جغرافيا        0  1483 reads

1) جغرافياي طبيعي

کشور جمهوری کوچک آفریقائی کیپ ورد مرکب از چندین جزیره کوچک و بزرگ، در اقیانوس اطلس و در مغرب داکار سنگال قرار گرفته، کیپ ورد در ردیف کوچک ترین کشورهای جهان از لحاظ وسعت و جمعیت است، به طوری که مساحت آن حدود یک پنجم مساحت استان تهران است _ وسعت4.033 كيلومتر مربع _ با این حال به واسطه وجود منابع طبیعی آینده ای درخشان در پیش دارد. کیپ ورد در 400 مایلی غرب آفریقا واقع شده، جزایر عمده آن عبارتست از، سائوتیاگو (383 مایل مربع) سانتا آنتائو (301) بوآویستا (239) فوگو (184) سائونیکا (132) مایو (104) –

آب و هوا
دارای زمستان هاي خشك (از دسامبر تا ژوئن)؛ بقیه سال معتدل؛ ملایم و گرم با ميزان نزولات جوي ناچيز، نامنظم و پراکنده به طوری که برخی از این جزایر رکورددار عدم ریزش باران هستند چه در برخی از آنها یازده سال است که باران نباریده است. گاه تقریبا 127 میلی متر در سال در جزایر شمالی 304 میلی متر بارش وجود دارد و در جزایر جنوبی، دوره های سخت خشکسالی در کیپ ورد رخ میدهد. پرایا در ژانویه دارای 22.3 درجه و در جولای 25 درجه بخشی گرما و ریزش باران سالانه 250 میلی متر است.


2) جغرافياي انساني

جمعيت
506,000 نفر

نرخ رشد جمعيت
0.606%

گروه های نژادی
مخلوط سیاه و سفید


3) جغرافیای سیاسی

17استان شامل؛
بوآويستا،براوا،مايو،موستيروس،پل،پرايا،پورتونوو،ريبير،گرانده،سال،سانتاكاتارينا،سانتاكروز،سائودوميگوس،سائو فليپه، سائو ميگوئل،سائو ويسنته،ترافال

شهر هاي مهم
ميندلو

كشور هاي همسايه
ندارد

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
جمهوري كيپ ورد در يك نگاه
جغرافيا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سياست
نظامي