فرهنگ        0  1789 reads

1) فرهنگ عمومی

مردم اوگاندا از قبایل مختلفی تشکیل شده‌اند و ۱۲ پادشاه رهبری قبایل را برعهده دارد. هریک از قبایل آداب و رسوم خاصی دارند. اسلام در سالهای ۱۸۰۰ توسط بلوچهای ایرانی و عمانی وارد دربار کاباکا شد. مسیحیت نیز در سالهای ۱۸۵۶ به دربار ارایه گردید.
قوم کراموجونگ یا برهنه‌گرایان که همسایه قوم ماساها و تورکانه‌ها در مرز کنیا هستند از دیدنی‌ترین اقوام اوگاندا هستند. هر جوان کراموجونگ برای اینکه شایستگی ازدواج پیدا کند باید یک شیر و یا پلنگ و یا گرگ شکار کند و به خانه عروس بیاورد. این قوم لباس نمی‌پوشند و برهنه گرایان غربی الگوی خود را از این قبیله اخذ کرده اند.

آموزش
میزان با سوادی: ۵۲٪ (۱۹۸۵).
ميزان تحصیل اجباری: تحصیل اجباری نیست.
تعداد دانشگاه: ۱

ارتباطات
تعداد فرودگاه هاي مهم: 5 فرودگاه
تعداد مشتركين تلفن هاي ثابت و همراه:
108100 اشتراك تلفن ثابت و 2.009 اشتراك تلفن همراه


2) اديان و مذاهب

مسيحي (85%)، مسلمان (12%)، ساير 2%


3) رسانه هاي گروهي

ايستگاه هاي راديويي و تلوزيوني
ايستگاه هاي راديويي؛ اي ام 3، اف ام 33، موج كوتاه 2
ايستگاه هاي تلويزيوني؛ 8 ايستگاه (به اضافه يك ايستگاه تكرار كننده)

تعداد كاربر هاي اينترنتي و كد اينترنتي كشور
750 هزار - ug.

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
اوگاندا در یک نگاه
جغرافیا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ايران