سياست        0  1412 reads

1) حکومت

نوع حكومت
جمهوري

سيستم حكومتي (قوه هاي كشور)

قوه مجريه
شامل رئيس جمهور
(رئيس دولت و رئيس حكومت)، معاون رئيس جمهور و هيات وزيران

قوه قانون گذاري
شامل پارلمان ملي
قوه قضائيه؛‌ شامل دادگاه عالي قضايي

احزاب مهم و رهبران آن ها
• APRC - يحيي جامع
• NADD - هليفا صلاح
o NRP - همت با
o PDOIS - سيديا جاتا
o UDP- اوسانيو داربو
• GPDP - هنري گومز 
• NCP - شريف ديبا - حزب پیمان ملی در 1975 تأسیس شد.

عضويت در سازمان هاي مهم منطقه اي و بين المللي
بانك عربي توسعه اقتصادي در آفريقا، شوراي آفريقايي حوزه درياي كارائيب و اقيانوس آرام، گروه بانك آفريقايي توسعه، اتحاديه آفريقا، اكواس، فائو، گروه 77، آژانس انرژي اتمي، بانك بين المللي نوسازي و توسعه، ايكائو، شوراي بين المللي حمل و نقل پاك، مؤسسه مديران خبره، انجمن بين المللي توسعه، بانك اسلامي توسعه، صندوق بين المللي توسعه كشاورزي، همكاري بين المللي مالي، فدراسيون بين المللي هلال احمر و جوامع صليب سرخ، سازمان بين المللي كار، صندوق بين المللي پول، سازمان بين المللي دريانوردي، اينترپل، كميته بين المللي المپيك، سازمان بين المللي مهاجرت، اتحاديه بين المجالس، سازمان بين المللي ارتباطات ماهواره‌اي، اتحاديه بين المللي ارتباطات از راه دور، آژانس تضمين سرمايه‌گذاري چندجانبه، جنبش عدم تعهد، سازمان كنفرانس اسلامي، سازمان جهاني مصرف، فدراسيون جهاني اتحاديه‌هاي كارگري، سازمان بهداشت جهاني، سازمان جهاني مالكيت فكري، سازمان جهاني هواشناسي، سازمان تجارت جهاني، سازمان جهاني گردشگري ملل متحد، اتحاديه جهاني پست، سازمان ممانعت از سلاح‌هاي شيميايي، سازمان ملل، يونسكو، كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، عمليات مشترك سازمان ملل در دارفور، كنفرانس ملل متحد براي بازرگاني و توسعه، سازمان توسعه صنعتي ملل متحد، ماموريت ملل متحد در ليبريا، عمليات ملل متحد در ساحل عاج و برخي سازمان هاي ديگر


2) سیستم اجرایی

در 1970 قانون اساسی تازه ای تدوین گشت که بموجب آن رئیس جمهور، رئیس دولت و فرمانده کل قوای مسلح و معاون رئیس جمهور کارهای وابسته به روابط میان دولت و مجلس را انجام می دهد.


3) سیستم قانون گذاری

مجلس قانونگذاری دارای 40 عضو بود که بمدت پنج سال 34 نفر آن ها بوسیله مردم انتخاب می شد و شش عضو انتصابی بوده و در کار قانونگزاری چهار رئیس (برگزیده رؤسای مجلس) سه عضو منصوب، دادستان کل کشور شرکت داشتند.


4) سیستم قضایی

سلسله مراتب قضائی
1. دیوان عالی کشور
2. دادگاه پژوهش
3. دادگاههای شهرستان
4. دادگاههای اسلامی
5. دادگاههای بدوی


5) شخصیت هايحيي جامه
"يحيي جامه" رييس جمهور كشور گامبيا مي باشد. او در 25 مي سال 1965 ميلادي در روستايي به نام "كانيلاي" در جنوب گامبيا متولد گرديد. او در سال 1984 ميلادي به نيروي پليس گامبيا ملحق و در سال 1986 ميلادي با درجه گروهباني در نيروي ارتش اين كشور مشغول به خدمت گرديد.
در سال 1987 ميلادي آموزش هاي مخصوص نيروهاي حفاظت شخصيت ها را در مدرسه آموزش نظامي ارتش فرا گرفت و در همان سال به درجه افسري ارتقا يافت.
در سال 1989 ميلادي به درجه ستواني ارتقا يافته و در خلال سال هاي 1989 تا 1990 ميلادي در تيم حفاظت رييس جمهور وقت مشغول به خدمت گرديد. او به درجه ارشد نيرو هاي نظامي گامبيا در سال هاي 1990تا 1994 ميلادي ارتقا يافت.
جامه در كودتاي جولاي سال 1994 ميلادي بدون خشونت توانست كنترل امور را در دست گرفته و دو سال بعد از آن در سال 1996 ميلادي در انتخابات به عنوان رئيس جمهور گامبيا انتخاب گردد. او مجدداً در انتخابات سال هاي 2001 و 2006 ميلادي به عنوان رييس جمهور كشور گامبيا انتخاب گرديد. نام همسر او "زينب جامه" و فرزندان او به نام هاي "مريم" و "محمد" مي باشند. انتخابات بعدي گامبيا در سال 2011 ميلادي برگزار شد که جامه باز هم برای یک دوره پنج ساله دیگر در سمت خود ابقا شد.

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
جمهوري گامبيا در يك نگاه
جغرافيا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سياست
نظامي
روابط با ايران