روابط با ایران        0  1342 reads

1) تاريخچه روابط

برقراري روابط در دهه 60 در پي سفر سفير ايران در گابن به اين كشور و پذيرش وي به عناون سفير آكرديته

 

 

2) روابط سياسي
در حال حاضر ارتباط كشور ما با آفريقاي مركزي از طريق سفارت جمهوري اسلامي ايران در گابن صورت مي گيرد .
آفریقای مرکزی در چهل و هشتمين نشست مجمع عمومي ملل متحد درباره وضعيت حقوق بشر در ايران راي ممتنع داده است.

 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
افریقای مرکزی در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
سیاست
روابط با ایران