فرهنگ        0  914 reads

1) فرهنگ عمومي

زبان رسمی
تیگرینیا، عربی و انگلیسی در این کشور حالت زبان‌های رسمی را دارند. تیگرینیا زبانی است از ریشه سامی.

آموزش
میزان افراد دارای تحصیلات ابتدایی (2002) 45.2% و دارای تحصیلات متوسطه (200) 21.2% می باشد.
سنین تحصیل اجباری : تحصیل برای حداکثر ۱۲ سال از سن ۶ سالگی رایگان است ولی اجباری نیست.
تعداد دانشگاه : ۱


ارتباطات

تعداد
فرودگاه هاي مهم
 
4

تعداد مشتركين تلفن هاي ثابت و همراه
37.700 اشتراك تلفن ثابت و 62.000 اشتراك تلفن همراه (2006)

ايستگاه هاي راديويي و تلوزيوني
ايستگاه هاي راديويي؛ اي ام 2 و موج كوتاه 2 (2000)
ايستگاه هاي تلويزيوني؛ 2 (2006)

تعداد كاربر هاي اينترنتي و كد اينترنتي كشور
اریتره هزار و ۴۴۶ میزبان اینترنتی و ۱۰۰ هزار کاربر دارد.


 2) اديان و مذاهب

حدود 50درصد از مردم اریتره مسیحی (بیشتر ارتدوکس) و 48 درصد مردم این کشور مسلمان سنی هستند.

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
اریتره در یک نگاه
جغرافیا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ایران