از گروه قومی "یجاو" در جنوب ین كشور بوده و مسیحی می باشد.
جاناتان مدرك كارشناسی (1981 میلادی)، كارشناسی ارشد (1985 میلادی) و دكتری خود را در رشته جانور شناسی در سال 1995 میلادی از دانشگاه پورت هاركورت نیجریه دریافت نموده است.
او در حین تحصیلات و بعد از دریافت مدرك دكتری خود در دانشگاه به تحقیق و مطالعه مشغول بوده، تا ینكه در سال 1998 میلادی وارد دنیی سیاست گردید. او در ین سال به عضویت حزب حاكم موسوم به PDP در آمده و یك سال بعد در سال 1999 میلادی معاون فرماندار یالت بیلسا گردید. او مجدداً در سال 2003 به عنوان معاون فرماندار ین یالت انتخاب گردید.
بعد از آن فرماندار یالت بیلسا در خلال سال هی 2005 تا 2007 میلادی و از تاریخ 29 می سال 2007 میلادی به عنوان معاون رییس جمهور نیجریه انتخاب گردید. او با "فكا جاناتان" ازدواج نموده و داری دو فرزند می باشد. انتخابات بعدی ریاست جمهوری در سال 2011 میلادی برگزار شد که وی با کسب 59درصد آرا سمت ریاست جمهوری نیجریه را عهده دار شد.

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
نیجریه در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ایران