روابط با ايران        0  2778 reads

1) تاريخچه

در 16 خرداد 1354، رژيم شاه و دولت جمهوري نيجر كه علاقمند به توسعه و تحكيم مناسبات دوستانه بودند، موافقت خود را در برقراري روابط سياسي اعلام كردند. به همين خاطر، وزير امور خارجۀ نيجر در خرداد ماه همين سال به ايران مسافرت نمود و با وزير امور خارجۀ وقت ملاقات و مذاكره كرد. متعاقب برقراري روابط سياسي بين دو كشور، سفير شاه در لاگوس ( نيجريه ) بعنوان سفير اكرديته نزد دولت نيجر تعيين گرديد.

2) روابط فرهنگي

در سال 1365 و در چارچوب كمك هاي جمهوري اسلامي ايران به كشورهاي مستضعف و مسلمان، يك محمولۀ 36 تني دارو از سوي هلال احمر كشورمان با يك هواپيماي اختصاصي به نيجر ارسال شد.
در رابطه با انتشار كتاب موهن آيات شيطاني، مقامات اين كشور تنها در ديدارهاي خصوصي با مسئولين نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در نيامي از فتواي حضرت امام خميني پشتيباني و نويسندۀ مرتد آنرا محكوم كردند.
روابط دو كشور در نيمۀ دوم سال 1374 وارد مرحلۀ محسوس تري شد. در اين سال عليرغم وجود هيچگونه قرارداد فرهنگي، اولين مدرسۀ فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در نيامي تأسيس و شروع به فعاليت نمود.
در فروردين 1376، دكتر وحيد دستجردي، رئيس جمعيت هلال احمر به اين كشور سفر نموده و ضمن ملاقات با رئيس جمهور، مقدار 50 تن غلات به مردم مناطق قحطي زده نيجر كمك كرد.


3) روابط سياسي

اين كشور در طي جنگ تحميلي عراق عليه ايران، از مواضع بين المللي پيروي مي كرد و با دادن آراء ممتنع به قطعنامه هاي بررسي وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران، استقلال نسبي خود را نشان مي داد.
پس از وقوع كودتا، هيأتي از سوي ژنرال ماي نسارا باره، رئيس حكومت نظامي در اسفند 1374 جهت تشريح وضعيت سياسي كشور و تحولات پديد آمده و همچنين ارائه درخواست كمك به تهران سفر نمود و پيام كتبي رئيس حكومت نيجر را به جناب آقاي هاشمي رفسنجاني، رئيس جمهوري وقت تسليم نمود.
در تير ماه 1376، آقاي ابراهيم حسن ماياكي، وزير امور خارجۀ وقت نيجر به تهران سفر و با وزراي امور خارجه و جهاد سازندگي ملاقات و مذاكره نمود. در اين سفر نامبرده حامل دو پيام كتبي از طرف آقاي باره رئيس جمهور نيجر، خطاب به جناب آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور وقت و جناب آقاي خاتمي رئيس جمهور جديد بود كه بعلت ضيق وقت، آنها را تسليم دكتر ولايتي، وزير امور خارجۀ وقت نمود.
در 21 تير ماه 1376 و درست چند روز پس از سفر وزير امور خارجۀ نيجر به تهران، دكتر ولايتي در رأس يك هيات عاليرتبه جهت تسليم پيام دعوت جناب آقاي هاشمي رفسنجاني از رئيس جمهور نيجر به منظور شركت در هشتمين اجلاس سران كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در تهران با يك هواپيماي اختصاصي وارد نيجر شد و با رئيس جمهور، نخست وزير، رئيس مجلس و وزير امور خارجۀ اين كشور مذاكره و ديدار نمود.
در آذر ماه 1376، آقاي ابراهيم حسن ماياكي، نخست وزير جديد نيجر به همراه وزير امور خارجه و وزير كشاورزي به نيابت از رئيس جمهور، جهت شركت در هشتمين اجلاس سران سازمان كنفرانس اسلامي به تهران سفر نمود.
همچنين طي سالهاي 1375، 1376 و 1377 اين كشور به قطعنامه هاي سازمان ملل پيرامون بررسي وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران، به نفع كشورمان رأي منفي داد.


سطح نمايندگي نيجر در ايران
در فروردين سال 1367، دولت نيجر به منظور توسعه روابط با جمهوري اسلامي ايران و حضور فعالتر در صحنۀ بين المللي، سفير خود را در ليبي بعنوان سفير اكرديته نزد دولت جمهوري اسلامي ايران معرفي نمود.


4) روابط اقتصادي

پس از گشايش سفارت جمهوري اسلامي ايران در نيامي، قرارداد مهمي در رابطه با تحقيقات، اكتشاف و استخراج برخي معادن نيجر ميان دو كشور به امضاء رسيد كه اجراي آن بخاطر دخالت كشورهاي خارجي تا اين تاريخ ميسر نگرديد.
در سال 1374 با وجود وقوع كودتا و اعلان حالت فوق العاده در كشور، اولين نمايشگاه اختصاصي كالاهاي جمهوري اسلامي ايران در پايتخت نيجر برگزار شد و به خوبي مورد استقبال قرار گرفت.
در مرداد 1375، آقاي غلامرضا فروزش، وزير جهاد سازندگي وقت در رأس يك هيات عاليرتبه جهت تسليم پيام تبريك جناب آقاي هاشمي رفسنجاني به مناسبت مراسم تحليف رئيس جمهور نيجر به اين كشور سفر نمود و با رئيس جمهور، نخست وزير و وزيران امور خارجه، معادن، كشاورزي و توسعه روستايي ديدار و مذاكره نمود. در پايان سفر هيأت ايراني، يك يادداشت تفاهم، يك بيانيۀ مشترك و يك قرارداد بازرگاني ميان دو طرف به امضا رسيد.
در بهمن 1375، دومين نمايشگاه اختصاصي كالاهاي ايراني و درمانگاه هلال احمر جمهوري اسلامي ايران با مراسمي و با حضور چندين تن از وزراء دولت نيجر بصورت همزمان افتتاح شدند.
در خرداد 1376، يك هيأت از موسسۀ جهاد استقلال ( از نهادهاي وابسته به وزارت جهاد سازندگي ) با سفر به نيجر از برخي از پروژه هاي اقتصادي اين كشور بازديد بعمل آورد و پس از مذاكره با مسئولين ذيربط، قرارداد اوليه اي در رابطه با راه اندازي مجدد مجتمع طيور گودل و كارخانۀ تغذيه دام نيامي با وزارت كشاورزي اين كشور امضاء كردند. اما اجراي اين قرارداد تا زمان نوشتن اين كتاب با وقفه مواجه شده است.
در اسفند ماه 1377، وزير معادن نيجر به همراه هيأتي به تهران سفر كرد و ضمن ملاقات با برخي مسئولين كشورمان، يك يادداشت تفاهم همكاري در زمينۀ معادن را امضاء نمود.
 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
جمهوري نيجر در يك نگاه
جغرافيا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سياست
نظامي
روابط با ايران