روابط با ایران        0  1897 reads

1) نمایندگی ها

حافظ منافع كشور مصر در ايران
خالد عماره

آدرس حافظ منافع مصر در ايران
تهران، خيابان شريعتي، بعد از پل رومي، ‌كوچه رضايي، پلاك 6 و 8

تلفن
22242268 - 22205202  - 22214883

فاكس
22211698

نشاني و تلفن نمايندگي ايران در مصر


حافظ منافع ايران در كشور مصر
 آقاي مجتبي اماني


(IRAN'S INTERESTS SECTION HEAD OF THE IIS (CAIRO

دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران – قاهره

Interests Section office of the Islamic Republic of Iran, Cairo, Egypt

Titel of Diplomatic Office Embassy

Head of Diplomatic Office  Mojtaba Amani

Date of Establishment 1921

Address 12 RIFAA ST.DOKKI-GIZA

Address Cairo Egypt

Country-Area-Code 0020

Tel. - 37486400 - 37487237 - 37496820

Fax -37496821

Homepage cairo.mfa.ir
 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
مصر در یک نگاه
جغرافیا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ایران