جغرافیا        0  2635 reads

1) جغرافياي طبيعي

اوگاندا با وسعت 241.038كيلومتر مربع در نیمکرهٔ شرقی، نیمکره شمالی و جنوبی در شرق قاره آفریقا قرار دارد و جزء ممالک آفریقای شرقی است که به دور از دریای آزاد قرار گرفته و خط استوا از آن می‌گذرد. اوگاندا در حاشیهٔ دریاچهٔ ویکتوریا واقع در شرق ميانه آفریقا. همسایه‌های آن عبارت‌اند از سودان، کنگو، رواندا، بروندی، تانزانیاو کنیا. پایتخت آن کامپالا است.
 


این کشور به‌دلیل ثروت‌های فراوان جنگلی به برزیل آفریقا مشهور است. رود نیل که کشورهای اوگاندا، سودان و مصر را مشروب می‌سازد از دریاچه ویکتوریا که واقع در اوگاندا و نزدیک منطقه جینجا می‌باشد سرچشمه می‌گیرد. این کشورها بدون نیل مشکلات فراوانی پیدا خواهند کرد معمولاً دوام این کشورها با ثروت حاصل از کشاورزی است و از این رو بر رود نیل متکی هستند.
این کشور که دارای یک فلات مرکزی کم ارتفاع با پوشش گیاهی ساوان می‌باشد. در اطراف دریاچه ویکتوریا، استعداد خاک برای کشاورزی بیش از سایر نقاط است. همچنین این دریاچه از نظر ماهیگیری نیز اهمیت به سزایی دارد. در غرب این کشور رشته کوهی با حد اكثر ارتفاع ۵۱۱۸ متر وجود دارد. اوگاندا دارای آب و هوای معتدل با میانگین دمای ۲۴-۲۱ درجه سانتی گراد، و میزان بارش سالانه ۱۵۰-۷۵ سانتی متر می‌باشد. رودهای مهم جاری در اين كشور نیل و سملیکی است
.

آب و هوا
گرمسيري؛ معمولاً باراني با دو فصل خشك (آذر تا بهمن، خرداد تا مرداد)؛ در شمال نيمه خشك


2) جغرافياي انساني

جمعيت
33.4 ميليون نفر (2010)

نرخ باسوادي
73.2% (2010)

نرخ رشد سالانه جمعيت
3.2%

امید به زندگی
53 سال

زبان
انگليسي (رسمي)؛ لوگاندا و نومِروس و ديگر
زبان هاي محلي؛ زبان سواحيلي معمولاً فقط در ميان نظاميان اوگاندايي صحبت مي شود.

قبايل
مهمترين اين قبايل عبارتند از؛ باگاندا، بانيانكوله، باهيما، باكيگا، بانيارواندا، بونيورو، باتورو، لانگي، آچولي، لوگبارا، كاراموجونگ،باسوگا و باگيسو.

بيماري هاي شاي
تب حصبه، اسهال، هپاتيت نوع A و شيوع مالاريا و مرض خواب در برخي مناطق


3) جغرافياي سياسي

تقسيمات استاني
56 منطقه شامل؛ آجوماني، آمولاتار، آموريا، اَپَك، آروآ، ايباندا، بوكادا، بوتالِجا، بوگيري، بونديبوگيو، بوشِنيي، بوسيا، گولو، هويما، ايگانگا، جينجا، كاباله، كاباروله، كابِرامايدو،كالانگالا، كامپالا، كامولي، كاموِِِِنگه، كانونگو، كاپچوروا، كاسِسه، كاتاكْوي،كايونگا، كيباله، كيبوگا، كيسورو، كيتگوم، كوتيدو، كومي، كيينجوجو، ليرا، لووِرو،ماساكا، ماسيندي، مايونگه، مباله، مبارارا، موروتو، مويو، مپيگي، موبِنده،موكونو، ناكاپيريپيريت، ناكاسونگولا، نِببي، نْتونگامو،پادِر، پالليسا، راكاي، روكونگيري، سِمبابوله، سيرونكو، سوروتي، تورورو، واكيسو، يومبه، كابونگ، كابينگو، كاليرو، كيروهورا، كوبوكو، مانافْوا،ميتيانا، ناكاسِكه

شهر هاي مهم
جينجا، گولو، مباله، مبارارا

كشور هاي همسايه
رواندا، كنيا، سودان، جمهوري دموكراتيك كنگو، تانزانيا

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
اوگاندا در یک نگاه
جغرافیا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ايران