روابط با ايران        0  1429 reads

به پيشنهاد علي‌اكبر صالحي وزير وقت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران " ملک حسین گیوزاد " به عنوان سفير جديد ايران در كنيا منصوب شد. گيوزاد پيش از اين رئيس اداره همكاري‌هاي اقتصادي چندجانبه وزارت خارجه بوده است. آقای گیوزاد همچنان به عنوان سفیر ایران در نایروبی به فعالیت خود ادامه می دهد.


سفير كنيا در ايران
آقاي رشيد علي

آدرس سفارت كنيا در ايران
تهران، خيابان آفريقا، خ مهيار، پلاك 13

تلفن
 8 و 22049967

فاكس
22047951

سفير ايران در كنيا
آقاي حسين گيوزاد

سفارت جمهوری اسلامی ایران – نایروبی

Embassy of the Islamic Republic of Iran, Nairobi, Kenya

Titel of Diplomatic Office،Embassy

Head of Diplomatic Office، Hossein Givzad

Date of Establishment،1972

Address،DENIS PRITT ROAD OFF STATE HOUSE ROAD

Address،NAIROBI KENYA

P.O.Box،49170

Country-Area-Code،002542

Tel.،02 - 720343-720796

Fax،020 - 713966

Homepage ،nairobi.mfa.ir

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
جمهوري كنيا در يك نگاه
جغرافيا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سياست
نظامي
روابط با ايران