روابط با ايران        0  1544 reads

نمايندگي كشور اوگاندا در ايران
آقاي احمد محمد كي سوله

آدرس و شماره تلفن نمايندگي در ايران

آدرس
تهران، خيابان دستگردي(ظفر)، بلوار دليري، خ نونهالان، كوچه ناز، پلاك 19

تلفن
22633198 - 22600465

فاكس
22009764


سفير ايران در كشور اوگاندا

آقاي مرتضی مرتضوی

REPUBLIC OF UGANDA ( KAMPALA)

سفارت جمهوری اسلامی ایران –کامپالا

Embassy of the Islamic Republic of Iran, Kampala, Uganda

Titel of Diplomatic Office ،Embassy

 Head of Diplomatic Office ، Aliakbar Dabiran

Date of Establishment ،1976

Address ،PLOT NO.9 ,BANDALI RISE ,BUGOLOBI

Address ،KAMPALA, UGANDA

P.O.Box ،

Country-Area-Code ،0025641

Tel. ،000 - 221689-221646

Fax ،000 - 223590

Emergency-Tel ، 0025675765742-7419787

Consular Section ،

Homepage ،kampala.mfa.ir

E-mail ،IRANEMB@INFOCOM.CO.UG

 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
اوگاندا در یک نگاه
جغرافیا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ايران