جغرافيا        0  1427 reads

1) جغرافیای طبیعی

گینه بیسائو ، دارای 36125 کیلومتر مربع مساحت(تقریباً باندازه استان زنجان) دارد.
کشور گینه بیسائو در همسایگی سنگال و گینه در مغرب آفریقا و بر کرانه اقیانوس اطلس قرار گرفته، نواحی ساحلی آنرا زمین های پست و مرداب ها و جنگل های پر باران در بر گرفته و 25 جزیره کوچک نیز در نزدیکی سواحل خود دارد. این کشور راه آهن ندارد و پایتختش شهر بیسائو بندر عمده آن بشمار می رود. چند رود مهم نیز دارد. بسیاری از مردم در جزایر آن بسر میبرند. و مردم این سرزمین بسیار فقیر و زندگی آنها وابسته بکشاورزی و دامپروری و تهیه الوار است.
گینه بیسائو سرزمینی گرم و مرطوب است با مناطق سرسبز و باتلاقی در سمت ساحلی که برای کشت برنج و بادام زمینی اختصاص دارد و سرزمین های به نسبت خشک تر خاوری که برای گله داری و پرورش چهارپایان استفاده می شود. رودهای مهم آن کوروبال ، گبا و کاشئو است. این کشور به نسبت سرزمین همواری به شمار می آید. تنها ناهمواری های این سرزمین کوه های کم ارتفاعی در قسمت شرقی آن است که حداکثر ارتفاع آنها به 262 متر می رسد. نفت ، آهن و بوکسیت مهمترین منابع طبیعی گینه بیسائو است. این کشور همچنین دارای جزایر فراوانی در سمت ساحلی است که مجمع الجزایر بیژاگوس مهمترین آنها است.

2) جغرافیای انسانی

جمعیت
1.645.000 نفر

امید به زندگی
برای زنان 49.04سال و برای مردان 45.37سال

بر اساس آمارهای سال 2003 میلادی 10 درصد از جمعیت گینه بیسائو به بیماری ایدز مبتلا هستند.

3) جغرافیای سیاسی

کشور دارای هشت منطقه و هر منطقه خود به شهر و دهکده تقسیم بندی گردیده است.
پایتخت و بزرگترین شهر بیسائو
110000 نفر گینه بیسائو 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
گينه بيسائو در يك نگاه
جغرافيا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سياست
روابط با ايران