فرهنگ        0  1053 reads

1) فرهنگ عمومی

زبان

فرانسه زبان رسمي و لينگالا، كينگوانا، كنگويي و تيلوبا زبان‌هاي محلي رايج در جمهوري دموكرايتك كنگو است.

با سوادي
بر طبق آمار 2008، 55% از زنان و 76% از مردان به زبان فرانسه و زبان های بومی صحبت می کنند.
بر طبق تخمین 2010 تحصیلات ابتدایی 91%، متوسطه 36% و تحصیلات عالیه 4.6% می باشد.

ارتباطات

تعداد فرودگاه هاي مهم: 25

تعداد مشتركين تلفن هاي ثابت و همراه
10600 اشتراك تلفن ثابت (2005) و 2.746 ميليون اشتراك تلفن همراه
تعداد كاربر هاي اينترنتي و كد اينترنتي كشور: 180000 - cd.


2) ادیان و مذاهب

مسیحی 70%، كاتوليك رومي ٥٠%، پروتستان ٢٠%، كيمبانكويست (Kimbanguist) ١٠%، مسلمان ١٠%، ساير فرقه‌هاي (سانسكريت و اعتقادات بومي) ١٠% جمعيت مردم اين كشور را تشكيل مي‌دهند.


3) رسانه های گروهی

ايستگاه هاي راديويي و تلوزيوني
ايستگاه هاي راديويي؛ اي ام 3، اف ام 11، موج كوتاه 2 ايستگاه (2001)
ايستگاه هاي تلويزيوني؛ 4 ايستگاه (2001)


 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
کنگو دموکراتیک در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ایران