فرهنگ        0  1050 reads

1) فرهنگ عمومی

زبان
پرتغالي (رسمي ) كرول كيپ وردي (ملي)

قبايل
داراي 2 قبيله مهم است. مهمترين اين قبايل عبارتند از؛ كرول ، آفريقايي ها

نرخ باسوادي
 77%

ارتباطات

تعداد فرودگاه هاي مهم
 7 فرودگاه

تعداد مشتركين تلفن هاي ثابت و همراه
71600اشتراك تلفن ثابت و 108900 اشتراك تلفن همراه

تعداد كاربر هاي اينترنتي و كد اينترنتي كشور
29000 نفر - cv.

2) ادیان و مذاهب

مسیحی (شامل كاتوليك و پروتستان)

3) رسانه های گروهی

ايستگاه هاي راديويي و تلوزيوني
ايستگاه هاي راديويي؛ اي ام 0 ، اف ام 22 فاقد موج كوتاه
ايستگاه هاي تلويزيوني؛ يك ايستگاه


4) مهاجرت

صنعت توریسم بواسطه سواحل شنی سفید آن رو به رونق نهاده است.
سواحل سفید شنی، قله آتشفشانی 9281 پالی پیکو و چاد کالدیراس دریاچه شن سیاه در فوکو، ویرانه های نخستین نوکوچان اروپایی در جزیره سائوتیاگوو، شهر پایتخت قرن پانزدهم ریبر یاگرانده برجزیره سانتاآنتائو، دژهاب باستانی، سفالکاری – کلیسای جامع، گورهای سبک گوتیک.

شهر مهم
 ميندلو

 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
جمهوري كيپ ورد در يك نگاه
جغرافيا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سياست
نظامي