فرهنگ        0  2056 reads

1) فرهنگ عمومی

نژاد

 اوه – آدجا، تم – کابره، گورما، کبو – آکپوسو، آنا – ایفه (یوروبا)

زبان
رسمی در توگو، فرانسوی می‌باشد، همچنین زبان های بومی مانند اوه، مینا در جنوب، کابیه و داگومبا نیز در شمال کشور رایج است.

نرخ باسوادي (2006)

 مردان 70 % و زنان 44 %

ارتباطات
تعداد فرودگاه هاي مهم: 9

تعداد مشتركين تلفن هاي ثابت و همراه
 82100 اشتراك تلفن ثابت و 708000 اشتراك تلفن همراه
تعداد كاربر هاي اينترنتي و كد اينترنتي كشور: 320 هزار و كد TG.


2) ادیان و مذاهب

ادیان بومی 51%، مسیحی 29%، مسلمان 20%


3) رسانه های گروهی

ايستگاه هاي راديويي و تلوزيوني
ايستگاه هاي راديويي؛ AM 2، FM 9 و موج كوتاه 4
ايستگاه هاي تلويزيوني؛ 3 ايستگاه


4) گردشگری

کوههای توگو، روستاهای محلی و لومه از جمله اماکن دیدنی توگوست.

شهر هاى مهم توگو
لومه LOME
از شهرهای مهم توگو پایتخت و محصولات عمده‌اش کاکائو، قهوه، روغن نخل و تولیدات دیگر است. شهر لومه با 1.593.000 نفر (تخمین 2009) جمعیت می‌باشد.  از این گذشته، لومه محل مورد توجه توریست‌های بسیار می‌باشد. این شهر فرودگاه بین المللی، بزرگراهها و راه‌آهن دارد که شهر را با شهرهای عمده‌ی ساحلی و داخلی متصل کرده است. لومه تا سال 1897 روستایی کوچک بود، چندی به پایتختی کولونی آلمان برگزیده شد. تا اینکه در 1919 لومه به زیر فرمان فرانسه درآمد. با استقلال یافتن توگو در سال 1960 از این پس لومه به صورت یک بندر گسترش یافته درآمد، هتل‌های جدید و دانشگاه توگو در آن ساخته شد.

پ
س از لومه، از دیگر شهرهای مهم توگو می‌توان به، سوکوده 111.200 نفر، آتاکپامه 77.300 نفر و کارا 104.900 نفر اشاره کرد.

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
توگو در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ایران