روابط با ایران
Category : آفریقای مرکزی

1) تاريخچه روابط

برقراري روابط در دهه 60 در پي سفر سفير ايران در گابن به اين كشور و پذيرش وي به عناون سفير آكرديته

 

 

2) روابط سياسي
در حال حاضر ارتباط كشور ما با آفريقاي مركزي از طريق سفارت جمهوري اسلامي ايران در گابن صورت مي گيرد .
آفریقای مرکزی در چهل و هشتمين نشست مجمع عمومي ملل متحد درباره وضعيت حقوق بشر در ايران راي ممتنع داده است.