سیاست        0  1280 reads

1) حکومت

نوع حكومت

 جمهوري

احزاب مهم و رهبران آنها

PDC (خوزه اندوندو)، RDC (آذارياس روبِروا)، FR (مْبوسا نيامويسي)، MLC (جين-پيِر بِمبا)، PPRD (جوزف كابيلا)، MSR (پير لومبي)، PALU (آنتوني گيزنگا)، UDPS (اتيِن چيسِكدي)، UDEMO (موبوتو نْزانگا)

گروه هاي فشار مهم و رهبران آنها
MONUC (گروه حافظان صلح سازمان ملل در كنگو)، FDLA (گروه شبه نظاميان رواندا)

عضويت در سازمان هاي مهم منطقه اي و بين المللي

جمهوري دموكرايتك كنگو در سازمان‌هاي بين المللي زيادي عضويت دارد از جمله شوراي آفريقا، حوزه درياي كارئيب و اقيانوس آرام، گروه بانك آفريقايي توسعه، اتحاديه آفريقا، جامعه كشورهاي شرق آفريقا، بازار مشترك آفريقاي غربي و جنوبي (كمسا)، سازمان غذا و كشاورزي (فائو)، گروه 15، گروه 77، آژانس انرژي اتمي، بانك بين المللي بازسازي و توسعه، سازمان بين المللي هوانوردي غيرنظامي (ايكائو)، ديوان كيفري بين المللي، شوراي بين المللي حمل و نقل پاك، مؤسسه مديران خبره، انجمن بين المللي توسعه، صندوق بين المللي توسعه كشاورزي، همكاري بين المللي مالي، سازمان بين المللي كار، صندوق بين المللي پول، سازمان بين المللي دريانوردي، پليس بين المللي، كميته بين المللي المپيك، سازمان بين المللي مهاجرت، اتحاديه بين المجالس، مؤسسه استاندارد جهاني، سازمان بين المللي ارتباطات ماهواره‌اي، اتحاديه بين المللي ارتباطات از راه دور، كنفدراسيون بين المللي اتحاديه‌هاي كارگري، آژانس تضمين سرمايه‌گذاري چندجانبه، سازمان ممانعت از سلاح‌هاي شيميايي، ملل متحد، كنفرانس ملل متحد براي بازرگاني و توسعه، سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو)، كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد، سازمان توسعه صنعتي ملل متحد، سازمان جهاني گردشگري ملل متحد، اتحاديه جهاني پست، سازمان جهاني مصرف، سازمان بهداشت جهاني، سازمان جهاني مالكيت فكري، سازمان جهاني هواشناسي و سازمان تجارت جهاني


2) سیستم اجرایی

رييس جمهور (رييس كشور)، حزب حاكم در پارلمان كابينه را تعيين مي كند، نخست وزير را نيز پارلمان انتخاب مي كند.
رئیس دولت نخست وزیر است که رئیس جمهور او را انتخاب می‌کند و کابینه زیر نظر نخست وزیر فعالیت می‌کند.
بر اساس قانون اساسي جديد جمهوري دموكراتيك كنگو، رئيس جمهور را رأي مردم براي دوره ٥ ساله برمي‌گزيند كه براي دور دوم نيز قابل انتخاب است. آخرين انتخابات در سال 2011 برگزار شد و جوزف كابيلا به رياست جمهوري انتخاب شد.


3) سیستم قانون گذاری

قوه مقننه جمهوري دموكراتيك دو مجلسي است شامل 
مجلس ملي با ٥٠٠ كرسي كه ٦١ كرسي آن با رأي اكثريت در حوزه انتخابي تك عضوي و ٤٣٩ كرسي با استفاده از ليست باز در حوزه‌هاي انتخابي چند نامزدي براي دوره ٥ ساله انتخاب مي‌شوند.
مجلس سنا با ١٠٨ كرسي كه مجلس‌هاي محلي براي يك دوره ٥ ساله آن‌ها را انتخاب مي‌كنند.


4) سیستم قضایی

قوه قضائيه كشور مركب از دادگاه قانون اساسي، دادگاه فرجام، شوراي استان، دادگاه عالي نظامي، دادگاه‌هاي نظامي و مدني و ديوان محاكمات مي‌باشد.


5) شخصیت ها

ژوزف كابيلا


"هيپپوليته كانومبه كازمبيريمبه" معروف به ژوزف كابيلا در 4 ژوئن 1971 ميلادي در شهر كوچكي در رواندا به دنيا آمد. او پسر لوران كابيلا رئيس جمهور سابق و فقيد كنگو است، اما عده اي معتقدند كه لوران كابيلا پدر واقعي او نيست و ناپدري او به شمار مي آيد و درخواست كرده اند كه آنها با آزمايش DNA حقيقت را مشخص نمايند كه هيچ گاه مورد پذيرش اين پدر و پسر واقع نشد.
تحصيلات ابتداييش را در شهر "فيزي" در استان كيووي جنوبي (South Kivu) شروع كرد. براي گذراندن تحصيلات متوسطه به كشور تانزانيا و شهر "مبيا" در اين كشور رفت. پس از دوره دبيرستان يك دوره آموزش نظامي را در تانزانيا و پس از آن در دانشگاه ماكرره در كشور اوگاندا گذراند.
در سال 1996 ميلادي كه لوران كابيلا نبردش را براي تصاحب قدرت در زئير و كنار زدن موبوته سه سه سكو آغاز كرد، ژوزف فرمانده ارتش مشهور به كادوگوس (سربازان كودك) شد. پس از پيروزي لوران و رسيدنش به رياست جمهوري، ژوزف براي گذراندن دوره آموزش هاي تكميلي نظامي به دانشگاه دفاع ملي پكن در كشور چين رفت. پس از بازگشت (سال 1998 ميلادي) معاون رييس ستاد نيروهاي مسلح جمهوري دمكراتيك كنگو و دو سال بعد رييس ستاد نيروي زميني شد و تا زمان ترور لوران كابيلا در اين سمت باقي ماند.
در سال ۱۹۹۶ ميلادي كه با كودتاي لوران كابيلا، موبوتو سه سه سكو از كشور گريخت، نام زئير نيز به جمهوري دموكراتيك كنگو تغيير يافت. اين كودتا آغازي بود بر جنگ داخلي در اين كشور كه تا سال ۲۰۰۲ ميلادي ادامه يافته و منجر به كشته شدن ۴ ميليون نفر و آوارگي ده ها ميليون نفر از مردم كنگو به ويژه در مناطق شرقي آن شد.
در سال ۲۰۰1 ميلادي لوران كابيلا ترور و ژوزف كابيلا از تمام سران شورشي خواست تا از جنگ دست بردارند. مقارن با اين تحول و بر اثر تلاشهاي چند كشور عمده و سازمانهاي بين المللي و منطقه اي نهايتاً موافقتنامه درياچه هاي بزرگ در سال ۲۰۰۳ ميلادي به امضا رسيد و جنگ داخلي پايان يافت.
به موجب اين موافقتنامه دولت ائتلافي به رياست جمهوري ژوزف كابيلا و ۴ رهبر عمده شورشي اين كشور به عنوان معاون وي تشكيل شد. طبق اين موافقتنامه دولت موظف شد با كمك سازمان ملل و ساير كشورهاي كمك كننده تا سال ۲۰۰۶ ميلادي زمينه برگزاري انتخابات براي تعيين رئيس جمهور اين كشور را فراهم سازد. در سال 2005 ميلادي يك قانون اساسي نيمه كاره در رفراندومي به تأييد مردم رسيد و بالاخره در ژوئن ۲۰۰۶ ميلادي انتخابات رياست جمهوري و پارلماني اين كشور برگزار شد.
ژوزف كابيلا رئيس جمهور و ژان پير بمبا يكي از معاونان وي بيشترين آراء را كسب كرده و به دور دوم راه يافتند. در دور دوم انتخابات كابيلا با كسب 58 درصد آراء به پيروزي دست يافت.
دور بعدي انتخابات رياست جمهوري در سال 2011 برگزار شد که ژوزف کابیلا باز هم به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.
مراسم رسمي جشن ازدواج كابيلا و همسرش در سال 2006 ميلادي، چند ماه قبل از پيروزي در انتخابات برگزار شد، ژوزف پروتستان و همسرش كاتوليك مي باشند.

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
کنگو دموکراتیک در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ایران