فرهنگ        0  1499 reads

1) فرهنگ عمومی

ارتباطات

تعداد فرودگاه هاي مهم
 10
 

تعداد مشتركين تلفن هاي ثابت و همراه
136.900 اشتراك تلفن ثابت و 979.800 اشتراك تلفن همراه


2) ادیان و مذاهب

مسیحی 70%، لائیک 20%، اعتقادات بومی 6%، سایر 4%.


3) رسانه های گروهی

ايستگاه هاي راديويي و تلوزيوني
ايستگاه هاي راديويي؛ اي ام 8، اف ام 13 و 4 موج كوتاه
ايستگاه هاي تلويزيوني؛ 1

تعداد كاربر هاي اينترنتي و كد اينترنتي كشور
60.000 - bw.


4) گردشگری
 

پایتخت بوتوسانا
گابورون GABORONE با جمعيت 227.333 نفری، پایتخت و بزرگ ترین شهر بوتسواناست که در بخش جنوبی کشور قرار دارد. این شهر سابقاً گابرونس نام داشت. این شهر از روی نقشه با دقت طرح ریزی و ساخته شد. خیلی از ساختمان هایش از 1966، هنگامی که پایتخت بوتسوانا شد ایجاد گشت. ساختمان های مدرن دولتی متعدد و خانه های مسکونی ساخته شده است هم چنین یک موزه ی ملی و گالری هنر دارد. دانشگاه بوتسوانا و یک کالج کشاورزی در این شهر تأسیس گردیده است. فرودگاه و راه آهن نیز دارد. این شهر در دهه ی 1890 برافراشته شد و نخست روستایی کوچک بود که بعدها عنوان پایتختی یافت و حکومت ملی در گسترش روز افزون آن کوشید.

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
بوتسوانا در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ایران