اقتصاد        0  1243 reads

 منابع طبيعي
ماهي، تيتانيوم، قلع، رس ماسه دار، سيليس نفت خام.

سالانه حدود 65 میلیون کیلو وات ساعت برق و دارای 200000 هکتار جنگل و دارای حدود 11000 تن صید ماهی.

زمین قابل کشت
16 درصد

خاک قابل کشاورزی
حداقل ۱۸ درصد

مراتع طبیعی
۹ درصد

منطقه جنگلی
۲۸ درصد

صنايع
بادام زميني و توليدات ماهي، ساختمان سازي، ارتباطات از راه دور، آبجوسازي، آشاميدني غيرالكلي، مونتاژ ماشين آلات كشاورزي، نجاري، فلزكاري، توليدات لباس و منسوجات و فراوري مواد غذايي

توليد ناخالص داخلي (GDP)
789 ميليون دلار (2008)
متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در فاصله سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۸، حدود 3.46 درصد است.

ميزان صادرات و كشور هاي هدف
88 ميليون دلار؛ 37.7% به هند،17.5%به چين، 8.7% به انگليس، 5.1% به فرانسه و 4.2% بلژيك

محصولات صادراتي
بادام زميني، ماهي، پنبه و هسته خرما

ميزان واردات و كشور هاي مرجع
271 ميليون دلار؛ 23.7% از چين، 11.5% سنگال، 8.3% ساحل عاج، 8% برزيل و 5.2% هلند

محصولات وارداتي
 مواد غذايي، توليدات، سوخت،تجهيزات حمل و نقل و ماشين آلات

پول رايج بهمراه كد و شاخص
دالاسي و با نام اختصاري GMD و كد GMD

هر 33.033 دالاسي معادل يك يورو (مي 2010)

بودجه سالانه دولت
155.6 ميليون دلار درآمد؛ 167.3 ميليون دلار هزينه (2008)

متوسط درآمد سرانه مردم
حدود ۳۴۰ دلار در سال

ميزان وام هاي خارجي
671 ميليون دلار

ميزان كمك هاي دريافتي
1 ميليارد و 120 ميليون دلار (2002)

نرخ تورم
6% (2010)

نیروی کار
 400000 نفر، حدود 19 درصد در صنعت و بازرگانی و خدمات

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
جمهوري گامبيا در يك نگاه
جغرافيا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سياست
نظامي
روابط با ايران