جغرافیا        0  1190 reads

1) جغرافياي طبيعي

کشور روآندا با وسعت 26338 كيلومتر مربع در مشرق مرکزی آفریقا در همسایگی زئیر، اوگاندا، تانزانیا و بروندی قرار گرفته است. کشور روآندا کمتر از استان بوشهر وسعت دارد. این کشور به دریا راه ندارد، کوه های پر شیب دره های گود بیشتر کشور را فرو پوشانیده، دریاچه گیوو در شمال غربی، بر فراز بلندی ها قرار گرفته بطوریکه 1474 متر از سطح دریا ارتفاع دارد و بلندترین دریاچه آفریقا بشمار می رود، بلندی بلند ترین قله کوههای روآندا 4324 متر می باشد. این سرزمین از فقیر ترین کشورهای جهان است.

آب و هوا
علیرغم موقعیت استوائی در بلندی ها آب وهوای گرمسیری دارد. فصل های مرطوب از اکتبر تا دسامبر و مارس تا مه می باشد، ‌سنگین ترین ریزش باران در غرب در حدود 1770 میلی متر رخ می دهد.
بارندگی از بخش های سرزمین های بلند مرکزی به 760 میلی متر کاهش می یابد. در شمال و شرق کی گالی در ژانویه 19.4 و در جولای 21.1 درجه صدبخشی گرما و سالانه 1000 میلی متر باران دارد.


2) جغرافياي انساني

جمعیت این کشور 10 میلیون و 186 هزار نفر با میانگین سنی 18.7 سال است. امید به زندگی برای زنان 51 سال و برای مردان 48.56سال است.
نرخ رشد جمعيت: 3% ( 2009)

زبان
زبان‌های رسمی این کشور شامل کینیارواندا، فرانسوی و انگلیسی است.

قبايل
84 درصد از مردم هوتو و 15 درصد توتسی هستند.

بیماری های شایع
اسهال، هپاتيت نوع A، تب حصبه و مالاريا
5.1درصد از مردم این کشور به بیماری ایدز مبتلا هستند.


3) جغرافیای سیاسی

این کشور با اوگاندا، بروندی، جمهوری دموکراتیک کنگو و تانزانیا همسایه است. رواندا دارای 5 استان شامل شرق، کیگالی، شمال، جنوب و غرب است.
شهرهای مهم این کشور گيتاراما، بوتاره، روهنگري، گيسِنيي است.
 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
رواندا در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی