جغرافیا        0  834 reads

1) جغرافیای طبیعی

مساحت گینهٔ استوایی ۲۸٫۰۵۱ کیلومتر مربع و جمعیت آن 668225 هزار نفر است. این کشور کمی بیش از استان بوشهر (27653 کم) مساحت دارد.

آب و هوا
استوائی، با فصل های مرطوب و خشک متناسب و فصل رطوبت از دسامیر تا فوریه است.


2) جغرافیای سیاسی

کشور جمهوری گینه استوائی، در مغرب آفریقا بر کرانه خلیج گینه (اقیانوس اطلس) قرار گرفته، از چند جزیره کوچک و بزرگ و یک شبه جزیره تشکیل گردیده و شامل چند ناحیه است
·         ناحیه ریومونی، دارای 10045 مایل مربع مساحت است که پوشیده از جنگل و حدود سه چهارم مردم در این قسمت زندگی میکنند.
·         جزیره بیوکو (قبلا فرناندویو نام داشت) و 785 مایل مربع مساحت و در 20 مایلی سواحل کامرون قرار گرفته است.
·         جزایر دیگر آن پاگالو، کوریزکو، الوبی گرانده و الوبی چیکو میباشند که همه آنها در خلیج گینه قرار دارند.
کشور گینهٔ استوایی دارای ۷ استان می‌باشد:

1. آنوبون (Annobon)
2. بیوکو نورته (Bioko-Norte)
3. بیونیققیییور (Bioko-Sur)
4. سنترو سور (Centro-Sur)
5. کی انتم (Kie-Ntem)
6. لیتورال (Litoral)
7. وله انزاس (Wele-Nzas)

شهرهای مهم
پایتخت این کشور شهر مالابو (Malabo) با ۹۳ هزار نفر جمعیت می‌باشد.
مهمترین شهرهای گینهٔ استوایی، باتا ۶۶ هزار نفر، مبینی ۱۱ هزار نفر، اببیین ۱۰ هزار نفر و لوبا ۶ هزار نفر را می‌توان نام برد. گینهٔ استوایی شامل جزایر، بیوکو (فرناندو پیو)، کورسیکو، جزایر الوبی بزرگ و کوچک و آنوبین (پاگالو) نیز می‌شود.

 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
گینه استوایی در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی