روابط با ایران        0  927 reads

سطح نمايندگي ايران در زامبيا

در سال 1382 و براي اولين باز اولين سفير آكرديته جمهوري اسلامي ايران در زامبيا استوارنامه خود را تسليم آقاي لوي موانا واسا كرد .

تاريخچه روابط

- با سفر حضرت آيت الله خامنه‌اي رئيس جمهوري وقت به زامبيا در چهارچوب اجلاس غير متعهدها در حراره در سال 1364 مناسبات سياسي ميان دو كشور آغاز شد لكن اين مناسبات عملا در سال 1366 شروع شد .

- اعزام اولين سفير ايران به زاميبا به سال 1367 برمي‌گردد. و پس از آن  روابط سياسي، اقتصادي و فرهنگي بين دو كشور به حد بسيار مطلوبي رسيد و به تبع آن  آقاي كائوندا رئيس جمهوري وقت زامبيا در مناسبات سياسي خود را با رژيم بعث عراق تجديد نظر كرد .

- پس از پيروزي آقاي چيلوبا در انتخابات سال 1991 دولت زامبيا در اقدامي خودسرانه و غير متعهدانه - بعلت وامداري به صهيونيسم بدليل  پرداخت هزينه هاي انتخاباتي وي- با وارد كردن اتهامات واهي به جمهوري اسلامي رابطه با جمهوري اسلامي ايران را بطور يكجانبه قطع كرد.

- چندي بعد با رايزني نمايندگان دائمي دو كشور در سازمان ملل و عذرخواهي رسمي دولت زامبيا و پذيرش شروط جمهوري اسلامي ايران روابط دو كشور از سر گرفته شد

روابط سياسي

-از سرگيري روابط سياسي دو كشور به همت نمايندگان جمهوري اسلامي ايران در حراره در سال 1381

روابط اقتصادي

- پيشرفت روزافزون جمهوري اسلامي در عرصه هاي گوناگون مقامات مسئولدر كشور زامبيا را تحت تاثير قرار داده و زامبيا در بيست سال گذشته هموراه بدنبال رشد و توسعه روابط با ايران در بخش هاي بازرگاني، اقتصادي، كشاورزي،‌ انرژي و بهداشتي بوده است .

با سفر هيئتي كاري به رياست جناب آقاي صوفي وزير تعاون كشورمان به زامبيا در سال 1382 چند سند همكاري در بخش هاي مختلف تجاري و همكاري هاي فني به امضاء مقامات دو كشور رسيد.

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
زامبیا در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ایران