فرهنگ        0  1252 reads

1) فرهنگ عمومی

بیشتر مردم آن از نسل بردگان آفریقایی است. پایه زندگی آنان بر کشاورزی و ماهیگیری استوار میباشد. صادارات عمده و قهوه و کاکائو است. در جزیره سائوتومه ده قله کوه آتشفشانی وجود دارد. سواحل آن قابل شنا است، اجرای نمایشنامه‌های قرون وسطی و جشن‌های مذهبی و روزهای مقدس از سرگرمی‌های فرهنگی در این کشور است. این کشور کشتزارهای قهوه و دهانه‌های آتشفشانی دارد.
موزه ملی سائوتومه و پرنسیپ که در سال 1575 ساخته شده است منابع غنی از فرهنگ آفریقایی- پرتغالی کشور سائوتومه و پرنسیپ را داراست.
آلدا دو اسپریتو سانتو (Alda do Espírito Santo) شاعره معاصر (1926-2010) که رهبر ملی گرا بود و چندین بار به سمت ریاست مجلس ملی این کشور نائل آمد سرود ملی سائوتومه و پرنسیپ را نیز سروده است.


2) ادیان و مذاهب

مردم سائوتومه و پرنسیپ داری دو مذهب کاتولیک و مسلمان هستند.


3) گردشگری

سواحل قابل شنا، اجرای نمایشنامه ها ی قرن وسطی و جشن های مذهبی روزهای مقدسی کشت زارهای قهوه دهانه های آتشفشانی از جمله اماکن دیدنی و مناظر زیبای این کشور هستند.

شهر هاى سائوتومه و پرینسیپ

سائوتومه
پایتخت و بزرگترین شهر سائوتومه و پرنسیپ که یک کشور در یک جزیره در غرب سرزمین اصلی قاره آفریقا است. این شهر در کرانه‌ی شمال شرقی جزیره‌ی سائوتومه قرار دارد. این شهر کار داد و ستد و کشتی سازی را بر عهده دارد. فرودگاهی در نزدیکی پایتخت قرار دارد. پرتغالی‌ها جزیره‌ی سائوتومه را در 1470 کشف و شهر را در حدود سال 1500بنیاد کردند.


 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
سائوتومه و پرنسیپ در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
روابط با ایران