روابط با ايران        0  1411 reads

1) تاريخچه

آغاز روابط دو جانبه در سال 1353 به صورت سفير آكرديته؛ سفير ايران در گابن به عنوان سفير آكرديته كامرون معرفي گرديد و سفير كامرون در رياض در ايران آكرديته شد.
پس از انقلاب اسلامي روابط دو كشور در سطح عادي جريان يافت و دو هيئت سياسي به اين كشور مسافرت كردند.  در سال 1377 با بسته شدن نمايندگي كشورمان در گابن، سفير جمهوري اسلامي ايران در نيجريه به عنوان سفير آكرديته به كامرون معرفي شد.

2) روابط سياسي

تا به حال هيچ گونه معاهده، قرارداد و يادداشت تفاهمي بين دو كشور به امضا نرسيده است.

سطح نمايندگي ايران در كامرون
در حال حاضر آقاي سعيد كوزه چي سفير جمهوري اسلامي ايران در نيجريه به عنوان سفير آكرديته دولت كامرون معرفي شده است.

3) روابط اقتصادي

عمده ترين صادرات ايران به كامرون طي سال‌هاي اخير عبارتند از مبل، فرش، لوازم برقي، محصولات پتروشيمي، پوشاك، كفش و وسائل تزئيني.
 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
جمهوري كامرون در يك نگاه
جغرافيا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سياست
نظامي
روابط با ايران