تاریخ        0  990 reads

در اواخر قرن نوزدهم، کاشفان فرانسوی آن را کشف کردند. در 1910 مستعمره «اوبانگی شاری » - چاد را فرانسوی ها بوجود آوردند که جزو آفریقای استوائی به شمار می رفت. در 1920 بصورت مستعمره جداگانه فرانسه درآمد. در 1946 از سرزمین های ماوراء بحار فرانسه ودر 1958 یکی از جمهوری های خودمختار فرانسه ودر 11 اوت 1960 مستقل و در سپتامبر 1920 عضو سازمان ملل متحد شد. چاد در زبان بومی به معنای دریاچه است.
جمهوری چاد در تاریخ ۱۱ اوت ۱۹۶۰ به استقلال رسید ولی هنوز آرامش کامل در آن برقرار نشده و این کشور در سالهای اخیر بارها به تحریک نیروهای خارجی با جنگ داخلی روبرو شده است‌.
آقای «ادریس دبی‌» درحال حاضر به عنوان رئیس جمهور بر کشور چاد حکومت می‌کند.
در سیزده آوریل 1975 نه نفر نظامی با تشکیل یک شورای نظامی همه قدرت حکومت را در دست گرفتند و حکومت قانونی را برانداختند. 75 نفر عضو مجلس قانونگذاری را توقیف و احزاب سیاسی را منحل کردند. پس از برافتادن رژیم دیکتاتوری حسن هابره، ادریس دبی DEBY خود را در چهارم مارس 1991 رئیس جمهور اعلام کرد. رفته رفته آزادی های سیاسی مطرح شد و در اکتبر 1991 قانون چند حزبی به تصویب رسید و یک کنفرانس ملی و انتخابات پارلمانی در ماه مه 1992 برگزار گشت.
 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
چاد در یک نگاه
جغرافیا
فرهنگ
تاریخ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ایران