سياست        0  894 reads

1) حکومت

تدوین قانون اساسی
 16 ماه مه 1984


2) سیستم اجرایی

رئیس جمهور در این کشور رئیس حکومت و نخست وزیر رئیس دولت است. رئیس جمهور برای دوره‌ای پنج ساله با رای مردم انتخاب می‌شود. نخست وزیر را رئیس جمهور تعیین می‌کند.

رئیس شورای دولتی بعهده مقام رئیس جمهور که رئیس دولت فرمانده کل قوای مسلح انقلابی و نماینده دولت در روابط بین المللی است.
جلسات شورای دولتی زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می شود. شورای کمیسیونرهای دولت مرکب از یک رئیس، و ادارات نیروهای مسلح، دارائی، امنیت ملی ونظم عمومی، رایزنی، روابط عمومی، حمل و نقل. .. این شورا در برابر مجلس و شورای دولتی مسئول است.


3)سیستم قانون گذاری
مجلس ملی و مردمی که برترین ارگان قدرت دولت بشمار است درباره سیاست کشور بحث می کند و طرح های تصویب شده توسط ارگان های دولت را تغییر می دهد یا لغو میکند. عده نمایندگان آن 100نفر است که دو سومش را مردم و یک سوم آن ها را حزب آفریقائی خواستار استقلال گینه بیسائو و دماغه سبز معین می کند.
دوره نمایندگی مجلس 4 سال است و باید حداقل یک جلسه در سال داشته باشد. شورای دولتی مسئول اجرای وظایف محوله از سوی مجلس مردمی ملی است. این شورا دارای 15 عضو است که از میان نمایندگان بمدت سه سال انتخاب می شوند.


4) سیستم قضایی

قانون قضایی این کشور بر اساس قوانین فرانسه نگاشته شده است. سن قانونی در گینه بیسائو 18 سال است.
قوه قضائیه که در اختیار دادگاه هاست حق دفاع برای خوانده و متهم تضمین و تعیین شده است.


5) شخصیت هامالام باكاي سانها
مالام باكاي سانها (Malam Bacai Sanhá) متولد 5 مي سال 1947 ميلادي در ناحيه "كويينارا" در منطقه مركزي كشور، از تاريخ 8 سپتامبر سال 2009 ميلادي رييس جمهور كشور گينه بيسائو مي باشد.
او در رشته علوم سياسي در آلمان تحصيل نموده و در سال 1962 ميلادي به عضويت حزب PAIGC (حزب اصلي كشور) در آمد. در خلال سال هاي 1981 تا 1986 ميلادي، فرماندار منطقه "گابو" بوده و در سال 1986 به مقام وزارت رسيد.
سانها تا سال 1990 ميلادي در اين سمت بوده و در خلال سال هاي 1990 تا 1991 دبير كل اتحاديه تجارت كشور بود. در سال 1992 به عنوان وزير ارتباطات انتخاب شده و در پايان همان سال به عنوان وزير كار و خدمات عمومي انتخاب گرديد.
سانها بين سال هاي 1994 تا 1999 ميلادي رييس مجلس كشور بود. او در فاصله 14 مي 1999 تا 17 فوريه سال 2000 نيز كفيل رياست جمهوري كشور بوده و در انتخابات سال هاي 2000 و 2005 در مقام دوم قرار گرفت.
 

 

 

 

 

خوزه ماریو واز
"خوزه ماریو واز" (José Mário Vaz) متولد 10 دسامبر 1957 میلادی موفق شد در اردیبهشت ماه 1393 (ه.ش) در دور دوم انتخاباتی ریاست جمهوری گینه بیسائو پیروز شود، نتایجی که مخالفان وی آن را نپذیرفتند. "خوزه ماریو واز" از حزب استقلال گینه بیسائو در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور موفق شد 9 / 61 درصد آرا را کسب کند. در دور نخست این انتخابات که اواسط آوریل 2014 برگزار شد، خوزه ماریو واز 40/9 درصد آرا را کسب کرد.


6) قانون اساسی

در 1974 کودتائی قدرت حکومت را در دست گرفت. پس از استقلال عده ای از پناهندگان به کشور باز گشتند. پیش نویس قانون اساسی 1973 تصویب شد، که دارای چهار بخش است
• بخش اول درباره هدف های اساسی، گینه بیسائو کشوری است جمهوری و دارای حاکمیت ملی، ضد استعماری و ضد امپریالیستی در راه آزادی کامل برای اتحاد هر چه بیشتر گینه بیسائو و جزیره های دماغه سبز
• بخش دوم قانون اساسی پیرامون حقوق، آزادی ها. 
• بخش سوم درباره سازمان قدرت سیاسی
• بخش چهارم در باب تجدید نظر در قانون اساسی.

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
گينه بيسائو در يك نگاه
جغرافيا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سياست
روابط با ايران