سیاست        0  1187 reads

1) حکومت‌

نوع حکومت ین كشور از نوع جمهوری است؛ در سال 1960 رژیم حزبی وابسته به رئیس جمهور تاسیس شد . ساحل عاج در 7 اگوست 1960 از فرانسه جدا شد و استقلال خود را بدست آورد.
مجلس ملی 147 نماینده دارد. حزب دموکراتیک آفریقا تنها حزب قانونی کشور است. این حزب بیش از ده سال است که به رهبری فلیکس هوفوئت – بویگنی است و احزاب دیگر از دور خارج کرده اند. و فلیکس هوفوئت – بویگنی در 1960 با رای 98 درصد مردم بریاست جمهوری رسید. در سال 1965 و 1970 و 1975 و 1980 مجدداً انتخاب گشت. این حکومت با فرانسه ایالات متحده و آلمان غربی روابط نزدیک دارد.
حزب دموکراتیک ساحل عاج دارای یک دفتر سیاسی مرکب از 68 عضو و یک کمیته رهبری متشکل از بیست عضو است که ریاست و رهبری آن با رئیس جمهور است. به مدت پنج سال انتخاب میشود و رئیس فرماندهی کل قوای مسلح و ریاست قوه مجریه را بعهده دارد و می تواند از مجلس بخواهد که در مورد لایحه مصوبه ای تجدید نظر کند یا لاحیه ای را به همه پرسی بگذارد.
در انتخابات مجلس ملی از نوامبر 1990 تعداد 490 نامزد شرکت کردند و تعداد 4.7 میلیون نفر رای دادند و در نتیجه 60 درصد آراء‌ حزب دموکراتیک یعنی 163 کرسی را بدست آورد. جبهه عمومی ساحل عاج 9 کرسی و حزب کارگر یک کرسی منفرد دو کرسی.
در انتخابات اکتبر 1990 ریاست جمهوری فلیکس هوفوئت houphouet
بوگین BOIGNY متولد 1905 81.68 درصد آراء‌ را بدست آورد و برای مدت 5 سال در مقام ریاست جمهوری قرار گرفت. در نوامبر 1990 برای حکومت پست نخست وزیری نیز در نظر گرفته شد که بوسیله رئیس جمهور معین میشود.

تشریح پرچم
سه نوار عمودی مساوی به رنگ نارنجی و سفید و سبز(سمت برافراشتن)

عضویت در سازمان هی مهم منطقه ی و بین المللی
اتحادیه افریقا، اكواس، گروه 24، گروه 27، سازمان بین المللی انرژی اتمی، ینترپل، نم، سازمان ملل و برخی نهادهی وابسته، سازمان تجارت جهانی و برخی نهادهی دیگر

احزاب مهم و رهبران آنها
UDCY (تئودور مل اگ)، PDCI-RDA (هنری كنان بدی)، FPI (لائورنت باگبو)، PIT فرانسیس وودی)، MFA (آناكی كوبنان)، RDR (آلاسان اوتارال)، UDPCI (مابری توییكیوز) و برخی احزاب دیگر

گروه هی فشار مهم و رهبران آنها

FESCI (سرج كوفی) ، RHDP (آلفونس دیجو) ، Young Patriots (چارلز بله گوود) و برخی گروه هی دیگر

سیستم حكومتی (قوه هی كشور)
قوه مجریه؛ رئیس جمهوری
قوه قانون گذاری؛ یك مجلی ملی
قوه قضائیه؛‌ دیوان عالی كشور، شوری قانون اساسی


2) سیستم اجرایی

رئیس جمهور که با رای مردم بمدت پنج سال انتخاب میگردد اداره امور حکومت را در دست دارد.
قوه مجریه مرکب از وزیرانی است که توسط رئیس جمهور تعیین میشوند و در مقابل رئیس جمهور مسئول هستند.
کابینه کشور مرکب از 34 وزیر است که سه نفر آنها وزیر مشاور هستند. بطور یکه هر یک از وزارتخانه ها مسئول و مجری بخشی اساسی از امور اجرائی هستند. طبق آخرین تقسیمات کشوری، ساحل عاج از 24 حوزه و دوناحیه خود مختار تشکیل گردید ه و هریک از انها زیر نظر شوراهای انتخابی اداره میشوند. البته از لحاظ سیستم اداری ساحل عاج به 6 منطقه تقسیم گشته و هر یک اداره به تقسیمات کوچکتر تقسیم گشته است.
رئیس دولت:از 26 اکتبر 2000 لورنت گباگوبو رئیس جمهور است .
رئیس حکومت:از 4 آپریل 2007 گیولامی سورو نخست وزیر است .
هیئت وزیران:شورای وزیران توسط رئیس جمهور منصوب می شود .
انتخاب نماینده:رئیس جمهور توسط ری مردم بمدت 5 سال انتخاب میشود . 26 اکتبر 2000 آخرین انتخابات برگذار شد .انتخابات می بایست 2008 برگزار میشد اما مکررا توسط دولت بتعویق افتاد . رای شورا به سازمان امنیت ملل متحد به حکم دولت تمدید شد .نخست وزیر توسط رئیس جمهور منصوب میشود


3) سیستم قانون گذاری

مجلس ملی یک سیستم مقننه 225 صندلی دارد : اعضاء بصورت انفرادی انتخاب می‌شوند و چند بخش انتخابات مردمی اداره میشود و شرایط خدمت کردن 5 سال است.
قانون اساسی بصورت همه پرسی به تصویب می‌رسد. قانون اساسی جمهوری ساحل عاج،در 24 جولای 2000 تصویب شد.


4) سیستم قضایی

دیوان عالی کشور عبارت است از چهار مجلس: مجلس قضایی برای موارد جنایی – مجلس باز بینی برای موارد مالی – مجلس قانون اساسی برای موارد تجدید نظر قضایی و مجلس اجرایی برای موارد غیر نظامی :این قانون است نه در حد شمارش اعضاء.
استقلال قوه قضائیه از طرف رئیس جمهور و با کمک دادگاههای بخش، استیاف و فرجام م- دادگاههای بخش 24 دادگاه است. که در پایتخت و سایر شهرها دایرند اما استیناف و فرجام تنها در (آبیجان) پایتخت کشور فعالیت دارند.
بر اساس نظام فرانسوی قانون مدنی و قانون عرفی ؛ بررسی قضایی در اتاق قانون اساسی دیوان عالی کشور ؛ قبول ICJ صلاحیت این دادگاه ها اجباری با رزرو


5) شخصیت ها
 

 

 


لوران باگبو
لوران باگبو (Laurent Koudou Gbagbo) متولد 31 می سال 1945 میلادی از سال 2000 رییس جمهور كشور ساحل عاج می باشد. او در روستیی به نام "ماما" نزدیك منطقه "گاگنوا" در جنوب غربی شهر "یاموسوكرو" به دنیا آمده و پدر و مادر او به نام هی "زپه پل كودو" و " گادو ماركریته" بودند.
باگبو در دانشگاه آبیدجان در سال 1969 میلادی مدرك كارشناسی خود را در رشته تاریخ و در سال 1970 میلادی از دانشگاه سوربون فرانسه مدرك كارشناسی ارشد و در سال 1979 از دانشگاه پاریس مدرك دكتری خود را در رشته فلسفه دریافت نمود.
او داری مسوولیت هیی به شرح ذیل تا كنون بوده است : استاد تاریخ دانشگاه آبیدجان سال هی 1970 تا 1973میلادی، 1974 تا 1977 میلادی مدیریت دانشكده تاریخ دانشگاه آبیدجان، 1983 تا 1988 دبیر كل حزب سیاسی FPI ، 1990 كاندیدی انتخابات ریاست جمهوری، 1990 تا 1999 نمینده پارلمان و از سال 2000 تا 2011میلادی رییس جمهور كشور می باشد.
او در سال 1969 میلادی بری اولین بار به دلیل فعالیت هی سیاسی بازداشت و به مدت دو هفته در زندان بود تا آزاد گردید. او بعد از آزادی از زندان به فرانسه رفته و تحصیلات خود را ادامه داد.
باگبو در سال 1982 میلادی تشكیلات سازمانی مخفی موسوم به FPI را به وجود آورده و در همین زمان سخنرانی هیی را به صورت پنهانی علیه سیستم تك حزبی كشور یراد می كرد كه در محافل سیاسی منتشر می گردید.
به دلیل فعالیت هی سیاسی او مجدداً در سال 1982 میلادی دستگیر و بری تبعید به فرانسه فرستاده شد. باگبو در سال 1983 میلادی از فرانسه مراجعت نموده و مجدداً تشكیلات خود را احیاء و برنامه اصلاحی خود را بری اداره كشور در همان سال منتشر نمود. او در انتخابات ریاست جمهوری سال 1990 میلادی بری اولین بار در انتخابات چند حزبی كشور شركت و در مكان دوم با كسب 18.3% آراء قرار گرفت.
در سال 1991 میلادی تظاهراتی گسترده در مخالفت با شریط حقوقی اساتید دانشگاه در ساحل عاج به رهبری باگبو برگزار گردید كه دولت او را به خاطر برنامه ریزی ین تظاهرات بازداشت نموده و محكوم به دو سال زندان گردید، اما بعد از چهار ماه در تاریخ 31 جولی سال 1992 میلادی از زندان آزاد شد.
كشور از سال 2000 میلادی بعد از انتخاب باگبو به مقام ریاست جمهوری با بحران هی متعددی روبرو بوده و انتخابات ین كشور از سال 2005 میلادی چند بار به تعویق افتاد.
باگبو در سال 1967 میلادی با "ژاكلین چانوس" ازدواج و در سال 1982 میلادی از او جدا گردید. او مجدداً در سال 1989 میلادی با "سیمونه یوت" ازدواج نمود. وی داری چهار فرزند از دو ازدواج خود می باشد. به علاوه مذهب او مسیحی كاتولیك می باشد.

 

 

 

 

آلاسان درامان واتارا
آلاسان درامان واتارا (الحسن عبدالرحمن اواتارا)  (به فرانسوی: Alassane Ouattara)، متولد ۱ ژانویه ۱۹۴۲میلادی (21ه.ش)، یک سیاست مدار اهل ساحل عاج است که  ریاست جمهوری ساحل عاج را برعهده دارد. ریاست جمهوری وی توسط بیشتر رهبران جهان و سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است. وی جایگزین لوران باگبو شد.

حدود شش ماه پس از پیروزی جنجالی در انتخابات ریاست جمهوری و چهار هفته پس از بازداشت لوران باگبو، سلف برکنار شده اش، الحسن وتارا در اردیبهشت ماه 1390 (ه.ش) در ابیجان سوگند قانون اساسی را برای تصدی ریاست جمهوری یاد کرد.

پیش از این شورای قانون اساسی این کشور غرب آفریقایی می بایست نتایج انتخابات ریاست جمهوری را مورد تجدیدنظر قرار دهد. در همین حال، مقامات ساحل عاج از ورود وکیل فرانسوی باگبو به این کشور جلوگیری کردند.

وتارا ماه نوامبر سال 2010 میلادی (89ه.ش) بنا به اعلام کمیسیون انتخابات توانست در دور دوم انتخابات با کسب 54 درصد آرا پیروز شود. هواداران باگبو که بر شورای قانون اساسی مسلط بودند، وی را پیروز انتخابات می دانستند. اما نهایتا این شورا نتیجه اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات را تایید کرد.

واتارا همچنین در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2015میلادی (94ه.ش) نیز با کسب 84درصد آرا پیروز این دوره شد و در سمت خود باقی ماند.

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
ساحل عاج در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
سیاست
نظامی
روابط با ایران