روابط با ایران        0  2011 reads

1) تاریخچه

ايران در تاريخ 1351.11.22 ( 11 فوريه 1973 ) با زئير روابط سياسي در سطح سفارت برقرار نمود و در تاريخ 1352.09.01 (22 نوامبر 1973) اقدام به تأسيس سفارت در اين كشور نمود. سفارت زئير در تهران نيز در اسفند ماه همان سال تأسيس گرديد.
موبوتو سه سه سكو رئيس جمهور زئير روابط صميمانه اي با رژيم گذشته داشت و به دعوت مقامات رژيم گذشته از تاريخ چهارم تا سيزدهم اسفند 1352 از ايران ديدار رسمي بعمل آورد.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بدنبال تجديد روابط ديپلماتيك زئير با رژيم اشغالگر قدس در سال 1982، دولت جمهوري اسلامي ايران در اعتراض به اين اقدام كاردار خود را به تهران فراخواند و سفارت جمهوري اسلامي ايران در كينشازا تا سال 1966 تنها توسط يك سرپرست موقت اداره مي شد. ولي در خرداد ماه 1366 سطح روابط مجدداً ارتقاء يافته و كاردار جمهوري اسلامي به كينشازا اعزام شد.
طي دو سه سال اخير مقامات زئيري اظهار علاقه كرده اند تا هر چه زودتر سفارت خود در تهران را مجدداً بازگشايي كنند.2) نمايندگي ايران در كشور جمهوري دموكراتيك كنگو

سفير ايران در جمهوري دموكراتيك كنگو

اميرعلي امام جمعه شهيدي
 

 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
کنگو دموکراتیک در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ایران