فرهنگ        0  2209 reads

1) فرهنگ عمومی

بیشتر مردم نامیبیا تقریباً به شیوه زندگی قبیله ای هزاران سال پیش اجداد خود ادامه می دهند.

نژاد
نژاد ۸۷ ٪ مردم نامیبیا سیاه پوست و بقیه نیز، ۶ ٪ سفید و ۷ ٪ نیز دورگه هستند.

قبايل
داراي 5 قبيله است. مهمترين اين قبايل سیاهپوست عبارتند از؛ ۵۰ ٪ قبیلهٔ اووامبو، ۹ ٪ قبیلهٔ کاوانگوس، همچنین ۷ ٪ هررو، ۷ ٪ دامارا، ۵ ٪ ناما، ۴ ٪ کاپریوین، ۳ ٪ بوشمن، ۲ ٪ باستر و کمتر از ۱ ٪ نیز تسوانا

زبان
انگليسي (رسمي)، اوشيوامبو، آفريقايي،آفریکانس، آلماني، هررو، ناما، بانتو و ديگر زبان‌هاي محلي

نرخ باسوادي
82%

ارتباطات

تعداد فرودگاه هاي مهم
21 فرودگاه

تعداد مشتركين تلفن هاي ثابت و همراه
138,900 اشتراك تلفن ثابت و 495 هزار اشتراك تلفن همراه

تعداد كاربر هاي اينترنتي و كد اينترنتي كشور
80,600 نفر- na.


2) ادیان و مذاهب


دین ۸۰ تا ۹۰ ٪ نامیبیایی‌ها، مسیحی (بیش از ۵۰ ٪ لوتری) و ۱۰ ٪ ۲۰ ٪ نیز پیرو آیین‌های قبیله‌ای هستند.


3) رسانه ای گروهی

ايستگاه هاي راديويي و تلوزيوني

ايستگاه هاي راديويي
اف ام 39، اي ام 2 و موج كوتاه 4 ايستگاه

ايستگاه هاي تلويزيوني
 8 ايستگاه


4) گردشگری

شهر هاى اين كشور

ویندهوئک WIND HOEK
پایتخت و بزرگترین شهر نامی بیاست که در یک فلات خشک در نزدیکی مرکز کشور قرارگرفته. ویندهوئک مرکز بازرگانی، مالی و اداری نامی بیاست و یک کالج تکنیکال در این شهر قرار دارد.
در اواخر سده ی 1880 آلمانی ها بر این سامان دست یافتند. در جریان جنگ جهانی اول آفریقای جنوبی بر نامی بیا چنگ انداخت و بر آن تسلط پیدا کرد. آفریقای جنوبی تا سال 1990 نامی بیا را در چنگال داشت. این کشور در 1990 استقلال یافت.
بزرگترین شهر آفریقای جنوب غربی و مرکز اداری، ارتباطی و اقتصادی می باشد. این شهر در آغاز مرکز رئیس قبیله ناما بود که در قرن 19 در جنگی ساکنان هرروی را شکست داد. در 1885 آلمانی ها بر آن دست یافتند. و از 1892 پایتخت مستعمره آفریقای جنوبی آلمان شد.


 

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
جمهوري ناميبيا در يك نگاه
جغرافيا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سياست
نظامي
روابط با ايران