سیاست        0  1260 reads

 1) حکومت

نوع حکومت
نظام چند حزبي با تحت نفوذ هسته اي اجرائي


سيستم حكومتي

قوه مجريه؛ رئيس جمهور (رئيس حكومت )، نخست وزير و هيئت وزيران كه توسط رئيس جمهور انتخاب مي‌شوند.

قوه قانون گذاري؛ 100 نماينده (كه بصورت دوره‌هاي 5 ساله انتخاب مي‌شوند.)

قوه قضائيه؛‌ رئيس ديوان محاكمات كه توسط رئيس جمهور انتخاب مي‌شود.

احزاب مهم و رهبران آنها
حزب همگرایی اجتماعی یا دموکراسی CPDS  (پلاسيدو ميكو آبوگو)

حزب دموکرات برای گینه استوایی PDGE  (ئودور اوبيانگ انگوئما امباسوگو)

حزب پیشرفت گینه استوایی  PPGE (سورو موتو)

فعاليت عمومی از گینه استوایی APGE (میگوئل اسونو ايمان)

عضويت در سازمان هاي مهم منطقه اي و بين المللي

گینه استوایی کوچکترین کشور عضو سازمان ملل متحد در قاره آفریقا است؛

شوراي آفريقا، گروه بانك آفريقايي توسعه، اتحاديه آفريقا، جامعه كشورهاي پرتغالي زبان، سازمان خواربار جهاني، گروه 77،بانك بين المللي بازسازي و توسعه، انجمن بين المللي توسعه، صندوق بين المللي توسعه كشاورزي،همكاري بين المللي مالي، سازمان ملل متحد، يونسكو، سازمان تجارت جهاني (عضو ناظر)


2) سیستم اجرایی

رئیس جمهور در گینه استوایی با رای مستقیم مردم برای دوره‌ای هفت ساله انتخاب می‌شود. قدرت در این کشور در دست رئیس جمهور است.

نخست وزیر را که رئیس کابینه هم هست رئیس جمهور انتخاب می‌کند. سن قانونی در این کشور 18 سال است.


3) شخصیت هاتئودور ام باسوگو
تئودور آاوبیانگ نگوما مباسوگو (Teodoro Obiang Nguema Mbasogo) متولد 5 جون سال 1942 ميلادي از سال 1979 ميلادي بعد از كودتا عليه "فرانسيسكو ماسياس"، رييس جمهور کنونی گينه استوايي مي باشد. او در شهر "آكوآكان" در شرق كشور متولد و در دوران استعمار به نيروهاي ارتش كشور پيوست. وي در ارتش به درجه ستواني رسيده و در دوران ماسياس در پست هاي مختلفي از قبيل فرماندار ايالتي و رييس گارد ويژه رياست جمهوري مشغول به انجام وظيفه گرديد.

در تاريخ 3 اگوست 1979 ميلادي او در يك كودتاي نظامي ماسياس را سرنگون نموده و ماسياس در تاريخ 29 سپتامبر همان سال به دليل خشونت هاي بسيار در دوران حكومت خود تيرباران گرديد.

قانون اساسي جديد كشور در سال 1982 ميلادي تهيه و ام باسوگو براي يك دوره هفت ساله به مقام رياست جمهوري انتخاب گرديد. باسوگو مجدداً در سال هاي 1989، 1996و 2002 به مقام رياست جمهوري اين كشور برگزيده گرديد. اين كشور هم اكنون به صورت تك حزبي اداره گرديده و حزب حاكم همان حزب ام باسوگو حزب دموكراتيك گينه استوايي موسوم به PDGE مي باشد.

تمام كرسي هاي پارلمان كشور در اختيار حزب حاكم قرار داشته و احزاب مخالف اجازه فعاليت در كشور را ندارند. تعداد زيادي از مخالفان رييس جمهور در تبعيد به سر برده يا در زندان مي باشند، همچنين تعداد زيادي از آنها از سال 1979 ميلادي تا كنون به قتل رسيده اند.

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
گینه استوایی در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی