فرهنگ        0  2082 reads

1) فرهنگ عمومی

نرخ باسوادي
51%

ارتباطات
در این کشور 260 هزار و 900 خط تلفن ثابت و چهار میلیون و 65 هزار خط تلفن همراه وجود دارد.
ساحل عاج یک میلیون و 373 هزار میزبان و 300 هزار کاربر اینترنت دارد.

تعداد فرودگاه هاي مهم
35


2) ادیان ومذاهب

اديان بومي (20%-10%)، مسلمان (40%-35%)، مسيحيت (كاتوليك، پروتستان و فرق ديگر) (35%-25%)


3) رسانه های گروهی

ايستگاه هاي راديويي و تلوزيوني
ايستگاه هاي راديويي؛ اي ام 2، اف ام 9، موج كوتاه 3
ايستگاه هاي تلويزيوني؛ 14


5) گردشگری

فلات آبیجان مرداب ابریه پارک بانکو، باغ با سام دایو بینجرویل بوئیک پلاژها و سواحل شنی.

شهر هاى مهم ساحل عاج

آبیجان Abidjan

پایتخت و بزرگترین شهر کشور جمهوری ساحل عاج است که در غرب آفریقا است و این شهر بر کرانه‌ی شمالی غرب اکرا، غنا و در حدود 460 مایلی جنوب غربی مونرویا، لیبریا برافراشته شده است.
آبیجان بندر مهم و مرکز بازرگانی همچنین مرکز فرهنگی و آموزشی ساحل عاج می‌باشد. از این گذشته آرد، قهوهف کاکائو، سخت چوب، موز، پنبه، بادام زمینی، تولیدات نخل، کائوچو و الماس از صادراتش می‌باشد.
راه آهن، آبیجان را به بوبو- ویولاسو و آوآگادوگو (این هردو در بورکینافاسو) متصل کرده است. همچنین چندین خط هوایی محلی و بین‌المللی فعالیت دارد.
دانشگاه آبیجان از 1958 و مدارس دیگر شمال مرکز تحقیقات علمی انستیتو که در آن دوره‌های مختلف علمی و فنی و کشاورزی و زراعی و چندین کتابخانه، موزه و نمایشگاه مردم‌شناسی، جامعه‌شناسی و هنر و دانش دایر و فعال است.
در 1903 راه آهن- آبیجان- نیجر که ساحل عاج را به بورکینافاسو متصل می‌کند ایجاد گشت. در 1935 هنگامی که هنوز در چنگال استعمار فرانسه گرفتار بود، پایتخت کولونی ساحل عاج به آبیجان انتقال یافت. آبیجان در این احوال بندری پراهمیت گشت به ویژه از هنگامی که همین بندرش در 1950 در کانال وریدی تکمیل گشت و گشوده و محل رفت و آمد کشتی‌ها شد. با این حال بندر در 1954 بیش از پیش توسعه یافت.

 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
ساحل عاج در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
سیاست
نظامی
روابط با ایران