فرهنگ        0  1394 reads

1) فرهنگ عمومی

بیشتر مردم چادر نشین یا کشاورزانی هستند که به اندازه مصرف خانواده خویش محصول تولید می کنند.

نرخ باسوادي
28.7%

زبان
فرانسه (رسمي)، هواسا، دي جرما، فولفولده، كانوري، تاماچك، توبوو، گرمانچ، عربي

قبايل
داراي 8 قبيله است. هوسا 53%، ديجرما (زرما) 21%، فولاني 7%، توارگ 11%، بري بري (كانوري) 6%، عرب، توبوو، گورمانچ 2%

ارتباطات

تعداد فرودگاه هاي مهم
 9 فرودگاه

تعداد مشتركين تلفن هاي ثابت و همراه
24.000 اشتراك تلفن ثابت و 323.900 اشتراك تلفن همراه

میزبان اینترنتی
200

تعداد كاربر هاي اينترنتي و كد اينترنتي كشور
40.000 - ne.

2) اديان و مذاهب

بیش از ۹۵ درصد از مردم نیجر مسلمان و بقیه جمعیت، پیرو دین مسیحیت و دیگر ادیان هستند. طرق صوفیه در این کشور پیروان زیادی را به خود اختصاص داده‌است، در گذشته طریقه قادریه دارای پیروان زیادی در نیجر بوده‌است اما اکنون گروه اندکی از شیوخ و مردم این کشور قادری هستند، اما طریقه تیجانیه دارای پیروان فراوانی است و بسیاری از علما و شیوخ و امامان جمعه و جماعت در این کشور پیرو طریقه صوفی تیجانی هستند. شهر چیوتا در حدود بیش از یکصد کیلومتری نیامی پایتخت، مرکز استقرار رهبر طریقه تیجانیه شاخه شیخ ابراهیم نیاس است.
طی دو دهه اخیر تعداد زیادی از مسلمانان به ویژه جوانان این کشور به مذهب شیعه دوازده امامی گرویده اند و گرایش به شیعه در این کشور به دنبال شیعه شدن برخی از علما و جوانان این کشور رو به افزایش است . همچنین گرایش به شیعه در این کشور متأثر از پیوستن میلیون ها نفر از مردم نیجریه به این مذهب است.


3) رسانه های گروهی

ايستگاه هاي راديويي و تلوزيوني

ايستگاه هاي راديويي
اي ام 5، اف ام 6 و 4 موج كوتاه

ايستگاه هاي تلويزيوني
 3 ايستگاه


4) گردشگری

دریاچه چاد و روستای بومیان از جمله دیدنی های نیجر است.

شهر هاى اين كشور

نیامی Niamey
نیامی با 821000نفر جمعیت، پایتخت و بزرگترین شهر کشورجمهوری نیجر است و بخش بندری آن برکرانه چپ رودخانه نیجر درجنوب غربی کشور درآفریقای غربی قرارگرفته، مراکز ادارات دولتی و دفترهای بازرگانی در این شهر قرار دارد. نیامی ترمینال بزرگراهی است که از صحرا می گذرد و به جاده های شرقی، جنوب شرقی درطول رودخانه نیجر می پیوندد. و جنوب و غرب به راه آهنی متصل گردیده که از پاراکو parakou، داهومی و اواگاودوگو ولتای علیا میگذرد، فرودگاه بین المللی نیجر نیز در شهر نیامی جریان دارد. محصولات کشاورزی، اورانیوم از صادراتش می باشد. کارخانه غنی سازی اورانیوم، بیمارستان مدرن، مدرسه پرستاری و ایستگاه هواشناسی، آزمایشگاه تحقیقاتی بیماری های جانوران ومرکز تربیت فنی ر این شهر دایر است.

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
جمهوري نيجر در يك نگاه
جغرافيا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سياست
نظامي
روابط با ايران