جغرافیا        0  854 reads

1) جغرافیای طبیعی

سودان جنوبی با 619 هزارو 745 کیلومتر مربع در شمال‌شرقی قاره آفریقا قرار دارد. این کشور از شمال با سودان، از غرب با آفریقای مرکزی از جنوب با کشورهای کنگو، اوگاندا و کنیاو از شرق با اتیوپی ‌مرز مشترک دارد.


2) جغرافیای انسانی

این کشور بر اساس سرشماری سال 2008، حدود 8 میلیون و 260 هزار نفر جمعیت دارد. زبان رسمی این کشور انگلیسی است و واحد پول آن پوند سودان نام دارد.


3) جغرافیای سیاسی

سودان جنوبی صد و نود و سومین کشور جهان است که از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. همچنین اتحادیه آفریقا کشور سودان جنوبی را به عنوان پنجاه و چهارمین عضو این اتحادیه با اکثریت آرا به عضویت این اتحادیه پذیرفت.
مرکز این کشور تازه استقلال یافته، شهر جوبا نام دارد. این شهر، بزرگترین شهر سودان جنوبی نیز به شمار می‌آید.
ایالت‌های ۱۰گانه سودان جنوبی عبارتنداز
1. استوائیه شرقی - کبویتا
2. استوائیه وسطی(نام قدیم: بحرالجبل) - جوبا
3. استوائیه غربی - یامبیو
4. جونقلی - بور
5. نیل بالا - ملکال
6. واراب - واراب
7. دریاچه‌ها - رمبیک
8. وحدت - بانتیو
9. بحرالغزال شمالی - اویل
10. بحرالغزال غربی – واو

 


 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
سودان جنوبی در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی