جغرافيا        0  2211 reads

1) جغرافیای طبیعی

جمهوری مالی کشوری است در آفریقای غربی. این کشور محصور در خشکی، در جنوب صحرای بزرگ آفریقا قرار گرفته و بخش‌هایی از آن در این صحرا واقع شده‌است. کشور مالی حدود دو سوم کشور ایران مساحت دارد. پایتخت مالی باماکو است که در جنوب باختری کشور قرار گرفته‌است. مالی یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و بیش از ۱۵ میلیون نفر جمعیت دارد که بیش از ۱۰ درصد از آن‌ها در پایتخت ساکنند.
سرزمینی است خشک، کم ارتفاع، یک سوم خاک کشور را صحرای کبیر فرو گرفته و دیگر نواحی هم نیمه صحرائی می باشد. در مرکز کشور جلگه ای شنی قرار دارد که محل چرای گله های گاو و گوسفند است. در جنوب غربی میان بامبوک و کوه های ماندینگ جلگه ای کم ارتفاع و شنی در شمال و شمال غربی رود نیجر جریان دارد. در بخشی وسیع از رود نیجر در مالی کشتی رانی و ماهیگیری و از آب آن برای آبیاری مزارع برنج استفاده می شود. آب و هوای آن گرم و خشک و درجه حرارت میان 24 تا 32 سانتی گراد در تغییر است آب و هوای بخش شمالی بسیار گرم و کرانه های رودخانه نیجر و بخش جنوبی یک فصل کوتاه منظم بارانی دارد.
ذخایر فراوان بوکسیت، اورانیوم، طلا، سنگ آهن، مس و منگنز، فسفات دارد. اما فقط از معادن طلا به مقدار کم استخراج می شود. زیرا حمل و نقل دراین سرزمین به صورت ابتدائی است و چون به دریا راه ندارد حمل سنگ فلزات به کشتی ها دشوار است. حکومت نظامی در جستجوی یافتن سرمایه گذاری خارجی ها و توسعه معادن و حمل و نقل و ارتباطات است. بیشتر مردم کشاورز یا دامپرور هستند. غله و حبوبات به قدر نیاز خانواده می کارند. نصف بیشتر این سرزمین را بیابان و جنوب آن شبه بیابان و در جنوب غربی زمین های بی درخت است. هوای مالی گرم و کم باران است.

آب و هوا
گرمسیری، با باران کافی در جنوب و غرب، اما هر چه به سوی شمال و شرق پیش می رود خشک تر است. باماکو در ژانویه 4/24 و در جولای 7/26 درجه صدبخشی گرما و سالانه 1120 میلی متر باران دارد. تومبوکتو در ژانویه 7/21 و در جولای 2/32 درجه صدبخشی گرما و سالانه 231 میلی متر باران دارد.

2) جغرافیای انسانی

اقوام مالی عبارتست از
 1- بامبارا 2- فولانی 3- مارکا 4- سونگهای 5- مالینکه 6- طوارق 7- سنوفو 8- دوگون

نرخ رشد جمعيت
2.681%

بيماري هاي شايع
اسهال در اثر مسموميت غذايي آب هاي آلوده، هپاتيت A، تب تيفوييد


3) جغرافیای سیاسی

کشور مالی در آفریقای غربی قرار گرفته، به دریا راه ندارد با گینه، سنگال، موریتانی، الجزایر، نیجر، ولتای علیا، و ساحل عاج همسایه است که به 9 استا تقسیم می شود
1. گائو
2. کیدال
3. کایس
4. کولیکورو
5. تومبوکتو
6. سیکاسو
7. استان موپتی
8. سگو
9. باماکو

 

 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
جمهوري مالي در يك نگاه
جغرافيا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سياست
روابط با ايران