سیاست        0  1401 reads

1) حکومت

نوع حكومت
 جمهوري

سيستم حكومتي (قوه هاي كشور)
قوه مجريه؛ رييس جمهور ( ريس حكومت )، نخست وزير ( رييس دولت )
قوه قانون گذاري؛ مجلس ملي
قوه قضائيه؛‌ دادگاه مستقل

احزاب مهم و رهبران آنها
CAR (ياووي آگبويوبو)، RPT (فوره گناسينگبه)، UDPS (گاگو كوكو)، UFC (گيلچريست المپيو)

عضويت در سازمان هاي مهم منطقه اي و بين المللي
شوراي آفريقا، حوزه درياي كارئيب و اقيانوس آرام،گروه بانك آفريقايي توسعه،اتحاديه آفريقا،اتحاديه اقتصادي كشور هاي غرب آفريقا، فائو، گروه 77، آژانس انرژي اتمي، بانك بين المللي بازسازي و توسعه،سازمان بين المللي هوانوردي غيرنظامي،،مؤسسه مديران خبره،انجمن بين المللي توسعه،صندوق بين المللي توسعه كشاورزي،همكاري بين المللي مالي،فدراسيون بين المللي هلال احمر و جوامع صليب سرخ،سازمان بين المللي كار،صندوق بين المللي پول،سازمان بين المللي دريانوردي،پليس بين المللي،كميته بين المللي المپيك،سازمان بين المللي مهاجرت،اتحاديه بين المجالس،ايزو، اتحاديه بين المللي ارتباطات از راه دور، آژانس تضمين سرمايه‌گذاري چندجانبه،كنفدراسيون بين المللي اتحاديه‌هاي كارگري، نم، سازمان ملل، كنفرانس ملل متحد براي بازرگاني و توسعه،سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد،،سازمان توسعه صنعتي ملل متحد،مأموريت ملل متحد در ليبريا،،عمليات ملل متحد در ساحل عاج،سازمان جهاني گردشگري ملل متحد،اتحاديه جهاني پست،سازمان جهاني مصرف،فدراسيون جهاني اتحاديه‌هاي كارگري،سازمان بهداشت جهاني،سازمان جهاني مالكيت فكري،سازمان جهاني هواشناسي،سازمان تجارت جهاني


2) شخصیت ها

 


فوره ناسينگبه

"فوره ناسينگبه" (Faure Gnassingbé) رييس جمهور كشور توگو مي باشد. او متولد 6 جون سال 1966 ميلادي (45ه.ش) در منطقه اي به نام "آفاگنان" در جنوب اين كشور است. او تحصيلات خود را ابتدا در شهر لومه پايتخت توگو آغاز نموده و سپس تحصيلات خود را در دانشگاه سوربون فرانسه ادامه داد. رشته تحصيلي او در دانشگاه مديريت مالي بوده و سپس مدرك كارشناسي ارشد خود را از دانشگاه جرج واشنگتن ايالات متحده امريكا كسب نمود.

فوره در انتخابات پارلماني سال 2002 ميلادي (80ه.ش) به عناون نماينده پارلمان انتخاب گرديده و وارد مجلس توگو گرديد. ناسينگبه در خلال سال هاي 2003 میلادی (82ه.ش) تا 2005 ميلادي (84ه.ش) در پست هاي وزير تجهيزات و معدن و پست و ارتباطات فعاليت نموده است.
پس از مرگ پدر (ايادما ناسينگبه) در سال 2005 ميلادي (84ه.ش) كه به مدت 38 سال كنترل امور كشور را در دست داشت، او به عنوان رئيس جمهور از سوي ارتش توگو انتخاب و چند ماه بعد با فشار از طرف احزاب مخالف مقدمات برگزاري انتخابات را فراهم نموده و با راي مردم به عنوان رييس جمهور كشور انتخاب گرديد.

او در انتخابات سال 2010 ميلادي (89ه.ش) توانست با كسب اكثريت آراء مجدداً به عنوان رييس جمهور كشور انتخاب گردد و همچنین در انتخابات بعدي كشور که در آوریل سال 2015ميلادي (فروردین 94ه.ش) برگزار گرديد با کشب 50درصد آرا در سمت خود ابقا شد.

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
توگو در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ایران