فرهنگ        0  770 reads

1) فرهنگ عمومي

نرخ باسوادي (2009)
 66.6%

ارتباطات

ت
عداد فرودگاه هاي مهم

يك فرودگاه

تعداد مشتركين تلفن هاي ثابت و همراه
31100 اشتراك تلفن ثابت و 15300 اشتراك تلفن همراه

تعداد كاربر هاي اينترنتي و كد اينترنتي كشور
60000 - bi.


2) اديان و مذاهب

مسيحي (80%) [كاتوليك رم (%65-70%)، پروتستان(10%-15%(، عقايد بومي (23%)، مسلمان ( کمتر از 5%)


3) رسانه هاي عمومي

ايستگاه هاي راديويي و تلوزيوني

ايستگاه هاي راديويي؛ اي ام ندارد، اف ام 4 و موج كوتاه يك ايستگاه
ايستگاه هاي تلويزيوني؛ يك ايستگاه (2001)


4) گردشگري

دریاچه تانگانیکا، رودخانه ریوویوویو، سرچشمه رود نیل و بوجومبورا برخي از ديدني هاي بروندي است.

پایتخت بروندی؛ بوجومبورا Bujmbura
بوجومبورا با جمعيت 300.000 نفر پایتخت و شهر مهم کشور جمهوری بوروندی است که در انتهای دریاچه تانگانیا قرار گرفته و یک شهر مهم بندری است. با ساختمان‌های مدرن بسیار. در گذشته اوسومبورا نام داشت. شهر بوجومبورا بزرگترین شهر کشور بوروندی می‌باشد.
این شهر در ارتفاع 2625 پایی از سطح دریا قرار گرفته، مرکز داد و ستد محصولات کشاورزی با بازارهای مهم پنبه، قهوه است. این شهر نخست یک پست نظامی آلمانی بود پیش از آن که بلژیکی‌ها در 1916 به آن راه یابند.
این شهر در بخش غربی کشور بندر مهم آن است که با اعلام استقلال بوروندی در 1962 پایتخت کشور مستقل بوروندی گشت.

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
بوروندی در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی